Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Politológus Hallgatók Vándorkonferenciája (POLI2007)

Politika kontra gazdaság?

Idén hetedik alkalommal került megrendezésre a Politológus Hallgatók Vándorkonferenciája, amit hagyományosan az ország különböző politikatudományi képzést nyújtó felsőoktatási intézményeiből érkező hallgatók szerveznek.

1999-ben, amikor a POLI ’99 – Politológus Hallgatók I. Országos Vándorgyűlése elindult, elsősorban azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy megismertessük egymással a Budapesten politikatudománnyal foglalkozó hallgatókat. Ennek szellemében először három egyetemi kar, majd az összes budapesti intézmény hallgatóinak, oktatóinak rendezvényévé vált a POLI. A szigorú szakmai munka mellett olyan, az objektivitást elősegítő beszélgetéseket tartottunk, mint az első konferenciát megnyitó, a rendszerváltás valódi arcát bemutató „politikusok visszaemlékezései”. A rendezvény 2004-ben bővült ki, ekkor már az egész országból érkeztek politológus hallgatók a vándorgyűlésre, és csatlakoztak a szervezőmunkához is.

A Vándorgyűlések megrendezése által, egy olyan tudományos közösség létrehozását tűztük ki hosszú távú célként, amely tagjai véleményét – egymás között és a szélesebb nyilvánosság felé egyaránt – érthetően és a közös nevezőt megtalálva tudja kifejteni. A humán tudományokat oly gyakran érő vád, miszerint minden kutatónak és elemzőnek saját elmélete van és csupán „elbeszélnek egymás füle mellett”, mindaddig igaz marad, míg ezen elméletek kidolgozói meg nem ismerkednek a többiek valós munkásságával, és – lehetőség szerint semlegesen - meg nem vizsgálják a más nézeteket vallók publikációit, előadásait.

Minden évben más képzési hely szervezi a rendezvényt. A konferencia kiválasztott témáján belül az egyes részkérdésekkel hallgatók által szervezett és vezetett szekciók foglalkoznak. A meghívottak között politológusok, szociológusok és gazdasági szakemberek mellett politikusok is vannak. Ebben az évben immáron harmadik alkalommal vesznek aktívan részt a szervezésben a különböző képzési helyről érkező hallgatók. A POLI 2007-et a Budapesti Corvinus Egyetem rendezi, amelyhez csatlakozott a Debreceni Egyetem, az ELTE ÁJK, az ELTE TÁTK, az, ELTE Európai Tanulmányok Tudományos Diákköre, a Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, illetve a Zsigmond Király Főiskola is. A közös szervezői munka már részben megvalósítja a konferencia egyik fő célját, ami a különböző képzési területeken, más-más struktúrában tanulmányokat folytató hallgatók közötti párbeszéd megteremtésében rejlik. Az eltérő oktatási szemléletből adódóan rendkívül hasznos a találkozás, amely mind az emberi, mind a szakmai kapcsolatok ápolását elősegíti, amellett, hogy az objektivitást alapvető céljaként meghirdető szakma megköveteli a különböző vélemények józan szembeállítását, megvitatását.

A POLI alapvető célja az emberi kapcsolatok ápolása mellett mégis az, hogy egy olyan – minden évben megrendezésre kerülő – plénumot hozzon létre, amely méltán válhat a jövő tudományos közösségének egyik bázisává. A konferencia lehetőséget kínál arra, hogy a hallgatók találkozhassanak a szakma nagyjaival, testközelből hallgathassák a politikusokat, és lehetőség szerint kérdéseket intézhessenek hozzájuk. A politika tudományos igényű vizsgálatával hozzá szeretnénk járulni nemcsak hallgatótársaink, de a tágabb értelemben vett érdeklődők közéleti és politológiai ismereteinek a bővítéséhez is. Munkánkat teljes mértékben ideológiáktól és pártoktól függetlenül, a szakmaiság jegyében végezzük, bízva abban, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a már említett szakmai objektivitás elsajátításához.

Ezúttal a Budapesti Corvinus Egyetem (Közgáz) adott otthont ennek a rendezvénynek április 5 és 6-a között, melynek címe: Politika kontra Gazdaság? volt.

13 szekció 35 előadója fejtette ki véleményét ebben a témában a konferenciasorozat két napja alatt. Az alábbiakban a legsikeresebb szekciók rövid összefoglalása következik.

 


A POLI2007 konferencia összefoglalója
Utolsó frissítés: 2018.11.30.