Április - 2021
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Szakkollégiumok

1970-ben alakult meg a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen az ország első ilyen jellegű diákszerveződése, a népi kollégiumok hagyományait felelevenítve.
Éveken, évtizedeken át ezek a szakkollégiumok nyújtottak szervezeti keretet az egyetemi hallgatóság számára, hogy az uralkodó politikai irányvonaltól eltérő gondolataikról, nézeteikről szabadon véleményt nyilváníthassanak, hogy tiltólistán lévő gondolkodók véleményét is meghallgathassák. Emellett magas színvonalú, anyaegyetemük képzési színvonalát legtöbbször meghaladó ismereteket nyújtottak tagjaik számára.
Ma a szakkollégiumok tagjai – az anyaegyetem képzési rendszerét kiegészítve – komoly, elmélyült tanulást és kutatást végeznek az őket érdeklő speciális témákban (pl. társadalomelmélet, nyelvek, a gazdasági élet elméleti vagy gyakorlati oldala stb.). A tagok általában az anyaegyetem kollégiumában együtt laknak, ez biztosítja az aktív közösségi élet, a tanulás, a kutatás folyamatosságát.
Egyetemünkön hat szakkollégium működik, az Egyetem Vállalkozói Kollégium, a Fiatal Autonóm Közgazdászok Társasága, a Heller Farkas Szakkollégium, a Rajk László Szakkollégium, a Széchenyi István Szakkollégium és a Társadalomelméleti Kollégium a Közgáz Karokon.

EVK Szakkollégium

1085 Budapest, Kinizsi u. 2–6.
http://evk.uni-corvinus.hu
www.evk.hu
evk(kukac)evk(pont)hu
Az EVK Szakkollégium napjainkban egy közel 60 főt számláló diákszervezet, amely 1990-ben alakult. Profilunk a vállalkozói szemléletről folyamatosan áttolódott a management tudományok irányába, ezzel is segítve a tagokat abban, hogy az egyetemi és szakkollégiumi évek után kiváló gazdasági szakemberekként vezető pozíciókat tölthessenek be a versenyszférában.

Másodévesként bekerülő tagjaink – a bolognai folyamatra reagálva – kezdetben kétéves látókörbővítésben részesülnek, megismerkedhetnek a legkülönbözőbb gazdasági területekkel, mindezt olyan gyakorlatias formában, amely könnyebbé teszi a megértést, az elsajátítást: minden héten az adott téma egy szakértője érkezik hozzánk, aki megosztja velünk gyakorlati tapasztalatait is.

A Master képzésben résztvevők, valamint negyed-és ötödéves tagjaink szakmai tevékenységüket kis csoportokban végzik, ahol az azonos érdeklődési körűek mélyebb tudást szerezhetnek az adott területen, ugyancsak egy-egy elismert szakember segítségével.

Azonfelül, hogy tagjaink fontosnak tartják személyes fejlődésüket, a vállalati szimulátorként működő szakkollégium fenntartása és fejlesztése is fontos feladatuk, s az évek során vezetőként, illetve különböző bizottsági tagokként - a pénzügy, a marketing és a szervezetfejlesztés világában - is kipróbálhatják magukat. A tanév során mindemellett számos, egyetemünk valamennyi hallgatója számára elérhető előadások, konferenciák és kurzusok szerveződnek az EVK Szakkollégium égisze alatt, amelyek közül több mára már hagyománnyá vált, illetve az Országos Esettanulmány Verseny szervezőcsapata is minden évben tagjaink közül kerül ki.

A pezsgő szakmai élet mellett a közösséghez való tartozás is szerves része egy „EVK-s” életének. Mivel szinte valamennyien a Varga Jenő Kollégium második és harmadik emeletén élünk, nap mint nap találkozva a jó ötletek mellett barátságok is születnek, s az összetartozás érzését számos közösségi program erősíti annak érdekében, hogy felnőttként képesek legyünk kiállni egymásért, másokért és önmagunkért.

FAKT Szakkollégium

A FAKT Szakkollégium (Fiatal Autonóm Közgazdászok Társasága) a Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karával szorosan együttműködő szakkollégium, melynek célja tagjaink számára olyan képességek és tudás biztosítása, melyek segítségével magasan kiemelkedhetnek az egyetemi átlagból és meghatározó versenyelőnnyel kezdhetik meg pályafutásukat. A szakkollégiumi palettán újdonságnak számít szervezetünkben, hogy nincs sem igazgató, sem nevelőtanár, a FAKT-ot a legmagasabb stratégiai kérdésekig a tagok, a hallgatók alakítják.

Szakmai rendszerünkkel célunk, hogy elsősorban a Közgazdaságtudományi Kar szakjain tanult alapokra építve, azt hol kiegészítve, hol pedig gyakorlatiasabb megközelítéssel élve a kar ambiciózus és tehetséges hallgatóinak lehetőséget nyújtsunk tehetségük kibontakoztatására, versenyképesebb tudás megszerzésére. Képzési programunkba ugyanakkor más karok diákjai is felvételizhetnek.

Célunk elérése érdekében a K-kar vezetőségével és tanári karával szorosan együttműködve alakítjuk ki szakmai programunkat.

Szakmai programunk alapját a „FAKT kurzusok” adják, amelyek szűk körű (6-10 fő), heti rendszerességgel megtartott, meghatározóan közgázos egyetemi tanárok által vezetett szemináriumok, amelyet a FAKT tagjai az egyetemi szemináriumaikon felül végeznek el.

Tagjaink a kurzusokon kívül meghatározott időközönként előadásokon is részt vesznek, ahol a hazai gazdasági és tudományos elit meghatározó szereplőit látjuk vendégül.

A szakkollégiumi tagság egyik legfontosabb hozománya ugyanakkor, hogy a hallgató egy közösség részéve válik, új és hosszan tartó barátságokat köt, hajnalig tartó beszélgetésekkel és őrült bulikkal teszi még emlékezetesebbé egyetemi éveit.

Számunkra elsődleges, hogy tagjaink ne csak együtt fejlesszék magukat, hanem egy igazi összetartó baráti közösséggé is, igazi FAKT-osokká váljanak tagságuk alatt.

A szakmai programokon felül táborok, bulik és közösségi klubok széles választéka is vár majd Rád, ha úgy döntesz, hogy csatlakozol hozzánk!

A szakkollégiumi hagyományoknak megfelelően szervezetünk  számára is kiemelten fontos, hogy a társadalom kihívásaira nyitott, azok megoldására elkötelezett felnőttek váljanak belőlünk, ezért szakmai tevékenységünk mellett létrehoztuk az „Egyetemisták a pénzügyi kultúráért” programot. A projekt keretében közép- és szakközépiskolákba látogatunk el, ahol egyetemi tanárok közreműködésével elkészített tanagyag prezentálásával igyekszünk hozzá tenni a magyar fiatalok alapfokú gazdasági ismereteihez és pénzügyi kultúrájához.

Reméljük sikerült felkeltenünk az érdeklődésedet! További információért keress bennünket az egyetemi irodánkban, a honlapunkon, e-mailen vagy facebook-on!

fakt.uni-corvinus.hu
fakt(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Heller Farkas Szakkollégium

1093 Budapest, Fővám tér 8., 22. iroda
http://heller.bke.hu
A Heller Farkas Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelése. A Heller Farkas Szakkollégiumot 1996. november 26-án vette fel az Egyetemi Tanács az egyetemen működő autonóm diákszervezetek sorába. Ezzel szervezetünk lett az első pénzügyekkel foglalkozó szakkollégium, amely az egyetem vezetése, a diákszervezetek és az egyetem neves szakkollégiumai által is elismert.
A Heller Farkas Szakkollégium demokratikusan megválasztott diákönkormányzattal rendelkezik. A szakkollégium legfőbb szerve, a közgyűlés által megfogalmazott Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján, a jogszabályok adta keretek között működik, működése a tagok öntevékenységén alapul. A szervezet politikai pártoktól és szervezetektől független.
A szakkollégium olyan szellemi műhely, amely a felsőoktatási intézmény oktatási tevékenységén túlmenő szakmai képzést és önképzési lehetőséget biztosít tagjainak. A magas színvonal biztosítását szolgálja a részletesen szabályozott felvételi eljárás és a tagsággal szemben támasztott szigorú szakmai követelményrendszer.
A szakkollégiumi munka során alapvetően az egyetem tanáraira, oktatóira, a közgazdaságtan neves hazai elméleti és gyakorlati képviselőire, valamint a szakkollégium szenior tagjaira támaszkodunk. Minden évben megrendezzük Szakmai Hetünket. A többnapos konferencia mellett a hallgatók a workshopokon és a szakmai versenyen való részvételükkel mélyíthetik el tudásukat. Ilyen rendezvény volt a Lámfalussy Szakmai Hét, melynek középpontjában a tőkepiacok liberalizációja állt, illetve a Kornai Szakmai Hét, mely témája a közpénzek beszedése, és elköltése volt az adórendszer, az oktatás, a nyugdíjrendszer, az egészségügy és a lakástámogatások tükrében.
Eredményeinkről külső szakmai fórumokon is beszámolunk, aktívan részt veszünk a Bolyai Konferencián. A szakkollégiumban az egyetemi és országos tudományos diákköri dolgozatokat a szerzők előzetesen bemutatják és megvédik.
A szakkollégium tevékenységének számottevő része – a csak a tagság számára szervezett belső kurzusok és szakmai táborok kivételével – külső személyek számára is nyitott. Az elsősök számára beindítottuk a Speciális Pénzügyi Képzést, mely a pénzügyi ismeretek megalapozását célozta meg. A nyitott rendezvények közé tartoznak továbbá a széles körben meghirdetett vitaestek, konferenciák, illetve a közös kirándulások, színház-, mozi- és múzeumlátogatások. A szakkollégium intézményes formában is kapcsolatot tart végzett tagjaival. Széles körben együttműködik a magyarországi szakkollégiumi mozgalom többi tagjával mind szakmai, mind egyéb téren, s jó kapcsolatokat ápol az egyetemen működő többi diákszervezettel is.

Rajk László Szakkollégium

1085 Budapest, Horánszky u. 6.
rajk.eu
A Rajk László Szakkollégiumot 1970-ben alapították az Egyetem diákjai a lényeges működési kérdésekben teljes autonómiával rendelkező intézményként. Az alapítók fő célkitűzése a tagok szakmai, közösségi és társadalmi aktivitásának fejlesztése volt. Ezek a célok napjainkban is érvényesek.
Bár az eltelt évek alatt történtek hangsúlyeltolódások, a kollégium küldetésének és működésének három alappillére változatlan maradt:
– a kollégisták számára olyan szakmai lehetőségek biztosítása, mely lehetővé teszi egy nemzetközi mércével mérve is magas színvonal elérését;
– társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzése, a szakkollégisták önkifejtésének, önkiteljesedésének elősegítése;
– olyan demokratikus közösség működtetése, mely elősegíti a kollégium céljainak megvalósítását, a tagok későbbi társadalmi aktivitását és lehetővé teszi az egyetemi évek tartalmas és jó hangulatú eltöltését.
Szakmai téren ez abban nyilvánul meg, hogy a kollégisták olyan ismereteket sajátítanak el, melyekre a hivatalos egyetemi oktatás keretein belül nincs vagy igen korlátozott a lehetőség. A szakmai tevékenység sikerét a végzett szakkollégisták pályafutása mutatja.
Három olyan területet lehet megemlíteni, ahol a volt szakkollégisták kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és nyújtanak: a modern közgazdasági gondolkodás elterjesztésében (mind az egyetemi oktatásban, mind a gyakorlati életben) az üzleti képzés korszerűsítésében, valamint a magyar pénzügyi szféra átalakulásában. Napjaink számos kiemelkedő üzletembere, vállalati, banki vezetője volt a Rajk diákja.
A nyolcvanas évek közepétől kezdve a rajkosok tevékeny ellenzéki szerepet vállaltak fel. Ebbe a különböző rendezvényeken, előadásokon és a kiadványokon kívül beletartozott még az időközben létrejött más szakkollégiumokkal kialakított együttműködés.
A rendszerváltás óta a Rajk Szakkollégium intézményi szinten nem játszik aktív politikai szerepet, de a társadalmat érintő fontos kérdésekkel való foglalkozás nem tűnt el profiljából; tagjai az utóbbi években is igyekeztek hangjukat hallatni bizonyos fontos kérdésekben, állásfoglalásokban, rendezvényeiken keresztül.
Mindemellett a Rajk egy igen összetartó, szoros közösség, amely kifejezetten értékalapon működik, elvárja tagjaitól a tisztességes emberi és társadalmi magatartást, a toleranciát, a teljesítmény tiszteletét. Ez a közösség ugyanakkor fontos célnak tartja, hogy sokoldalú tevékenységén, kulturális- és sporteseményein, bulijain keresztül tagjai tartalmas és jó hangulatú egyetemi életet éljenek.

Széchenyi István Szakkollégium

1092 Budapest, Ráday utca 43–45.
www.szisz.hu

 A Széchenyi István Szakkollégiumot 1987-ben alapították, azaz egyike a legnagyobb hagyományokkal rendelkező szakkollégiumoknak. A SZISZ-t az teszi egyedivé a szakkollégiumok között, hogy a képzés négy “sávon” folyik, amelyek mindegyike a közgazdaságtudomány egy-egy határterületét vizsgálja: ezek a kormányzati gazdaságtan, a law & economics, a szociológia, pénzügyi közgazdaságtan. A Kollégium igyekszik gondoskodni arról, hogy tagjai e választott szakterületekkel minél behatóbban megismerkedhessenek.

A felvételt nyert hallgatók számára a Szakkollégium a következőket nyújtja: széles körű elméleti és gyakorlati képzés, inspiratív szakmai közösség, kiscsoportos oktatás, sávos és ismeretbővítő kurzusok, konferenciák, előadások, táborok és közösségi rendezvények.

A Szakkollégiumban folyó tudományos tevékenység alapja a kurzusrendszer. Ezeken a hallgatók által választott téma szakértői (egyetemi tanárok, művészek, kutatók, tudósok, a gazdasági elit tagjai) adnak elő. A négy féléves sávos rendszerű alapozás után és közben tagjaink ismeretbővítő, majd kutatókurzusokon vesznek részt, melynek köszönhetően széles körű szakmai és gyakorlati tudással felvértezve hagyhatják el az Egyetemet.

A SZISZ-esek életének a szakmai feladatokon túl a közösségi programok is fontos részét képezik. A tagság nagy része együtt lakik a Ráday kollégium második emeletén, amely számos spontán program kialakulására ad lehetőséget. Ezek mellett természetesen több szervezett közösségi rendezvény is erősíti az összetartozást, melyek közül a Téli Tábor és a tavaszi Bevonó az érdeklődők számára is nyitott.

A szakkollégiumi képzés eredménye többek között az egyetemi és országos tudományos diákköri (TDK és OTDK) dolgozatok számában és minősítésében mérhető. A SZISZ-esek minden évben szép számmal képviseltetik magukat ezeken a megmérettetéseken: a 2013/14-es TDK-szezonban  tagjaink 23 dolgozatot adtak le, amelyből 16 ért el helyezést. 

Társadalomelméleti Kollégium (TEK)

1092 Budapest, Ráday u. 43–45.
http://www.tekesek.hu/
„Ha válasz van, mindig kérdezz rá!” (Anima Sound System)
A Társadalomelméleti Kollégium (TEK) a második legidősebb a ma működő szakkollégiumok közül; 1981-ben alapította fiatal egyetemi oktatók és hallgatók egy csoportja. Mára a TEK a nyitott gondolkodású értelmiség, a társadalmilag érzékeny közgazdászok és társadalomtudósok egyik fontos műhelyévé vált.
A TEK egy szakmai közösség, ahol mindkét elem egyaránt hangsúlyos. A szakmai közösség építésének különböző formái vannak: a kurzusokat a TEK-ben körnek hívjuk; a körökön kis csoportban, aktív részvétel mellett lehet tanulni különféle neves szakértőktől.
Előadásaink keddenként este kerülnek megrendezésre a Ráday kollégium alagsorában. Évente 3-4 mesterkurzust is szervezünk, amelyek teljes hétvégés intenzív körök. Mindezeken kívül szakmai és közösségi táborokkal, valamint konferenciákkal és teaházakkal is jelentkezünk. A TEK, mint neve is mutatja, kiemelt fontosságot tulajdonít a társadalomelméleti témáknak, úgymint szociológia, filozófia, politikai gazdaságtan és általában a hagyományos (= az egyetemen oktatott) gazdaságtan kritikája. A TEK, akárcsak a többi szakkollégium, az egyetemi képzés hiányosságaira és egyoldalúságára kínál alternatívát. Olyan hely ez, ahol az ember együtt lehet sok hasonló érdeklődésű társával, és köztük, no meg a szakmai és nem szakmai programok közt lubickolva növelheti egyetemi éveinek intenzitását és élvezeti értékét.
A TEK minden évben meghirdet elsős köröket a – főként első és másodéves – egyetemi hallgatók számára. Az elsős köröket szakkollégisták tartják, szívüknek kedves témákról (a múlt félévben szó volt a kortárs festészetről, Oroszország történetéről, az etikai közgazdaságtanról, a filmiparról, a globalizációról, a public choice-ról és arról, hogy miért pont G, az Állatfarmról, a családról, a bűnözés pszichológiájáról, Afrikáról). E köröknek az okos beszélgetéseken túl fontos funkciója, hogy megismertesse a résztvevőkkel a TEK tagságát, szakmai életét, értékeit, hagyományait.
Az elsős körökön kívül egyéb – külsősökre kalibrált – programjaink is vannak, ezekről időben hírt adunk az egyetemi hirdetőtáblán és a honlapon. A TEK minden szakmai programja nyitott, mindenkit szívesen látunk rendezvényeinken!

Utolsó frissítés: 2018.11.30.