December - 2020
H K S C P S V
  01 02 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Központi Tanulmányi Igazgatóság

A Központi Tanulmányi Igazgatóság feladatai a következők:

a Neptun Hallgatói Nyilvántartási rendszer révén a hallgatói adatok teljes körű nyilvántartásának a koordinálása és felügyelete. A Neptun rendszer a hallgatókat a felvételtől a diploma megszerzéséig követi nyomon. Az egyetem nappali munkarendűhallgatóinak központi nyilvántartása 1995 óta történik a Neptun rendszerben. A többi képzés hallgatói fokozatosan kerültek központi nyilvántartásba.

A hallgatók napi tanulmányi ügyeit a karok, illetve a tanszékek intézik, továbbá ők rögzítik az adatokat a Neptun rendszerben. A hallgatók tanulmányi ügyeikkel első sorban a kari tanulmányi előadókhoz, illetve a tanszékekhez fordulhatnak. A Központi Tanulmányi Igazgatóság egyetemi szinten koordinálja a Neptun rendszer működését és fejlesztését, segíti a dékáni hivatalok és a tanszékek Neptun rendszerhez kapcsolódó munkáját.

A Központi Tanulmányi Igazgatóság feladata a mindenkori törvényi előírások szerinti statisztikai adatszolgáltatás a Neptun rendszer alapján. A Neptunnal kapcsolatos technikai problémáikkal, kérdéseikkel fordulhatnak az Igazgatósághoz elektronikusan: neptun(kukac)uni-corvinus(pont)hu

A Központi Tanulmányi Igazgatóság intézi a hallgatói juttatások (különféle ösztöndíjak, diákhitel) kifizetésével kapcsolatos ügyeket. A hallgatói juttatások ügyében együttműködik a Diákjóléti Bizottsággal és a Hallgatói Önkormányzattal.

A hallgatók ösztöndíjakkal kapcsolatos kéréseikkel, kérdéseikkel fordulhatnak az Igazgatósághoz elektronikusan: osztondij(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

Az Igazgatóság munkatársai:

Az Igazgatóság részletes feladatai:

 Igazgatási, koordinációs feladatok:

 • FIR alapú statisztikai adatszolgáltatás készítésének koordinálása, jelentések összeállítása,
 • rangsorok készítése az átsoroláshoz,
 • kapcsolattartás az Oktatási Hivatallal,
 • kapcsolattartás az oktatásért felelős minisztériummal,
 • kapcsolattartás a Diákhitel Központtal, a diákhitelt igénylő hallgatók hiteljogosultságának a havi ellenőrzése,
 • oktatók, kutatók, tanárok FIR jelentéshez szükséges, munkaügytől érkező, adatainak importálása a Neptun-ba és feladása a felsőoktatási információs rendszer felé,
 • hallgatói FIR adatszolgáltatás irányítása, az esetleges hiánypótlás vagy hibajavítás koordinációja, ennek keretében együttműködés a Karokkal, az adatmódosítást elsősorban a Karok végzik,
 • felsőoktatási felvételi eljárás szakmai irányítása és koordinálása a Karokkal együttműködésben (FFT szerkesztés, kapacitásszámítás, felvételi pontszámítás, vonalhúzás),
 • oktatásadminisztráció szakmai irányítás és koordinálása a Karokkal együttműködésben
 • elektronikus diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés koordinálása, központi szintű feladatok ellátása, adatok ellenőrzése és továbbítása a FIR-be

Informatikai feladatok:

 • a Neptun tartalmi rendszergazdai feladatainak az ellátása;
 • az új verziók tesztelése;
 • a verzióváltás logikai menedzselése;
 • kapcsolattartás a karokkal;
 • kapcsolattartás a fejlesztőkkel;
 • tanácsadás, tanfolyamok, oktatási anyagok készítése;
 • napi felhasználói problémák megoldása;
 • a tanulmányi munkát segítő lekérdezések készítése, terítése a karokra;
 • tantárgyfelvétel és vizsgajelentkezések időpontjainak koordinálása a karokkal és az ISZK-val;
 • a tantárgyi követelmények, mintatantervek Neptun-ba történő felvitelének koordinálása a karok segítségével;
 • az oktatók, kutatók, tanárok kurzushoz rendelésének koordinálása a karok segítségével a terhelések elemzéséhez, a hallgatói véleményezés és a szabad tanárválasztás biztosításához;
 • Neptun adattisztítás szakmai irányítása és koordinálása a Karokkal együttműködésben, az adatok és a Neptun jobb használhatósága érdekében, kompatibilitás javítása más rendszerekkel;
 • a www.felvi.hu honlap intézményadminisztrátori feladatainak ellátása (új felhasználók rögzítése, jogosultságok kiosztása) tartalmi rendszergazdai feladatok ellátása, a felvett jelentkezők adatainak bekonvertálása a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerbe;

 

Hallgatói juttatásokhoz kapcsolódó ügyviteli feladatok:

 • előkészíti a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat kiírását, a rangsorolt kari pályázatokat összegyűjti, továbbítja a fenntartónak,
 • ellátja az Egyetem hallgatói részére kifizetésre kerülő ösztöndíjak teljes körű ügyintézését (számfejtése, Neptunba történő kiírása és rögzítése, utalványozás előkészítése),
 • ellátja a gyűjtőszámla teljes körű ügyintézését, kezeli a hallgatói reklamációkat,
 • a diákhitel, a gyűjtőszámla és az ösztöndíjak kapcsán rendszeres kapcsolatot tart a Gazdasági Igazgatósággal,
 • ellátja valamennyi egyetemi ösztöndíj teljes körű ügyviteli feladatait, kapcsolatot tart a különböző ösztöndíjak tekintetében a támogatóval, ellenőrzi a hallgatói jogosultságokat, kifizeti az ösztöndíjakat,
 • ellátja az Egyetemet érintő hallgatói ösztöndíjak ügyviteli feladatait (különösen tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíjak, kiemelt ösztöndíj, Felsőoktatási Ösztöndíj, külföldi részképzés támogatása stb.),
 • szükség esetén szakmai véleményt ad a kollégiumi jelentkezések fellebbezéseinek elbírálásakor.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.10.07.