December - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Jelentkezz hozzánk állami ösztöndíjas és költségtérítéses doktori képzésre!

Kedves Leendő Hallgatónk!

A tavaszi jelentkezési időszakban, amely április 15-30. között zajlik, a következő 7 doktori iskolánkba adhatod be a jelentkezésedet, amelyekről további információkat lejjebb görgetve találsz:

 • Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola,  
 • Gazdálkodástani Doktori Iskola, 
 • Gazdaságinformatika Doktori Iskola,  
 • Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola,  
 • Politikatudományi Doktori Iskola,  
 • Szociológia Doktori Iskola,  
 • Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola

Mielőtt ellátogatsz az egyes doktori iskolák aloldalaira, szeretnénk felhívni a figyelmed pár kiemelt információra, amelyek segíthetnek a döntésben és a jelentkezési folyamatban.

Vezetői videók és tájékoztatók

Hallgasd meg Dr. Rostoványi Zsolt, az Egyetemi Doktori Tanács elnökének köszöntőjét és Dr. Michalkó Gábor, a Corvinus Doktori Iskolák főigazgatójának tájékoztatóját a lehetőségekről.

Petrovics Nándor, a Doktorandusz Önkormányzat Elnöke pedig röviden beszél a doktori képzéseinkről, és arról, hogy miért is érdemes a Corvinus Egyetemen PhD fokozatot szerezni.

Digitális nyílt nap a Facebookon

Ha pedig még több technikai információra vagy kíváncsi és szeretnél virtuálisan találkozni az egyes doktori iskolák képviselőivel is, akkor feltétlenül nézz be digitális nyílt napunkra április 15-én, ahol videófelvételekkel és élő bejelentkezésekkel várunk a Facebookon. Csatlakozz az eseményhez már most, ismerd meg a képzések vezetőit és PHD hallgatóit. 

Tájékoztató kiadványok

A nyílt napra pedig már most készülhetsz kérdésekkel, de előtte mindképpen ajánljuk, hogy böngészd a Corvinus Doktori Iskolák kiadványunkat és a kapcsolódó Gyakori kérdéseinket, mert lehet, hogy a kérdéseidet igazából már meg is válaszoltuk valamelyik anyagunkban. 

További elérhetőség, amelyen keresztül érdeklődhetsz:

phd.office(kukac)uni-corvinus(pont)hu  

 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK 2020 - KÖVETELMÉNYEK, TECHNIKAI INFORMÁCIÓK, SZABÁLYZATOK

FIGYELEM! A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉN AZ IRODA NEM TART NYITVA. KÉRJÜK, HOGY A FELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A MELLÉKLETEKET ELEKTRONIKUSAN JUTTASSÁK EL A DOKTORI IRODA KÖZPONTI EMAIL CÍMÉRE, AMELY A KÖVETKEZŐ:

A Doktori Iroda Központi email címe: phd.office(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Kérjük, hogy a tárgyba ezt írják: Jelentkezés_Doktori Iskola neve

A 2020-2021-es tanévre vonatkozó jelentkezési időszak 2020. április 15-30 között zajlik. A sikeres felvételihez az alábbi követelményeket kell teljesíteni:

·         Legalább jó (vagy ezzel egyenértékű) minősítésű egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA vagy MSc) megszerzett oklevél, és legalább 300 kredit teljesítése osztatlan egyetemi vagy kétlépcsős, alap- és mesterszakos képzésben. Részidős MBA diplomát nem fogadunk el!

Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek előtanulmányokkal az adott tudományágban (de egyébként teljesítik az összes felvételi követelményt) felvehetők azzal a feltétellel, hogy PhD tanulmányaik első félévében felveszik a kijelölt felzárkóztató tantárgyakat és vizsgát tesznek belőlük.

A 2019/2020-as tanévben végző jelentkezőknek legkésőbb 2020. szeptember 2-án kell bemutatniuk diplomájukat. A felvétel mindaddig feltételes, amíg a hallgató be nem mutatja oklevelét. Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik OTDK díjat nyertek. Szintén előnyt jelent az igazolható kutatói képesség (OTD, tudományos publikációk).

·        legalább egy idegen nyelvből komplex, „B2” vagy annál magasabb szintű államilag elismert nyelvvizsga

 

Információ az önköltségről és az ösztöndíjról

A doktori képzés nappali képzés keretében folyik önköltséges vagy ösztöndíjas formában. A program tartalma mindkét finanszírozási formánál megegyezik. A hallgatók ugyanazon kurzusokon vesznek rész. Azon hallgatók számára, akik ösztöndíjban részesülnek, az állami ösztöndíj összege az első négy szemeszterben havonta 140 680 Ft, az 5-8. szemeszterben pedig havonta 180 680 Ft. Az összegeket az egyetem a hallgató bankszámlájára utalja át.

 

Az alábbi hallgatók jogosultak állami ösztöndíjra:

·        a nappali, szervezett képzésre jelentkező, magyar állampolgárságú PhD hallgatók

·        azok a külföldi PhD hallgatók, akik jogszabály vagy nemzetközi egyezmény alapján ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a magyar állampolgárságú hallgatók

 

Az állami ösztöndíj folyósításának időtartama 4 év (48 hónap). Az ösztöndíj mértékéről a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezik. A törvény értelmében míg az ösztöndíjas hallgatók legtöbb, tanulmányokkal kapcsolatos költségeit az állami költségvetés fedezi, az önköltséges tanulmányok költségeit maga a hallgató állja.  

 

A képzés ideje alatt bármelyik PhD hallgató folyamodhat támogatásért magyarországi és külföldi konferenciákon történő részvételre.

 

A tandíjak a 2020/21-es tanévre az alábbiak szerint alakulnak félévenként a 2020-ban felvett hallgatók számára:

320 000 Ft

Magyar nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos elbánásban részesülő külföldieknek (EU és EGT)

660 000 Ft 320 000 Ft-os (normál tandíj + 340 000 Ft-os nyelvi hozzájárulás

Angol nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos elbánásban részesülő külföldieknek (EU és EGT)

 3 200 EUR

Harmadik országok állampolgárai

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat a szükséges mellékletekkel együtt az Egyetemi Doktori Irodán adják le:

 

phd.office@uni-corvinus.hu (elektronikusan)

 

 

A felvételi vizsga eljárási díja 9000 Ft, amelyet az egyetem bankszámlájára kérünk átutalni: 11784009-22229896-00000000 .

A közleményben kérjük feltüntetni: témaszám: SDRSZ0000K és a jelentkező neve.

 

Jelentkezési dokumentumok:

·        kitöltött és aláírt jelentkezési lap

·        szakmai, tudományos önéletrajz

·        eljárási díj befizetéséről szóló igazolás

·        előírt iskolai végzettséget igazoló, vagy annak folyamatban levő megszerzéséről tanúskodó dokumentum másolata, valamint a diploma melléklete (amennyiben rendelkezik már diplomával)

·        nyelvvizsga bizonyítványok másolata (ha van)

·        kutatási terv vagy esszé (doktori iskola specifikus)

·        előzetes szakmai, tudományos teljesítményeket igazoló dokumentumok másolata, ha van (oklevelek, emléklapok, publikációk, kinevezések stb.)

 

 

A BCE doktori iskoláiról részletes tájékoztatás az alábbi linkeken található:

Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola: http://uni-corvinus.hu/index.php?id=60138

Gazdálkodástani Doktori Iskola:  http://uni-corvinus.hu/index.php?id=57865&no_cache=1

Gazdaságinformatikai Doktori Iskola: http://uni-corvinus.hu/index.php?id=58120&no_cache=1

Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=60183

Politikatudományi Doktori Iskola: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=52824

Szociológia Doktori Iskola: http://web.uni-corvinus.hu/szoc/phd/

Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola: http://portal.uni-corvinus.hu/?31561

 DOKTORI ISKOLÁK-Doctoral Schools

 

Elnök: Rostoványi Zsolt DSc, egyetemi tanár, Rector Emeritus

Egyetemi Doktori Tanács

1093 Budapest, Fővám tér 8. 233.

E-mail: rostovan@uni-corvinus.hu

Irodavezető: Horváthné Krista Zsuzsanna

Egyetemi Doktori Iroda

1093 Budapest, Fővám tér 8. 231.

E-mail: zsuzsa.krista(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

A Doktori Iroda munkatársai:

Tanulmányi ügyintéző:

Elbekkal-Besznyák Judit: judit.besznyak(kukac)uni-corvinus(pont)hu (482-5071)

Doktori Iskola managerek: 

Orbánné Virágh Eszter: eszter.viragh@uni-corvinus.hu (482-5556) : Nemzetközi Kapcsolatok, Politikatudomány, Szociológia, Társadalmi Kommunikáció) 

Herman Mónika: monika.herman(kukac)uni-corvinus(pont)hu (482-5329): Gazdálkodástan, Gazdaságinformatika, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan

 

A doktori képzés

Az Egyetemünkön folyó oktatás legmagasabb szintjét a doktori a képzés képviseli, amely a tudományos kutatás és a felsőfokú oktatás számára készíti fel a hallgatókat. A doktori képzés két fő szakaszra tagolódik: szervezett képzés és fokozatszerzés. A szervezett képzés keretében a tudományos kutatás elméleti és módszertani ismereteit sajátítják el a doktoranduszok, valamint választott szakterületükön szereznek elmélyült szakmai ismereteket. Témavezető irányításával önálló kutatást végeznek a doktorjelöltek, s eredményeiket disszertációban foglalják össze, amelyet nyilvános ülés keretében bizottság előtt kell megvédeniük. 

 

 

Az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) a doktori képzés és fokozatszerzés legmagasabb szintű irányító és döntéshozó testülete, amely kialakítja és felügyeli a doktori képzés és a fokozatszerzés egyetemi rendszerét, biztosítja a tudományos fokozat jó minőségét és a különböző tudományterületeken, tudományágakban odaítélendő fokozatok nemzetközi kompatibilitását.

Az EDT tagjai

Az EDT szavazati jogú tagjai kizárólag olyan személyek lehetnek, akik megfelelnek a törzstagság feltételeinek. A szavazati jogú tagok egyharmada nem lehet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az Egyetemmel. Az intézmény Professor Emeritusa az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló személynek minősül. Az EDT tagjainak kiválasztása során törekedni kell arra, hogy az Egyetemen művelt valamennyi tudományág és DI arányos képviseletet kapjon. Az EDT 12 belső és 6 külső szavazati jogú tagból, azaz összesen 18 szavazati jogú tagból áll.

Tanácskozási joggal állandó meghívottak az EDT üléseire az Egyetem tudományos rektor-helyettese, a karok dékánjai és a doktorandusz-hallgatók egy képviselője. Tanácskozási joggal az EDT üléseken jelen lehetnek a DI-k delegált képviselői is.

Az EDT elnöke az Egyetem valamelyik akkreditált doktori iskolájának nemzetközileg elismert, akadémiai doktori címmel rendelkező törzstagja lehet, beleértve a Professor Emeritus/Emerita törzstagokat is.

Az EDT elnökét, további tagjait és póttagjait a Szenátus választja meg öt évre. Az elnök és a tagok egymást követő időszakokban többször újraválaszthatóak. Az EDT választott tagjainak személyére – a doktori iskolák és a leköszönő EDT véleményét figyelembe véve – a rektor tesz javaslatot. Tagjai közül az EDT – az elnök javaslata alapján – egy vagy két elnökhelyettest választhat, akik az elnök által meghatározott hatáskörökben helyettesítésre jogosultak.

Az EDT

 • állást foglal a DI-k működésének általános érvényű kérdéseiben és irányelveket állapít meg a működésük számára;
 • véleményezi a DI-k létesítésének, illetve módosításának javaslatát, indokolt esetben kezdeményezi DI-k megszüntetését;
 • a DIT javaslatát figyelembe véve megválasztja a DI-k vezetőit, megbízza, illetve felmenti a DIT tagjait;
 • a Szenátus részére rendszeresen értékeli az egyetemen folyó doktori képzést és fokozatszerzést, a DI-k munkáját;
 • javaslatot tesz a Szenátusnak a költségtérítési díjak mértékére és felhasználási rendjére;
 • dönt az Országos Doktori Tanács (a továbbiakban: ODT) által meghatározott magyar állami ösztöndíjas helyeknek az Egyetem DI-i közötti elosztásáról;
 • a DI-k előterjesztése alapján megvitatja a felvételi rangsorokat és dönt azok elfogadásáról, illetve az egyéni képzésre jelentkezettek, valamint a külföldi hallgatók felvételéről;
 • a DI-k előterjesztése alapján dönt a kreditszabályzatról és a komplex vizsga teljesítésének kritériumairól;
 • meghatározza a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei körében az első idegen nyelvként (első nyelvvizsga) elfogadható nyelvek listáját;
 • jóváhagyja a DI-k SZMSZ-ét;
 • jóváhagyja a komplex vizsga bizottságot;
 • a komplex vizsgát tett doktorandusz-hallgatók esetében dönt a kutatási és disszertációs szakaszba való belépésről;
 • a DI-k előterjesztése alapján dönt a doktorandusz-hallgató zárt védés iránti kérelméről;
 • dönt a doktori fokozat és a habilitált doktori cím odaítéléséről, a külföldön szerzett doktori fokozat honosításáról, és a fokozatok visszavonásáról;
 • véleményezi a Szenátus részére a rektornak a tiszteletbeli doktori illetve, a tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozására tett előterjesztéseit.

Az EDT elnökének hatáskörébe tartozik a tanács ülésének összehívása, a napirend megállapítása, az előterjesztők kijelölése, ad hoc bizottságok felkérése és a tanácskozások vezetése.

Az EDT határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint fele jelen van. Az EDT döntése érvényes, ha jelen levő tagjainak egyszerű többsége „igen”-nel vagy „nem"-mel szavaz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Titkos szavazást kell elrendelnie az elnöknek személyi ügyekben (DI vezetők, doktori fokozat, honosított doktori fokozat és habilitált doktori cím odaítélése) és, ha azt az EDT valamelyik tagja kezdeményezi, és kezdeményezését az EDT jelen levő tagjainak több mint a fele támogatja.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

 

Az Egyetemi Doktori Szabályzat mellékletei

 

Egyéb dokumentumok:

 

HIVATKOZÁSOK

Utolsó frissítés: 2020.04.08.