Február - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28

Letölthető anyagok:

 Szenátusválasztás - 2019. szeptember 30. - október 31.

 A Kari Jelölő- és Választási Bizottság összetétele:

Elnök:
Gajduschek György, egyetemi tanár, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék

Tagok:
Ernyes Éva, adjunktus, Matematika Tanszék

Mihályi Péter, egyetemi tanár, Makroökonómia Tanszék

 

Időpontok:
Jelölő értekezlet: 2019. október 8. (kedd) 15 óra, helyszín: E 2001-es tanácsterem
Megismételt jelölő értekezlet: 2019. október 10. (csütörtök) 15 óra, helyszín: E 2001-es tanácsterem
Választás: 2019. október 14. (hétfő) 8 óra - 2019. október 18. (péntek) 12 óra - elektronikus formában

 

 Kari Tanács nem oktató-kutató-tanár tagjainak újjáválasztása - 2016. november - december

Kari Tanács egyéb munkakörben foglalkoztatott nem oktató-kutató-tanár tagjai megválasztásának lebonyolítására létrehozott jelölő- és választási bizottság összetétele:

Elnök: Winkler Barbara, Dékáni Hivatal

Tagok:
Erős Mónika, Statisztika Tanszék
Vajda Marianna, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék

Időpontok:
Jelölő értekezlet: 2016. december 5. (hétfő) 11 óra E218
Választás: 2016. december 13 - 14-ig (kedd-szerda) - elektronikus formában

 

További oldalak: 

Közgazdaságtudományi Kar
Kari Tanács

 

Ülések, határozatok

2019. december 5. (csütörtök) 13.30 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

Napirend:

 

1.  Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjas hallgatók okleveleinek átadása

     Az okleveleket átadja: Mike Károly, dékán

2.  Személyi ügyek

     a)     Isztin Péter teljes állású tanársegédi pályázatának véleményezése (Mikroökonómia Tanszék)

             Isztin Péter pályázati anyaga

             Bíráló Bizottság véleménye

             Előterjesztő: Szakadát László, a bíráló bizottság tagja

     b)     Oktatói pályázatok kiírásának véleményezése

             ba)    Félállású egyetemi docensi pályázatok a Közgazdaságtani Intézetbe (3 félállású pályázat)

             bb)    Teljes állású adjunktusi pályázat a Közgazdaságtani Intézetbe

             bc)    Félállású adjunktusi pályázat a Közgazdaságtani Intézetbe

                      Előterjesztő: Major Klára, intézetigazgató

            bd)    Teljes állású tanársegédi pályázat a Statisztika Tanszékre

                     Előterjesztő: Sugár András, tanszékvezető

3.  Operatív tantervek, mintatantervek módosítása

     a)     A biztosítási szakközgazdász és a biztosítási specialista szakirányú továbbképzési szakok új mintatantervének elfogadása

             Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

     b)     A 2019/2020-as tanév tavaszi féléves projekt heti tantárgyi listájának módosítása

     c)     Rendkívüli operatív tantervi módosítások a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére (választható tantárgyak)

            Új tantárgyak tantárgyi adatlapjai

             Előterjesztő: Farkas Zsuzsanna, hivatalvezető

4.     Filozófia, politika, gazdaság alapképzési szak létesítésének véleményezése

        Előterjesztő: Mike Károly, dékán

5.     Tájékoztatás az Oktatói és Hallgatói Ügyek Bizottsága által elfogadott következő tanévi időbeosztásról

        Előterjesztő: Farkas Zsuzsanna, hivatalvezető

6.     Tájékoztatás a Kuratórium által engedélyezett képzésekről és önköltségeikről a 2020. évi általános felvételi eljárásban

7.     Tájékoztatás a folyamatban lévő SZMSZ módosításról

        Előterjesztő: Mike Károly, dékán

8.     Egyebek

 

Budapest, 2019. november 29.

 

 

Dr. Mike Károly s.k.

mb. dékán

2019. október 17. (csütörtök) 13.30 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:


1. Személyi ügyek

          a) Félállású egyetemi tanári pályázat kiírása az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre

              Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

2. Projekthét értékelése

              Előterjesztő: Habis Helga, oktatási dékánhelyettes

3. Egyebek

 

Budapest, 2019. október 12.

Dr. Mike Károly s.k.
mb. dékán

 

 

2019. szeptember 24. (kedd) 13.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

1.  Személyi ügyek

     a)     Egyetemi magántanári cím adományozása Andor László részére

             Előterjesztő: Takács Tibor, mb. tanszékvezető

     b)     Kari jelölő- és választási bizottság újraválasztása

             Előterjesztő: Mike Károly, mb. dékán

     c)     Teljes állású tanársegédi pályázat kiírása a Mikroökonómia Tanszékre

             Előterjesztő: Habis Helga, tanszékvezető

2.     Döntés a 2019. augusztus 1-jétől hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 12/A paragrafusában szereplő szenátusi kari képviselői létszám megosztásáról a Szenátus oktató-kutató-tanár kategóriái között

        Előterjesztő: Mike Károly, mb. dékán

3.     Egyebek

 

Budapest, 2019. szeptember 17.

Dr. Mike Károly s.k.

mb. dékán

 

 

2019. május 28. (kedd) 13.00 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

Napirend:

 

1.     Demonstrátori elismerő oklevelek átadása

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

2.     A közgazdasági elemző mesterszak fejlesztésének véleményezése

        Major Klára 

        Sugár András

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

3.     Személyi ügyek

         a)     Szakfelelős választás a közgazdasági elemző mesterszakon

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

         b)     Mágó Mánuel László teljes állásó adjunktusi pályázatának véleményezése

                 Mágó Mánuel László pályázati anyaga

                 Bíráló Bizottság véleménye

         c)     Kálmán Judit Olga félállású adjunktusi pályázatának véleményezése

                 Kálmán Judit Olga pályázati anyaga

                 Bíráló Bizottság véleménye

                 Előterjesztő: Bakó Barna, a bíráló bizottság elnöke

         d)     Pro Facultate 2019 Díj adományozása

         e)     A kari Kutatási, Pályázati és Nemzetközi Bizottság kutatási igazgatójának módosítása (Major Klára helyett Sziklai Balázs Róbert)

         f)     A Kari Jelölő- és Választási Bizottság módosítása/újraválasztása

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

4.     A kari projekt heti tantárgyi lista módosítása, kiegészítése a 2019/2020-as tanévre

        Új tantárgyak adatlapjai

        Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

5.     Szaklétesítés, specializáció indítása és létesítése

a)     Új specializáció létesítése és indítása az angol nyelvű közgazdasági elemző mesterszakon

         Előterjesztő: Rosta Miklós, specializációfelelős

b)     Politikai gazdaságtan mesterképzési szak létesítésének véleményezése a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon

c)      Nemzetközi fejlesztés mesterképzési szak létesítésének véleményezése a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon

         Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

6.     Szabályzatok módosítása

        a)     A Kari Szervezeti és Működési Rend módosítása (Kari Tanács létszáma, szakfejlesztési bizottságok hallgatói tagjai)

                Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

        b)     A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

        c)     A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

        d)     Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat módosítása

                Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

        e)     Habilitációs Szabályzat elfogadása

        f)     Doktori Önkormányzat egyetemi testületekben való részvételének szabályozása

                Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

7.     2019/2020-as tanévi kutatószemináriumok listájának jóváhagyása

        Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

8.     Egyebek

 

Budapest, 2019. május 23.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

 

2019. április 16. (kedd) 13.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

Napirend:

 

1.  Az Egyetem megújulása: tájékoztató a fenntartóváltás, valamint a Corvinus Megújulás Projekt jelenlegi állásáról

     Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

     Meghívott: Szántó Zoltán, általános rektorhelyettes, a Corvinus 2030 Megújulás Projekt szakmai vezetője

2.     Személyi ügyek

        a)     Intézetigazgatói pályázat véleményezése a Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézetbe (Tasnádi Attila)

                Tasnádi Attila pályázati anyaga
               
                Bíráló Bizottság véleménye

        b)     Tanszékvezetői pályázat véleményezése a Matematika Tanszékre (Tasnádi Attila)

                Tasnádi Attila pályázati anyaga

                Bíráló Bizottság véleménye

                Előterjesztő: Gulácsi László, a bíráló bizottság elnöke

        c)     Szakfejlesztési bizottságok kiegészítése a Hallgatói Önkormányzat delegáltjaival

                Előterjesztő: Szabados Levente, elnök, HÖK

        d)     Félállású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékre

                Előterjesztő: Rosta Miklós, tanszékvezető

3.     Operatív tantervek módosítása, elfogadása

        a)     az alkalmazott közgazdaságtan (magyar nyelven) alapképzés 2019/2020-as tanévi mintatanterveinek módosítása

        b)     az alapszakos kari választható tantárgyi lista jóváhagyása a 2019/2020-as tanévre

        c)     a mesterszakos kari választható tantárgyi lista jóváhagyása a 2019/2020-as tanévre

        d)     a kari idegen nyelvi tantárgyi lista jóváhagyása a 2019/2020-as tanévre

        e)     a kari projekt heti tantárgyi lista jóváhagyása a 2019/2020-as tanévre

                Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes
       
        Új tantárgyak adatlapjai

4.     A 2019/2020-as kari tanév időbeosztásának jóváhagyása

        Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

5.     Tájékoztatás a 2019. évi általános felvételi eljárás jelentkezési adatairól

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

6.     A Budapesti Corvinus Egyetem és a University of Groningen közötti, már működő kettős (dual/double degree) képzési program további képzésekre történő kiterjesztésének véleményezése és az ahhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás újra kötése

        Előterjesztő: Rosta Miklós, tanszékvezető

7.     Egyebek

 

Budapest, 2019. április 9.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

 

 

 

2019. március 25. (hétfő) 9.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

 

1.  A hallgatói képviselők megbízó leveleinek átadása

              Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

2.  A 2018. évi intézményi beszámoló elfogadása

3.  A 2019. évi intézményi költségvetés elfogadása

4.  A 2019. évi Vagyongazdálkodási Terv és Fejlesztési Koncepció módosítása

5.  A Wingprojekt 6 Kft. törzstőkéjét 100%-ban megtestesítő üzletrész megvásárlása

6.  Beszámoló a 2018. évi oktatói teljesítménymérés tapasztalatairól (szóbeli előterjesztés)

               Előterjesztő: Polt Rita, gazdasági dékánhelyettes

7.  Személyi ügyek

     a)     A közgazdasági elemző mesterszak szakfejlesztési bizottságának módosítása

                Előterjesztős: Sugár András, szakfelelős

     b)     Specializációfelelős-váltás az angol nyelvű közgazdasági elemző mesterszak Comparative Economics specializációján

                 Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

8.  Operatív tantervek elfogadása, módosítása

     a)      alkalmazott közgazdaságtan (magyar nyelven) alapszak 2019/2020-as tanévi mintatanterveinek elfogadása (I-III. évfolyam)

     b)      alkalmazott közgazdaságtan alapszak – speciális pénzügyi-matematikai alapképzés (SPM) 2019/2020-as tanévi mintatanterveinek elfogadása (I-III. évfolyam)

                   Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, szakfelelős

     c)      alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapszak 2019/2020-as tanévi mintatanterveinek elfogadása (I-III. évfolyam)

                   Előterjesztő: Golovics József, program-koordinátor

     d)      biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak 2019/2020-as tanévi mintatanterveinek elfogadása (I-II. évfolyam)

                    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

     e)      közgazdasági elemző (magyar nyelven) mesterszak 2019/2020-as tanévi mintatanterveinek elfogadása (I-II. évfolyam)

                    Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

     f)      közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterszak 2019/2020-as tanévi mintatanterveinek elfogadása (I-II. évfolyam)

                    Előterjesztő: Székely-Doby András, program-koordinátor

     g)      közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven) mesterszak 2019/2020-as tanévi mintatanterveinek elfogadása (I-II. évfolyam)

     h)      közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterszak 2019/2020-as tanévi mintatanterveinek elfogadása (I-II. évfolyam)

     i)       közgazdálkodás és közpolitika mesterszak (levelező munkarend) 2019/2020-as tanévi mintatanterveinek elfogadása (I-II. évfolyam)

                    Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

     j)      egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven) mesterszak 2019/2020-as tanévi mintatantervének elfogadása (I. évfolyam)

                    Előterjesztő: Brodszky Valentin, szakfelelős

    k)      pénzügy mesterszak (esti munkarend) 2019/2020-as tanévi mintatanterveinek elfogadása (I-II. évfolyam)

                    Előterjesztő: Kürthy Gábor, program-koordinátor

    l)      a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés mintatanterveinek módosítása (új kötelezően választható tárgy)

                    Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

9.  Szabályzatok módosítása

     a)      Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

     b)      Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

     c)      Felvételi Szabályzat

                   Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

     d)      Doktori Szabályzat (az abszolutóriumhoz előírt publikációs kreditek és a doktori fokozatszerzéshez előírt publikációs követelmények egységes szemléletű felülvizsgálata)

     e)      Habilitációs Szabályzat (a habilitációs eljárás publikációs minimumkövetelményeinek módosítása)

                    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

                    Meghívott: Michalkó Gábor, főigazgató, CDI

 10. Tájékoztatás a szövegegyezés szoftver használatáról (szóbeli előterjesztés)

                     Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

11. BCE HÖK

     a)      A BCE HÖK 2018. évi beszámolója

     b)      A BCE HÖK 2019. évi költségvetése

     c)       BCE HÖK Alapszabály módosítása

                   Előterjesztő: Szabados Levente, elnök

12. Egyebek

 

Budapest, 2019. március 19.

 

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2019. február 19. (kedd) 13.00 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

 

1.  Nagy KK30 infografika verseny eredményhirdetése, a zsűridíjas és közönségdíjas hallgatók okleveleinek átadása

      Az okleveleket átadja: Kovács Erzsébet, dékán, a zsűri elnöke,

                                          Palotai Dániel, MNB Tanszék, a zsűri tagja

2.  Személyi ügyek

      a)     Professor Emeritus cím adományozásának véleményezése Gedeon Péter részére

                                          Előterjesztős: Rosta Miklós, tanszékvezető

      b)     Címzetes egyetemi tanár cím adományozásának véleményezése Takáts Előd részére

                                          Előterjesztő: Palotai Dániel, MNB Tanszék

      c)     Adjunktusi előléptetések véleményezése (Statisztika Tanszék)

              ca)    Erdélyi Ajna

                       Erdélyi Ajna pályázati anyaga

                       Bíráló Bizottság véleménye

              cb)    Mák Fruzsina

                       Mák Fruzsina pályázati anyaga

                       Bíráló Bizottság véleménye

              cc)    Martus Bettina

                      Martus Bettina pályázati anyaga

                      Bíráló Bizottság véleménye

                                         Előterjesztő: Sárvári Balázs, a bíráló bizottság tagja

     d)     Az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszak szakfejlesztési bizottságának jóváhagyása

                                         Előterjesztő: Brodszky Valentin, szakfelelős

     e)     Pályázati kiírások véleményezése

             ea)   Intézetigazgatói pályázat a Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézetbe

             eb)   Tanszékvezetői pályázat a Matematika Tanszékre

                                         Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

 3.  Operatív tantervek elfogadása, módosítása

      a)     Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak 2019/2020-as tanévi mintatanterveinek elfogadása (I-III. évfolyam)

                                         Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

      b)     Új választható tantárgy elfogadása a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére (East Asian High Growth Economics, MNB Tanszék)

                                         Előterjesztő: Palotai Dániel, MNB Tanszék

4.     Javaslat nemzetközi kettős (dual) képzési együttműködési megállapodás módosítására (Babes-Bolyai Tudományegyetem)

                                         Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

5.     Pályázati feltételek az Erasmus+ és egyéb tanulmányi célú hallgatói mobilitási programokhoz

                                          Előterjesztő: Sárvári Balázs, nemzetközi tanulmányi felelős

6.     Tájékoztató a 2018. évi oktatói teljesítményméréssel kapcsolatos feladatokról, határidőkről (szóbeli előterjesztés)

                                          Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

7.     Egyebek

 

Budapest, 2019. február 13.

 

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2018. december 13. (csütörtök) 13.00 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 3005-ös terem

Napirend:

 

1.  Személyi ügyek

   a)     Tanszékvezetői pályázatok véleményezése

            aa)   Andor László (Gazdaságpolitika Tanszék)

                    Andor László pályázati anyaga

                    Bíráló Bizottság véleménye

            ab)   Kürthy Gábor (Pénzügy Tanszék)

                    Kürthy Gábor pályázati anyaga

                    Bíráló Bizottság véleménye

            ac)   Sugár András (Statisztika Tanszék)

                    Sugár András pályázati anyaga

                    Bíráló Bizottság véleménye

                    Előterjesztő: Medvegyev Péter, a bíráló bizottság elnöke

   b)     Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

            ba)   Pintér Miklós (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék, félállás)

            bb)   Trautmann László (Mikroökonómia Tanszék)

                     Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

   c)     Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

           ca)    Bartha Attila (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék)

                    Bartha Attila pályázati anyaga

                    Bíráló Bizottság véleménye

           cb)    Deák Zsuzsanna, Pesuth Tamás (Pénzügy Tanszék)

                    Deák Zsuzsanna pályázati anyaga            Pesuth Tamás pályázati anyaga

                    Bíráló Bizottság véleménye                        Bíráló Bizottság véleménye    

           cc)    Rencz Fanni (Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, részfoglalkozás)

                   Rencz Fanni pályázati anyaga

                   Bíráló Bizottság véleménye

                   Előterjesztő: Száz János, a bíráló bizottság elnöke

   d)     Félállású adjunktusi pályázat véleményezése a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékre (Kovács Éva)

                   Kovács Éva pályázati anyaga

                   Bíráló Bizottság véleménye

   e)     Teljes állású mesteroktatói pályázat véleményezése a Munkagazdaságtan Központba (Papp Bence)

                   Papp Bence pályázati anyaga

                   Bíráló Bizottság véleménye

                   Előterjesztő: Szüle Borbála, a bíráló bizottság elnöke

   f)     Szabó-Bakos Eszter lejáró szakfelelősi megbízásának hosszabbítása

                   Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

   g)     Specializáció-felelős váltás a közgazdasági elemző mesterszak jegybanki elemző specializációján (Sebestyén Géza helyett Lehmann Kristóf)

                   Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

   h)     Intézetigazgatói pályázatok kiírásának véleményezése

           ha)   Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet

           hb)   Közgazdaságtani Intézet

                   Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

   i)     Oktatói pályázati kiírások véleményezése

          ia)     3 darab teljes állású belső adjunktusi pályázat a Statisztika Tanszékre

                   Előterjesztő: Sugár András, tanszékvezető

          ib)     Tejes állású adjunktusi pályázat a Mikroökonómia Tanszékre

                   Előterjesztő: Habis Helga, tanszékvezető

2.  Operatív tantervek módosításával kapcsolatos előterjesztések

   a)     A projekt heti kari tantárgylista elfogadása

                    Új tantárgyak tantárgyi adatlapjai

   b)     Az alkalmazott közgazdaságtan alapképzés mintatanterveinek módosítása (A magyar politikai rendszer tantárgy felvétele a társadalomtudományi tantárgyak közé)

   c)     Új választható tantárgyak elfogadása (UK Monetary and Banking System, FinTech kihívások a pénzügyi szektorban, Tőzsdei stratégiák programozása és tesztelése (MNB Tanszék))

             Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

3.  2019. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos előterjesztések

   a)     A 2019. évi elemi költségvetés véleményezése

           Melléklet

   b)     A 2019. évi intézményi költségvetési koncepció és a 2019. évi vagyongazdálkodási terv véleményezése

            Előterjesztő: Polt Rita, gazdasági dékánhelyettes

4.     Szabályzatok módosítása

   a)     A Kari Szervezeti és Működési Rend 1/a és 1/b függelékének módosításával a Kar szervezeti felépítésének módosítása (a Európai Gazdaságtörténeti és Gazdaságfejlesztési Kutatóközpont (projekt jellegű szervezet) törlése)

            Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

   b)     A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása (a Felsőoktatási, kutatási-fejlesztési és innovációs intézmények vezetése szakirányú továbbképzés és a Követeléskezelő (workout) menedzser szakirányú továbbképzés kimeneti követelményeinek meghatározása)

            Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes      

   c)     Kiküldetési Szabályzat módosítása

   d)     Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

   e)     Munkavédelmi Szabályzat módosítása

            Előterjesztő: Polt Rita, gazdasági dékánhelyettes

5.     A Plágiumszabályzat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)

            Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes      

6.     Egyebek

 

Budapest, 2018. december 7.

 

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2018. október 25. (csütörtök) 13.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

 

1.  Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjas hallgatók okleveleinek átadása

2.  Személyi ügyek

    a)     Lejáró specializációfelelősi megbízások hosszabbítása

             aa)   Ágoston Kolos Csaba, aktuárius specializáció (biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak)

             ab)   Csekő Imre, gazdaságmatematika specializáció (gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapszak és osztatlan képzés)

             ac)    Száz János, pénzügy-matematika specializáció (gazdaság és pénzügy-matematikai elemzés alapszak és osztatlan képzés)

                      Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

    b)     Félállású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékre

    c)     Teljes állású mesteroktatói pályázat kiírásának véleményezése a Munkagazdaságtan Központba

                      Előterjesztő: Hajnal György, intézetigazgató, tanszékvezető

3.  Szabályzatok módosításának, elfogadásának véleményezése

    a)     Szervezeti és Működési Rend módosítása

                      Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

    b)     Szaklétesítés és szakindítás eljárásrendje

    c)     Minőségügyi Kézikönyv módosítása

    d)     Diplomás Pályakövetési Szabályzat

                      Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

4.     A 2019/2020-as tanév időbeosztásának véleményezése

                      Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes                    

5.     Önköltségi díjak meghatározása a 2019/2020-as tanévre                            

                      Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

6.     BCE HÖK új Alapszabályának véleményezése

                      Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán,

                      Halász Győző Mihály, a KTK HÖK elnök

7.     Egyebek

 

Budapest, 2018. október 18.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2018. szeptember 18. (kedd) 13.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem


Napirend:

 

1.  Pro Facultate 2018 Díj átadása Dancsó József részére

2.  2018. évi 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló véleményezése

                     Előterjesztő: Polt Rita, gazdasági dékánhelyettes

3.  Személyi ügyek

     a)           Habis Helga tanszékvezetői pályázatának véleményezése (Mikroökonómia Tanszék)

                   Habis Helga pályázati anyaga

                   Bíráló Bizottság véleménye

                    Előterjesztő: Tasnádi Attila, a bíráló bizottság elnöke

     b)           Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése

           ba)   Gazdaságpolitika Tanszék

           bb)   Pénzügy Tanszék

           bc)   Statisztika Tanszék

                   Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

     c)           Egyetemi tanári pályázat kiírásának véleményezése

          ca)    Mikroökonómia Tanszék

          cb)    Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék (félállás)

                   Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

    d)            Egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése

          da)   Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék (részfoglalkozás)

                   Előterjesztő: Gulácsi László, tanszékvezető

          db)   Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék

                   Előterjesztő: Hajnal György, tanszékvezető

    e)           Egyetemi magántanári cím adományozása Findrik Mária részére

                  Előterjesztő: Trautmann László, központvezető

    f)           Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Grzegorz Witold Kołodko részre

                 Előterjesztő: Rosta Miklós, tanszékvezető

4.  MAB önértékelési dokumentum véleményezése

                 Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes                    

                 Meghívott: Kováts Gergely, minőségfejlesztési munkatárs

5.  Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana mesterképzés szak indítása a 2019/2020. tanév őszi félévétől nappali munkarendben magyar és angol nyelven, valamint levelező munkarendben magyar nyelven Budapest képzési helyen

                Költségkalkuláció

                Előterjesztő: Hajnal György, intézetigazgató

6.  A közgazdasági adatelemzés alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása (szóbeli előterjesztés)

              Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

7.  Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

             Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

8.  Gazdaságelemzési és Közpolitikai Kutatóközpont (Székesfehérvár) létrehozása (BCE SZMR módosítás)

             Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

9.  Egyebek

 

Budapest, 2018. szeptember 11.

 

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2018. augusztus 31.

Jegyzőkönyv és határozat a Kari Tanács 2018. augusztus 28. - 2018. augusztus 31. közötti írásbeli szavazásról

2018. június 12. (kedd) 13.30 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

Napirend:

 

1.  Személyi ügyek

      a)     Szalma Ivett félállású egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék)

              Szalma Ivett pályázati anyaga

              Bíráló Bizottság véleménye

      b)     Tóth László teljes állású egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék)

              Tóth László pályázati anyaga

              Bíráló Bizottság véleménye

      c)     Vidovics-Dancs Ágnes teljes állású egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Pénzügy Tanszék)

              Vidovics-Dancs Ágnes pályázati anyaga

              Bíráló Bizottság véleménye

      d)     Oroszné Csesznák Anita teljes állású egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Statisztika Tanszék)

              Oroszné Csesznák Anita pályázati anyaga

              Bíráló Bizottság véleménye

      e)     Ferenci Tamás félállású egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Statisztika Tanszék)

              Ferenci Tamás pályázati anyaga

              Bíráló Bizottság véleménye

              Előterjesztő: Mihályi Péter, a bíráló bizottság elnöke

      f)      Katona Márton teljes állású tanársegédi pályázatának véleményezése (Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék)

              Katona Márton pályázati anyaga

              Bíráló Bizottság véleménye

              Előterjesztő: Berde Éva, a bíráló bizottság elnöke

      g)     Pro Facultate 2018 Díj adományozása

      h)     Pro Facultate in Mediis 2018 Díj adományozása

              Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

      i)     Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése a Mikroökonómia Tanszékre

              Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

2.     Szabályzatok elfogadása, módosítása

      a)      Kari Szervezeti és Működési Rend 1. számú mellékletének módosítása

      b)      Szervezeti és Működési Rend módosítása

      c)      Plágiumszabályzat elfogadása

      d)      Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosítása

      e)      Tudományos Diákköri Szabályzat elfogadása

      f)       Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

      g)      Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat kari mellékletének módosítása

               Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

      h)      Kötelezettségvállalási Szabályzat elfogadása

      i)       Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

               Előterjesztő: Polt Rita, gazdasági dékánhelyettes

3.     Fudan-BCE együttműködés véleményezése (MBA képzés)

               Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

4.     MNB Summer School of Economics 2018 – CEE region in the changing world: challenges and opportunities in finance and geopolitics részismereti képzés létesítésének és indításának véleményezése Budapest képzési helyen, angol nyelven, nappali munkarendben a nyári egyetem keretében 2018. július 14-27. időtartamra

               Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

5.     Kreatív Kutatási Ötlet Díj alapítása

               Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

6.     A 2018/2019-es tanévi kutatószemináriumok listájának jóváhagyása

               Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

7.     Egyebek

 

Budapest, 2018. június 5.

 

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2018. május 8. (kedd) 9.30 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

Napirend:

 

1.  Személyi ügyek

    a)      Gulácsi László tanszékvezetői pályázatának véleményezése (Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék)

             Gulácsi László pályázati anyaga

             Bíráló Bizottság véleménye

    b)      Major Klára tanszékvezetői pályázatának véleményezése (Makroökonómia Tanszék)

             Major Klára pályázati anyaga

             Bíráló Bizottság véleménye

             Előterjesztő: Tasnádi Attila, a bíráló bizottság elnöke

    c)      Selei Adrienn adjunktusi előléptetésének véleményezése (Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék)

             Selei Adrienn pályázati anyaga

             Bíráló Bizottság véleménye

    d)      Sárvári Balázs adjunktusi előléptetésének véleményezése (Mikroökonómia Tanszék)

             Sárvári Balázs pályázati anyaga

             Bíráló Bizottság véleménye

             Előterjesztő: Mihályi Péter, a bíráló bizottság elnöke

    e)      Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Dominik Golicki részére

              Előterjesztő: Gulácsi László, tanszékvezető

    f)       Teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékre

             Előterjesztő: Rosta Miklós, tanszékvezető

2.     Az Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak szakindítási kérelmének véleményezése

             Költségkalkuláció

             Előterjesztő: Brodszky Valentin, egyetemi docens

3.     2018/2019-es tanév operatív tantervek elfogadása

    a)      Alapszakos kari választható tantárgy lista

    b)      Mesterszakos kari választható tantárgyi lista

    c)      Idegen nyelvű kari tantárgyi lista

             Új választható tantárgyak adatlapjai

             Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

4.     A 2018/2019-es tanév kari időbeosztásának elfogadása

             Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

5.     Szabályzatok módosítása

    a)      Szervezeti és Működési Rend (Covinus-MNB International Executive Project Center létrehozása, igazgatósági ügyrend módosítások)

    b)      A Kar Szervezeti és Működési Rendjének 2. számú melléklete (a Kari Tanács állandó bizottságai)

    c)      Doktori Szabályzat

             Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

    d)      Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (átsorolás, díjtételek)

    e)      Felvételi Szabályzat

             Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

6.     Nemzetköziesedési stratégia véleményezése

             Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

7.     Tájékoztatás a felvételi jelentkezési adatokról

             Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

8.     Egyebek

 

Budapest, 2018. április 27.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2018. március 20. (kedd) 13.30 óra

Meghívó

Határozatok

 Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

 Napirend:

 

 1.  Személyi ügyek

     a)      Szakfejlesztési bizottságok módosítása

              aa)   gazdaság-és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak

                         Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

              ab)   közgazdasági elemző mesterképzési szak

                         Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

              ac)   közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak

                         Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

     b)      Kutatási igazgató választása (Major Klára)

                         Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

     c)      Egyetemi docensi pályázatok kiírásának véleményezése

               ca)    Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék (félállás)

                        Előterjesztő: Hajnal György, tanszékvezető

               cb)    Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék (teljes állás)

                        Előterjesztő: Rosta Miklós, tanszékvezető

               cc)    Pénzügy Tanszék (két teljes állás)

                        Előterjesztő: Kürthy Gábor, tanszékvezető

               cd)    Statisztika Tanszék (teljes állás)

                        Előterjesztő: Sugár András, tanszékvezető

     d)     A kari Kutatási és Pályázati Bizottság átalakítása kari Kutatási, Pályázati és Nemzetközi Bizottsággá

                        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

2.     2018/2019-es tanév operatív tantervek elfogadása

      a)      alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) I-III. évfolyam

                         Előterjesztő: Golovics József, program-koordinátor

      b)      biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak, I-II. évfolyam

                         Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

      c)      közgazdasági elemző mesterszak I-II. évfolyam

      d)      közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterszak I-II. évfolyam

                         Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

      e)     közgazdálkodás és közpolitika mesterszak I-II. évfolyam

      f)      közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterszak I-II. évfolyam

      g)     közgazdálkodás és közpolitika mesterszak (levelező munkarend) I-II. évfolyam

                         Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

      h)      pénzügy mesterszak (esti munkarend) I-II. évfolyam

                         Előterjesztő: Kürthy Gábor, program-koordinátor

               Új tantárgyak tantárgyi adatlapjai

3.     A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzés és a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak 2018/2019-es tanévi operatív tantervének módosítása

                         Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

4.     2017. évi intézményi pénzügyi beszámoló és vagyongazdálkodási beszámoló

5.     2018. évi intézményi költségvetés

                         Előterjesztő: Polt Rita, gazdasági dékánhelyettes

6.     Szabályzatok módosítása

      a)     A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása

                         Előterjesztő: Polt Rita, gazdasági dékánhelyettes

      b)      Szervezeti és Működési Rend

      c)      Corvinus Doktori Iskolák ügyrendje

      d)      Doktori Szabályzat

                         Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

      e)      Felvételi Szabályzat

                         Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

7.     Egyebek

 

Budapest, 2018. március 14.

 

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2018. február 20. (kedd) 13.30 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

Napirend:

 

1.     Személyi ügyek

        a)      Reszkető Petra Edina félállású mesteroktatói pályázatának véleményezése

                 Reszkető Petra Edina pályázati anyaga

                 Bíráló Bizottság véleménye

                 Előterjesztő: Mike Károly, a bíráló bizottság elnöke

        b)      Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése az Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszékre

        c)      Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése a Makroökonómia Tanszékre

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

        d)      Félállású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Statisztika Tanszékre

                 Előterjesztő: Sugár András, tanszékvezető

        e)      Teljes állású belső adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Mikroökonómia Tanszékre

                 Előterjesztő: Trautmann László, tanszékvezető

        f)      Félállású belső adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszékre

                Előterjesztő: Csekő Imre, tanszékvezető

2.     Egyetemi magántanári cím adományozása Szidarovszky Ferenc részére

        Előterjesztő: Medvegyev Péter, tanszékvezető

3.     2018/2019-es tanév operatív tantervek elfogadása

        a)      alkalmazott közgazdaságtan (magyar nyelven) alapképzési szak I-III. évfolyam

                 Új tantárgyak tantárgyi adatlapjai

                 A matematika oktatás új koncepciója

        b)      gazdaság- és pénzügy-matematikai alapképzési szak III. évfolyam

        c)      gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak I-II. évfolyam

                 Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

4.     A bankmenedzser szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek és mintatantervének módosítása

        Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

        Meghívott: Marsi Erika, Bankárképző Központ

5.     Szervezeti és Működési Rend módosítása

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

6.     Tájékoztatás a nemzetközi feladatokról

        Előterjesztő: Kovács István Vilmos, nemzetközi és innovációs igazgató

7.     Kari Szervezeti és Működési Rend módosítása

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán                                        

8.     Egyebek

 

Budapest, 2018. február 19.

 

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2017. december 12. (kedd) 13 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

Napirend:

 

1.     Személyi ügyek

       a)      Hajnal György tanszékvezetői pályázatának véleményezése (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék)

                Hajnal György pályázati anyaga

                Bíráló Bizottság véleménye

                Előterjesztő: Mihályi Péter, a bíráló bizottság elnöke

       b)      Brodszky Valentin egyetemi tanári pályázatának véleményezése (Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék)

                Brodszky Valentin pályázati anyaga

                Előterjesztő: Péntek Márta, egyetemi tanár, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék

       c)      Kánnai Zoltán egyetemi tanári pályázatának véleményezése (Matematika Tanszék)

                Kánnai Zoltán pályázati anyaga

                Előterjesztő: Medvegyev Péter, tanszékvezető

       d)      Lehmann Kristóf egyetemi docensi pályázatának véleményezése (MNB Tanszék)

                Lehmann Kristóf pályázati anyaga

                Bíráló Bizottság véleménye

                Előterjesztő: Mihályi Péter, a bíráló bizottság elnöke

       e)      Szemerédi Katalin adjunktusi pályázatának véleményezése (Statisztika Tanszék)

                Szemerédi Katalin pályázati anyaga

                Bíráló Bizottság véleménye

       f)      Honváriné Kalmár Viktória mesteroktatói pályázatának véleményezése (Statisztika Tanszék)

               Honváriné Kalmár Viktória pályázati anyaga

               Bíráló Bizottság véleménye

       g)     Selei Adrienn tanársegédi pályázatának véleményezése (Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék)

               Selei Adrienn pályázati anyaga

               Bíráló Bizottság véleménye

               Előterjesztő: Medvegyev Péter, a bíráló bizottság elnöke

       h)     A Kari Kutatási és Pályázati Bizottság megújítása (elnök: Mihályi Péter, tagok: Piroska Dóra, Sziklai Balázs)

       i)      A Kari Kreditátviteli Bizottság összetételének módosítása (Sziklai Balázs helyett Fleiner Balázs)

                Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

       j)      Félállású mesteroktatói pályázat kiírásának véleményezése a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékre

                Előterjesztő: Hajnal György, tanszékvezető

2.     A 2018. évi költségvetési koncepció véleményezés

3.     A 2018. évi vagyongazdálkodási terv véleményezése

        Előterjesztő: Polt Rita, gazdasági dékánhelyettes

4.     Corvinus Doktori Iskolák létrehozásának véleményezése

5.     Corvinus Institute for Advanced Studies létrehozásának véleményezése

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

6.     A 2018/2019. tanév időbeosztásának véleményezése

        Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

7.      Double degree programra (DDP) vonatkozó együttműködési megállapodás a University of Palermo és a Budapesti Corvinus Egyetem között

         Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

8.     Szabályzatok elfogadásának, módosításának véleményezése

        a)      Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

        b)      Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzatának módosítása

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

9.     Operatív tanterv módosítások

        a)      A Többváltozós statisztikai modellezés II. (4OP13NAV26M) tantárgy óraszámának és kreditszámának módosítása (1+1 és 2 kreditről 2+2 és 4 kreditre).

        b)      A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzés operatív tantervének módosítása (a választható szaktantárgyak között a 4OG33NAV13B kódú Intézményi közgazdaságtan helyett a 4OG33NAK30B kódú Intézményi közgazdaságtan kerül az operatív tantervbe, ezzel a tantárgy óraszáma 2+2 helyett 0+2-re, kreditszáma 4-ről 3 kreditre módosul).

Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

10.  Egyebek

 

Budapest, 2017. december 6.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2017. november 21. (kedd) 13 óra

Meghívó

Határozatok

 

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

 

1.  Szabályzatok elfogadása, módosítása

         a)      A Kari Szervezeti és Működési Rend 1/a és 1/b függelékének módosításával a Kar szervezeti felépítésének módosítása (a Pénzelemző Kutatóközpont törlése)

         b)      A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat főszövegének módosítása

         c)      Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat elfogadása

         d)      A Budapesti Corvinus Egyetemen megvalósuló, az Operatív Programok körébe tartozó projektek szabályzatának elfogadása

                       Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

2.   Önköltségi díjak meghatározása a 2018/2019. tanévre                       

                       Előterjesztő: Polt Rita, gazdasági dékánhelyettes

3.   A 2018/2019. tanév időbeosztása

                       Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter. oktatási dékánhelyettes

4.   Követeléskezelő (workout) menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása

                       Előterjesztő: Kürthy Gábor, tanszékvezető

5.   Double degree programra (DDP) vonatkozó együttműködési megállapodás a Fudan University és a Budapesti Corvinus Egyetem között

                       Előterjesztő: Rosta Miklós, tanszékvezető

6.   Operatív tanterv módosítások

          a)      Három új választható tantárgy indítása a tavaszi félévben (Applied Macroeconomics (Pension, health and education), European Taxation, Fundamental EU Freedoms)

          b)      Az alapszakos választható tantárgylista bővítése az Alkalmazott makroökonómia: nyugdíj, egészségügy, oktatás című tantárggyal, valamint a tantárgy tavaszi félévben történő                                            meghirdetése alap- és mesterszinten is.

                       Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

7.  Egyebek

 

Budapest, 2017. november 16.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2017. október 10. (kedd) 13 óra

Meghívó

Határozatok

 

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

Napirend:

 

1.     Személyi ügyek

        a)      Csekő Imre tanszékvezetői pályázatának véleményezése (Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék)

                  Csekő Imre pályázati anyaga

                  Bíráló Bizottság véleménye

        b)      Pintér Miklós Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)

                  Pintér Miklós Péter pályázati anyaga

                  Bíráló Bizottság véleménye

        c)      Vékás Péter adjunktusi előléptetésének véleményezése (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)

                 Vékás Péter pályázati anyaga

                 Bíráló Bizottság véleménye

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

        d)      Németh András Olivér adjunktusi előléptetésének véleményezése (Gazdaságpolitika Tanszék)

                 Németh András Olivér pályázati anyaga

                 Bíráló Bizottság véleménye

        e)      A Pénzügy Tanszékre kiírt mesteroktatói pályázatok véleményezése (László Csaba, Tóth András)

                 László Csaba pályázati anyaga

                 Tóth András pályázati anyaga

                 Bíráló Bizottság véleménye

                 Előterjesztő: Mihályi Péter, a bíráló bizottság elnöke

        f)      Program-koordinátor választása a kifutó emberi erőforrások alapszakon (Németh Petra)

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

        g)      Díszpolgári cím adományozása Angel Gurría részére

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

        h)      Díszdoktori cím adományozása Deirdre Nansen McCloskey részére

                 Előterjesztő: Csaba László, egyetemi tanár

         i)      Professor Emeritus cím adományozása Bara Zoltán részére

                 Előterjesztő: Rosta Miklós, tanszékvezető

         j)      Egyetemi magántanári cím adományozása Surányi György részére

                 Előterjesztő: Kürthy Gábor, tanszékvezető

         k)     Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Palotai Dániel részére

                 Előterjesztő: Lehmann Kristóf, tanszékvezető

         l)      Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Venczel István részére

                 Előterjesztő: Rosta Miklós, tanszékvezető

         m)    Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékre

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

         n)     Teljes állású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése az MNB Tanszékre

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

         o)     Félállású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Statisztika Tanszékre

         p)     Teljes állású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Statisztika Tanszékre

         q)     Félállású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Statisztika Tanszékre

         r)      Teljes állású mesteroktatói pályázat kiírásának véleményezése a Statisztika Tanszékre

                 Előterjesztő: Sugár András, tanszékvezető

         s)     Félállású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszékre

                 Előterjesztő: Csekő Imre, tanszékvezető

         t)     Teljes állású egyetemi tanári pályázat kiírásának véleményezése az Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszékre

                 Előterjesztő: Gulácsi László, tanszékvezető

         u)     Teljes állású egyetemi tanári pályázat kiírásának véleményezése a Matematika Tanszékre

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

2.     A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzat módosítása

3.     A 2017. évi 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló véleményezése

4.     Tájékoztatás a képzéseink 2016. évi önköltségéről

        Előterjesztő: Polt Rita, gazdasági dékánhelyettes

5.     A Kar Szervezeti és Működési Rendjének, valamint a Kar szervezeti felépítésének módosítása                                    

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

6.     Szaklétesítések

        a)      A közgazdasági adatelemzés alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei, valamint a létesítés indoklása

                 Előterjesztő: Sugár András, egyetem docens, Statisztika Tanszék

        b)      Felsőoktatási, kutatási-fejlesztési és innovációs intézmények vezetése szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása

                 Előterjesztő: Hajnal György, intézetigazgató

7.     Operatív tanterv módosítások

         a)      Tantárgyfelelős változások

         b)      A közgazdálkodás és közpolitika mesterszak levelező munkarendű képzésének tantervmódosítása

         c)      Az esti és levelező munkarendű képzések óraszámainak változása a nappali munkarendű képzések óraszámainak csökkenése következtében (14 hét helyett 13 hetes szorgalmi időszak)

         d)      Választható tantárgyak indítása a tavaszi félévben

                  Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

8.     Egyebek

 

Budapest, 2017. október 6.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2017. június 20. (kedd) 9 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 25-ös terem

 

Napirend:

 

1.     Személyi ügyek

        a)      Polt Rita gazdasági dékánhelyettesi pályázatának véleményezése

                 Polt Rita pályázati anyaga

                 Bíráló bizottság véleménye

                 Előterjesztő: Trautmann László, a bíráló bizottság elnöke

        b)      Medvegyev Péter intézetigazgatói pályázatának véleményezése (Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet)

                 Medvegyev Péter pályázati anyaga

                 Bíráló bizottság véleménye

        c)      Medvegyev Péter tanszékvezetői pályázatának véleményezése (Matematika Tanszék)

                 Medvegyev Péter pályázati anyaga

                 Bíráló bizottság véleménye

                 Előterjesztő: Tasnádi Attila, a bíráló bizottság elnöke

        d)      Bódis Lajos központvezetői pályázatának véleményezése (Munkagazdaságtan Központ)

                 Bódis Lajos pályázati anyaga

                 Bíráló bizottság véleménye

                 Előterjesztő: Bod Péter Ákos, a bíráló bizottság elnöke

        e)      Díszdoktori cím adományozása Angel Gurría részére

        f)      Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Becsey Zsolt részére

                 Előterjesztő: Andor László, tanszékvezető

        g)      Pro Facultate 2017 Díj adományozása Mészáros József részére

        h)      A 2017. évi nyári záróvizsga bizottságok elnökeinek és tagjainak jóváhagyása

        i)       Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése a Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszékre

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

        j)      Teljes állású belső adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Gazdaságpolitika Tanszékre

                 Előterjesztő: Andor László, tanszékvezető

         k)     Teljes állású belső adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre

                Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

         l)      Félállású mesteroktatói pályázat kiírásának véleményezése a Pénzügy Tanszékre

                 Előterjesztő: Kürthy Gábor, tanszékvezető

 

         m)    Félállású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

2.     Az adatelemző közgazdász alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei, valamint a létesítés indoklása

        Előterjesztő: Sugár András, egyetem docens, Statisztika Tanszék

3.     Az egészségügyi közgazdaságtan és menedzsment alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei, valamint a létesítés indoklása

        Előterjesztő: Brodszky Valentin, egyetemi docens, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék

4.     Korszakos könyvek képzési program indítása

        A képzési program tantárgyi adatlapjai

5.     Összegyetemi választható tantárgylista aktualizálása

        Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

6.     A 2017/2018-as tanévi kutatószemináriumok listájának jóváhagyása

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

7.     Szabályzatmódosítások

        a)      A Kar szervezeti felépítésének módosítása (Pénzelemző Kutatóközpont létrehozása (Közgazdaságtani Intézet, MNB Tanszék), a Kari Szervezeti és Működési rend 1/a és 1/b függelékének módosítása)

                 Előterjesztő: Sebestyén Géza, tanszékvezető

        b)      Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

        c)      Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

        d)      Felvételi Szabályzat módosítása

                 Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

        e)      A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzat módosítása

                 Előterjesztő: Polt Rita, mb. gazdasági dékánhelyettes

         f)      Doktori Szabályzat módosítása

         g)     Habilitációs Szabályzat elfogadása

                 Előterjesztő: Tasnádi Attila, tudományos rektorhelyettes

8.     A TÉR finomhangolása

        a)      A pontozási rendszer finomhangolása

        b)      A Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzatának módosítása

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

9.     A kari saját bevételekből alkalmazott kari elvonás és kari tartalék mértékéről szóló határozat elfogadása

        Előterjesztő: Polt Rita, mb. gazdasági dékánhelyettes                         

10.  Egyebek

 

Budapest, 2017. június 13.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2017. május 23. (kedd) 8.30 óra

 

Meghívó

Határozatok

 

Az ülés helye: Főépület, 25-ös terem

 

Napirend:

 

1.     Személyi ügyek

           a)      Szalai Ákos félállású egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék)

                    Szalai Ákos pályázati anyaga

                    Bíráló bizottság véleménye

            Előterjesztő: Bod Péter Ákos, a bíráló bizottság elnöke

           b)      Koós Krisztiánné Szilágyi Brigitta félállású egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Matematika Tanszék)

                    Koós Krisztiánné Szilágyi Brigitta pályázati anyaga

                    Bíráló bizottság véleménye

           c)      Keresztély Tibor teljes állású egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Statisztika Tanszék)

                    Keresztély Tibor pályázati anyaga

                    Bíráló bizottság véleménye

            d)     Jankó Zsuzsanna belső adjunktusi pályázatának véleményezése (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)

                    Jankó Zsuzsanna pályázati anyaga

                    Bíráló bizottság véleménye

             Előterjesztő: Solymosi István Tamás, a bíráló bizottság elnöke

             e)      Rencz Fanni teljes állású adjunktusi pályázatának véleményezése (Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék)

                      Rencz Fanni pályázati anyaga

                      Bíráló bizottság véleménye

              f)      Bartha Attila félállású adjunktusi pályázatának véleményezése (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék)

                      Bartha Attila pályázati anyaga

                      Bíráló bizottság véleménye

              g)     Tóth László félállású adjunktusi pályázatának véleményezése (Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék)

                       Tóth László pályázati anyaga

                       Bíráló bizottság véleménye

              Előterjesztő: Péntek Márta, a bíráló bizottság elnöke

               h)      Beringer Dorottya félállású tanársegédi pályázatának véleményezése (Matematika Tanszék)

                        Beringer Dorottya pályázati anyaga

                        Bíráló bizottság véleménye

               Előterjesztő: Solymosi István Tamás, a bíráló bizottság elnöke

                i)      Németh Bálint teljes állású tanársegédi pályázatának véleményezése

                        Németh Bálint pályázati anyaga

                        Bíráló bizottság véleménye

                Előterjesztő: Péntek Márta, a bíráló bizottság elnöke

2.     A Családpolitikai elemző szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmének véleményezése

        Előterjesztő: Halász Anita, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék

3.     A Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek véleményezése

        Előterjesztő: Halász Anita, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék

4.     Nyári egyetem - The New Era of Global Economy (MNB-vel közösen)

        Előterjesztő: Sebestyén Géza, tanszékvezető

5.     Az alapszakos választható tantárgyi lista bővítése egy új tantárggyal (Exporttámogatás és exporthitel)

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

6.     Beszámoló a 2016. évi oktatói teljesítménymérés eredményeiről

        Előterjesztő: Polt Rita, mb. gazdasági dékánhelyettes

7.     Tájékoztatás a Tudományos Tanács megújításáról

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

8.     Egyebek

 

Budapest, 2017. május 17.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2017. április 25.

Jegyzőkönyv és határozat a Kari Tanács 2017. április 21. – 2017. április 25. közötti írásbeli szavazásról

2017. április 11. (kedd) 8.30 óra

Meghívó

Határozatok

 

Az ülés helye: Főépület, E2001-es tanácsterem

 

Napirend:

 

1.     Személyi ügyek

            a)      Professor Emeritus cím adományozásának véleményezése Bánfi Tamás részére

                     Előterjesztő: Kürthy Gábor, tanszékvezető

            b)      Hermann Zoltán félállású egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Munkagazdaságtan Központ)

                     Hermann Zoltán pályázati anyaga

                     Bíráló bizottság véleménye

            c)      Székely-Doby András egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék)

                     Székely-Doby András pályázati anyaga

                     Bíráló bizottság véleménye

                     Előterjesztő: Gajduschek György, a bíráló bizottság elnöke

            d)      Csató László belső adjunktusi pályázatának véleményezése (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)

                      Csató László pályázati anyaga

                      Bíráló bizottság véleménye

                     Előterjesztő: Tallos Péter, a bíráló bizottság elnöke

            e)      Varga Erzsébet Teréz belső adjunktusi pályázatának véleményezése (Pénzügy Tanszék)

                     Varga Erzsébet Teréz pályázati anyaga

                     Bíráló bizottság véleménye

             f)      Kalfmann Petra félállású adjunktusi pályázatának véleményezése (Pénzügy Tanszék)

                     Kalfmann Petra pályázati anyaga

                     Bíráló bizottság véleménye

                     Előterjesztő: Major Klára, a bíráló bizottság elnöke

           g)    Specializáció-felelős választás a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak Gazdaság és Gazdálkodás Közép-Kelet-Európában (Economy and Business in Central and Eastern Europe) specializációján (Rosta Miklós)

                  Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

2.     Az ápolási menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmének véleményezése    

        Előterjesztő: Rosta Miklós, egyetemi docens

3.     Az egészségügyi közgazdaságtan és menedzsment (BA) alapképzési szak mintatantervének véleményezése    

        Előterjesztő: Brodszky Valentin, egyetemi docens

4.     A közgazdasági adatelemző (BA) alapképzési szak mintatantervének véleményezése    

       Előterjesztő: Sugár András, egyetemi docens

5.     Az idegen nyelvű választható tantárgyi lista bővítése egy új tantárggyal (Economics of Post-Communist Countries)    

       Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

6.     Szabályzatok módosítása

        a)      Hallgatói Fegyelemi és Kártérítési Szabályzat módosítása

                  Előterjesztő: Kovács Erzsébet dékán

        b)      Gazdálkodási szabályzatok módosítása

                  Előterjesztő: Polt Rita, mb. gazdasági dékánhelyettes

7.    Gyorsjelentés az oktatói teljesítménymérés eredményeiről, tapasztalatairól (szóbeli előterjesztés)      

       Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán, Polt Rita, mb. gazdasági dékánhelyettes  

8.    Tájékoztató a felvételi adatokról (szóbeli előterjesztés)     

       Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

9.    Egyebek

 

Budapest, 2017. április 5.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2017. március 21. (kedd) 8.30 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, E25-ös terem

 

Napirend:

 

1.     A 2016. évi Intézményi pénzügyi beszámoló és Vagyongazdálkodási beszámoló véleményezése

2.     A 2017. évi intézményi költségvetés véleményezése

        Előterjesztő: Polt Rita, mb. gazdasági dékánhelyettes

3.     Személyi ügyek

        a)      Gazdasági dékánhelyettesi pályázat kiírásának véleményezése

        b)      Intézetigazgatói pályázat kiírásának véleményezése a Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézetbe

        c)      Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése a Matematika Tanszékre

        d)      Központvezetői pályázat kiírásának véleményezése a Munkagazdaságtan Központba

                  Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

        e)      Teljes állású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése az Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszékre

                  Előterjesztő: Gulácsi László, tanszékvezető

         f)      Félállású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékre

                 Előterjesztő: Hajnal György, tanszékvezető

         g)      Félállású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékre

                  Előterjesztő: Rosta Miklós, tanszékvezető

         h)      Teljes állású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Statisztika Tanszékre

                  Előterjesztő: Sugár András, tanszékvezető

         i)      Belső adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

         j)      Teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Mikroökonómia Tanszékre

                 Előterjesztő: Trautmann László, tanszékvezető   

         k)      Félállású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Matematika Tanszékre

                  Előterjesztő: Tallos Péter, tanszékvezető

4.     2017/2018-as tanévi operatív tantervek elfogadása, módosítása

          a)      Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak – Speciális közgazdasági-matematikai alapképzés (SKM) I-III. évfolyamos operatív tantervének elfogadása

                   Előterjesztő: Csekő Imre, programfelelős

          b)     Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak – Speciális pénzügyi-matematikai alapképzés (SPM) I-III. évfolyamos operatív tantervének elfogadása

                   Előterjesztő: Dömötör Barbara, programfelelős

          c)      Alapszakos kari választható tantárgylista elfogadása

          d)      Mesterszakos kari választható tantárgylista elfogadása

          e)      A Kar idegen nyelvű tantárgyi listájának elfogadása

                   A Kar választható tantárgyainak programjai

                   Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

          f)      A közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterképzési szak I. évfolyamos operatív tantervének módosítása (2017/2018-as tanév)

                   Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

5.     A 2017/2018. tanév kari időbeosztásának elfogadása

        Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

6.     Minőségügyi szervezetfejlesztéssel kapcsolatos szóbeli tájékoztatás

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

        Meghívott: Kováts Gergely, Minőségfejlesztési Iroda

7.     Egyebek

 

Budapest, 2017. március 14.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2017. február 21. (kedd) 8.30 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, E25-ös terem

 

Napirend:

 

1.     Személyi ügyek

          a)      Egyetemi docensi pályázatok kiírásának véleményezése

              aa)   Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék (félállás)

                      Előterjesztő: Hajnal György, tanszékvezető

              ab)   Matematika Tanszék (félállás)

                      Előterjesztő: Tallos Péter, tanszékvezető

              ac)   Statisztika Tanszék (teljes állás)

                      Előterjesztő: Sugár András, tanszékvezető

          b)     Belső adjunktusi pályázat kiírása a Pénzügy Tanszékre

          c)      Félállású adjunktusi pályázat kiírása a Pénzügy Tanszékre

                   Előterjesztő: Kürthy Gábor tanszékvezető

2.     A 2017/2018-as tanévi operatív tantervek elfogadása

          a)      Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak I-III. évfolyam

                   Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak I. évfolyam

                   Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak III. évfolyam

                   Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, szakfelelős

           b)     Alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapképzési szak I-III. évfolyam

                   Alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapképzési szak I. évfolyam

                   Alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapképzési szak II. évfolyam

                   Alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapképzési szak III. évfolyam

                   Előterjesztő: Horváth László, program-koordinátor

           c)     Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak II-III. évfolyam

                  Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak II. évfolyam

                  Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak III. évfolyam

           d)     Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés I. évfolyam

                   Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

           e)     Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak I-II. évfolyam

                   Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak I. évfolyam

                   Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak II. évfolyam

                   Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

           f)      Közgazdasági elemző mesterképzési szak I-II. évfolyam

                   Közgazdasági elemző mesterképzési szak I. évfolyam

                   Közgazdasági elemző mesterképzési szak II. évfolyam

           g)     Közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterképzési szak I. évfolyam

                   Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

           h)     Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak I-II. évfolyam

                   Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak I. évfolyam

                   Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak II. évfolyam

           i)      Közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterképzési szak I-II. évfolyam

                   Közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterképzési szak I. évfolyam

                   Közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterképzési szak II. évfolyam

           j)      Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak – levelező munkarend I-II. évfolyam

                   Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak – levelező munkarend I. évfolyam

                   Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak – levelező munkarend II. évfolyam

                   Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

           k)     Pénzügy mesterképzési szak – esti munkarend I-II. évfolyam

                   Pénzügy mesterképzési szak – esti munkarend I. évfolyam

                   Pénzügy mesterképzési szak – esti munkarend II. évfolyam

                   Előterjesztő: Kürthy Gábor, program-koordinátor

3.     A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzat módosításának véleményezése

                   Előterjesztő: Polt Rita, mb. gazdasági dékánhelyettes

4.     Minőségügyi szervezetfejlesztés véleményezése

                    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

5.     A Central European University (CEU) és a Budapesti Corvinus Egyetem közötti együttműködési megállapodás véleményezése

                    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

6.     Egyebek

 

Budapest, 2017. február 15.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2017. január 31.

Jegyzőkönyv és határozat a Kari Tanács 2017. január 27. – 2017. január 30. közötti elektronikus szavazásáról

2017. január 19. (csütörtök) 10.00 óra

Meghívó

Határozatok

 

Az ülés helye: Főépület, 3001-es terem

 

Napirend:

 

1.     Megbízó levelek átadása

2.     Személyi ügyek

  a)      A Kari Tanács állandó bizottságainak jóváhagyása

   aa)   Dékáni Kabinet

   ab)   Kari Tanulmányi Bizottság

   ac)    Kari Kreditátviteli Bizottság

   ad)   Kari Fegyelmi Bizottság

   ae)   Oktatói teljesítményméréssel foglalkozó kari munkabizottság

                          Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

   af)     Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak szakfejlesztési   bizottsága

                           Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, szakfelelős

   ag)   Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak szakfejlesztési bizottsága

                          Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

   ah)   Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak szakfejlesztési bizottsága

                           Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

   ai)     Közgazdasági elemző mesterképzési szak szakfejlesztési bizottsága

                           Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

   aj)     Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak szakfejlesztési bizottsága

                           Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

 b)      Németh Petra belső adjunktusi pályázatának véleményezése a Makroökonómia Tanszékre

            Németh Petra pályázati anyaga

            Bíráló bizottság véleménye

 c)      Madaras Attila Gábor teljes állású adjunktusi pályázatának véleményezése a Pénzügy Tanszékre

            Madaras Attila Gábor pályázati anyaga 

            Bíráló bizottság véleménye

 d)      Gelányi Ildikó teljes állású tanársegédi pályázatának véleményezése a Pénzügy Tanszékre

            Gelányi Ildikó pályázati anyaga 

             Bíráló bizottság véleménye

 e)      Cseh Ágnes félállású tanársegédi pályázatának véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre

            Cseh Ágnes pályázati anyaga 

            Bíráló bizottság véleménye

                           Előterjesztő: Mihályi Péter, a bíráló bizottság elnöke

 f)      Címzetes egyetemi tanári cím adományozásának véleményezése Szapáry György részére

                           Előterjesztő: Sebestyén Géza, tanszékvezető

 g)      A 2017. évi téli záróvizsga-időszak záróvizsga elnökeinek és tagjainak jóváhagyása

                           Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

 h)      Belső adjunktusi pályázat kiírása az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre

                           Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

3.     Az új (18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szerinti) képzési és kimeneti követelményeknek megfelelő mintatantervek elfogadása (mesterképzés)

 a)      Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak

                           Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

 b)      Közgazdasági elemző mesterképzési szak

 c)      Közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterképzési szak

                           Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

 d)      Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak

 e)      Közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterképzési szak

 f)      Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak – levelező munkarend

                           Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

 g)      Pénzügy mesterképzési szak – esti munkarend

                           Előterjesztő: Kürthy Gábor, program-koordinátor

4.     Teljesítményértékelési Rendszer véleményezése

                           Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

5.     Együttműködési megállapodás elfogadás a Budapesti Corvinus Egyetem és a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. között a bankmenedzsment szakközgazdász és a bankmenedzsment szakreferens szakirányú továbbképzési szakokhoz kapcsolódóan

                           Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

6.     Szabályzatok módosítása, elfogadása

 a)      A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzat 2. számú mellékletének módosításának véleményezése

                            Előterjesztő: Polt Rita, mb. gazdasági dékánhelyettes

 b)      A kari Szervezeti és Működési Rend 2. számú mellékletének módosítása (Kari Költségvetési Bizottság és a Hallgatói véleményezéssel foglalkozó kari munkabizottság megszüntetése)

                            Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

7.     Szóbeli tájékoztatás a fejlesztés alatt álló új képzésekről

Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, oktatási dékánhelyettes

8.     Egyebek

 

Budapest, 2017. január 13.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

 

 

 

2016. december 12. (hétfő) 8.30 óra

 

Meghívó

Határozatok

 

 

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

Napirend:

 

1.     Személyi ügyek

        a)      Szabó-Bakos Eszter oktatási dékánhelyettesi pályázatának véleményezése

        Szabó-Bakos Eszter pályázati anyaga

        Bíráló bizottság véleménye

        Előterjesztő: Bod Péter Ákos, a bíráló bizottság elnöke

        b)      Félállású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Munkagazdaságtan Központba

        Előterjesztő: Bódis Lajos, központvezető

        c)      Teljes állású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékre

        Előterjesztő: Rosta Miklós, tanszékvezető

2.     A Kar szervezeti felépítésének módosítása (Iparpolitikai Kutatóközpont létrehozása, a Kari Szervezeti és Működési Rend 1/a és 1/b függelékének módosítása)

        Előterjesztő: Trautmann László, tanszékvezető

3.     Önköltségi díjak módosítása a 2017/2018. tanévre

        Előterjesztő: Polt Rita, mb. gazdasági dékánhelyettes

4.     A Felvételi Szabályzat kari mellékletének elfogadása

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

5.     A 2017/2018-as tanév időbeosztásának véleményezése

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

6.     A 2017. évi költségvetési koncepció és vagyongazdálkodási terv véleményezése

        Előterjesztő: Polt Rita, mb. gazdasági dékánhelyettes

7.     Új mesterszakos választható tantárgy elfogadása: Többváltozós statisztikai modellezés II.

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

8.     Szóbeli tájékoztatás a TÉR táblázat módosításával kapcsolatos bizottsági munkáról

        Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, mb. oktatási dékánhelyettes

9.     Szóbeli tájékoztatás a felújítási tervről

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

10.   Szóbeli tájékoztatás a Szenátus elé kerülő, a fentiekben nem tárgyalt előterjesztésekről

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

11.  Egyebek

 

 

Budapest, 2016. december 6.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2016. november 28. (hétfő) 8.30 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

Napirend:

 

1.     Személyi ügyek

        a)      Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Dr. Milena Pavlova részére

        Előterjesztő: Gulácsi László, tanszékvezető

        b)      Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Krasznai Márton részére

        Előterjesztő: Rosta Miklós, tanszékvezető

        c)      Belső adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Makroökonómia Tanszékre

        Előterjesztő: Mihályi Péter, tanszékvezető

        d)      Félállású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékre

        Előterjesztő: Hajnal György, tanszékvezető

        e)      Teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Pénzügy Tanszékre

        Előterjesztő: Kürthy Gábor, tanszékvezető

        f)      Félállású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

2.     Az új (18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szerinti) képzési és kimeneti követelményeknek megfelelő mintatantervek elfogadása (alapképzés, osztatlan képzés)

        a)      Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak

        Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, szakfelelős

         b)      Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak

         Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

         c)      Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak (angol nyelven)

         Előterjesztő: Horváth László, program-koordinátor

3.     Operatív tanterv módosítások

        a)      Új alap- és mesterszakos választható tantárgy elfogadása:          Kereskedelmi banki kockázatmodellezés

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

        b)      Az Introduction to Empirical Labour Market Analysis című tantárgy indítása az angol nyelvű alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon a tavaszi félévben is (a 2015-ben és 2016-ban kezdettek mintatanterveit érintő változtatás)

        c)      Az angol nyelvű alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon az Operations Research tantárgy Mathematics II. erős előfeltétele kerüljön át a gyenge előfeltételek közé (a 2015-ben és 2016-ban kezdettek mintatanterveit érintő változtatás)

        Előterjesztő: Horváth László, program-koordinátor

        d)      Választható tantárgyak elfogadása a pénzügy mesterszak esti munkarendű képzésén (Pénzelmélet, Pénzügyi esettanulmányok, Pénzügypolitika II.)

        Előterjesztő: Kürthy Gábor, tanszékvezető

4.     Kutatási és publikációs percek

        Előterjesztő: Gulácsi László, a Kari Kutatási és Pályázati Bizottság elnöke

5.     Egyebek

 

Budapest, 2016. november 22.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2016. november 7. (hétfő) 8.30 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

1. Személyi ügyek

    a) Teljes állású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Pénzügy Tanszékre

    Előterjesztő: Kürthy Gábor, tanszékvezető

    b) Teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszékre

    Előterjesztő: Csekő Imre, tanszékvezető

2. Szabályzatok módosítása

    a) Az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítása (Szenátus összetétele, választási szabályok)

    b) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása (MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj)

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

3. A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara által, 2008 szeptemberétől közös képzésként indított Pénzügy mesterképzési szak levelező munkarenden történő indításának véleményezése

    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

4. Operatív tanterv módosítása (új tantárgyfelelősök elfogadása a Statisztika Tanszék egyes tantárgyai esetében)

    Előterjesztő: Sugár András, tanszékvezető

5. Tájékoztatás a kari fejlesztési javaslatokról

    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán, Szabó-Bakos Eszter, mb. oktatási dékánhelyettes

6. Kutatási és publikációs percek

    Előterjesztő: Gulácsi László, a Kari Kutatási és Pályázati Bizottság elnöke

7. Tájékoztató a tudomány-kommunikációról

    Előterjesztő: Sipos Júlia, a Kommunikációs Iroda munkatársa

8. Egyebek

Budapest, 2016. október 28.

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

 

2016. október 17. (hétfő) 8.30 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

Napirend:

 

1.     Személyi ügyek

      a)      Specializációfelelős választása a közgazdasági elemző mesterszak makrogazdasági- és piacelemző specializációján (Szabó-Bakos Eszter helyett Major Klára)

     Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

      b)      Program-koordinátor választása a kifutó emberi erőforrások alapszakon (Bódis Lajos)

      c)      Jelölő- és Választási Bizottság megválasztása

      Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

      d)      Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Farkas Ádám részére

      Előterjesztő: Kürthy Gábor, tanszékvezető

2.     Szabályzatok elfogadása, módosítása

      a)      A Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása (Kar angol nevének megváltoztatása, a Kari Tanács megválasztására vonatkozó szabályok aktualizálása, a Kari Tanács ügyrendjének módosítása)

      b)      A Kar szervezeti felépítésének módosítása (Nemzetközi Pénzügyi és Banki Kutatóközpont létrehozása, a Kari Szervezeti és Működési Rend 1/a és 1/b függelékének módosítása)

      Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

      c)      Önköltségszámítási Szabályzat elfogadása

      d)      A BCE szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása

      Előterjesztő: Polt Rita, mb. gazdasági dékánhelyettes

      e)      Az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítása (Szenátus összetételének változtatása)

      Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

3.     Önköltségi díjak meghatározása a 2017/2018. tanévre

      Előterjesztő: Polt Rita, mb. gazdasági dékánhelyettes

4.     Operatív tanterv módosítása a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterképzési szakon

       Előterjesztő: Kutasi Gábor, szakfelelős

5.     Tájékoztató a TÉR táblázat módosításával kapcsolatos bizottsági munkáról (szóbeli előterjesztés)

        Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, mb. oktatási dékánhelyettes

6.     Tájékoztató az EFOP 3.6.2 pályázatról (szóbeli előterjesztés)

        Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

7.     Egyebek

 

Budapest, 2016. október 11.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2016. szeptember 19. (hétfő) 8.30 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

Napirend:

 

1.     Személyi ügyek

        a)      Belső adjunktusi pályázat (adjunktusi előléptetés) véleményezése a Pénzügy Tanszéken (Pesuth Tamás)

                 Pesuth Tamás pályázati anyaga

                 Bíráló bizottság véleménye

        b)      Mesteroktatói pályázat véleményezése a Statisztika Tanszéken (Polt Rita)

                 Polt Rita pályázati anyaga

                 Bíráló bizottság véleménye

    Előterjesztő: Trautmann László, a bíráló bizottság elnöke

        c)      Szakfelelősök újraválasztása

                 ca)    gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapszak (Csekő Imre)

                 cb)    biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak (Kovács Erzsébet)

                 cc)    közgazdálkodás és közpolitika mesterszak (Hajnal György)

    Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, mb. oktatási dékánhelyettes

        d)      A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés szakfelelősének megválasztása (Csekő Imre)

    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

        e)      Specializációfelelősök megválasztása

                 ea)   Kvantitatív pénzügyek specializáció (biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak) (Vidovics-Dancs Ágnes)

    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

                 eb)   Bank- és közpénzügyek specializáció (közgazdasági elemző mesterszak) (Kürthy Gábor)

    Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

        f)      Program-koordinátorok megválasztása

                fa)     közgazdálkodás és közpolitika mesterszak levelező munkarendű képzés (Halász Anita)

    Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

                fb)     pénzügy mesterszak esti munkarendű képzés (Kürthy Gábor)

    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

        g)      Tudományos Tanács összetételének módosítása – véleményezés

    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

        h)      Oktatási dékánhelyettesi pályázat kiírásának véleményezése

    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

2.     Szabályzatok módosítása

        a)      Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat

        b)      Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

        c)      A Kar szervezeti felépítésének módosítása (Corvinus Közép-Ázsia Kutatóközpont létrehozása, a Kari Szervezeti és Működési rend 1/a és 1/b függelékének módosítása)

     Előterjesztő: Rosta Miklós, tanszékvezető

3.     2016. évi 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló véleményezése

    Előterjesztő: Polt Rita, mb. gazdasági dékánhelyettes

4.     Együttműködési megállapodások

        a)      A BCE és a Magyar Nemzeti Bank közötti együttműködési megállapodás módosításának, továbbá a 2016/2017. tanévi támogatási szerződésnek véleményezése

        b)      Együttműködési megállapodás a BCE és a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. között

    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

5.     A Kari Kutatási és Pályázati Bizottság elnökének tájékoztatója a kutatási portfólió intézményi áttekintéséről folytatott megbeszélések eredményéről (szóbeli előterjesztés

    Előterjesztő: Gulácsi László, a bizottság elnöke

6.     Tájékoztató a Kar hallgatói és oktatói létszámáról

    Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

7.     Egyebek

 

Budapest, 2016. szeptember 13.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2016. szeptember 7.

Jegyzőkönyv és határozat a Kari Tanács 2016. szeptember 5. – 2016. szeptember 7. közötti írásbeli szavazásáról

2016. június 13. (hétfő) 8.30 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

 

Napirend:

1.     Személyi ügyek I.

a)      Tanszékvezetői pályázatok véleményezése

aa)   Makroökonómia Tanszék

Mihályi Péter pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

ab)   MNB Tanszék

Sebestyén Géza pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

ac)    Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Rosta Miklós pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Tallos Péter, a bíráló bizottság elnöke

b)      Félállású egyetemi tanári pályázat véleményezése az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszéken

Györffy Dóra pályázati anyaga

Előterjesztő: Rosta Miklós, mb. tanszékvezető

c)      Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

ca)    Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék

Baji Petra pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Péntek Márta, a bíráló bizottság tagja

cb)    Gazdaságpolitika Tanszék

Piroska Dóra (félállás) pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

cc)    Makroökonómia Tanszék

Major Klára pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

cd)    Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Banyár József pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Tallos Péter, a bíráló bizottság elnöke

d)      Belső adjunktusi pályázatok (adjunktusi előléptetések) véleményezése

da)   Makroökonómia Tanszék

Varga Gergely pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

db)   Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Sziklai Balázs (félállás) pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Solymosi Tamás, a bíráló bizottság elnöke

e)      Adjunktusi pályázatok véleményezése

ea)   Matematika Tanszék

Borbély József pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

eb)   Statisztika Tanszék

Betsabé Pérez Garrido pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

ec)    Statisztika Tanszék

Hámori Gábor pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

ed)   Statisztika Tanszék

Ferenci Tamás pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Medvegyev Péter, a bíráló bizottság elnöke

f)      Mesteroktatói pályázat véleményezése a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékre

Halász Anita pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Solymosi Tamás, a bíráló bizottság elnöke

g)      Tanársegédi pályázatok véleményezése

ga)   Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék

Ugrósdy Márton (félállás) pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

gb)   Makroökonómia Tanszék

Kocsis László pályázati anyaga

Nagy Ágnes pályázati anyaga

Tőkés László pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

gc)    Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Jankó Zsuzsanna pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

gd)   Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Golovics József pályázati anyaga

Kocsis László pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

ge)   Statisztika Tanszék

Uatkán Ajna pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

gf)     Statisztika Tanszék

Martus Bettina pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Mike Károly, a bíráló bizottság elnöke

h)      Címzetes egyetemi tanári cím adományozásának véleményezése

ha)   Dr. Németh Zsolt 

hb)   Sándorné Dr. Kriszt Éva

Előterjesztő: Sugár András, tanszékvezető

i)      Címzetes egyetemi docensi cím adományozásának véleményezése

ia)     Dögei Sándor

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

ib)     Madár István

Előterjesztő: Andor László, tanszékvezető

j)      Pro Facultate 2016 Díj adományozása (Munkácsy Ferenc)

k)      Pro Facultate in Mediis 2016 Díj adományozása (Hornyák József)

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

l)      A 2016. évi nyári záróvizsga bizottságok elnökeinek és tagjainak jóváhagyása

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

m)      Belső adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Pénzügy Tanszékre

Előterjesztő: Kürthy Gábor, tanszékvezető

      n)      Mesteroktatói pályázat kiírásának véleményezése a Statisztika Tanszékre

     Előterjesztő: Sugár András, tanszékvezető

2.     Szabályzatok módosítása

a)      Szervezeti és Működési Rend

b)      A Kar Szervezeti és Működési Rendje

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

c)      Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

d)      Szabályzat a hallgatók külföldi részképzésére vonatkozó eljárásáról

e)      Doktori Szabályzat

Előterjesztő: Mike Károly, mb. oktatási dékánhelyettes

3.     Oktatói előmeneteli rendszer fejlesztésének véleményezése

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

4.     Operatív tanterv módosítások

a)      A mesterszakos választható tantárgylista módosítása, két új tantárgy felvétele a listába (Alkalmazott makroökonómia, Rekurzív makroökonómia)

Előterjesztő: Mihályi Péter, mb. tanszékvezető

b)      Az Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak – Speciális közgazdasági-matematikai alapképzés (SKM) mintatantervének és operatív tantervének módosítása a tanulmányaikat 2015 szeptemberében és 2016 szeptemberében megkezdett hallgatók esetében (Pénzügyi modellezés tantárgy óraszáma2+2-ről 1+2-ra csökken)

Előterjesztő: Havran Dániel, programfelelős

c)      A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak mintatantervének és operatív tantervének módosítása a tanulmányaikat 2015 szeptemberében megkezdett hallgatók esetében (a Nemzetközi pénzügy és vállalatgazdaságtan specializáció tantárgykínálata 3 új tantárggyal egészül ki: European Economic Governace (KOZNXV4VI96), Business Strategy in CEE (4VG32DDG01M), Nemzetközi makropénzügyek (4VG32NBK76M))

Előterjesztő: Kutasi Gábor, szakfelelős

5.     Szakindítások

a)      A gazdaság- és pénzügy matematikai elemzés osztatlan képzés indításának véleményezése

Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

b)      A közgazdasági elemző mesterszak angol nyelven történő indításának véleményezése

c)      Új specializációk létesítésének és indításának véleményezése a közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterszakon (Egészségügyi közgazdaságtan (Health Economics), Politikai gazdaságtan (Political Economy), Munkaügyi tanulmányok (Labour Studies))

Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

6.     Személyi ügyek II.

a)      Program-igazgató választása a közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterszakon (Andor László)

b)      Program-koordinátor választása a közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterszakon (Székely-Doby András)

c)      A közgazdasági elemző mesterszak szakfejlesztési bizottságának kibővítése (Andor László)

Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

7.     Együttműködési megállapodások

a)      A Bambergi Egyetemmel kettős oklevél kiadására irányuló együttműködési megállapodás módosításának véleményezése

     b)     Együttműködési megállapodás a Centre for European Policy Studies és a Budapesti Corvinus Egyetem között

Előterjesztő: Mike Károly, mb. oktatási dékánhelyettes

8.     Egyebek

 

Budapest, 2016. június 7.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

dékán

2016. május 2. (hétfő) 8.30 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

1.    Dékáni hivatalvezetői pályázat kiírásának véleményezése

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

2.     Szabályzatok elfogadása, módosítása

a)      Foglalkoztatási Szabályzat módosításának véleményezése (oktatói-kutató szabadság szabályozása)

b)      Teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszerről szóló szabályzat véleményezése

c)      Egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendje című szabályzat módosításának véleményezése

d)      Nyílt hozzáférésű publikációk közzétételének finanszírozásáról szóló szabályzat véleményezése

e)      Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításának véleményezése

f)      Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosításának véleményezése

g)      Hallgatói jogorvoslati rendről szóló szabályzat módosításának véleményezése

h)      Gazdálkodási Szabályzat módosításának véleményezése

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

3.     A 2015. évi intézményi beszámoló és a 2016. évi intézményi költségvetés módosítása                                        

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

4.     Egyebek

 

Budapest, 2016. április 26.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

mb. dékán

2016. április 25.

A 2016. április 21-25. között lebonyolított írásbeli szavazás eredményéről készített jegyzőkönyv.

2016. április 18. (hétfő) 8.30 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem (kivéve az 1 a-b. napirendi pontokat, amelyek a III-as előadóban kerülnek megvitatásra)

Napirend:

1. Személyi ügyek

a) Lánczi András rektori pályázatának véleményezése

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

Meghívott: Lánczi András, rektorjelölt

b) Kovács Erzsébet dékáni pályázatának véleményezése

káni munkaprogram

A bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Görög Mihály, a bíráló bizottság elnöke

c) Félállású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Gazdaságpolitika Tanszékre

Előterjesztő: Andor László, tanszékvezető

d) Teljes állású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Pénzügy Tanszékre

Előterjesztő: Kürthy Gábor, tanszékvezető

e) Félállású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Matematika Tanszékre

Előterjesztő: Tallos Péter, tanszékvezető

f) Teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Makroökonómia Tanszékre

Előterjesztő: Mihályi Péter, mb. tanszékvezető

g) Teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékre

Előterjesztő: Rosta Miklós, mb. tanszékvezető

 

2. Az egybeszerkesztett mintatantervek és operatív tantervek elfogadása

a) Alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapképzési szak

(aa) Tanulmányaikat a 2014/2015-ös tanévben megkezdett hallgatók

(ab) Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

(ac)   Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Horváth László, program-koordinátor

b) Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak – Speciális közgazdasági-matematikai alapképzés (SKM)

ba) Tanulmányaikat a 2014/2015-ös tanévben megkezdett hallgatók

bb) Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

bc) Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Csekő Imre, programfelelős

c) Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak – Speciális pénzügyi-matematikai alapképzés (SPM)

ca) Tanulmányaikat a 2014/2015-ös tanévben megkezdett hallgatók

cb) Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

cc) Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Havran Dániel, programfelelős

d) Emberi erőforrások alapképzési szak

da) Tanulmányaikat a 2014/2015-ös tanévben megkezdett hallgatók

db) Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

Előterjesztő: Bódis Lajos, szakfelelős

e) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak

ea) Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

eb) Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

f) Közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven) mesterképzési szak

fa) Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

fb) Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

g) Közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterképzési szak

ga) Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

gb) Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

h) Pénzügy mesterképzési szak (esti tagozat)

ha) Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

hb) Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Bánfi Tamás, szakfelelős

i) Mesterszakos kari választható tantárgylista elfogadása

j) A Kar idegen nyelvű tantárgyi listájának elfogadása

Előterjesztő: Mike Károly, mb. oktatási dékánhelyettes

 

3. Az alkalmazott közgazdaságtan alapszak egybeszerkesztett mintatantervének és operatív tantervének módosítása (Operációkutatási modellek I. tantárgy óraszámának és számonkérésének hozzáigazítása a jelenleg működő gyakorlathoz)

a) Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

b) Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter szakfelelős

 

4. Az alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapszak 2015/2016-os tanévi I. évfolyamos operatív tantervének módosítása (előfeltételek)

Előterjesztő: Horváth László, program-koordinátor

 

5. Beszámoló a 2015. évi oktatói teljesítménymérés eredményeiről

Előterjesztő: Tasnádi Attila, a munkabizottság tagja

 

6. Egyebek

Budapest, 2016. április 12.

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

mb. dékán

2016. március 21. (hétfő) 8.30 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

1.     Személyi ügyek

a)      Félállású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékre

Előterjesztő: Hajnal György, tanszékvezető

b)      Teljes állású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Makroökonómia tanszékre

Előterjesztő: Mihályi Péter, mb. tanszékvezető

c)      Félállású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Matematika Tanszékre

d)      Teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Matematika Tanszékre

Előterjesztő: Tallos Péter, tanszékvezető

e)      Teljes állású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre

f)      Teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

g)      Teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Pénzügy Tanszékre

Előterjesztő: Kürthy Gábor, tanszékvezető

h)      Két teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Statisztika Tanszékre

i)      Teljes állású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Statisztika Tanszékre

j)      Két félállású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Statisztika Tanszékre

Előterjesztő: Sugár András, tanszékvezető

2.     Az egybeszerkesztett mintatantervek és operatív tantervek elfogadása

a)      Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak

aa)   Tanulmányaikat a 2014/2015-ös tanévben megkezdett hallgatók

ab)   Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

ac)    Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, szakfelelős

b)      Gazdaság-és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak

ba)   Tanulmányaikat a 2014/2015-ös tanévben megkezdett hallgatók

bb)   Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

bc)    Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

c)      Alapszakos kari választható tantárgylista elfogadása

Előterjesztő: Mike Károly, mb. oktatási dékánhelyettes

d)      Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak

da)   Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

db)   Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

e)      Gazdaság-matematikai elemző mesterképzési szak

ea)   Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

f)      Közgazdasági elemző mesterképzési szak

fa)     Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

fb)     Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

g)      Közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven) mesterképzési szak

ga)   Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

gb)   Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

h)      Közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterképzési szak

ha)   Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

hb)   Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

i)      Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar nyelven) mesterképzési szak

ia)     Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

j)      Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterképzési szak

ja)     Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

jb)     Tanulmányaikat 2015 februárjában megkezdett hallgatók

jc)      Tanulmányaikat 2016 februárjában megkezdett hallgatók

Előterjesztő: Kutasi Gábor, szakfelelős

k)      Pénzügy mesterképzési szak (esti tagozat)

ka)    Tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben megkezdett hallgatók

kb)    Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdő hallgatók

Előterjesztő: Bánfi Tamás, szakfelelős

l)      Mesterszakos kari választható tantárgylista elfogadása

Előterjesztő: Mike Károly, mb. oktatási dékánhelyettes

Új tantárgyak tantárgyi adatlapjai

3.     Új specializáció létesítésének és indításának véleményezése a közgazdasági elemző mesterszakon (Piacszerkezetek és a piacszabályozás gazdaságpolitikai intézményei specializáció)

Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

4.     A közgazdasági elemző mesterszak angol nyelven történő indításának véleményezése

Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

5.     A 2015. évi beszámoló véleményezése

6.     A 2016. évi költségvetés véleményezése

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

Meghívott: Such Ildikó, mb gazdasági igazgató

7.     Egyebek

8.     Kari Kutatási és Pályázati Bizottság beszámolója

 

Budapest, 2016. március 16.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

mb. dékán

2016. február 29. (hétfő) 8.30 óra

Meghívó

Határozatok

 

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

1.     Személyi ügyek

a)      Félállású adjunktusi pályázat véleményezése a Munkagazdaságtan Központba

Lőrincz László pályázati anyaga

Patrick Baude pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

b)      Részfoglalkozású (25%) tanársegédi pályázat véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszéken

Poesz Attila pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Takács Tibor, a bíráló bizottság elnöke

c)      A dékánválasztást lebonyolító bizottság megválasztása (elnök: Tasnádi Attila, tagok: Csekő Imre, Mike Károly)

d)      Kari Kutatási és Pályázati Bizottság létrehozása (elnök: Gulácsi László, tagok: Biró Péter, Honváriné Kalmár Viktória)

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

e)      Program-koordinátor választása az alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapszakon (Horváth László)

Előterjesztő: Tallos Péter, mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

f)       Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése a Makroökonómia Tanszékre

g)      Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése az MNB Tanszékre

h)      Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékre

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

i)       Adjunktusi előléptetés céljából belső adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

j)      Teljes állású mesteroktatói pályázat kiírásának véleményezése a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékre

Előterjesztő: Hajnal György, tanszékvezető

2.     Kutatási és publikációs percek (publikációk nyilvántartása, MTMT)

Előterjesztő: Gulácsi László, egyetemi tanár

3.     Egyebek

 

 

Budapest, 2016. február 23.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

mb. dékán

2016. február 9. (kedd) 8.30 óra

Meghívó

Határozatok

 Az ülés helye: E297-es terem

 Napirend:

1.     Az Intézményfejlesztési terv véleményezése

                 Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

2.     Egyebek

 

 

Budapest, 2016. február 4.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

mb. dékán

2016. február 1. (hétfő) 8.30 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

1.     Személyi ügyek

a)      Intézetigazgatói pályázatok véleményezése

a.       Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet

Hajnal György pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

b.       Közgazdaságtani Intézet

Csekő Imre pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Hámori Balázs, a bizottság tagja

b)      Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

a.       Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Rosta Miklós pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Jenei György, a bíráló bizottság elnöke

b.       Pénzügy Tanszék

Sebestyén Géza pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Bod Péter Ákos, a bíráló bizottság elnöke

c)      Adjunktusi pályázatok véleményezése

a.       Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Medve-Bálint Gergő pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

b.       Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Ádám Zoltán pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Jenei György, a bíráló bizottság elnöke

c.       Pénzügy Tanszék

Madar László pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Bod Péter Ákos, a bíráló bizottság elnöke

d)      Tanársegédi pályázatok véleményezése a Matematika Tanszéken

Bárdi Imre pályázati anyaga

Radványi Anna Ráhel pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Sugár András, a bíráló bizottság elnöke

e)      Mérnök-tanári pályázatok véleményezése a Munkagazdaságtan Központba

Rostás Antal pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Mike Károly, a bíráló bizottság elnöke

f)      Program-koordinátor választása az alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapszakon (Berde Éva)

Előterjesztő: Tallos Péter, mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

g)      Professor Emeritus cím adományozása

a.       Hámori Balázs részére

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

b.       Móczár József részére

Előterjesztő: Csekő Imre, tanszékvezető

h)      Oktatói teljesítményméréssel foglalkozó kari munkabizottság összetételének változása (Szarvas Beatrix helyett Lukácsné Balogh Irén)

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

i)      Kari Krediátviteli Bizottság összetételének változása (Berde Éva helyett Kálecz-Simon András)

Előterjesztő: Mike Károly, mb. oktatási dékánhelyettes, a bizottság elnöke

j)      Záróvizsga bizottsági elnökök és tagok listájának jóváhagyása a 2015/2016. tanév téli záróvizsga-időszakára vonatkozóan

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

2.     Az Intézményfejlesztési terv véleményezése

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

3.     A 2016/2017. tanév kari időbeosztásának véleményezése

Előterjesztő: Mike Károly, mb. oktatási dékánhelyettes

4.     Szabályzatok módosítása

a)      Szervezeti és Működési Rend

b)      Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat

c)      Kiküldetési Szabályzat

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

5.     Egyebek

 

 

Budapest, 2016. január 25.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

mb. dékán

2015. december 14. (hétfő) 8.30 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

1.     A 2016. évi költségvetési koncepció véleményezése

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

Meghívott: Such Ildikó, mb. gazdasági igazgató

2.     Szabályzatok

a)   Átoktatási Szabályzat véleményezése

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

Meghívott: Such Ildikó, mb. gazdasági igazgató

b) Szervezeti és Működési Rend módosításának véleményezése (Szenátus összetételének módosítása a budai karok kiválására tekintettel)

c) Doktori Szabályzat módosításának véleményezése (doktori iskolák témavezetőinek javadalmazása)

d) Adatkezelési Szabályzat véleményezése

e) Iratkezelési Szabályzat véleményezése

f)  A Felvételi Szabályzat kari mellékletének véleményezése

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

3.     Személyi ügyek

a)   Teljes állású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése az Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszékre

Előterjesztő: Gulácsi László, tanszékvezető

b)   Teljes állású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Munkagazdaságtan Központba

Előterjesztő: Bódis Lajos, központvezető

c)   Részfoglalkozású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

d)   Teljes állású gazdasági tanári pályázat kiírásának véleményezése a Munkagazdaságtan Központba

Előterjesztő: Bódis Lajos, központvezető

e)   Az alkalmazott közgazdaságtan alapszak szakfejlesztési bizottságának kibővítése (Hámori Balázs)

Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, szakfelelős

f)   A közgazdasági elemző mesterszak szakfejlesztési bizottságának kibővítése (Rosta Miklós)

Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

g)   A közgazdálkodás és közpolitika mesterszak szakfejlesztési bizottságának kibővítése (Rosta Miklós)

Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

4.     A 2016/2017. tanév időbeosztásának véleményezése

Előterjesztő: Mike Károly, mb. oktatási dékánhelyettes

5.     Rendkívüli operatív tantervi módosítás az emberi erőforrások alapszak esetében

Előterjesztő: Bódis Lajos, szakfelelős

6.     A Los asuntos económicos y políticos del mundo hispanohablante című spanyol nyelvű tantárgy újbóli felvétele a mesterszakok választható tantárgyai közé

Előterjesztő: Kutasi Gábor, szakfelelős

7.     Egyebek

 

Budapest, 2015. december 7.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

mb. dékán

 

2015. november 12. (csütörtök) 8.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 326-os terem

Napirend:

1.     Két félállású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékre

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

2.     Tájékoztató a budai karok kiválásával kapcsolatos átadás-átvételi megállapodás tartalmáról

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

3.     2015. évi zárszámadás alapelveinek elfogadása

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

4.     Jegybanki elemző specializáció létesítése a közgazdasági elemző mesterszakon

5.     A 2016. évi normál felvételi eljárás során meghirdetett képzések önköltségeinek elfogadása

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

6.     Egyebek

 

Budapest, 2015. november 10.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

mb. dékán

 

2015. november 2. (hétfő) 8.30 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

1.     Személyi ügyek

a)      Tanszékvezetői pályázatok véleményezése

a.       Gazdaságpolitika Tanszék (Andor László)

Andor László pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

b.       Pénzügy Tanszék (Kürthy Gábor)

Kürthy Gábor pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Hámori Balázs, a bíráló bizottság elnöke

c.        Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék (Kovács Erzsébet)

Kovács Erzsébet pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

d.       Statisztika Tanszék (Hajdu Ottó, Sugár András)

Hajdu Ottó pályázati anyaga

Sugár András pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Tasnádi Attila, a bíráló bizottság elnöke

b)      Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

a.       Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék (Mike Károly)

Mike Károly pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, a bíráló bizottság elnöke

b.       Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék (Biró Péter)

Biró Péter pályázati anyaga

Bíráló bizottság véleménye

Előterjesztő: Tallos Péter, a bíráló bizottság elnöke

c)      Szakfejlesztési bizottságok megválasztása

a.       Alkalmazott közgazdaságtan alapszak

Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, szakfelelős

b.       Gazdaság-és pénzügy-matematikai elemzés szak

Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

c.        Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

d.       Közgazdasági elemző mesterszak

Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

e.       Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak 

Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

d)      Egyetemi docensi pályázatok kiírásának véleményezése

a.       Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

b.        Pénzügy Tanszék

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

e)      Adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Pénzügy Tanszékre

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

f)      Tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Matematika Tanszékre

Előterjesztő: Tallos Péter, tanszékvezető

2.     Tájékoztatás a rektori pályázat kiírásával és az eljárás lebonyolításával kapcsolatban (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

3.     Szabályzatmódosítások

a)      Szervezeti és Működési Rend (egyetemi)

b)      A kari Szervezeti és Működési Rend (tanszéki norma, intézet nevének módosítása)

c)      Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

4.     Tájékoztatás a Külső Kapcsolatok Igazgatóságának tevékenységéről (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Dunavölgyi Mária, mb. igazgató

5.     Tájékoztatás a 2015. évi béren kívüli juttatásról (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

6.     Rendkívüli operatív tantervi módosítás a biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak esetében

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

7.     Egyebek

 

Budapest, 2015. október 26.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

mb. dékán

2015. szeptember 28. (hétfő) 8.30 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

1.     Személyi ügyek

a)      A Makroökonómia Tanszékre kiírt tanársegédi álláshelyre beérkezett pályázat véleményezése

kés László pályázati anyaga

b)      A Matematika Tanszékre kiírt tanársegédi álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése

c)      Az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre kiírt két tanársegédi álláshelyre beérkezett pályázatok

véleményezése

Bíráló bizottsági vélemény 1 - Döntéselmélet

Bíráló bizottsági vélemény 2 - Játékelmélet

 

Ábele-Nagy Kristóf pályázati anyaga

Bednay Dezső pályázati anyaga

Sziklai Balázs pályázati anyaga

Előterjesztő: Solymosi Tamás, a bíráló bizottság elnöke

d)      Program-koordinátor választása a University of Adelaide, valamint a University of Westren Australia

felsőoktatási intézményekkel közös, kettős diplomát adó programokhoz (Tétényi András)

Előterjesztő: Benczes István, nemzetközi dékánhelyettes

e)      Intézetigazgatói pályázatok kiírásának véleményezése

a.       Közgazdasági Intézet

b.       Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

f)      Félállású egyetemi tanári pályázat kiírásának véleményezése az Összehasonlító Gazdaságtan Tanszékre

Előterjesztő: Benczes István, mb. tanszékvezető

2.     A 2015. évi I-VI. havi intézményi pénzügyi beszámoló véleményezése

Prezentáció a pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódóan

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

Meghívott: Such Ildikó, mb. gazdasági igazgató

3.     A Kar Szervezeti és Működési Rendjét érintő módosítások véleményezése

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

4.     A Magyar Nemzeti Bank és az Egyetem együttműködéséhez kapcsolódó szabályzatmódosítások

a)      Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

b)      Vállalati Professzori (Chair) Szabályzat módosítása

c)      Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán    

5.     A Foglalkoztatási Szabályzat módosításának véleményezése

Előterjesztő: Tallos Péter, oktatási dékánhelyettes

6.     A 2015/16-os tanévi Erasmus és egyéb tanulmányi célú hallgatói mobilitási programhoz kapcsolódó kari pályázati

feltételek véleményezése

Előterjesztő: Benczes István, nemzetközi dékánhelyettes

7.     Beszámoló a 2014. évi oktatói teljesítménymérés eredményeiről

Előterjesztő: Szarvas Beatrix, a munkabizottság tagja

8.     Egyebek

 

Budapest, 2015. szeptember 21.

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

mb. dékán

2015. szeptember 8. (kedd) 15.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Sóház, 3-as előadóterem

Napirend:

1. A BCE szervezeti átalakulását érintő fenntartói álláspont véleményezése

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, dékán

 

2. Egyebek Budapest, 2015. szeptember 3.

Dr. Kovács Erzsébet s.k. mb. dékán

2015. július 13. (hétfő) 8.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 3005-ös terem

Napirend:

1. Személyi ügyek

a) Pro Facultate Díj adományozása Vukovich Gabriella részére

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

b) Pro Facultate in Mediis Díj adományozása Halm Tamás részére

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

c) Tétényi András adjunktusi előléptetésének véleményezése

 Előterjesztő: Magas István, tanszékvezető

d) Tanszékvezetői pályázatok kiírásának véleményezése

a. Emberi Erőforrások Tanszék

b. Gazdaságpolitika Tanszék

c. Makroökonómia Tanszék

d. Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

e. Pénzügy Tanszék

f. Statisztika Tanszék

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

e) Egyetemi docensi pályázati kiírások véleményezése

a. Teljes állású egyetemi docensi pályázat a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékre

Előterjesztő: Hajnal György, tanszékvezető

b. Félállású egyetemi docensi pályázat az Operációkutatási és Aktuáriustudományok Tanszékre

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

f) Félállású adjunktusi pályázat (egyszerűsített, belső pályázat) kiírásának véleményezése a Makroökonómia Tanszékre

Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, tanszékvezető

g) Tanársegédi pályázatok kiírásának véleményezése

a. Félállású tanársegédi pályázat a Makroökonómia Tanszékre

Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, tanszékvezető

b. Teljes állású tanársegédi pályázat a Matematika Tanszékre

Előterjesztő: Tallos Péter, tanszékvezető

c. Két félállású tanársegédi pályázat az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

2. Szervezet-átalakítási javaslat véleményezése

Módosító javaslat

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

3. Szabályzatok módosítása

a) A Kari Szervezeti és Működési Rend összehangolása az egyetemi szabályzatokkal

b) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat véleményezése

c) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat véleményezése

d) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletének véleményezése (Díjtételek)

Előterjesztő: Farkas Zsuzsanna, dékáni hivatalvezető

4. A 2015/2016-os tanév operatív tanterveinek módosításai

a) Emberi erőforrások alapszak

Előterjesztő: Bódis Lajos, szakfelelős

b) Speciális pénzügyi-matematikai alapképzés

Előterjesztő: Havran Dániel, a képzés vezetője

c) Közgazdasági elemző mesterszak

Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

d) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

e) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterszak        

 Előterjesztő: Kutasi Gábor, szakfelelős

5. A BCE és az MNB közötti együttműködési megállapodás véleményezése

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

6. A 2015/2016-os tanévi kutatószemináriumok listájának jóváhagyása

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

7. Egyebek

 

Budapest, 2015. július 7.

 

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

mb. dékán

2015. június 22. (hétfő) 11.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es terem

Napirend:

1. Személyi ügyek

I. Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

a) Bakó Barna (Mikroökonómia Tanszék)

b) Habis Helga (Mikroökonómia Tanszék)

c) Keresztély Tibor (Statisztika Tanszék)

d) Kürthy Gábor (Pénzügy Tanszék)

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

Tudományos Tanács véleménye

 

II. Szakfelelős-választás a közgazdasági elemző mesterszakon (Sugár András)

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

III. Egyetemi magántanári cím adományozásának véleményezése Nagy Gyula részére

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

IV. Címzetes egyetemi docensi cím adományozásának véleményezése Holtzer Péter részére

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

 

2. Milyen Közgazdaságtudományi Kart akarunk? (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

 

3. A Kar Szervezeti és Működési Rendjének véleményezése

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán

 

4. A 2015/2016-os tanév operatív tanterveinek módosításai

a) Alkalmazott közgazdaságtan alapszak I. évf.

Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, szakfelelős

b) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. dékán, szakfelelős

 

5. Az IMESS (International Masters in Economy, State & Society) programhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás 1-es számú mellékletének módosítása

Előterjesztő: Benczes István, nemzetközi dékánhelyettes

 

6. Egyebek

 

Budapest, 2015. június 15.

Dr. Kovács Erzsébet s.k.

mb. dékán

2015. június 15.

A 2015. június 11-15. között lebonyolított írásbeli szavazás eredményéről készített jegyzőkönyv.

2015. április 29. (szerda) 8.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 3001-es terem

Napirend:

 

1. Specializációk létesítése/átnevezése

a) Munkapszichológia specializáció létesítése az emberi erőforrások alapszakon

Előterjesztő: Bódis Lajos, szakfelelős

b) A közgazdasági elemző mesterszakon közgazdasági elemző specializáció létesítése (az eddigi makrogazdasági elemző és piacelemző specializációk helyett)

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

c) A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon az összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok specializáció átnevezése európai uniós gazdaságpolitikai elemző specializációra

Előterjesztő: Kutasi Gábor, szakfelelős

2. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

3. A 2015/2016-os tanév mesterszakos operatív tanterveinek elfogadása

a) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak I-II. évfolyam – 2015-ben kezdettek

b) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak II. évfolyam – 2014-ben kezdettek

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

c) Gazdaság-matematikai elemző mesterszak I. évfolyam

Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

d) Közgazdasági elemző mesterszak I-II. évfolyam

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

e) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak I-II. évfolyam

f) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak (angol nyelven) I-II. évfolyam

Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

g) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak I-II. évfolyam

h) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (angol nyelven) I-II. évfolyam

i) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (angol nyelven) I-II. évfolyam – 2014. februárban kezdettek

j) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (angol nyelven) I-II. évfolyam – 2015. februárban kezdettek

Előterjesztő: Kutasi Gábor, szakfelelős

k) Pénzügy mesterszak (esti tagozat) I. évfolyam

Előterjesztő: Bánfi Tamás, szakfelelős

4. Egyebek

 

Budapest, 2015. április 27.

 

Dr. Szakadát László s.k.

dékán

2015. április 27. (hétfő) 8.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es terem

Napirend:

1.     Specializációk létesítése/átnevezése

               a)      Munkapszichológia specializáció létesítése az emberi erőforrások alapszakon

               Előterjesztő: Bódis Lajos, szakfelelős

               b)      A közgazdasági elemző mesterszakon közgazdasági elemző specializáció létesítése (az eddigi makrogazdasági elemző és piacelemző specializációk helyett)

               Előterjesztő: Szakadát László, dékán

               c)      A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon az összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok specializáció átnevezése európai uniós gazdaságpolitikai elemző specializációra

               Előterjesztő: Kutasi Gábor, szakfelelős

2.     A 2015/2016-os tanév mesterszakos operatív tanterveinek elfogadása

               a)      Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak I-II. évfolyam – 2015-ben kezdettek

               b)      Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak II. évfolyam – 2014-ben kezdettek

               Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

               c)      Gazdaság-matematikai elemző mesterszak I. évfolyam

               Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

               d)      Közgazdasági elemző mesterszak I-II. évfolyam

               Előterjesztő: Szakadát László, dékán

               e)      Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak I-II. évfolyam

                f)      Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak (angol nyelven) I-II. évfolyam

               Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

               g)      Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak I-II. évfolyam

               h)      Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (angol nyelven) I-II. évfolyam

                i)      Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (angol nyelven) I-II. évfolyam – 2014. februárban kezdettek

                j)      Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (angol nyelven) I-II. évfolyam – 2015. februárban kezdettek

                Előterjesztő: Kutasi Gábor, szakfelelős

                k)      Pénzügy mesterszak (esti tagozat) I. évfolyam

                Előterjesztő: Bánfi Tamás, szakfelelős

3.     Együttműködési megállapodások véleményezése

                a)      A biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás módosításának véleményezése az ELTE és a BCE között

                Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

                b)      A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakhoz kapcsolódó közös, kettős diplomát eredményező képzésre vonatkozó együttműködési megállapodás véleményezése a University of Adelaide, a University of Western Australia és a BCE között

                Előterjesztő: Kutasi Gábor, szakfelelős

4.     A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása

                Előterjesztő: Szakadát László, dékán

5.     Egyebek

 

Budapest, 2015. április 20.

 

Dr. Szakadát László s.k.

dékán

2015. április 8. (szerda) 8.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es terem

Napirend:

1. Díszdoktori cím adományozásának véleményezése Kőszegi Botond részére

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

2. A 2015/2016-os tanév alapszakos operatív tanterveinek elfogadása

a) Alkalmazott közgazdaságtan alapszak, I-III. évfolyam

Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, szakfelelős

b) Alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapszak I-II. évfolyam

Előterjesztő: Megyeri Krisztina, szakfelelős

c) Emberi erőforrások alapszak I-III. évfolyam

Előterjesztő: Bódis Lajos, szakfelelős

d) Gazdaság-és pénzügy-matematikai elemzés alapszak I-III. évfolyam

Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

e) Közszolgálati alapszak I. évfolyam

Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

f) Speciális közgazdasági-matematikai alapképzés I-III. évfolyam

Előterjesztő: Csekő Imre, a képzés vezetője

g) Speciális pénzügyi-matematikai alapképzés tanterve

Előterjesztő: Havran Dániel, a képzés vezetője

3.  Egyebek

 

Budapest, 2015. április 1.

Dr. Szakadát László s.k.

dékán

2015. március 16. (hétfő) 8.00 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es terem

Napirend:

1.     Szakfelelős-választás a közgazdasági elemző mesterszakon

        Előterjesztő: Szakadát László, dékán

2.     A 2014. évi beszámoló véleményezése

        Pavlik Lívia kancellár asszony prezentációja a 2014. évi beszámolóval kapcsolatban

        Előterjesztő: Szakadát László, dékán

3.     2015. évi költségvetés véleményezése

        Pavlik Lívia kancellár asszony prezentációja a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban

        Előterjesztő: Szakadát László, dékán

4.     Szenátus ügyrendjének módosítása (rangsorolási szabályok megváltoztatása)

        Előterjesztő: Szakadát László, dékán

5.     Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont (projekt jellegű szervezet) létrehozása a Karon

        (a Szervezeti és Működési Rend 2-es számú mellékletének módosítása)

        Előterjesztő: Szakadát László, dékán

6.     Javaslat egy összevont, ötéves BSc/MSc Gazdaság-matematikai és pénzügyi modellezés képzés beindítására

        Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

7.     Együttműködési megállapodás elfogadása az IMESS (International Masters in Economy, State & Society) programhoz

        kapcsolódóan

        Előterjesztő: Szakadát László, dékán

8.     Egyebek

 

Budapest, 2015. március 9.

 

Dr. Szakadát László s.k.

dékán

2015. február 2. (hétfő) 8.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es terem

Napirend:

1. Személyi ügyek

I. Egyetemi tanári kinevezések véleményezése

a) Berde Éva (Mikroökonómia Tanszék)

b) Hajdu Ottó (Statisztika Tanszék)

c) Péntek Márta (Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék)

d) Solymosi Tamás (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

II. Adjunktusi pályázat véleményezése a Világgazdasági Tanszékre (Endrődi-Kovács Viktória)

Endrődi-Kovács Viktória adjunktusi pályázata

Előterjesztő: Jenei György, a bíráló bizottság elnöke

III. Tanársegédi pályázatok véleményezése a Pénzügy Tanszékre (Kocsis László, Pesuth Tamás)

Kocsis László tanársegédi pályázata

Pesuth Tamás tanársegédi pályázata

Előterjesztő: Blahó András, a bíráló bizottság elnöke

IV. Szakfelelős-választás az alkalmazott közgazdaságtan alapszakon (Szabó-Bakos Eszter)

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

V. Egyetemi docensi pályázatok kiírásának véleményezése

a) Mikroökonómia Tanszék (2 docensi pályázat)

b) Pénzügy Tanszék

c) Statisztika Tanszék

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

2. Szabályzatok módosítása

I. Szervezeti és Működési Szabályzat főszövegének véleményezése

II. SZMSZ I. kötetét (Szervezeti és Működési Rend) érintő szabályzatmódosítások véleményezése

a) Szervezeti és Működési Rend (SZMR) főszövegének véleményezése

b) Az Egyetem szervezeti felépítésének módosítása

c) Szenátus ügyrendjének módosítása

d) Központi szervezeti egységek szervezeti és működési rendjének/ügyrendjének véleményezése

da) Rektori Titkárság ügyrendje

db) Tanárképző és Digitális Tanulási Központ (TDTK) ügyrendje

dc) Jogi Iroda ügyrendje

dd) Gazdasági Igazgatóság ügyrendje

de) Műszaki és Informatikai Igazgatóság ügyrendje

df) Adminisztratív Igazgatóság ügyrendje

dg) Külső Kapcsolatok Igazgatóság ügyrendje

dh) Központi Tanulmányi Igazgatóság ügyrendje

di) Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendje

e) Campusok ügyrendjének véleményezése

ea) Budai Campus Igazgatóság ügyrendje

eb) Közgáz Campus Igazgatóság ügyrendje

f) Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosításának véleményezése

g) Minőségügyi Kézikönyv módosításának véleményezése

III. SZMSZ II. kötetét (Foglalkoztatási Követelményrendszer) érintő szabályzatmódosítások véleményezése

a) Foglalkoztatási Szabályzat véleményezése

b) Egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendjéről szóló szabályzat módosítása

c) Vállalati Professzori (Chair) Szabályzat módosítása

d) Vállalati Kutatói Program (PhD Chair) Szabályzat módosítása

e) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

3. 2015. évi költségvetési koncepció véleményezése

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

4. A 2015/2016-os tanév kari időbeosztásának elfogadása

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

5. BCE HÖK Alapszabály módosítása

Előterjesztő: Stan Róbert, kari HÖK-elnök

6. Egyebek

 

Budapest, 2015. január 26.

 

Dr. Szakadát László s.k.

dékán

2014. december 15. (hétfő) 8.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es terem


Napirend:


1. Személyi ügyek

I. Egyetemi tanári kinevezések megerősítése a MAB vélemények ismeretében


a) Benczes István (Világgazdasági Tanszék)

b) Gajduschek György (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék)

c) Hajnal György (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék)

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

II. A 2014/2015-ös tanév téli záróvizsga-bizottságainak jóváhagyása
Előterjesztő: Szakadát László, dékán

III. A University of Adelaide, valamint a University of Western Australia felsőoktatási intézményekkel közös, kettős diplomát adó programot gondozó tanács tagjainak jóváhagyása (a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakhoz kapcsolódó együttműködés)

Előterjesztő: Kutasi Gábor, szakfelelős

2. Szaknév módosítás véleményezése (a közszolgálati alapszak nevének megváltoztatása)

Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

3. Szabályzatok módosítása

a) A Pénzkezelési Szabályzat módosítása

b) A BCE Önköltségszámítási Szabályzatának elfogadása

c) A BCE Eszközök és Források Értékelése Szabályzatának elfogadása

d) A BCE szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Pavlik Lívia, kancellár

e) Szervezeti és Működési Rend módosítása – „kihelyezett tanszék” fogalom törlése

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

f) A Neptun Szabályzat módosítása

Előterjesztő: Sebestyén Imre, irodavezető, KTII

g) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása (a szakok kimeneti követelményeiben a 3,0-s abszolutórium-átlag problematikájának rendezése)

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

 

4. A 2015/2016-os tanév időbeosztásának véleményezése

Előterjesztő: Szakadát László, dékán

5. Szóbeli beszámoló a Kari Hallgatói Önkormányzat tagjainak újraválasztásáról és a tisztújításról

Előterjesztő: Stan Róbert, kari HÖK-elnök

6. Egyebek

 

Budapest, 2014. december 8.
Dr. Szakadát László s.k.
dékán

2014. november 3. (hétfő) 8.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es terem

Napirend:

1. Szaknév módosítás véleményezése (gazdaság-matematikai elemző mesterszak nevének megváltozása)
Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

2. Szabályzatok módosítás

a) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításának véleményezése

(Speciális aktív félév, Kedvezményes tanulmányi rend a külföldön szakmai gyakorlatot folytatóknak)

b) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításának véleményezése

ba) Mentességre vonatkozó módosítások

bb) Közéleti Ösztöndíj szabályozására vonatkozó módosítások

bc) Jogszabályváltozásból és kari javaslatokból eredő módosítások

bd) Teljesítmény alapú ösztöndíjkeretet érintő módosítások

c) A Neptun Szabályzat módosításának véleményezése
Előterjesztő: Szántó Zoltán, oktatási rektorhelyette
s

d) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása
Előterjesztő: Fleiner Balázs, tanulmányi dékánhelyettes, Farkas Zsuzsanna, dékáni hivatalvezető

e) A Doktori Szabályzat módosításának véleményezése
Előterjesztő: Palkovics László, tudományos rektorhelyettes

3. Együttműködési megállapodás megkötésének véleményezése a Külgazdasági és Külügyminisztérium valamint az Egyetem között
Előterjesztő: Nagy Sándor Gyula, gazdasági dékánhelyettes

4. Egyebek

 

Budapest, 2014. október 28.

Dr. Trautmann László s.k.
dékán

2014. október 29.

Jegyzőkönyv és határozat a Kari Tanács 2014 október 27. - 2014 október 29. közötti írásbeli szavazásáról.

2014. szeptember 22. (hétfő) 8.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es terem


Napirend:


1. Személyi ügyek


a) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése a Gazdaságpolitika Tanszékre
Előterjesztő: Surányi György, a bíráló bizottság elnöke

b) Adjunktusi pályázatok véleményezése a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékre
Előterjesztő: Jenei György, a bíráló bizottság elnöke

c) Tanársegédi pályázatok véleményezése a Mikroökonómia Tanszékre
Előterjesztő: Hámori Balázs, a bíráló bizottság elnöke

d) Tanársegédi pályázat véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre
Előterjesztő: Temesi József, a bíráló bizottság elnöke

e) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Blénesi Éva részére (Világgazdasági Tanszék)

f) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Heil Péter részére (Világgazdasági Tanszék)

g) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Szegedy-Maszák Ildikó részére (Világgazdasági Tanszék)
Előterjesztő: Magas István, tanszékvezető

h) Szakfelelős váltás a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon (Kutasi Gábor, Világgazdasági Tanszék)
Előterjesztő: Blahó András, szakfelelős

i) Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése a Gazdaságpolitika Tanszékre
Előterjesztő: Trautmann László, dékán

j) Adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Világgazdasági Tanszékre
Előterjesztő: Magas István, tanszékvezető

k) Tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Pénzügy Tanszékre
Előterjesztő: Bánfi Tamás, tanszékvezető

2. A 2014/2015-ös tanév operatív tanterveinek módosítása


a) Nemzetközi fejlesztés szakirány (nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) magyar és angol nyelvű képzés)

b) Európa tanulmányok modul (közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző és nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakok)

c) Új választható tárgy a Kar magyar nyelvű mesterszakjain

d) Új választható tárgy az alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapszakon
Előterjesztő: Farkas Zsuzsanna, dékáni hivatalvezető

3. Intézményi pénzügyi beszámoló 2014. I. félévéről
Előterjesztő: Pavlik Lívia, mb. gazdasági főigazgató

4. A hallgatók külföldi részképzésére vonatkozó eljárásról szóló szabályzat véleményezése
Előterjesztő: Szántó Zoltán, oktatási rektorhelyettes

5. Egyebek

 

Budapest, 2014. szeptember 16.
Dr. Trautmann László s.k.
dékán

2014. június 30. (hétfő) 8.00 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es terem

Napirend:

1. Személyi ügyek

a) Professor Emerita cím adományozása Szabó Katalin részére

Előterjesztő: Trautmann László, dékán

b) Professor Emeritus cím adományozása Temesi József részére

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, tanszékvezető

c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Dancsó József részére

Előterjesztő: Bánfi Tamás, tanszékvezető

d) Szakfelelős váltás a közgazdasági elemző mesterszakon (Trautmann László, Mikroökonómia Tanszék)

Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

e) Pro Facultate 2014 Díj odaítélése

f) Pro Facultate in Mediis 2014 Díj odaítélése

Előterjesztő: Trautmann László, dékán

2. 2014/2015-ös operatív tantervek

a) Alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapszak I. évfolyam

Előterjesztő: Megyeri Krisztina, szakfelelős

b) Gazdaság-matematikai elemző mesterszak I. évfolyam

               Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

3.  Szabályzatok

a) A Kötelezettségvállalási Szabályzat véleményezése

Előterjesztő: Pavlik Lívia, mb. gazdasági főigazgató

b) Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló (HalVel) szabályzat véleményezése

Előterjesztő: Görög Mihály, fejlesztési rektorhelyettes

c) A hallgatók külföldi részképzésére vonatkozó eljárásról szóló szabályzat véleményezése

Előterjesztő: Szántó Zoltán, oktatási rektorhelyettes

d) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása

e) Az egyetemi Demonstrátori Szabályzat véleményezése

f) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat kari mellékletének módosítása (demonstrátori ösztöndíj/aktivitási ösztöndíj)

Előterjesztő: Farkas Zsuzsanna, hivatalvezető

4. A 2014/2015-ös tanévi kutatószemináriumok listájának jóváhagyása   

Előterjesztő: Trautmann László, dékán

5. Együttműködési megállapodások

a) Együttműködési megállapodás megkötése a Soochow University és az Egyetem között

b) Együttműködési megállapodás megkötése a Pontificia Universidad Javeriana és az Egyetem között

Előterjesztő: Benczes István, nemzetközi dékánhelyettes

6. Juttatás az alacsony keresetű közalkalmazottak részére a havi rendszeres jövedelmek sávos megoszlása alapján 2014. II. félévére

Előterjesztő: Pavlik Lívia, mb. gazdasági főigazgató

7. Beszámoló a 2013. évi oktatói teljesítménymérés eredményeiről

Előterjesztő: Szarvas Beatrix, a munkabizottság elnöke

8. Tájékoztatás az Egyetem Minőségügyi Stratégiájáról, valamint a Minőségügyi Kézikönyv véleményezése

Előterjesztő: Görög Mihály, fejlesztési rektorhelyettes

9. Tájékoztató az Egyetem számítástechnikai ellátottságáról

Előterjesztő: Mogyorósi János, az Informatikai Szolgáltató Központ igazgatója

10. Tájékoztató a BCE HÖK 2013. évi pénzügyi beszámolójáról és 2014. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Farkas Fanni, a Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke

11. Egyebek

 

 

Budapest, 2014. június 23.

 

Dr. Trautmann László s.k.

dékán

2014. június 18.

Jegyzőkönyv és határozat a Kari Tanács 2014. június 16. - 2014. június 18. közötti írásbeli szavazásáról.

2014. június 12. (csütörtök) 11 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es tanácsterem

Napirend:

 

1.  A Közgazdaságtudományi Kar dékáni tisztségére benyújtott pályázatok véleményezése

Medvegyev Péter dékáni pályázata
Nagy Sándor Gyula dékáni pályázata
Szakadát László dékáni pályázata
A pályázatokat bíráló bizottság véleménye
A dékánválasztó Kari Tanács eljárási rendje

Előterjesztő: Dr. Rostoványi Zsolt, rektor

 

Budapest, 2014. június 4.

 

Dr. Trautmann László

dékán

2014. május 19. (hétfő) 8.00 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, III-as előadóterem

Napirend:

 

1. Személyi ügyek

a) Egyetemi docensi pályázat véleményezése a Világgazdasági Tanszékre (Szent-Iványi Balázs)

Előterjesztő: Hámori Balázs, a bíráló bizottság elnöke

b) Tudományos segédmunkatársi pályázatok véleményezése a Mikroökonómia Tanszékre

Előterjesztő: Tasnádi Attila, a bíráló bizottság elnöke

c) Adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékre

Előterjesztő: Hajnal György, tanszékvezető

2. 2014/2015-ös tanévi mesterszakos operatív tantervek elfogadása

a) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak I-II. évfolyam

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős

b) Gazdaság-matematikai elemző mesterszak I. évfolyam

Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

c) Közgazdasági elemző mesterszak I-II. évfolyam

Előterjesztő: Sugár András, szakfelelős

d) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak I-II. évfolyam

e) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak (angol nyelven) I-II. évfolyam

Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

f) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak I-II. évfolyam

g) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (angol nyelven) I-II. évfolyam

h) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (angol nyelven) I-II. évfolyam – 2014. februárban kezdettek

Előterjesztő: Blahó András, szakfelelős

i) Pénzügy mesterszak (esti tagozat) I-II. évfolyam

Előterjesztő: Bánfi Tamás, szakfelelős


    Kari mesterszakos választható tárgykínálat

3. A dékánválasztó Kari Tanács eljárási rendjének elfogadása

Előterjesztő: Trautmann László, a dékánválasztást lebonyolító bizottság elnöke

4. A Karriermenedzsment Bizottság beszámolója

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, a bizottság tagja

5. Tájékoztató az Egyetem számítástechnikai ellátottságáról

Előterjesztő: Mogyorósi János, az Informatikai Szolgáltató Központ igazgatója

6. Tájékoztató a felvételi adatokról

Előterjesztő: Trautmann László, dékán

7. Tájékoztató a BCE HÖK 2013. évi pénzügyi beszámolójáról és 2014. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Farkas Fanni, a Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke

8. Egyebek

 

 

Budapest, 2014. május 12.

 

Dr. Trautmann László s.k.

dékán

2014. május 5.

Jegyzőkönyv és határozat a Kari Tanács 2014. április 28. - 2014. május 5. közötti írásbeli szavazásáról.

2014. április 14. (hétfő) 8.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es terem

Napirend:

1.       Személyi ügyek

a)  Benczes István egyetemi tanári kinevezésének véleményezése

Előterjesztő: Magas István, tanszékvezető

b)  Gajduschek György egyetemi tanári kinevezésének véleményezése

Előterjesztő: Hajnal György, tanszékvezető

c)  Hajnal György egyetemi tanári kinevezésének véleményezése

Előterjesztő: Trautmann László, dékán

d)  Szakfelelős választása az emberi erőforrások alapszakra (Bódis Lajos, Emberi Erőforrások Tanszék)

Előterjesztő: Nagy Gyula, szakfelelős

e)  Szakfelelős választása az alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapszakra

     (Megyeri Krisztina, Matematika Tanszék)

Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, szakfelelős

f)  A dékánválasztást lebonyolító bizottság megválasztása

Előterjesztő: Trautmann László, dékán

g)  Egyetemi docensi pályázat Gazdaságpolitika Tanszék

2.       A 2014. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Lukács János, mb. gazdasági főigazgató

3.       A 2014/2015-ös tanév kari időbeosztásának elfogadása

Előterjesztő: Farkas Zsuzsanna, hivatalvezető

4.       Együttműködési megállapodás megkötése az International College of National Institute of Development Administration

(ICO NIDA) és az Egyetem között

Előterjesztő: Trautmann László, dékán

5.       Együttműködési megállapodás megkötése az OEP, a SOTE és az Egyetem között

Előterjesztő: Gulácsi László, tanszékvezető

6.       Tájékoztatás az oktatási szerkezet ésszerűsítéséről

Előterjesztő: Szántó Zoltán, oktatási rektorhelyettes

7.       Egyebek

 

Budapest, 2014. április 7.

 

Dr. Trautmann László s.k.

dékán

2014. március 10. (hétfő) 8.00 óra

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es terem

Napirend:

1.     Személyi ügyek

a)      Gulácsi László tanszékvezetői pályázatának véleményezése

Előterjesztő: Jenei György, a bíráló bizottság elnöke

b)      Szakirányfelelős választás a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakon

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, szakfelelős 

c)      A dékánválasztást lebonyolító bizottság megválasztása

Előterjesztő: Trautmann László, dékán

d)      Tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Mikroökonómia Tanszékre

Előterjesztő: Trautmann László, tanszékvezető

2.     Operatív tantervek elfogadása

a)       Alkalmazott közgazdaságtan (BA) alapszak, I-III. évfolyam

Előterjesztő: Szabó-Bakos Eszter, szakfelelős

b)       Emberi erőforrások (BA) alapszak, I-III. évfolyam (nappali tagozat)

c)       Emberi erőforrások (BA) alapszak, I-III. évfolyam (levelező tagozat)

Előterjesztő: Nagy Gyula, szakfelelős

d)      Gazdaságelemzés (BSc) alapszak, II-III. évfolyam

e)      Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (BSc) alapszak, I. évfolyam

Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

f)       Közszolgálati (BA) alapszak, I. évfolyam

Előterjesztő: Hajnal György, szakfelelős

g)       Speciális közgazdasági-matematikai alapképzés tanterve 

Előterjesztő: Csekő Imre, programfelelős

h)       Speciális pénzügyi-matematikai alapképzés tanterve

Előterjesztő: Havran Dániel, program-koordinátor

i)        A felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász és specialista szakirányú továbbképzési szakok mintatanterveinek módosítása

Előterjesztő: Miklós Gábor, tanársegéd, Világgazdasági Tanszék

3.     Szakirányok létesítése a Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapszakon (Gazdaságmatematika szakirány, Pénzügymatematika szakirány)

Előterjesztő: Csekő Imre, szakfelelős

4.     Telephely létesítése Kőszegen

Előterjesztő: Miszlivetz Ferenc, egyetemi tanár, IGES

5.     A Karriermenedzsment Bizottság beszámolója

Előterjesztő: Kovács Erzsébet, a bizottság tagja

6.     Tájékoztatás az egyetemi e-learning rendszer állapotleírása és jövőbeli lehetőségei (ELOSZK)

Előterjesztő: Urbán Ágnes, tanszékvezető egyetemi docens

7.     Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat (II/11.) módosítása          

Előterjesztő: Palkovics László, tudományos rektorhelyettes

8.     Egyebek

a)       Az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya

b)       A Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkomrányzatának Szervezeti és Működési Rendje

 

Budapest, 2014. március 3.

 

Dr. Trautmann László s.k.

dékán

2014. február 10. (hétfő) 8.00 óra

 

Meghívó

Határozatok

Az ülés helye: Főépület, 2001-es terem

Napirend:

1.     Személyi ügyek

a)  Medvegyev Péter egyetemi tanári pályázatának véleményezése

      Előterjesztő: Tallos Péter, tanszékvezető

b)  Vincze János egyetemi tanári pályázatának véleményezése

      Előterjesztő: Csekő Imre, tanszékvezető

c)   A 2014. évi téli záróvizsga-időszak záróvizsga-bizottságainak jóváhagyása

      Előterjesztő: Trautmann László, dékán

d)  Tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre

     Előterjesztő: Kovács Erzsébet, mb. tanszékvezető

2.  A 2014. évi költségvetési koncepció véleményezése

     Előterjesztő: Lukács János, mb. gazdasági főigazgató

3.  A kari Kreditátviteli és Kreditelismerési Szabályzat módosítása

     Előterjesztő: Farkas Zsuzsanna, hivatalvezető

4.  A Nemzetközi befektetés- és gazdaságelemző szakközgazdász és a Nemzetközi befektetés- és gazdaságelemző specialista szakos szakirányú továbbképzések          képzési és kimeneti követelményeinek és mintatanterveinek véleményezése

     Előterjesztő: Hámori Balázs, tanszékvezető

5.  Szóbeli előterjesztés az Egyetemtörténeti Kiállításról

     Előterjesztő: Gyarmati Mariann, rektori hivatalvezető, Zsidi Vilmos levéltárvezető 

6.  Tájékoztatás az együttműködésről a Typotex Kiadóval

     Előterjesztő: Horányi Özséb, Professor Emeritus, Votisky Zsuzsa, ügyvezető igazgató, Typotex Kiadó

7.  Egyebek

2013. december 16. (hétfő) kb. 9.00 óra (az összdolgozói értekezlet időpontjától függően)

Meghívó

Határozatok

Napirend

 • 1. Személyi ügyek

          Előterjesztő: Zalai Ernő, akadémikus, programigazgató

c)      Professor Emeritus cím adományozása Vita László részére

          Előterjesztő: Hajdu Ottó, tanszékvezető

d)      Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Gárdos Csaba részére

e)      Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Hardi László részére

          Előterjesztő: Bánfi Tamás, tanszékvezető

f)       Szakfelelősi megbízás Bánfi Tamás részére (pénzügy mesterszak, esti tagozat)

          Előterjesztő: Trautmann László, dékán

    Előterjesztő: Rózsás Péter, gazdasági főigazgató

    Előterjesztő: Farkas Zsuzsanna, dékáni hivatalvezető

 • 4. Beszámoló az Egyetem Tudományos Tanácsának működéséről (szóbeli előterjesztés)

    Előterjesztő: Palkovics László, tudományos rektorhelyettes

    Előterjesztő: Fleiner Balázs, tanulmányi dékánhelyettes

 • 6. Egyebek

 

 

 

 

 

2013. november 18. (hétfő) 8.00 óra

Meghívó

Határozatok

Napirend:

 • 4. Beszámoló a Kari Hallgatói Önkormányzati választások eredményeiről (szóbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Farkas Fanni, kari HÖK-elnök
 • 5. Egyebek

2013. szeptember 30. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

 • 3. Operatív tantervek módosítása
  a) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak, nemzetközi gazdasági elemző szakirány
 • 5. Egyebek

2013. július 01. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1.    Személyi ügyek
       a)    Hajnal György tanszékvezetői pályázatának véleményezése
       b)    Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Szarvas Beatrix részére     
       c)    Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Bajnai Gábor részére      
       d)    Pro Facultate Díj odaítélése

2.    Szabályzatok módosítása, elfogadása
       a)    Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
       b)    Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
       c)    Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosítása
       d)    A kérelemkezelési rend módosítása
       e)    Felvételi Szabályzat elfogadása
       f)    Felvételi Szabályzat kari mellékletének elfogadása
       g)    Doktori Szabályzat módosítása
       h)    Habilitációs Szabályzat elfogadása
        i)    Gazdálkodási Szabályzat elfogadása

3.    Beszámoló a 2013. I-V. havi gazdálkodásról, javaslatok az Intézmény költségvetésének módosítására 2013. VI-XII. hónapra   

4.    Tájékoztató a reorganizációs projektről, javaslatok véleményezése (a reorganizációs projekt első szakaszának zárójelentése)

5.    Az Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont tanszékké alakulása (A Szervezeti és Működés Rend 2-es számú mellékletének módosítása)

6.    Operatív tantervek elfogadása
       a)    Speciális közgazdasági-matematikai alapképzés tanterve
       b)    Speciális pénzügyi-matematikai alapképzés tanterve
       c)    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) (angol nyelven), nappali tagozat, I-II. évfolyam
       d)    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) (angol nyelven), nappali tagozat, keresztfélév – 2012. februárban kezdettek
       e)    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) (angol nyelven), nappali tagozat, keresztfélév – 2013. februárban kezdettek
        f)    Közgazdálkodás és közpolitika (MSc) (angol nyelven), nappali tagozat, I-II. évfolyam
       g)    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) nappali tagozat, keresztfélév – 2012. februárban kezdettek
       h)    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) esti tagozat II. évfolyam
        i)    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) esti tagozat, keresztfélév – 2012. februárban kezdettek
        j)    Pénzügy (MSc) esti tagozat I-II. évfolyam

7.    Kettős diploma kiadására irányuló együttműködési megállapodás véleményezése a Közgazdaságtudományi Kar és a Babes-Bolyai Egyetem között

8.    A 2013/2014-es tanévi kutatószemináriumok listájának jóváhagyása

9.    Beszámoló a 2012. évi oktatói teljesítménymérés eredményeiről

10.    Egyebek

2013. június 05. (szerda)

Meghívó

Határozatok

1.    Személyi ügyek

       a)    Professor Emeritus cím adományozása Zalai Ernő részére
       b)    Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése a Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszékre
       c)    Félállású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszékre
       d)    Adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Gazdaságpolitika Tanszékre
       e)    Tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Makroökonómia Tanszékre

2.    Nappali tagozatos, magyar nyelvű képzések operatív tanterveinek elfogadása
       a)    Alkalmazott közgazdaságtan (BA) I-III. évfolyam
       b)    Emberi erőforrások (BA) I-III. évfolyam
       c)    Gazdaságelemzés (BSc) I-III. évfolyam
       d)    Közszolgálati (BA) I. évfolyam
       e)    Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc) I-II. évfolyam
       f)     Gazdaság-matematikai elemző (MSc) I-II. évfolyam
       g)    Közgazdasági elemző (MA) I-II. évfolyam
       h)    Közgazdálkodás és közpolitika (MSc) I-II. évfolyam
        i)    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) I-II. évfolyam

              Mesterszakos választható tantárgyi kínálat

3.    Dékánok javaslata az Egyetem átalakítására 

4.    Egyebek

        a)     Bankmenedzsment szakközgazdász szak   
        b)     Bankmenedzsment szakreferens szak

2013.április 8.(hétfő)

Meghívó

                                     Határozatok

1. Személyi ügyek
      a)    Péntek Mária egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Közszolgálati Tanszék)
      b)    Csengődi Sándor adjunktusi pályázatának véleményezése (Közszolgálati Tanszék)
      c)     Kádár Krisztián tanársegédi pályázatának véleményezése (Közszolgálati Tanszék)
      d)    Címzetes egyetemi docens cím odaítélése Carlos Mack részére
      e)    Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése a Közszolgálati
Tanszékre

2. Munkaügyi feladat-ellátás átszervezése
3. Szabályzatok
      a)    Az Egyetem Szervezeti és Működési rendjének módosítása
      b)    A Kar szervezeti felépítésének (Szervezeti és Működési Rend 2-es számú mellékletének) módosítása
             A Közgazdasági Elméletek Története Kutatócsoport létrehozása
      c)    A kari Szervezeti és Működési Rend 5-ös számú mellékletének módosítása (Jean Monnet Kutatócsoport (projekt jellegű szervezet) létrehozása)
      d)    A Közgáz Campus helyiséggazdálkodási szabályzata
4. Gazdálkodási ügyek
      a)    A 2013. évi intézményi költségvetés véleményezése
      b)    A Közgazdaságtudományi Kar intézkedési terve
      c)    Felhatalmazás létszámleépítésre vonatkozóan
5. Kari önértékelés véleményezése
6. Új szakirály (Nemzetközi fejlesztés) indítása a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon
7. A 2013/2014-es tanév kari időbeosztásának véleményezése
8. Egyebek

2013.február 11. (hétfő)

Meghívó

    Határozatok

1.    Személyi ügyek
   a)    Díszdoktori cím adományozása Schöpflin György részére
   b)    Berde Éva egyetemi tanári pályázat véleményezése
   c)    Címzetes egyetemi docensi cím odaítélése Carlos Mack részére
   d)    Címzetes egyetemi docensi cím odaítélése Boros Imre részére
   e)    A Babes-Bolyai Egyetemmel közös, kettős diplomát adó programot gondozó tanács tagjainak jóváhagyása
2.    Szabályzatok
   a)    A Szervezeti és Működési Rend 2-es számú mellékletének módosítása (Közszolgálati Tanszék nevének megváltoztatása)
   b)    Közgáz Campus Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
   c)    Foglalkoztatási Szabályzat módosítása
   d)    Az Egyetem által adományozható kitüntetések, címek és adományozásuk rendjének módosítása
3.    A 2013. évi költségvetési irányelvek meghatározása, intézkedési terv
4.    Belső ellenőrzési jelentés a Közgazdaságtudományi Kar helyzetéről
5.    Egyebek

2012. december 17. (hétfő)

Meghívó                                                                                Határozatok

1.    A Jelölési és Választási Bizottság beszámolója a Kari Tanács és a Szenátus újraválasztásáról
2.    Megbízó levelek átadása
3.    A Kari Tanács állandó bizottságainak megválasztása
   a)    Dékáni Kabinet
   b)    Kari Tanulmányi Bizottság
   c)    Kari Kreditátviteli Bizottság
   d)    Kibővített Kari Kreditátviteli Bizottság
   e)    Kari Nemzetközi Bizottság
   f)     Kari Költségvetési Bizottság
   g)    Kari Fegyelmi Bizottság
   h)    Kari Etikai Bizottság
   i)    Hallgatói véleményezéssel foglalkozó kari munkabizottság
   j)    Oktatói teljesítményméréssel foglalkozó kari munkabizottság
4.    Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista, illetve szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme                
5.    A Közgazdaságtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)                
6.    A 2013/2014-es tanévi időbeosztás véleményezése                
7.    Egyebek

2012. október 26. (péntek)

Meghívó

Határozatok

1.   Személyi ügyek
   a) Egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Közszolgálat Tanszékre
   b) Adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Közszolgálati Tanszékre
   c) Tanársegédi pályázati kiírás véleményezése a Közszolgálati Tanszékre
2.    Szervezeti ügyek
   a) A Szervezeti és Működési Rend 2-es számú mellékletének módosítása
   b) A Kari Szervezeti és Működési Rend módosítása
3.    A 2012. évi egyetemi költségvetés módosítása
4.    A gazdaságelemzés alapszak nevének módosítása
5.    Javaslat az ötéves (osztatlan) gazdaságmatematikai elemző közgazdász szak létesítési dokumentumának összeállítására
6.    Egyebek

2012. szeptemben 21. (péntek)

Meghívó

Határozatok

1.    Személyi ügyek
  a)    Díszdoktori cím adományozásának véleményezése Wolfgang Drechsler részére
  b)    Professzor Emeritus cím adományozásának véleményezése Gábor R. István részére (Emberi Erőforrások Tanszék)
  c)    Tallos Péter többedik tanszékvezetői pályázatának véleményezése (Matematika Tanszék)
  d)    Az Emberi erőforrások alapszak szakfelelősének megválasztása
  e)    A Gazdaságelemzés alapszak szakfelelősének megválasztása
  f)     A Közszolgálati alapszak szakfelelősének megválasztása
  g)    A Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak szakfelelősének megválasztása
  h)    A Gazdaság-matematikai elemző mesterszak szakfelelősének megválasztása
  i)     A Közgazdasági elemző mesterszak szakfelelősének megválasztása
  j)     A Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak szakfelelősének megválasztása
  k)    A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak szakfelelősének megválasztása
  l)     A Jelölési és Választási Bizottság felállítása
2.    Szervezeti ügyek
  a)    Az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
  b)    Kari Szervezeti és Működési Rend módosítása
  c)    MTA-BCE „Lendület” Stratégiai Interaktív Kutatócsoport (projekt jellegű szervezet) létrehozása a Közgazdaságtudományi Karon
3.    Egyebek

2012. június 25. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

  1.    Személyi ügyek
       a)    Biró Péter adjunktusi pályázatának véleményezése (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)
       b)    Pálvölgyi Dénes tanársegédi pályázatának véleményezése (Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék)
       c)    Uliha Gábor tanársegédi pályázatának véleményezése (Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék)

       d)    Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Arno Tausch részére
       e)    Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Peter Herrmann részére
       f)    Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Hanák Gábor részére
       g)    Pro Facultate 2012 díj odaítélése
       h)    Pro Facultate in Mediis 2012 díj odaítélése
       i)    A 2012. évi záróvizsga bizottságok listájának jóváhagyása
  2.    Operatív tantervek elfogadása
       a)    Közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) I-II. évfolyam
       b)    Közgazdálkodás és közpolitika I. évfolyam – levelező tagozat
       c)    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) I-II. évfolyam
       d)    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) – keresztfélév (2011 februárjában kezdettek)
       e)    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) – keresztfélév (2012 februárjában kezdettek)
       f)    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás I-II. évfolyam – esti tagozat
       g)    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás – esti tagozat, keresztfélév (2011 februárjában kezdettek)
       h)    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás – esti tagozat, keresztfélév (2012 februárjában kezdettek)
       i)    Pénzügy I-II. évfolyam – esti tagozat
  3.    Beszámoló a 2011. évi oktatói teljesítménymérés eredményeiről
  4.    A 2012/2013-as tanév kutatószemináriumainak elfogadása
  5.    A 2012. évi költségvetés módosítása
  6.    Javaslat a szakirányú továbbképzés és a felnőttképzés megújult szervezeti keretek között történő folytatására a 2012/2013-as tanévtől
  7.    Egyebek

2012. május 21. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek

    a) Professor Emeritus cím adományozása Jenei György részére

    b) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Prof. Dr. W.B.F. (Werner) Brouwer részére

    c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Karátsonyi Annamária részére

2. Az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

3. Kutatási Kiválósági Ösztöndíj Szabályzat módosítása

4. A 2012/2013-es tanév mesterszakos, nappali tagozatos, magyar nyelvű operatív tanterveinek elfogadása

    a) Biztosítási és pénzügyi matematika I-II. évfolyam

    b) Gazdaság-matematikai elemző I-II. évfolyam

    c) Közgazdasági elemző I-II. évfolyam

    d) Közgazdálkodás és közpolitika I-II. évfolyam

    e) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás I-II. évfolyam

    f) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás – keresztfélév (2011. februárban kezdettek)

    g) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás – keresztfélév (2012. februárban kezdettek)    

5. Egyebek

2012. április 23. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1.    Személyi ügyek
   a)    Díszdoktori cím adományozása Niek Klazinga részére
        Előterjesztő: Gulácsi László, Közszolgálati Tanszék

   b)    Bozóki Sándor félállású egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)
        Előterjesztő: Tallos Péter, a bíráló bizottság elnöke

   c)    Gajduschek György egyetemi docensi pályázatának véleményezése
        Előterjesztő: Imre Miklós, a bíráló bizottság elnöke

   d)    Az egyetemi struktúra átalakítását véleményező ad hoc bizottság felállítása
        Előterjesztő: Trautmann László, dékán
2.    A 2012/2013-es tanév alapszakos operatív tanterveinek elfogadása
   a)    Alkalmazott közgazdaságtan (BA) I-III. évfolyam, nappali tagozat
   b)    Emberi erőforrások (BA) I-II. évfolyam, nappali tagozat
   c)    Gazdaságelemzés (BSc) I-III. évfolyam, nappali tagozat
   d)    Közszolgálati (BA) I. és III. évfolyam, nappali tagozat
   e)    Emberi erőforrások (BA) I-III. évfolyam, levelező tagozat
                Előterjesztő: Sugár András, oktatási dékánhelyettes
3.    A Speciális közgazdasági - matematikai alapképzés és a Speciális pénzügyi – matematikai alapképzés tanterveinek elfogadása               
                Előterjesztő: Sugár András, oktatási dékánhelyettes
4.    A 2012/2013-es tanév kari időbeosztásának elfogadása
                Előterjesztő: Havelda Zsuzsanna, hivatalvezető

5.    Egyebek

2012. február 20. (hétfő)

2011. december 19. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1.    Személyi ügyek

a)    Egyetemi docensi pályázat véleményezése az Emberi Erőforrások Tanszékre
Előterjesztő: Gábor R. István, a bíráló bizottság elnöke
b)    Egyetemi docensi pályázat véleményezése a Közszolgálati Tanszékre
Előterjesztő: Jenei György, a bíráló bizottság elnöke
c)    Egyetemi docensi pályázat véleményezése a Statisztika Tanszékre
Előterjesztő: Kerékgyártó Györgyné, a bíráló bizottság elnöke
d)    Egyetemi magántanári cím adományozásának véleményezése
Előterjesztő: Hőgye Mihály, tanszékvezető
e)    A Kari Nemzetközi Bizottság elfogadása
Előterjesztő: Trautmann László, dékán

2.    A Közgazdasági Továbbképző Intézet Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása
                Előterjesztő: Gáspár Péter Pál, igazgató

3.    Egyebek

2011. október 17. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

 1. Személyi ugyek I.
  a) Professor Emeritus cím adományozása Forgó Ferenc részére
  b) Új tagok választása a kari Fegyelmi Bizottságba
 2. Beszámoló a Kar nemzetköziesedési folyamatáról
 3. Személyi ügyek II.
  a) Benczes István többedik nemzetközi dékánhelyettesi megbízásának véleményezése
 4. Szakirányú továbbképzések létesítése és indítása
  a) Gazdasági válságügyi szakközgazdász és Gazdasági válságügyi specialista
  b) IMP Nemzetközi Business Marketing és innováció szakközgazdász és IMP Nemzetközi Business Marketing és innováció specialista
  c) Nemzetközi fizetésképtelenségi szakközgazdász és Nemzetközi fizetésképtelenségi specialista
 5. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának Közgazdaságtudományi kari sajátosságait tartalmazó melléklet véleményezése
 6. A „Közgáz Campus Hallgatói Tudományos Kiválósági Díj” kitüntetés odaítéléséről szóló szabályzat véleményezése
 7. A „Közgáz Campus Tudományos Diákköri Mestertanára” cím és a „Közgáz Campus Tudományos Diákköri munkájáért” elismerő oklevél odaítéléséről szóló szabályzat véleményezése
 8. Egyebek

2011. szeptember 12. (hétfő)

Meghívó                                                         Határozatok

1. Személyi ügyek
   a.) Ágoston Kolos egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)
   b.) Szüle Borbála egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Biztosítási Oktató és Kutató Csoport)
   c.) Bihari Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Mikroökonómia Tanszék)
   d.) Pozsgai Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Közgazdasági Intézet)
   e.) Egyetemi docensi pályázat kiírásnak véleményezése a Közszolgálati Tanszékre
   f.) Félállású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre
2. A Közgazdálkodás és Kormányzásgazdaságtan Intézet létrehozása (SZMR 2-es számú mellékletének módosítása)
3. A Közgazdaságtudományi Kar hallgatóira vonatkozó Erasmus pályáztatási rendszer elfogadása
4. A 2011. évi I-VI. havi beszámoló
5. A 2011. évi költségvetés módosítása
6. Beszámoló a 2010. évi oktatói teljesítménymérés eredményeiről
7. Tájékoztató a felvételi adatokról
8. Egyebek

 

 

2011. június 27. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Medvegyev Péter egyetemi tanári pályázatának véleményezése
    b.) Hőgye Mihály többedik tanszékvezetői pályázatának véleményezése (Közszolgálati Tanszék)
    c.) A Statisztika Tanszékre kiírt tanársegédi álláshelyre beérkezett pályázat véleményezése
   d.) Pro Facultate 2011 díj odaítélése
   e.) Pro Facultate in Mediis 2011 díj odaítélése
   f.) Egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése az Emberi Erőforrások Tanszékre
  g.) Egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Közszolgálati Tanszékre
  h.) Egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Statisztika Tanszékre
2. A Demonstrátori Szabályzat véleményezése
3. A Szellemi tulajdon-kezelési Szabályzat véleményezése
4. A Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász és a Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista szakirányú továbbképzési szakok angol nyelvű indításának véleményezése
5. A 2011/2012-es tanévi kutatószemináriumok listájának jóváhagyása
6. Beszámoló a költségvetés időarányos végrehajtásáról
7. Egyebek

2011. május 30. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Bara Zoltán egyetemi tanári pályázatának véleményezése
    b.) Medvegyev Péter egyetemi tanári pályázatának véleményezése
    c.) Tasnádi Attila egyetemi tanári pályázatának véleményezése
    d.) A 2011. évi záróvizsga bizottságok listájának jóváhagyása
    e.) Egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Közgazdasági Intézet Mikroökonómia Tanszékére
2. Operatív tantervek
    a.) Részidős operatív tantervek elfogadása
      i. Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak (levelező tagozat)
     ii. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (esti tagozat)
    iii. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak keresztfélév (esti tagozat) – 2011 februárjában kezdettek
    iv. Pénzügy mesterszak (esti tagozat)
    b.) Speciális képzések tanterveinek elfogadása
      i. Speciális közgazdasági-matematikai alapképzés tanterve
     ii. Speciális pénzügyi-matematikai alapképzés tanterve
    c.) Operatív tantervi módosítások
      i. Alkalmazott közgazdaságtan alapszak
     ii. Emberi erőforrások alapszak
    iii. Gazdaságelemzés alapszak
    iv. Közszolgálati alapszak
     v. Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak (nappali tagozat)
    vi. Közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterszak
   vii. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterszak – 2011 februárjában kezdettek
    d.) Mesterszakos választható tárgylista módosulásai
      i. Kornai János „Gondolatok a kapitalizmusról” című kurzusának felvétele a mesterszakos választható tárgylistára
     ii. A közigazgatás hatékonysági kérdései és az Efficiency in Public Administration című tárgyak törlése
    iii. A „Jog gazdasági elemzése” modul törlése a választható tárgylistáról
    e.) Az Egyetem többi kara által ajánlott választható tárgylista elfogadása
3. Új szakirány létrehozása a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszakon (Humánszolgálati szakirány)    
4. Piacelemző Kutatóközpont (projekt jellegű szervezet) létrehozása
5. Szellemi tulajdon-kezelési szabályzat elfogadása
6. Tájékoztató a BKTE Alapítvány és a BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolójáról
7. Egyebek

2011. április 18. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek I.
    a.) Jody Jensen egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Globális és Európai Integrációs Tanulmányok Intézete)
   b.) Hajnal György egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Közszolgálati Tanszék)
   c.) Díszdoktori cím adományozása Augusztinovics Mária részére
   d.) Egyetemi magántanári cím adományozása Madarász Aladár részére
   e.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Lukács Marianna részére
   f.) Egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Közgazdasági Intézetre
  g.) Tanársegédi pályázati kiírás véleményezése a Statisztika Tanszékre
2. Szabályzatok
  a.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása
  b.) A Kari Kreditátviteli Bizottság ügyrendjének elfogadása
  c.) A FAKT Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
3. Egyebek
  a.) Tájékoztatás a kari napokról

2011. március 22. (kedd)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek I.
    a.) Bod Péter Ákos intézetigazgatói pályázatának véleményezése
    b.) A Közszolgálati Tanszékre kiírt tanársegédi álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése
    c.) A Kari Pályázati Előkészítő Bizottság tagjainak elfogadása
    d.) Egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékre
2. Az „Egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendje” című szabályzat módosítása (Tiszteletbeli Professor Emeritus/Professor Emerita cím alapítása)
3. Személyi ügyek II.
    a.) Tiszteletbeli Professor Emeritus cím adományozása Kornai János részére
4. A Foglalkoztatási Szabályzat módosításának véleményezése
5. A Foglalkoztatási Szabályzat 1-es számú mellékletének módosítása (kari specialitások)
6. Mesterszakos operatív tantervek elfogadása (nappali tagozat)
    a.) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak, I-II. évfolyam
    b.) Gazdaság-matematikai elemző mesterszak I. évfolyam
    c.) Közgazdasági elemző mesterszak I-II. évfolyam
    d.) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak I-II. évfolyam
    e.) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak – 2010 keresztfélévben kezdettek
    f.) Közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterszak I. évfolyam
    g.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak I-II. évfolyam
    h.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak – 2010 keresztfélévben kezdettek
     i.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak – 2011 keresztfélévben kezdettek
     j.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterszak I-II. évfolyam
    k.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterszak– 2011 keresztfélévben kezdettek
    l.)  Pénzügy mesterszak II. évfolyam
7. A bankmenedzsment szakközgazdász és a bankmenedzsment szakreferens szakos szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményeinek és mintatanterveinek módosítása
8. A 2011. évi költségvetés véleményezése   
9. Tájékoztató az intézkedési tervről
10. Egyebek

2011. február 7. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Professor Emeritus cím adományozásának véleményezése Kornai János részére
    b.) Professor Emerita cím adományozásának véleményezése Bekker Zsuzsa részére
    c.) Szakirányfelelős választás a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak összehasonlító európai
         gazdasági és üzleti tanulmányok szakirányán (Nagy Sándor Gyula)
    d.) Egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése
2. Operatív tantervek
   a.) Alkalmazott közgazdaságtan (BA), I-III. évfolyam, nappali tagozat
   b.) Emberi erőforrások (BA) I. évfolyam, nappali tagozat
   c.) Gazdaságelemzés (BSc) I-III. évfolyam, nappali tagozat
   d.) Közszolgálati (BA) I-III. évfolyam, nappali tagozat
   e.) Emberi erőforrások (BA) I-III. évfolyam, levelező tagozat
3. Új szakirány létrehozásának véleményezése a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon
4. A 2011/2012-es tanév kari időbeosztásának véleményezése
5. Kettős diploma kiadására irányuló együttműködési megállapodás véleményezése a Budapesti Corvinus
    Egyetem Közgazdaságtudományi Kara és a University of Groningen között
6. A Felvételi Szabályzat kari mellékletének elfogadása
7. A Kari Hallgatói Önkormányzat 2011. évi költségvetésének véleményezése
8. A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat kari mellékletének módosítása
9. Helyzetjelentés a demonstrátorok és PhD hallgatók oktatásban való részvételéről
10. Egyebek

2010. december 20. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Hámori Balázs többedik tanszékvezetői megbízásának véleményezése
    b.) Ivánné dr. Hild Márta tanszékvezetői pályázatának véleményezése (Közgazdasági Elméletek Története
         Tanszék)
    c.) Pintér Miklós Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Matematika Tanszék)
    d.) A Statisztika Tanszékre kiírt tanársegédi állásra beérkezett pályázatok véleményezése
    e.) Díszdoktori cím adományozásának véleményezése Prof. Mary Kaldor részére
     f.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozásának véleményezése Pirisi Károly részére
   g.) Tanársegédi pályázati kiírás véleményezése a Közszolgálati Tanszékre
2. A Közgazdasági elemző mesterszak szakirányainak elfogadása
3. Operatív tantervek
    a.) A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterszak keresztféléves tanterve
    b.) Az összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok szakirány új tantervének elfogadása
    c.) Az IMP-SKM képzés tantervének módosítása
4. A 2011/2012-es tanév időbeosztásának véleményezése
5. Beszámoló a 2010 nyarán végzett hallgatók körében folytatott felmérés eredményeiről
   a.) Összefoglaló a kifutó egyetemi képzés hallgatói körében végzett felmérés eredményeiről
   b.) Összefoglaló a BA/BSc, valamint az MA/MSc képzések hallgatói körében végzett felmérés
        eredményeiről
6. Egyebek

2010. november 22. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Egyetemi tanári pályázat kiírásának véleményezése a Matematika Tanszékre
2. Operatív tantervek
    a.) A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak nappali tagozatának keresztféléves tanterve
    b.) A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak esti tagozatának keresztféléves tanterve
    c.) A Social Choice and Fair Division című tárggyal kapcsolatos tantervmódosítás
3. Szabályzatmódosítások
    a.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
    b.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
4. Digitális tananyagellátás
5. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés előkészítéséről és a 2010. évi I-IX. havi beszámolóról
6. Egyebek

2010. október 25. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek I.
   a.) A Professor Emeritus címmel járó juttatás további folyósításának véleményezése a 2006. március 1-je előtt odaítélt
        Professor Emeritus címet viselőknek
        i. Dancs István (Matematika Tanszék)
       ii. Köves Pál (Statisztika Tanszék)
       iii. László Imre (Közszolgálati Tanszék)
      iv. Mandel Miklós (Mikroökonómia Tanszék)
      v. Mátyás Antal (Közgazdasági Elméletek Története Tanszék)
     vi. Meszéna György (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)
    vii. Szentes Tamás (Világgazdasági Tanszék)
    viii. Timár János (Emberi Erőforrások Tanszék)
   b.) Egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Közszolgálati Tanszékre
   c.) Tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Statisztika Tanszékre
2. Szabályzatmódosítások
   a.) A Közgazdasági Intézet létrehozása (A Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési rendjének,
        valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje 2. számú mellékletének módosítása)
   b.) Társadalompolitikai Kutatóközpont (projekt jellegű szervezet) létrehozása
   c.) A Kari Tanulmányi Bizottság ügyrendjének véleményezése
   d.) A Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata Szervezeti és Működési Rendjének véleményezése
   e.) Az Egyetemen működő Hallgatói Önkormányzatok Gazdálkodási Szabályzatának véleményezése
 
      (EHÖK Alapszabály 5. számú melléklete)
3. Személyi ügyek II.
   a.) A Közgazdasági Intézet igazgatói pályázatának véleményezése
4. Egyebek

2010. szeptember 27. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Cserháti Ilona docensi pályázatának véleményezése a Statisztika Tanszékre
    b.) Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése a Közgazdasági Elméletek Története Tanszékre
2. Szakirányú továbbképzések létesítése és indítása
    a.) Állami ingatlangazdálkodási szakközgazdász és specialista szakok
    b.) Belügyi gazdaságvédelmi szakközgazdász és specialista szakok
    c.) Egészségügyi biztosítási szakközgazdász és specialista szakok
    d.) Nemzetközi fejlesztéspolitikai - nemzetközi versenypolitikai szakközgazdász és specialista szakok
    e.) Személyügyi - emberierőforrás menedzser - szakközgazdász és Személyügyi - emberierőforrás -
         menedzsment szakok

     f.) Személyügyi - munkaerő- piaci – szakközgazdász és Személyügyi - munkaerő- piaci - menedzsment
         szakok

    g.) Személyügyi - munkaügyi kapcsolatok – szakközgazdász és Személyügyi - munkaügyi kapcsolatok –
         menedzsment szakok

3. A 2010. évi költségvetés módosítása
4. A TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 projekthez kapcsolódó szabályozások, szabályozás kiegészítések
    a.) Tehetséggondozási szabályzat
    b.) Kutatási kiválósági program kiegészítése
    c.) Corvinus Visiting Scholar Programme kiegészítése  
5. Egyebek

2010. július 5. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek I.
    a.) Tanszékvezetői pályázat véleményezése az Emberi Erőforrások Tanszékre
    b.) Többedik tanszékvezetői megbízások véleményezése
          i. Gazdaságpolitika Tanszék
         ii. Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
        iii. Pénzügy Tanszék
    c.) Tanársegédi pályázatok véleményezése
         i. Mikroökonómia Tanszék
        ii. Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
    d.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Gárdos Csaba részére
    e.) Az alkalmazott közgazdaságtan alapszak szakfelelősének megválasztása (Szabó-Bakos Eszter, egyetemi docens)
     f.) A pénzügy mesterszak esti tagozatán szakfelelős választása (Varga József, egyetemi docens)
    g.) A Digitális Tananyagfejlesztő Bizottság jóváhagyása (a javasolt névsor a határozati javaslatok között olvasható)
    h.) A Pro Facultate 2010 díj odaítélése
     i.) A Pro Facultate in Mediis 2010 díj odaítélése
     j.) Egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Globális és Európai Integrációs Tanulmányok
         Intézetébe

2. Szabályzatmódosítások
    a.) Szervezeti és Működési Rend módosításának véleményezése (Európai Tanulmányi és Oktatási Központ
         helyzete)
    b.) A Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
    c.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (keretszabályzat) módosításának véleményezése
    d.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása
    e.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (keretszabályzat) módosításnak véleményezése
     f.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete módosításnak véleményezése
    g.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat kari mellékletének módosítása
    h.) Felvételi Szabályzat kari mellékletének módosítása
3. Új szakirány létrehozása a magyar és angol nyelvű nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon
4. Személyi ügyek II.
    a.) A Gazdaság és gazdálkodás Közép-Kelet Európában szakirány és a vele ekvivalens Economy and Business in
         Central and Eastern Europe szakirány felelősének elfogadása (Bara Zoltán, egyetemi docens)
    b.) Az International Economic Analysis szakirány felelősének elfogadása (Benczes István, egyetemi docens)
    c.) A Comparative European Economic and Business Studies szakirány felelősének elfogadása (Nagy Sándor
        Gyula, adjunktus)
5. A Bamberg-i Egyetemmel közös, kettős diplomát adó programot szabályozó együttműködési
    megállapodás véleményezése

6. Tájékoztatás a 6/2010-es számú gazdasági főigazgatói utasításról, valamint a 1132/2010.
    kormányhatározattal kapcsolatos főigazgatói körlevélről

7. Egyetemi repozitórium
8. Egyebek

2010. június 14. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) A 2010. évi záróvizsga-bizottságok elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
    b.) Címzetes egyetemi tanári cím adományozásának véleményezése Günter Nebel részére
    c.) Egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Matematika Tanszékre
2. Részidős, mesterszakos operatív tantervek elfogadása a 2010/2011-es tanévre
   a.) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak, levelező tagozat, I-II. évfolyam
   b.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak, esti tagozat, I. évfolyam
   c.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak, levelező tagozat, II. évfolyam
   d.) Pénzügy mesterszak, esti tagozat, I. évfolyam
3. A 2009. évi oktatói teljesítmények összegzése
4. Tájékoztatás a digitális tananyagellátás bevezetésével és az Integrált Digitális Tudásbázis kiépítésével kapcsolatos feladatokról
5. Egyebek

2010. május 3. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Szabó-Bakos Eszter egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    b.) Tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése a Mikroökonómia Tanszékre
2. E-leckekönyv
    a.) E-leckekönyv szóló szabályzat módosítása
    b.) TVSZ módosítása
    c.) NEPTUN szabályzat módosítása
    d.) E-leckekönyv nyomtatási kép
    e.) E-leckekönyv formanyomtatványai      
3. A szakszerkezet felülvizsgálatának elvei
4. Ösztöndíjrendszer átalakítása
5. Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzat módosítása
6. Kutatási kiválósági ösztöndíj Szabályzat módosítása  
7. Hallgatói szabályzatok
   a.) EHÖK Alapszabály módosítása
   b.) Az Egyetemi Diákjóléti Bizottság Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása
   c.) Az Egyetemi Kollégiumi Bizottság Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása
8. Egyebek

2010. április 9. (péntek)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Hajnal György adjunktusi pályázatának véleményezése a Közszolgálati Tanszéken
    b.) Rosta Miklós tanársegédi pályázatának véleményezése az Összehasonlító Gazdaságtan Tanszéken
    c.) Miklós Gábor tanársegédi pályázatának véleményezése a Világgazdasági Tanszéken
    d.) Tanszékvezetői pályázat kiírásának véleményezése az Emberi Erőforrások Tanszékre
    e.) Egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése a Statisztika Tanszékre
     f.) Tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése az Operációkutatás és Aktuáriustudományok
         Tanszékre

    g.) A Nijmegen-i és a Ljubljana-i egyetemekkel közös, kettős diplomát adó programot gondozó tanács
         tagjainak jóváhagyása

2. A 2010/2011-es tanévre vonatkozó mesterszakos (MA/MSc) operatív tantervek elfogadása 
    a.) Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc) I-II. évfolyam, nappali tagozat
    b.) Gazdaság-matematikai elemző (MSc) I-II. évfolyam, nappali tagozat
    c.) Közgazdasági elemző (MA) I-II. évfolyam, nappali tagozat
    d.) Közgazdálkodás és közpolitika (MA) I-II. évfolyam, nappali tagozat
    e.) Közgazdálkodás és közpolitika (MA), nappali tagozat, keresztfélév
     f.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA), I-II. évfolyam, nappali tagozat
    g.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA), nappali tagozat, keresztfélév
    h.) Pénzügy (MSc), I-II. évfolyam, nappali tagozat
     i.) MA in International Economy and Business, I-II. évfolyam, nappali tagozat
     j.) MA in Public Policy and Management, I. évfolyam, nappali tagozat
3. A Gazdaságelemzés alapszak operatív tantervének véglegesítése (Pénzügyi modellezés tárgy helyzete)
4. A Speciális közgazdasági - matematikai alapképzés és a Speciális pénzügyi – matematikai alapképzés
    tanterveinek elfogadása
5. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat kari mellékletének módosítása
6. Tájékoztató a felvételi adatokról
7. Egyebek

2010. március 8. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Címzetes egyetemi docensi cím adományozásának véleményezése Banyár József részére
2. A 2010/2011-es tanévre vonatkozó alapszakos (BA/BSc) operatív tantervek elfogadása
    a.) Alkalmazott közgazdaságtan (BA) I-III. évfolyam, nappali tagozat
    b.) Gazdaságelemzés (BSc) I-III. évfolyam, nappali tagozat
    c.) Közszolgálati (BA) I-III. évfolyam, nappali tagozat
    d.) Emberi erőforrások (BA) I-III. évfolyam, levelező tagozat
3. A 2010. évi költségvetés véleményezése
4. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
5. Egyebek

2010. február 9. (kedd)

Meghívó

Határozatok

 
1. A Közgazdaságtudományi Kar dékáni tisztségére benyújtott pályázatok véleményezése

 

2010. február 1. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Frey Mária részére
    b.) A Dékáni Kabinet kibővítése
2. Szabályzatok módosítása
   a.) Egyetemi Doktori Szabályzat módosításának véleményezése
   b.) Az e-leckekönyvről szóló szabályzat, valamint a kapcsolódó hallgató szabályzatok (TVSZ, Neptun
        Szabályzat módosításának véleményezése
    
   c.) Képzési szerződés (TVSZ 1/C/4. számú melléklet) módosításának véleményezése
3. A kettős diplomát adó együttműködések szabályozására készített keretszerződés formaszövegének
    jóváhagyása

4. A Groningeni Egyetemmel közös, kettős diplomát adó programot gondozó tanács tagjainak
    jóváhagyása

5. A Bambergi Egyetemmel közös, kettős diplomát adó programot gondozó tanács tagjainak jóváhagyása
6. A 2010/2011-es tanévi kari időbeosztás elfogadása
7. Beszámoló dékáni tevékenységről (2005-2010)

2009. december 18. (péntek)

Meghívó

Határozatok

1. A Jelölési és Választási Bizottság beszámolója a Kari Tanács és a Szenátus újraválasztásáról
2. Megbízó levelek átadása
3. Személyi ügyek
    a.) A Kari Tanács állandó bizottságainak megválasztása
        i. Dékáni Kabinet
        ii. Kari Tanulmányi Bizottság
        iii. Kari Kreditátviteli Bizottság
        iv. Kibővített Kari Kreditátviteli Bizottság
        v. Kari Költségvetési Bizottság
        vi. Kari Fegyelmi Bizottság
        vii. Hallgatói véleményezéssel foglalkozó kari munkabizottság
        viii. Oktatói teljesítményméréssel foglalkozó kari munkabizottság
    b.) A dékánválasztást lebonyolító bizottság megválasztása
    c.) Adjunktusi pályázatok véleményezése
         i. Fleiner Balázs pályázata a Matematika Tanszék adjunktusi munkakörére
         ii. Horváthné Soós Renáta pályázata a Pénzügy Tanszék adjunktusi munkakörére
    d.) Stecné Barati Izabella pályázatának véleményezése a Közszolgálati Tanszék egyetemi docensi
         munkakörére

    e.) Egyetemi magántanári cím adományozásának véleményezése Asztalos László György részére
     f.) A pénzügy mesterszak szakfelelősének megválasztása
    g.) Adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése a Közszolgálati Tanszékre
    h.) Tanársegédi pályázatok kiírásának véleményezése
         i. Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék
         ii. Világgazdasági Tanszék
4. Rendkívüli operatív tantervi módosítások
         i. Gazdaság-matematikai elemző mesterszak
         ii. Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak keresztféléves mintatanterve
         iii. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak keresztféléves mintatanterve
5. A Pénzügy mesterszak Monetáris-és közpénzügyek szakirányának névváltoztatása
6. Operációkutatás Tanszék nevének megváltozása
7. A Kar és az ELTE-TTK közös képzésre vonatkozó együttműködési megállapodás tartalmának
    véleményezése

8. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításának véleményezése (szak-és szakirányváltás)
9. Cafeteria szabályzat módosításának véleményezése
10. A 2010/2011-es tanévi időbeosztás véleményezése
11. Beszámoló a 2009 nyarán végzett hallgatók körében folytatott felmérés eredményeiről
      a.) Összefoglaló a kifutó egyetemi képzés hallgatói körében végzett felmérés eredményeiről
      b.) Összefoglaló a BA/BSc képzés hallgatói körében végzett felmérés eredményeiről
12. Beszámoló a keresztféléves felvételi jelentkezési adatairól
13. Beszámoló a matematika oktatásról a Bolognai rendszerben a gazdasági képzések tekintetében
14. Egyebek

2009. szeptember 25. (péntek)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) A Makroökonómia Tanszéken teljes állású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése
    b.) A Matematika Tanszéken teljes állású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése
    c.) A Pénzügy Tanszéken teljes állású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése
2. Szakirányú továbbképzések létesítése és indítása
   a.) Kulturális örökség menedzsment és fenntartható fejlődés szak
   b.) Lízing szakközgazdász szak
   c.) Lízing specialista szak
3. Állásfoglalás a Pénzügy-matematika alapszak létesítésével kapcsolatban
4. Beszámoló a 2009 nyarán végzett hallgatók körében folytatott felmérés eredményeiről
   a.) Összefoglaló a kifutó egyetemi képzés hallgatói körében végzett felmérés eredményeiről
   b.) Összefoglaló a BA/BSc képzés hallgatói körében végzett felmérés eredményeiről
5. A 2010. évi felújítási terv véleményezése 
6. Egyebek

2009. július 3. (péntek)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Horváth László részfoglalkozású egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Közgazdasági Elméletek
         Története Tanszék)
    b.) Veres Pál részfoglalkozású egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Összehasonlító Gazdaságtan
         Tanszék)
    c.) Péntek Márta adjunktusi pályázatának véleményezése (Közszolgálati Tanszék)
    d.) Tétényi András tanársegédi pályázatának véleményezése (Világgazdasági Tanszék)
    e.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozásának véleményezése Molnár László részére (Mikroökonómia
         Tanszék)
    f.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozásának véleményezése Szepesi György részére (Közgazdasági
        Elméletek Története Tanszék)
    g.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozásának véleményezése Vonnák Balázs részére
        (Makroökonómia Tanszék)
    h.) Pro Facultate Díj adományozása Pirisi Károly részére
     i.) Pro Facultate in Mediis Díj adományozása Berecz Anna részére
     j.) Egyetemi tanári pályázat kiírásának véleményezése a Közszolgálati Tanszéken
    k.) Egyetemi tanári pályázat kiírásának véleményezése a Matematika Tanszéken
     l.) Egyetemi tanári pályázat kiírásának véleményezése az Összehasonlító Gazdaságtan Tanszéken
   m.) Egyetemi tanári pályázat kiírásának véleményezése a Világgazdasági Tanszéken
    n.) Tanársegédi pályázatok kiírásának véleményezése
2. Szabályzatok
    a.) Neptun szabályzat véleményezése
    b.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (keretszabályzat) módosításának véleményezése (szakváltás,
         szakirányváltás)
    c.) Foglalkoztatási Szabályzat módosításának véleményezése
    d.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása (Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak
        kimeneti követelményei)
3. Tanszéki norma véleményezése
4. A 2009. évi költségvetés módosításának véleményezése
5. Tájékoztatás a 2008. évi oktatói teljesítménymérés tapasztalatairól
6. Egyebek

2009. május 25. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Díszdoktori cím adományozásának véleményezése Geert Bouckaert részére
    b.) Gilányi Zsolt egyetemi docensi pályázatának véleményezése (Mikroökonómia Tanszék)
    c.) Németh András Olivér tanársegédi pályázatának véleményezése (Gazdaságpolitika Tanszék)
    d.) Kari etikai bizottság megalakítása
    e.) A 2009. évi záróvizsga bizottságok elnökeinek és tagjainak véleményezése
     f.) A Közszolgálati Tanszéken teljes állású egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése
    g.) A Közszolgálati Tanszéken teljes állású adjunktusi pályázat kiírásának véleményezése
    h.) A Matematika Tanszéken teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése
     i.) A Világgazdasági Tanszéken teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése
2. Szabályzatok
   a.) A Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
       i. Kari Tanács összetételének módosítása
       ii. Globális és Európai Integrációs Tanulmányok Intézetének létrehozása
       iii. Kari kitüntetések alapítása (Pro Facultate Junior, Pro Facultate in Media)
   b.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása
       i. A 2009 szeptemberében először induló mesterszakok kimeneti követelményeinek elfogadása
       ii. Egyéb
   c.) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat kari mellékletének módosítása
       i. Demonstrátori ösztöndíj
       ii. 6. számú melléklet
   d.) A Felvételi Szabályzat kari mellékletének módosítása
3. Szakirányú továbbképzési szakok
   a.) A közigazgatási gazdálkodás és informatika szakközgazdász és a közigazgatási gazdálkodás és
        informatika szakértő szakok képzési és kimeneti követelményeinek és mintatantervének módosítása
   b.) Az energiagazdálkodási szakközgazdász és az energiagazdálkodási specialista szakirányú
        továbbképzések létesítési és indítási kérelmének véleményezése
4. Egyebek

2009. március 23. (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Az Operációkutatás Tanszéken teljes állású egyetemi docensi pályázat kiírásának
         véleményezése
    b.) A Közgazdasági Elméletek Története Tanszéken félállású egyetemi docensi pályázat
         kiírásának véleményezése
2. A 2009/2010-es tanévi operatív tantervek elfogadása
  I. Alapszakos tantervek
    a.) Alkalmazott közgazdaságtan (BA) alapszak I-III. évfolyam
    b.) Gazdaságelemzés (BSc) alapszak I-III. évfolyam
    c.) Közszolgálati (BA) alapszak I-III. évfolyam
    d.) Emberi erőforrások (BA) alapszak I-III. évfolyam – levelező tagozat
 II. Mesterszakos tantervek
    a.) Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc) mesterszak I. évfolyam (nappali tagozat)
    b.) Gazdaság-matematikai elemző (MSc) mesterszak I. évfolyam (nappali tagozat)
    c.) Közgazdasági elemző (MA) mesterszak I. évfolyam (nappali tagozat)
    d.) Közgazdálkodás és közpolitika (MA) mesterszak I. évfolyam (nappali tagozat)
    e.) Közgazdálkodás és közpolitika (MA) mesterszak I-II. évfolyam (levelező tagozat)
     f.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) mesterszak I-II. évfolyam (nappali tagozat)
    g.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) mesterszak I-II. évfolyam (esti tagozat)
    h.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) mesterszak I. évfolyam (levelező tagozat)
     i.) MA in International Economy and Business I-II. évfolyam (nappali tagozat)
     j.) Pénzügy (MSc) mesterszak I. évfolyam (nappali tagozat)
    k.) Pénzügy (MSc) mesterszak I. évfolyam (esti tagozat)
     l.) Pénzügy (MSc) mesterszak I. évfolyam (levelező tagozat)
 III. A Speciális közgazdasági-módszertani alapképzés és a Speciális pénzügyi-módszertani
      alapképzés tanterveinek elfogadása

3. Hallgatói szabályzatok módosítása
4. Az EHÖK Alapszabály kari melléklete
5. A 2009/2010-es tanév kari időbeosztásának elfogadása
6. Beszámoló a Kar publikációs tevékenységének fejlesztéséről
7. Tájékoztató a nyári felújítási munkákról
8. Egyebek

2009. február 23., (hétfő)

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Szegő László egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    b.) Németh Petra tanársegédi pályázatának véleményezése
    c.) A Makroökonómia Tanszéken teljes állású egyetemi docensi pályázat kiírásának
         véleményezése

    d.) Az Összehasonlító Gazdaságtan Tanszéken félállású egyetemi docensi pályázat
          kiírásának véleményezése
    e.) A Gazdaságpolitika Tanszéken teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának
          véleményezése

2. A 2009/2010-es tanévi operatív tantervek elfogadása
    a.) Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-,
         pénzügyi szakok (hagyományos egyetemi képzés) V. évfolyam
    b.) Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok,
         pénzügyi szakok mellékszakirányainak tantervei

    c.) Gazdaságmatematikai elemző közgazdász szak (hagyományos egyetemi képzés) V.
         évfolyam

3. Szabályzatok
    a.) Szabó Kálmán Díj alapítása (a Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása)
    b.) Az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
    c.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
    d.) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
4. Az Etikai Kódex véleményezése
5. A 2009/2010-es tanév időbeosztásának véleményezése
6. Az Egyetem 2009. évi költségvetésének véleményezése
7. A Kontrolling Szabályzat véleményezése
8. Egyebek

2008. december 12., péntek

 

 

Meghívó

Határozatok

1. Személyi ügyek
    a.) Darvas Zsolt egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    b.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Stephan J. Wirtz részére
    c.) A Mikroökonómia Tanszéken egyetemi docensi pályázat kiírásának véleményezése
    d.) A Makroökonómia Tanszéken teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése
2. Szabályzatok
    a.) „Közgazdaságtudomány a Vállalatirányításban” Díj alapítása (a Kar Szervezeti és
          Működési Rendjének módosítása)
    b.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása
3. Közgáz Campus létrehozásának véleményezése
4. Kutatásösztönzési stratégia véleményezése
5. 2009. évi költségvetési koncepció véleményezése
6. Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmének véleményezése
   a.) Ügyfélkapcsolati szakközgazdász szak
   b.) Ügyfélkapcsolati szakértő szak 
7. Egyebek

2008. október 27., hétfő


Meghívó

Határozatok

 1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (keretszabályzat) módosításának véleményezése
 2. Szerződéskötés eljárási rendjéről szóló szabályzat véleményezése
 3. Tájékoztatások
     a.) Tájékoztató a 2007/2008-as tanévben végzett munkaadói-felmérés eredményeiről
     b.) Tájékoztató a 2007/2008-as tanévben végzett oktatói/kutatói és munkatársi felmérés
          eredményeiről
     c.) Tájékoztató a végzős hallgatók továbbtanulási szándékáról (szóbeli előterjesztés)
4. Egyebek

2008. szeptember 26., péntek

 Meghívó

Határozatok

1.) Személyi ügyek
      a.) Tanársegédi pályázatok véleményezése
            aa) Mikroökonómia Tanszék
            ab) Pénzügy Tanszék
            ac) Világgazdasági Tanszék
      b.) Az Operációkutatás Tanszéken teljes állású egyetemi docensi pályázat kiírásának
           véleményezése
 2.) Szabályzatok véleményezése
      a.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (keretszabályzat) módosítása
      b.) Felvételi Szabályzat (keretszabályzat) módosítása
      c.) Kollégiumi Szervezeti és Működési Rend módosítása
      d.) HalVel Szabályzat módosítása
      e.) A Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési
            Rendje

3.) Tájékoztató a felvételi eredményekről
4.) Beszámoló az ötödéves hallgatók körében végzett felmérés eredményeiről (2008-ban végzettek)
5.) Egyebek

2008. július 7., hétfő

 Meghívó

Határozatok

1.) Személyi ügyek
      a.) Tallos Péter tanszékvezetői pályázatának véleményezése
      b.) Egyetemi magántanári cím adományozásának véleményezése Spéder Zsolt részére
      c.) A Világgazdasági Tanszéken teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése
2.) Szabályzatok
      a.) Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének szabályozása
      b.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (keretszabályzat) módosításának véleményezése
      c.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása
      d.) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (keretszabályzat) módosításának
           véleményezése

      e.) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat kari mellékletének módosítása
       f.)  A fogyatékkal élő hallgatók szabályzatának módosításának véleményezése
      g.) A Felvételi Szabályzat (keretszabályzat) módosításának véleményezése
      h.)  A Felvételi Szabályzat kari mellékletének elfogadása
3.) Beszámoló az első-és másodéves alapszakos (BA/BSC) hallgatók körében végzett felmérés
     eredményeiről
4.) Egyebek

 

2008. június 9., hétfő

Meghívó

Határozatok

1.) Személyi ügyek
      a.) A Pro Facultate Díj adományozása Herczog László részére
      b.) A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) (angol nyelven) mesterszak szakfelelősének
           megválasztása
      c.) A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak esti tagozatos képzésében szakfelelős
           választása
      d.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozásának véleményezése Gáspár Pál részére
      e.) A 2008. évi záróvizsga bizottságok elnökeinek és tagjainak elfogadása
       f.) A Pénzügy Tanszéken teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának véleményezése
      g.) A Mikroökonómiai Tanszéken teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának
           véleményezése

2.) Szabályzatok
      a.) A Foglalkoztatási Szabályzat 1. számú mellékletének kari specialitásai
      b.) A Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési
            Rendje
3.) A Politikai gazdaságtan mesterszak létesítési és indítási kérelme a Társadalomtudományi
      Karral együttműködésben
4.) Tájékoztatás az ötödéves hallgatói felmérés tapasztalatairól (2007 nyarán végzettek)
5.) Egyebek

2008. május 5., hétfő

Meghívó

Határozatok

1.) Személyi ügyek
      a.) Hajdu Ottó tanszékvezetői pályázatának véleményezése
      b.) A Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszéken félállású egyetemi
           docensi pályázat kiírásának véleményezése
     
      c.) A Világgazdasági Tanszéken teljes állású tanársegédi pályázat kiírásának
            véleményezése

2.) Szabályzatok
      a.) A Kar Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása
      b.) A Kar Kreditátviteli és Kreditelismerési Szabályzatának elfogadása
      c.) A Hallgatói Tudományos Tanács Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
3.) A Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központjának (projekt jellegű szervezet
     megalakítása

4.) A 2008/2009-es tanévet érintő operatív tantervi módosítások elfogadása
5.) A speciális pénzügyi-matematikai alapképzés és a speciális közgazdasági-matematikai
     alapképzés operatív tantervének elfogadása
6.) Tájékoztatás a nemzetközi ügyekről
7.) Tájékoztatás a nyári felújítási munkákról
8.) Tájékoztatás a 2007. évi oktatói-kutatói teljesítménymérés eredményeiről
9.) Tájékoztatás a Kar 2008/2009-es tanévi időbeosztásának megváltozásáról
10.)Tájékoztatás a 2008. évi felvételi adatokról
11.) Egyebek

2008. feburár 25., hétfő

Meghívó

Határozatok

1.) Személyi ügyek
      a.) A Közgazdaságtudományi Kar TDK titkárának megválasztása
      b.) A Foglalkoztatási Szabályzat 1. számú mellékletének kari specialitásait kidolgozó 
           munkabizottság tagjainak megválasztása
      c.) A kibővített Kari Kreditátviteli Bizottság tagjainak megválasztása
2.) Az Egyetem 2008. évi költségvetésének véleményezése
3. ) A 2008/2009-es tanév operatív tanterveinek elfogadása
     I. Hagyományos képzések
     a.) Közgazdasági szak IV-V. évfolyam
     b.) Közgazdasági szakos közgazdász tanár szak IV-V. évfolyam
     c.) Nemzetközi kapcsolatok szak IV-V. évfolyam
     d.) Pénzügyi szak IV-V. évfolyam
     e.) Gazdaságmatematikai elemző közgazdász IV-V. évfolyam
      f.) A közgazdász képzés mellékszakirányai
   II. BA/BSc alapképzések
     a.) Alkalmazott közgazdaságtan (BA) alapszak I-III. évfolyam
     b.) Emberi erőforrások (BA) alapszak III. évfolyam (nappali tagozat)
     c.) Emberi erőforrások (BA) alapszak I-III. évfolyam (levelező tagozat)
     d.) Gazdaságelemzés (BSc) alapszak I-III. évfolyam
     e.) Közszolgálati (BA) alapszak I-III. évfolyam
   III. MA/MSc mesterképzések
    a.) Közgazdálkodás és közpolitika (MA) mesterszak I. évfolyam (nappali tagozat)
    b.) Közgazdálkodás és közpolitika (MA) mesterszak I. évfolyam (levelező tagozat)
    c.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) mesterszak I. évfolyam (nappali tagozat)
    d.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) mesterszak I. évfolyam (esti tagozat)
    e.) International Economy and Business (MA) mesterszak I. évfolyam (nappali tagozat)
     f.) Pénzügy (MSc) mesterszak (esti tagozat)
4.) A speciális pénzügyi-matematikai alapképzés koncepciójának véleményezése
5.) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat kari mellékletének módosítása – a
      részismeretek megszerzése érdekében folytatott tanulmányok díjának meghatározása

6.) A 2008/2009-es tanév kari időbeosztásának elfogadása
7.) Egyebek

2008. január 25., péntek

Meghívó

Határozatok

1.) A Kar akkreditációs önértékelésének véleményezése
2.) Oktatói teljesítménymérés véleményezése (Foglalkoztatási Szabályzat 1. számú melléklete)
3.) Egyebek
      a.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása

2007. december 10., hétfő

Meghívó

Határozatok

1.) Szabályzatok
      a.) Foglalkoztatási Szabályzat
      b.) Cafeteria Szabályzat
      c.) Az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
      d.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat keretszabályzatának módosítása
      e.) A Hallgatói jogorvoslati rendről szóló szabályzat módosítása
       f.) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat keretszabályzatának módosítása
      g.) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat kari mellékletének módosítása
      h.) A Hallgatói Tudományos Tanács Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása
       i.) Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat módosítása
2.) Személyi ügyek
     a.) Professor Emeritus cím adományozásának véleményezése Palánkai Tibor részére
     b.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozásának véleményezése Dr. Borza Gábor  részére
     c.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozásának véleményezése Erdős Mihály részére
3.) A 2008/2009-es tanév egyetemi időbeosztásának véleményezése
4.) Egyebek

2007. november 5., hétfő

Meghívó

Határozatok

1.) Személyi ügyek
      a.) Benczes István egyetemi docensi pályázatának véleményezése
      b.) Benczes István nemzetközi dékánhelyettesi pályázatának véleményezése
      c.) Javaslat egyetemi magántanári cím adományozására Fazekas Károly részére
2.) Mesterszak indítási anyagok véleményezése
      a.) Gazdaság-matematikai elemzés (MSc) mesterszak
      b.) Közgazdasági elemző (MA) mesterszak

2007. szeptember 24., hétfő

Meghívó

Határozatok

1.) Az Egyetem 2007. évi költségvetése
     a.) Költségvetési beszámoló
     b.) A költségvetés módosítása
2.) Beszámoló a 2007. évi felvételi adatokról
3.) Egyebek

2007. június 25., hétfő

Meghívó

Határozatok

1.) Személyi ügyek
     a.) Hőgye Mihály tanszékvezetői pályázata
     b.) Pete Péter tanszékvezetői pályázata
     c.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Luttenberger Zoltán részére
2.) Szabályzatok
     a.) A Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
         aa.) Pro Facultate Díj alapítása
         ab.) A Pro Facultate Díj odaítélése
         ac.) Regionális Gazdaságtörténeti és Gazdaságfejlesztési Kutatóközpont létrehozása
    b.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításának véleményezése
    c.) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat véleményezése és kari mellékletének elfogadása
         ca.) Keretszabályzat és mellékletei
         cb.) Közgazdaságtudományi Kar melléklete     
3.) Az Alkalmazott közgazdaságtan (BA) angol nyelvű alapszak 2007/2008-as tanévi operatív tantervének elfogadása
4.) A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda átszervezésének véleményezése 
5.) Egyebek
         a.) Beszámoló a 2006. évi oktatói teljesítménymérés tapasztalatairól

2007. május 21., hétfő

Meghívó

Határozatok

1.) Személyi ügyek
      a.) Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására Zsembery Levente részére
      b.) A 2007. évi záróvizsga bizottságok elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
2.) Az Emberi erőforrások (BA) szak 2007/2008-as tanévre vonatkozó, levelező tagozatos
     operatív tantervének elfogadása

3.) Szabályzatok
     a.) A Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (kari kitüntetés alapítása)
     b.) Az Egyetemi Szervezeti és Működési Rend módosításának véleményezése
     c.) A Felvételi Szabályzat véleményezése
4. ) A Kockázatelbíráló szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti
       követelményeinek, valamint mintatanterveinek elfogadása

5.) Tájékoztatás a Gazdálkodástudományi Kar mesterszakjairól
     a.) Marketing (MSc) mesterszak
     b.) MBA (MSc) mesterszak
     c.) Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak
     d.) Számvitel (MA) mesterszak
     e.) Vállalkozásfejlesztés mesterszak
      f.) Vezetés és Szervezés mesterszak
     g.) Sportmenedzser (MSc) mesterszak
6.) Egyebek

2007. április 23., hétfő

Meghívó

Határozatok

1.) Az Emberi erőforrások (BA) szak 2007/2008-as tanévre vonatkozó, levelező tagozatos operatív tantervének elfogadása

2.) Szabályzatok
       a.) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékletének módosítása
       b.) Kollégiumi Felvételi Szabályzat véleményezése

3.) A Közgazdaságtudományi Kar szakirányú továbbképzési szakjai képzési és kimeneti követelményeinek, valamint mintatanterveinek elfogadása
      a.) Gazdasági ellenőrző
      b.) Közigazgatási gazdálkodás és informatika

4.) Ingatlanértékesítésének véleményezése

5.) Vagyonátvétel véleményezése
     a.) Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola
     b.) FVM - Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Kecskemét
     c.) Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutatófejlesztő Intézet Kht.
     d.) Érdi Gyümölcs - és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht.

6.)  Állásfoglalás kialakítása a testnevelés tantárgy mesterszakokon betöltött szerepéről

7.) Beszámoló a 2007. évi felvételi adatokról

8.) Beszámoló a 90 perces tanórák bevezetésének témájában készült megvalósíthatósági tanulmány eredményeiről

9.) Egyebek

2007. április 2., hétfő

Meghívó

Határozatok

1.) Mesterszak indítási anyagok
      a.) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak
      b.) Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak
      c.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak
      d.) Pénzügy mesterképzési szak
           Pénzügy mesterszak
           Pénzügy mesterszak- Budapesti Corvinus Egyetem-Kaposvári Egyetemi közös indítás

2.)  A 2007/2008-as tanév nappali tagozatos BA operatív tanterveinek elfogadása
      a.) Alkalmazott közgazdaságtan (BA) alapképzési szak I-II. évf.
      b.) Emberi erőforrások (BA) alapképzési szak II. évf.
      c.) Gazdaságelemzés (BSc) alapképzési szak I-II. évf.
      d.) Közszolgálati (BA) alapképzési szak I-II. évf.


3. ) A Közgazdaságtudományi Kar szakirányú továbbképzési szakjai képzési és kimeneti követelményeinek, valamint mintatanterveinek elfogadása
        Aktuárius szak
        Agrárközgazdasági szak
        Belügyi gazdasági szak
        Biztosítási szak
        Egészségügyi menedzsment szak
        Elektronikus hírközlés menedzsment szak
        Elemző statisztikus szak
        Érdekérvényesítő (lobbi) szak
        Értékelemző szak
        Esélyegyenlőség szak
        Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
        Gazdálkodástudományi szak
        Gazdasági ellenőrző szak
        Gazdaságpolitika szak
        Gyógyszerügyi menedzsment szak
        Ingatlangazdálkodási szak
        Iparjogvédelmi szak
        Jövőkutatás, előrejelzés (stratégiaformálás) szak
        Környezeti menedzsment szak
        Közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése szak
        Kultúra-gazdaságtan szak
        Marketing szak
        Nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok - nemzetközi vállalkozások szak
        Pénzügy szak
        Projektmenedzsment (Fővállalkozás) szak
        Személyügyi szak
        Vállalkozási menedzsment szak
        Városmenedzsment szak
        Védelemgazdasági szak
        Versenyszakértő szak
        Vezetési és szervezési szak
        Vezetési tanácsadó szak
        Bankmenedzsment szak


 4.) Egyebek

2007. február 26., hétfő

Meghívó

  Határozatok

1.)  Személyi ügyek

2.)  A 2007/2008-as tanév nappali tagozatos operatív tanterveinek elfogadása

3.)  Az egyetemi Intézményfejlesztési Terv véleményezése

4.)  Az egyetem nemzetközi stratégiájának véleményezése

5.)  A 2007. évi költségvetési javaslat véleményezése

6.)  Az Innovációs Központ Kht. Gazdálkodási Szabályzatának véleményezése

7.)  A Kar oktatói-kutatói követelményrendszerének elfogadása

8.)  A 2007/2008-as tanév időbeosztása
       a) Első verzió
       a) Második verzió

9.)  Egyebek

2006. december 18.

Meghívó

  Határozatok 

1.)  Személyi ügyek

2.)  Szabályzatok
       a) A Kari Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása - Az Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont létrehozása
       a) Kutatóközpont előterjesztés
       a) Kutatóközpont SZMSZ
       b) A Professor Emeritus-i cím adományozása (SZMSZ II.4. számú szabályzat) módosításának véleményezése
       c) A Kari Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítása

3.)  Az egyetemi Intézményfejlesztési Terv kereteinek véleményezése

4.)  Innovációs Központ Kht.
       a) Alapító okiratának véleményezése
       b) Üzleti tervének véleményezése (doc)
       c) Üzleti tervének véleményezése (xls)

5.)  A 2007/2008-as tanév időbeosztása

6.)  Egyebek

 

2006. november 13.

Meghívó

 Határozatok

I.)  A Jelölési és Választási Bizottság beszámolója a Kari Tanács és Szenátus választásáról

II.)  A Kari Tanácsi megbízólevelek átadása

III.)  Személyi ügyek
       1.A Kari Tanács állandó bizottságainak megválasztása
              a) Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottság
              b) Tanulmányi Bizottság
              c) Kreditátviteli Bizottság
              d) Fegyelmi Bizottság
              e) Költségvetési Bizottság
       2.Tasnádi Attila egyetemi docensi pályázata
       3.Vezetői pályázatok
              a) Hámori Balázs tanszékvezetői pályázata
              b) Kollégiumi igazgatói pályázatok
       4.Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Halm Tamás részére
       5.Professor Emeritus cím adományozásának véleményezése
              a) Hoós János, Közszolgálati Tanszék
              b) Zelkó Lajos, Pénzügy Tanszék

IV.)  Beszámoló a 2006. évi ötödéves hallgatói felmérés tapasztalatairól

V.)  Egyebek

2006. október 5.

Meghívó

  Határozatok 

1.)  Személyi ügyek
       a) Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására László Csaba részére
       b) Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására Éltető Ödön részére
       c) Javaslat egyetemi magántanári cím adományozására Hüttl Antónia részére
       d) A Szenátus és a Kari Tanács oktató és kutató tagjainak választását lebonyolító Jelölési és Választási Bizottság tagjainak, valamint a Kari Tanács nem oktató és kutató tagjának választását lebonyolító Jelölési és Választási Bizottság tagjainak megválasztása

2.)  Az Emberi erőforrások (BA) alapszak levelező tagozatos operatív tantervének elfogadása

3.)  Szabályzatok
       a) Kari Szervezeti és Működési Szabályzat
       b) A Tanulmányi es Vizsgaszabályzat kari melléklete
4.)  Egyebek

2006. június 22.

Meghívó

  Határozatok 

1.)  Személyi ügyek
       a) Nagy Gyula tanszékvezetői pályázatának véleményezése
       b) Kelemen Endréné ismételt vezetői megbízásának véleményezése

2.)  Operatív tantervek - 2006/2007-es tanév
       a) Emberi Erőforrások (BA) alapszak - levelező tagozat
       b) Közszolgálati (BA) alapszak - levelező tagozat
       c) SZTE közgazdasági programozó matematikus szak IV. évfolyamos budapesti részképzése operatív tantervének módosítása
       d) Gazdaságelemzés (BSc) alapszak operatív tantervének módosítása

3.)  Szabályzatok
       a) Az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének véleményezése
       b) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat véleményezése
       c) A Térítési és Juttatási Szabályzat véleményezése
                      A Térítési és Juttatási Szabályzat kari melléklete
       d) A Hallgatói Fegyelmi Szabályzat véleményezése

4.)  A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (GMI) szervezeti felépítés módosításának véleményezése

5.)  A 2006/2007-es tanév időbeosztása


6.)  Tájékoztató a Kar gazdálkodásáról

7.)  Egyebek
       a) Beszámoló az oktatók hallgatói véleményezése második hullámának tapasztalatairól
       b) Kari bizottság felállítása

2006. május 4.

Meghívó

Határozatok 

1.)  Személyi ügyek
       a) Magas István egyetemi tanári pályázatának véleményezése
       b) Gulácsi László egyetemi docensi pályázatának véleményezése
       c) A 2006. évi záróvizsga bizottságok elnökeinek és tagjainak jóváhagyása

2.)  Operatív tantervek
       a) Gazdaságmatematikai elemző közgazdász szak
       b) Bankmenedzser szakirányú továbbképzés

3.)  Szabályzatok
       a) A Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
       b) Hallgatói díjtételek módosításának véleményezése

4.)  Egyebek

2006. március 30.

Meghívó

Határozatok 

1.)  Személyi ügyek

2.)  Mesterszak létesítési anyagok véleményezése
       a) Biztosítási és pénzügyi matematikai mesterszak
       b) Gazdaság-matematikai elemző mesterszak
       c) Közgazdasági elemző mesterszak
       d) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak
       e) Nemzetközi gazdasági kapcsolatok mesterszak
       f) Pénzügyi közgazdaságtan mesterszak

3.)  A KKHÖK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

4.)  Egyebek

Dátum

Meghívó, napirend

Határozatok

2006. február 23.

Meghívó

Határozatok 2006-02-23

2006. február 13.

Meghívó

Határozatok 2006-02-13

2005. december 5.

Meghívó

Határozatok 2005-12-05

2005. november 7.

Meghívó

Határozatok 2005-11-07

2005. szeptember 27.

Meghívó

Határozatok 2005-09-27

2005. szeptember 8.

Meghívó

Határozatok 2005-09-08

2005. június 20.

Meghívó

Határozatok 2005-06-20

2005. május 9.

Meghívó

Határozatok 2005-05-09
Emlékeztető

2005. április 11.

Meghívó

Határozatok 2005-04-11
Emlékeztető

2005. március 7.

Meghívó

Határozatok 2005-03-07

2005. február 7.

Meghívó

Határozatok 2005-02-07

2005. január 10.

Meghívó

Határozatok 2005-01-10

2004. szeptember 21.

Meghívó

Határozatok 2004-09-21

2004. december 13.

Meghívó

Határozatok 2004-12-13

2004. szeptember 21.

Meghívó

Határozatok 2004-09-21

2004. június 28.

Meghívó

Határozatok 2004-06-28

2004. április 27.

Meghívó


2004. április 5.

Meghívó

Határozatok 2004-04-05

2004. február 2.

Meghívó

Határozatok 2004-02-02

2003. november 3.

Meghívó

Határozatok 2003-11-03

Utolsó frissítés: 2019.12.03.