Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
     

Több mint szak, több mint tudomány!

Alapszintű Képzés

Felvételi és általános információk

(nappali képzés magyar nyelven)

Képzési terület: társadalomtudományi

Az oklevél megnevezése: politológus (Political Scientist)

Képzési idő: 6 félév

Teljesítendő kreditek száma: 180

Kötelező szakmai gyakorlat: 4 hét

Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Magyar nyelvű képzésre jelentkezni lehet Corvinus ösztöndíjjal támogatott (ANA) vagy önköltséges (ANK) képzésre.

Az önköltség összege: 340 000 Ft/félév.

Operatív tantervek

ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Kettőt kell választani az alábbi érettségi tárgyak közül (legalább egyet emelt szinten kell tenni): magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol).

Politikatudományok

A politika a világban és Magyarországon is egyre professzionálisabbá válik: a pártoknak, a kormányoknak, a közigazgatási intézményeknek, a különböző elemzőintézeteknek és nemzetközi szervezeteknek egyre több olyan szakértőre van szükségük, akik eligazodnak a politikai világában. A Corvinus Politikatudományi Intézetében ilyen szakértők képzése a célunk.

A képzés – az ország egyetlen közgazdasági hátterű politológiai műhelyeként – nagy hangsúlyt fektet a társadalomtudományokban is egyre komolyabb szerepet játszó statisztikai eszközök és más kutatási módszerek megismertetésére. Oktatási programunkban az amerikai politikatudományt tekintjük mérvadónak, de erős hangsúlyt fektetünk a magyar politikatudományi hagyományokra is. A hallgatók az ország legjobb szakembereitől sajátíthatnak el olyan, jól hasznosítható gyakorlati ismereteket, mint a politikai kampányok tervezése, politikai marketing, lobbizás vagy politikaikockázat-elemzés. A nálunk képzett politológusok politikaszervezési háttérmunkáiból is ki tudják venni a részüket, miközben elméleti felkészültségük nemzetközi összehasonlításban is kimagasló.

Végzettjeink kipróbálhatják magukat állami és kormányzati intézményekben, pártoknál és hozzájuk kapcsolódó szervezetekben. Azok, akik a politikától kicsit távolabb képzelik el a jövőjüket, elhelyezkedhetnek a civil szférában, elemző-tanácsadó cégeknél vagy a médiában. Az akadémiai pályát választók pedig akár a Corvinus politikatudományi mesterképzésén és doktori iskolájában is folytathatják tanulmányaikat.

A szakon – többek között – ezeket a tárgyakat tanulhatod:

Magyar politikai rendszer, Politikai gondolkodás története, Az EU politikai rendszere, Politikai kutatás módszertana, Pártok és pártrendszerek, Önkormányzatok, Szavazói magatartás, Közkapcsolatok – lobbizás, Politikai kampány és kommunikáció, Politikai elemzés.

A képzés célja

Olyan politológusok képzése, akik az alapképzés keretében bevezető és alapozó jellegű, továbbá a későbbi Mester szintű képzéshez szükséges megalapozó ismereteket szereznek a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szervezeteire és azok működésére vonatkozóan. Megismerik a politikai értékekre és a szocializációra vonatkozó alapvető tudományos elméleteket. Az alapszakon végzettek alkalmassá válnak arra, hogy a politikai intézmények működésével kapcsolatos ismereteiket felhasználva szervező, döntés-előkészítő, kapcsolattartó/kapcsolatépítő munkát végezzenek, részt vegyenek a politikával kapcsolatos szakértői anyagok előkészítésében, segítséget nyújtsanak a politikatudományi kutatások elvégzéséhez, politikai szakértők mellett politikaelméleti részelemzéseket készítsenek, részt vegyenek a civil társadalom, az önkormányzatok, a tömegkommunikációs szervezetek, a szakmai érdekképviseleti szervezetek, a nemzetközi szervezetek és adminisztrációk munkájában.

Mit tanulhatsz a szakon?

 • általános elméleti, módszertani és összehasonlító tárgyakat
 • gyakorlati ismereteket adó kurzusokat (pl. szakpolitikai ügyek és politikai kockázatok elemzését, választási kampányokat, politikai marketinget, közvélemény-kutatást, kormányzástant és lobbizást)

Milyen kérdésekre tudsz választ adni, ha elvégzed a szakot?

 • Hogyan működik a magyar politikai rendszer?
 • Mi jellemző más országok politikai rendszerére?
 • Hogyan születnek a politikai döntések?
 • Hogyan kell megírni egy interpellációt?
 • Hogyan kell egy kérdőívet összeállítani?
 • Kik a politika szereplői, és hogyan válnak azzá?
 • Melyek az európai uniós tagság előnyei és árnyoldalai?

Hol tudsz majd elhelyezkedni?

 • állami és kormányzati intézményekben (pl. minisztériumok, háttérintézmények), önkormányzatoknál
 • pártoknál és hozzájuk kapcsolódó szervezetekben
 • civil szférában és médiában
 • hazai és nemzetközi elemző- és közvélemény-kutató cégeknél
 • nemzetközi és európai uniós szervezeteknél
 • akadémiai pályán (mint kutató és oktató).

Utolsó frissítés: 2019.12.19.