Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

A Szenátus 2006/07-es határozatai, állásfoglalásai

2007. június 25.                                 
Meghívó                                             Határozatok

1.) Ingatlancsere

2.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat elfogadása
    - Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletének (Díjtételek) elfogadása
    - Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 3/a. (Hallgatói munkaszerződés) és 3/c. (Doktorandusz szerződés) számú mellékletének elfogadása
    - Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 4. számú mellékletének elfogadása
    - Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 5. számú mellékletének elfogadása
    - Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 6. számú mellékletének elfogadása

3.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
    - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/C. számú mellékletének (formanyomtatványok) elfogadása

4.) Minőségügyi kézikönyv elfogadása

5.) Gazdaságinformatikai Doktori Iskola létesítése

6.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése
       Kiegészítés
    b) Docensi pályázatok véleményezése
       ba) Boda György
       bb) Fodor Szabina
       bc) Vörös Tibor
    c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Lévai Péter részére
    d) Jubileumi díszoklevelek adományozása
    e) Díszpolgári cím adományozása
       ea) Mang Béla részére
       eb) Szabó Ferenc részére

7.) Szaklétesítési, szakindítási kérelmek
    a) Szőlész-borász mérnök alapképzési szak létesítési kérelme

    b) Mesterképzési szak létesítési kérelmek
       ba) Agroökológus mérnök mesterképzési szak létesítési kérelme
       bb) Díszkertészeti és zöldkörnyezeti mérnök mesterképzési szak létesítési kérelme
       bc) Európai és nemzetközi igazgatási mesterképzési szak létesítési kérelme
       bd) Összehasonlító helyi fejlesztés mesterképzési szak létesítési kérelme a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen

    c) Mesterképzési szak indítási kérelmek
       ca) Kommunikáció-médiatudomány mesterképzési szak indítási kérelme
       cb) Szociálpolitika mesterképzési szak indítási kérelme a Nyíregyházi Főiskolával közösen

    d) Szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmek
       da) Biztosítási kockázatelbíráló szakértő szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme
       db) Biztosítási kockázatelbíráló szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme
       dc) Esélyegyenlőség és kisebbségvédelem a közigazgatásban szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme
       dd) Közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme

    e) Együttműködési megállapodás felsőfokú szakképzés indításáról

8.) Tájépítészeti Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

9.) Egyebek

 

2007. május 21.
Meghívó                                              Határozatok

1.) Doktori Szabályzat elfogadása
    Kiegészítés

2.) Esélyegyenlőségi terv

3.) Felvételi szabályzat elfogadása
    Felvételi Szabályzat kari mellékletei

4.) Könyvtári hálózat minőségirányítási kézikönyve

5.) Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola átvétele
     Kiegészítés

6.) Rektorválasztás
    a) Rektorválasztást Előkészítő Testület megválasztása
    b) Rektori pályázat kiírása

7.)
    a) SZMR módosítás
    b) Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

8.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

9.) Személyi ügyek
    a) Tóth Magdolna dékáni pályázatának véleményezése
    b) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése
       ba) Abaffy József
       bb) Füstös László
       bc) Palkovics László
       bd) Stefanovitsné Bányai Éva
    c) Díszdoktori cím adományozása Kiss László részére
    d) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
       da) Király Júlia részére
       db) Kállay Tamás részére
       dc) Tóth Miklós részére
    e) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
       ea) Székely Pál István részére
       eb) Krémer András részére
       ec) Zsembery Levente részére
    f) Címzetes főiskolai docensi cím adományozása Papp István részére
    g) Docensi pályázatok véleményezése
       ga) Gallai Sándor
       gb) Letenyei László
       gc) Sass Judit

10.) Mesterképzési szakok létesítési és indítási kérelme
    a) Marketing mesterképzési szak indítási kérelme
    b) MBA mesterképési szak indítási kérelme
    c) Regionális- és környezetgazdaságtan mesterképzési szak indítási kérelme
    d) Sportmenedzser mesterképzési szak létesítési és indítási kérelme a Semmelweis Egyetemmel közösen
    e) Számvitel (MA in Accounting) mesterképzési szak indítási kérelme
    f) Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak indítási kérelme
    g) Vezetés és Szervezés (Management and Leadership) mesterképzési szak indítási kérelme
    h) Hidrobiológus mesterképzési szak létesítési kérelme
    i) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak indítási kérelme
    j) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak indítási kérelme
    k) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak indítási kérelme
    l) Pénzügy mesterszak indítási kérelme
    m) Pénzügy mesterszak indítási kérelme a Kaposvári Egyetemmel közösen

11.) Szakirányú továbbképzési szakok indítási kérelme
    a) Közigazgatási gazdálkodás és informatika szakközgazdász szak indítási kérelme
    b) Közigazgatási gazdálkodás és informatika szakértő szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme

12.) Egyebek


2007. április 23.
Meghívó                                               Határozatok

1.) Ingatlanértékesítés
    Kiegészítés

2.) Vagyonátvétel
    a) Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola
    b) FVM - Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Kecskemét
       Melléklet
    c) Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutatófejlesztő Intézet Kht.
    d) Érdi Gyümölcs - és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht.

       2/c. napirend melléklete (Üzleti terv)
       2/d. napirend melléklete (Üzleti terv)
   
3.) Mesterszak indítási kérelmek
    a) Nemzetközi tanulmányok mesterszak indítási kérelme
    b) Politikatudomány mesterszak indítási kérelme
    c) Szociológia mesterszak indítási kérelme
   
4.) Szakirányú továbbképzési szakok indítási kérelme

5.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi magántanári cím adományozása
       aa) Dunkel Zoltán részére
       ab) Inzelt Annamária részére
       ac) Jeszenszky Géza részére
       ad) Makó Csaba részére
    b) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
       ba) Baráth Etele részére
       bb) Pálfalvi József részére
       bc) Ferenczy Tibor részére
       bd) Széchey Béla részére
    c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
       ca) Sándor Tamás részére
       cb) Hargitai Ferenc részére
       cc) Winkler István részére
    d) Professor Emeritus cím adományozása Quittner Pál részére

6.) Tájékoztató a 2007. évi felvételi adatokról
       Mellékletek

7.) A Központi Könyvtár egyes szabályzatainak elfogadása
    a) A Központi Könyvtár szervezeti és működési rendjének elfogadása
    b) Könyvtári hálózat szervezeti és működési rendjének elfogadása

8.) Kollégiumi Felvételi Szabályzat elfogadása

9.) Új FB tag kijelölése - Innovációs Központ Kht. (szóbeli előterjesztés)

10.) Egyebek  


2007. február 26.
Meghívó                                               Határozatok

1.) Innovációs Központ Kht.
    a) SZMR módosítás (tulajdonosi jogok gyakorlása a Kht. vonatkozásában)
    b) Kht. Gazdálkodási Szabályzatának elfogadása
         Melléklet

2.) Intézményfejlesztési Terv elfogadása

3.) 2007. évi költségvetés elfogadása
    a) 2. számú melléklet
    b) 3. számú melléklet

4.) Személyi ügyek
    a) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Boncz Imre részére
    b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Dózsa Csaba részére
    c) Egyetemi magántanári címek adományozása
       ca) Ronald Leslie Akehurst részére
       cb) Nicolaas Sieds Klazinga részére
       cc) August Österle részére
    d) Agrártudományi Centrum elnöki pályázatának véleményezése (Láng Zoltán)
    e) Díszdoktori cím adományozása Anders Fogh Rasmussen részére

5.) Nemzetközi Tanszék elnevezésének módosítása a Közigazgatástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

6.) Az Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont (ETK) létrehozása a Közgazdaságtudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)


7.) A képzési hozzájárulás összegének megerősítése

8.) Képzési szerződés (HTJSZ 5. sz. mellékletének) módosítása

9.) Logisztikai menedzsment mesterszak létesítési kérelme

10.) Egyebek
      Tájékoztató az intézményi akkreditációról

 

2006. december 18.
Meghívó                                                Határozatok

1.) Innovációs Központ Kht. Alapító okiratának és Üzleti tervének elfogadása
    a) Alapító okirat
    b) Üzleti terv (doc)
    c) Üzleti terv (xls)

2.) Intézményfejlesztési Terv (IFT) keretei

3.) Professor Emeritus cím adományozási rendjének (SZMSZ II. 4. számú szabályzat) módosítása

4.) Személyi ügyek
    a) Professor Emeritus címek adományozása
       aa) Hoós János részére
       ab) Zelkó Lajos részére
       ac) Vermes László részére
    b) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Reszegi László részére
    c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Halm Tamás részére

5.) Kihelyezett tanszék létrehozása a Kertészettudományi Karon

6.) Társadalomtudományi Kar szervezeti felépítésének véglegesítése
    a) 1. és 4. számú mellékletek
    b) 5. számú melléklet

7.) Egyebek


2006. december 7.
Jegyzőkönyv

1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Veszprémi ingatlan helyzete

 2006. november 27.
Meghívó                                                Határozatok


1.) Innovációs Központ létrehozása
    Melléklet

2.) 2007. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

3.) BCE kockázatainak azonosítása

4.) Személyi ügyek
    a) Balla Csaba dékáni pályázatának véleményezése (Élelmiszertudományi Kar)
    b) Varga Jenő Kollégium igazgatói pályázatainak véleményezése
    c) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
    d) Címzetes egyetemi tanári címek adományozása
       da) Balázs Ervin részére
       db) Éltető Ödön részére
       dc) László Csaba részére
       dd) Perédi József részére
    e) Címzetes egyetemi docensi címek adományozása
       ea) Móricz Éva részére
       eb) Bokor Attila részére
    f) Magántanári címek adományozása
       fa) Hüttl Antónia részére
       fb) Kovács Etelka részére

5.) I-X. havi beszámoló

6.) 2007/2008. tanév időbeosztásának elfogadása

7.) Egyebek


 2006. november 13.
Meghívó                                               Határozatok                                                           

1.) Módosított mesterszak-létesítési kérelmek
    a) Vállalkozásfejlesztés mesterszak
    b) Marketing mesterszak
    c) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak
    d) Számvitel mesterszak
    e) Pénzügy mesterszak
    f) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak
    g) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak
    h) Regionális- és környezetgazdaságtan mesterszak
    i) Vezetés és szervezés mesterszak

2.) Közigazgatási mesterszak indítási kérelme

3.) Kari szervezeti felépítés módosítása
    a) Kihelyezett tanszék létrehozása a Kertészettudományi Karon
    b) Társadalomtudományi Kar szervezeti felépítése

4.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása (lakhatási támogatás)

5.) 2007. évi költségvetés tervezete

6.) Egyebek

 

2006. szeptember 18.
Meghívó                                               Határozatok

1.) Mesterszak indítási kérelmek
    a) Gazdaságinformatikus mesterszak indítási kérelme
    b) Növényorvos mesterszak indítási kérelme
           Mintatanterv

2.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

3.) Egyetemi kitüntetések adományozása
    a) Magántanári cím adományozása Szabó Lajos részére
    b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Tomori Erika részére

4.) Gazdasági Tanács tag delegálása (szóbeli előterjesztés)

5.) Jubileumi díszoklevelek adományozása (pótlista)

6.) Tájékoztató a 2006. évi felvételi adatokról

7.) Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szervezeti felépítésének módosítása

8.) Kockázatkezelési Szabályzat módosítása

9.) Kiküldetési Szabályzat módosítása

10.) Számlarend és számlatükör módosítása
      Számlarend
      Számlatükör

11.) Szenátusválasztás időpontjának kitűzése (szóbeli előterjesztés)

12.) Egyebek

Utolsó frissítés: 2018.11.30.