Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Az Egyetemi Tanács/Szenátus* 2005/06-os határozatai, állásfoglalásai

 

2006. július 3.
Meghívó                                               Határozatok


1.) Infrastruktúrafejlesztés helyzete

2.) Szervezeti és Működési Rend elfogadása

3.) Alapító Okirat elfogadása

4.) Hallgatói követelményrendszer elfogadása
    a) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat elfogadása
         Mellékletek
    b) Felvételi Szabályzat módosítása
    c) Doktori Szabályzat módosítása
    d) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat elfogadása
         Mellékletek
    e) Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat elfogadása
    f) Hallgatói jogorvoslati rendről szóló szabályzat elfogadása

5.) HÖK SZMSZ jóváhagyása

6.) Agrártudományi Centrum szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

7.) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

8.) Vezetői pályázatok

9.) Professor Emeritus cím adományozási rendjének módosítása

10.) Professor Emeritus cím adományozása Fekete András részére

11.) Szakindítási kérelmek
       a) Élelmiszermérnöki mesterszak indítási kérelme
       b) Élelmiszerbiztonsági és - minőségi mesterszak indítási kérelme

12.) Csatlakozás az Európai Kutató Chartához
       a) Charta

13.) Egyebek


2006. június 19.
Meghívó                                                Határozatok


1.) 2006. évi minőségügyi beszámoló

2.) Együttműködési megállapodás a Kaposvári Egyetemmel

3.) Együttműködési megállapodás a Diákhitel Központtal

4.) Személyi ügyek
     a) Gazdálkodástudományi Kar dékáni pályázatainak véleményezése
     b) Rektorhelyettesi pályázatok véleményezése
     c) Egyetemi docensi pályázat véleményezése

5.) Címek adományozása
     a) Tiszteletbeli doktori címek adományozása
     b) Díszpolgári cím adományozása
     c) Magántanári címek adományozása

6.) Jubileumi díszoklevelek adományozása

7.) Egyebek


2006. május 8.
Meghívó                                                Határozatok


1.) Vállalati Professzori (Chair) Szabályzat módosítása

2.) 2005. évi költségvetési beszámoló

3.) Személyi ügyek
    a) Imre Miklós dékáni pályázatának véleményezése
    b) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
    c) Gulácsi László egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    d) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Szabó Lajos részére
    e) Címzetes egyetemi docensi címek adományozása

4.) Kihelyezett tanszékek létrehozása
    a) Csonthéjas Gyümölcsnemesítési Tanszék - KeTK
    b) Élelmiszerjogi és Fogyasztói Tanulmányik Tanszék - ÉTK
    c) Borászati Technológia Tanszék - ÉTK

5.) Hallgatói díjtételek (Hallgatói térítési keretszabályzat 5. sz. melléklet)

6.) Határon túli kertészmérnök Bsc szak indítási kérelme
    a) Beregszászon
    b) Nyárádszeredán
    c) Zentán

7.) Egyebek


2006. április 24.
Meghívó                                               Határozatok


1.) Mesterszak létesítési kérelmek
    a) Élelmiszerbiztonsági és - minőségi mérnök
    b) Élelmiszermérnök
    c) Marketing és logisztika
    d) Master of Business Administration
    e) Gazdálkodási és menedzsment szak
    f) Regionális - és környzetgazdaságtan
    g) Vállalkozásfejlesztés és - innováció
    h) Vezetés és szervezés
    i) Vidékfejlesztő gazdasági mérnök
    j) Biztosítási és pénzügyi matematika
    k) Gazdaság - matematikai elemző
    l) Közgazdasági elemző
    m) Közgazdálkodás és közpolitika
    n) Nemzetközi gazdasági kapcsolatok
    o) Pénzügyi közgazdaságtan


2006. április 3.
Meghívó                                                 Határozatok


1.) Infrastruktúrafejlesztés helyzete

2.) Intézkedési tev 2006.

3.) Egyetemi életpályamodell

4.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

5.) Mesterszak létesítési kérelmek
    a) Nemzetközi tanulmányok mesterszak létesítési kérelme
    b) Településtervező mérnöki mesterszak létesítési kérelme
    c) Politikatudományi mesterszak létesítési kérelme

6.) Gaál Márta egyetemi docensi pályázatának véleményezése

7.) Rajk László Szakkollégium Tűzvédelmi Szabályzatának elfogadása
    a) Tűzvédelmi Szabályzat

8.) Közgazdaságtudományi Kar SZMSZ módosításának jóváhagyása

9.) Hallgatói Ügyek Bizottságának létrehozása

10.) Egyebek


2006. február 27.
Meghívó                                                 Határozatok


1.) Hallgatói véleményezés "kampány"

2.) 2006. évi költségvetési javaslat

3.) SZMSZ módosítás

4.) Gazdasági Tanács tagjainak delegálása

5.) Tudományos Tanács tagjainak delegálása

6.) Személyi ügyek
    a) Magántanári cím adományozása
    b) Professor Emeritus cím adományozása
    c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
    d) Docensi pályázatok véleményezése
           Kiegészítés
    e) Gálik Mihály többedik tanszékvezetői megbízásának véleményezése

7.) Szaklétesítési, - indítási kérelmek
    a) Közigazgatási szakértő mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
    b) Esélyegyenlőség egyetemi szakirányú továbbképzési szak létesítési, indítási kérelme (KTI)

8.) 2006/2007. tanév időbeosztása

9.) Egyebek


2005. december 12.
Meghívó                                                 Határozatok


1.) Minőségügy

2.) Felvételi Szabályzat módosítása

3.) Szellemitulajdon - kezelési szabályzat elfogadása

4.) Hőgye Mihály egyetemi docensi kinevezésének véleményezése

5.) Gazdálkodási Szabályzat elfogadása

6.) Tájékoztató a 2006. évi költségvetés alakulásáról

7.) Infrastruktúra fejlesztési stratégia elfogadása

8.) Munkavédelmi Szabályzat módosítása

9.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

10. Egyebek


2005. december 5.
Meghívó                                                  Határozatok


1.) 2006. évi belső ellenőrzési munkaterv

2.) Az Egyetem szervezeti felépítésének módosítása

3.) Vezetési tanácsadó egyetemi szakirányú továbbképzési szak alapítási kérelme

4.) Díszdoktori cím adományozása

5.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

6.) Egyebek


2005. november 7.
Meghívó                                                   Határozatok


1.) Személyi ügyek
    a) Deák Dániel tanszékvezetői kinevezése (Üzleti Jogi Tanszék, GTK)
    b) Szíjártó Péter igazgatói kinevezése (Szarvasi Arborétum, TájK)
    c) Papp Ilona többedik tanszékvezetői megbízása (Szolgáltatásmenedzsment Tanszék, GTK)
    d) Hofmeister Tóth Ágnes 2005. évi, MAB által támogatott egyetemi tanári pályázatának ismételt véleményezése

2.) Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat (keretszabályzat) módosítása

3.) Megállapodás a BCE és Hallgatói Önkormányzata között a kollégiumi térítési díjakról

4.) A lakhatási támogatás elosztásáról szóló szabályzat módosítása

5.) A hallgatók részére nyújtott támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat módosítása

6.) Hallgatói Fegyelmi Szabályzat elfogadása

7.) Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosulása (BCE SZMSZ 6. sz. mellékletének módosíttása)

8.) Mezőgazdasági biotechnológus mérnök MSc szak létesítési és indítási kérelme
    Melléklet

9.) A BCE Hallgatói Önkormányzatának tájékoztatója (szóbeli előterjesztés)


2005. szeptember 26.
Meghívó                                                   Határozatok


1.) Részképzési Szabályzat módosítása

2.) Szaklétesítési, indítási kérelmek
    a) Gazdaságinformatikus mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
    b) Kertészmérnök mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
         Tanterv
    c) Dísznövény - és zöldfelülettudományi mérnök mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
         Tanterv
    d) Növényorvosi mérnök mesterszak (MSc) létesítési, indítási kérelme
    e) Élelmiszermérnök mesterszak (MSc)  létesítési, indítási kérelme
    f) Élelmiszerbiotechnológus mesterszak (MSc)  létesítési, indítási kérelme
    g) Élelmiszerminőség és biztonság mesterszak (MSc)  létesítési, indítási kérelme
    h) Szőlész-borász mesterszak (MSc)  létesítési, indítási kérelme (Kertészettudományi Karral közös szakképzés)
    i) Tájépítész mérnök mesterszak (MSc)  létesítési, indítási kérelme
    j) Természetvédelmi mérnök alapszak (BSc) indítási kérelme

3.) Felújítás a PPP program keretében a Budai Campuson

4.) Társadalomtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása

5.) BCE számviteli politikájának módosítása

6.) Leltározási és leltárkészítési szabályzat módosítása

7.) A felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat módosítása

8.) BCE számlarendjének módosítása

9.) 2005. évi számlatükör elfogadása

10.) Személyi ügyek
    a) Kovács Zoltán igazgatói megbízása meghosszabbításának véleményezése (Tanárképző Közpomt)
    b) Gáspár Péter Pál igazgatói megbízása meghosszabbításának véleményezése (BCE KTI)
    c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Dr. Király László György részére
    d) Jubileumi díszoklevek adományozása (pótlista)
    e) Badakné Keri Katalin egyetemi docensi pályázatának véleményezése

11.) Egyebek

 

* A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján az Egytemi Tanács elnevezése 2006. március 1-jétől Szenátusra változott.

 
   

                                     

Utolsó frissítés: 2018.11.30.