Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Az Egyetemi Tanács 2004/05-ös határozatai, állásfoglalásai


2005. június 20. 
Meghívó                                                Határozatok


  
1.) Minőségügy
    a) BCE doktori képzés minőségirányítási rendszerének elfogadása (Doktori Szabályzat módosítása)
         Módosító javaslat
    b) Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat módosítása
    c) Tájékoztató a könyvtári hálózat minőségirányítási kézikönyvének tervezetéről
    d) Tájékoztató a BCE Minőségügyi Kézikönyvének tervezetéről

2.) A Gazdálkodástudományi Kar beszámolója

3.) A Közgazdaságtudományi Kar beszámolója

4.) 2004. évi beszámoló elfogadása

5.) 2005. évi 1-4. havi beszámoló (tájékoztató)

6.) Pénzügyi ellenőrzés nyomvonalának elfogadása
    a) Tervezés
    b) Végrehajtás
    c) Beszámoló

7.) Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjéről szóló szabályzat elfogadása

8.) Egyetemi SZMSZ módosítása
    a) Élelmiszertudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása, intézetesítés
    b) A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása
    c) BCE Érdekegyeztető Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ 13. sz. melléklet)

9.) Intézetigazgatói, tanszékvezetői, vezetői pályázatok véleményezése

10.) Egyéb vezetői pályázatok véleményezése

11.) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

12.) Egyetemi tanári felmentés véleményezése (szóbeli előterjesztés)

13.) Professor Emeritus cím adományozása
     a) Szentiványi Iván részére
     b) Szász Iván részére

14.) Díszpolgári cím adományozása
     a) Csányi Sándor részére
     b) Gegesy Ferenc részére

15.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
     a) Janda Tibor részére
     b) Orlóci László részére

16.) Jubileumi díszoklevelek adományozása

17.) "VINTAGE" nemzetközi szőlész-borász MSc szak alapítási kérelme

18.) Gazdálkodási menedzser-asszisztens felsőfokú szakképzés módosítása (együttműködés kiterjesztése)

19.)  Kert- és temetőfenntartó felsőfokú szakképzés engedélyezése

20.)  Egyebek


2005. május 9. 
Meghívó                                               Határozatok


 
1.) Az Államigazgatási Főiskolai Kar beszámolója

2.) Kiküldetési Szabályzat 4. sz. mellékletének (napidíjak) módosítása

3.) Szakindítás
    a) Elektronikus hírközlés menedzsment egyetemi szakirányú továbbképzési szak
    b) Kultúra gazdaságtan egyetemi szakirányú továbbképzési szak

4.) Személyi ügyek
     a) Díszdoktori cím adományozása David Funk részére

Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
     b) Görög Mihály (Stratégia és Projektmenedzsment Tanszék, GTK)
     c) Hofmeister Ágnes (Marketing és Fogyasztói Magatartás Tanszék, GTK)
     d) Virág Miklós (Vállalkozások Pénzügyei Tanszék)
     e) Kovács Erzsébet (Operációkutatás Tanszék, KöTK)
     f) Pete Péter (Makroökonómia Tanszék, KöTK)
     g) Bradean-Ebinger Nelu (Német Nyelvi Tanszék, TTK)
     h) Hadas Miklós (Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, TTK)
     i) Szávai Ferenc (Gazdaság és Társadalomtörténet Tanszék, TTK)
     j) Terbe István (Zöldség és Gabonatermesztési Tanszék, KeTK)

5.) Tájékoztató az új oktatói, kutatói követelményrendszer bevezetéséről
    a) Gazdálkodástudományi Kar követelményrendszere
         Táblázat
         Követelmények meghatározása
         Összesítő
          Kitöltési útmutató
     b) A Budai Campus követelményrendszere

6.) Egyebek


2005. április 18.
Jegyzőkönyv

Elrendelő határozat
Értesítés írásbeli szavazás elrendeléséről
Informatikus és Szakigazgatási Agrármérnök alapképzési szak indítási kérelme
Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök alapképzési szak indítási kérelme


2005. április 11.
Meghívó                                                Határozatok

  
1.) Kari beszámolók
     a) Élelmiszertudományi Kar beszámolója
     b) Kertészettudományi Kar beszámolója
     c) Tájépítészeti Kar beszámolója

2.) Vállalati Kutatói Program (PhD Chair) Szabályzatának elfogadása

3.) Vállalati Professzori Szabályzat (Chair) módosítása

4.) Belső ellenőrzési szabályzat elfogadása
      (Folyamatábra)

5.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (keretszabályzat) módosítása

6.) Egyetemi Tanács ügyrendjének módosítása (írásbeli szavazás)

7.) Javaslat az ismételt tanszékvezetői megbízási eljárás módosítására

8.) Az SZMSZ 6. sz. mellékletének módosítása (Európa Tanszék megszűnése)

9.) Személyi ügyek
     a) Professor Emeritus cím adományozása Deák Tibor részére
     b) Tanszékvezetői kinevezések véleményezése (Genetika és Növénynemesítés Tanszék)
          Bisztray György
          Pedryc Andrzej
     c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Béza Dániel részére

10.) Esélyegyenlőségi referens és az Esélyegyenlőségi Bizottság tagjainak megválasztása

11.) Egyebek


2005. március 17.
Meghívó                                                 Határozatok

  
1.) 2005. évi költségvetés

2.) Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak indítási kérelme


2005. március 7. 
Meghívó                                                Határozatok

  
1.) Szakindítási kérelmek
     a) Környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak
       i) Levelező
       ii) Nappali
     b) Kommunikáció-médiatudomány alapképzési szak
     c) Szociológia alapképzési szak
     d) Közszolgálati közgazdász alapképzési szak
     e) Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak
      f) Gazdaságelemzés alapképzési szak
     g) Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
     h) Emberi erőforrások alapképzési szak (újabb változat)
      i) Tájrendező és kertépítő mérnök alapképzési szak

2.) A Társadalomtudományi Kar beszámolója
      TTK szakirányok

3.) Esélyegyenlőségi terv

4.) Személyi ügyek
     a) Dr. Lőrincz Lajos (ÁIFK) egyetemi tanári felmentésének véleményezése (szóbeli előterjesztés)
     b) Professor Emeritus cím adományozása Dr. Lőrincz Lajos (ÁIFK) részére 
     c) Professor Emeritus cím adományozása Dr. Balázs Sándor (KeTK) részére 
     d) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Sivák József (KöTK) részére

5.) SZMSZ módosítás


2005. február 7. 
Meghívó                                                 Határozatok

  
1.) Felvételi Szabályzat
      Kari mellékletek

2.) Tájékoztató a 2005. évi költségvetésről

3.) Egyetemi stratégia II.

4.) Szakindítási kérelmek
     a) Nemzetközi tanulmányok alapképzési (BA) szak
     b) Társadalmi tanulmányok alapképzési szak
     c) Igazgatásszervező BSc alapképzési szak
     d) Turizmus-vendéglátás alapképzési szak
     e) Kereskedelem és marketing alapképzési szak
      f) Nemzetközi gazdálkodási alapképzési szak
      g) Pénzügy és számvitel alapképzési szak
      h) Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
       i) Emberi erőforrások alapképzési szak

5.) Személyi ügyek
      Tanszékvezetői pályázatok véleményezése
       a) Fizika-Automatika Tanszék (ÉTK) - Felföldi József
       b) Hűtő és Állatitermék Technológiai Tanszék (ÉTK) - Balla Csaba

Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
       c) Gazdaságetikai Kutatóközpont (GTK) - Boda Zsolt
       d) Marketing Tanszék (GTK) - Mandják Tibor
       e) Számvitel Tanszék (GTK) - Bosnyák János
       f) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Konrad Wetzker részére
       g) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Oblath Gábor részére

6.) 2005/2006. tanév időbeosztása

7.) Tűzvédelmi Szabályzat módosítása

8.) Tanszéki névváltozás (Gazdálkodástudományi Kar)

9.) Agrártudományi Centrum működési rendje

10.) Társadalomtudományi Kar SzMSz módosításának véleményezése

11.) Kollégiumi felújítás (PPP)

12.)  Egyebek


2004. december 13. 
Meghívó                                                Határozatok

 
1.) Fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzat elfogadása

2.) A Budapesti Corvinus Egyetem és a Közgazdasági Továbbképző Intézet közötti megállapodás jóváhagyása

3.) Egyetemi stratégia

4.) Oklevélmelléklet (keret TVSZ módosítás)

5.) Személyi ügyek
     a) Lukács Noémi - Növényélettan
     b) Bekker Zsuzsa - Közg. Elméletek
     c) Csizmadia Sándor - Filozófia
     d) Dobák Miklós
     e) Bánfi Tamás
     f) Czakó Erzsébet
     g) Gálik Mihály
     h) Mészáros Tamás
     i) Sárközy Tamás
     j) Kerezsi Mária
    k) Rezessyné - Sör és Szeszipari Tanszék
     l) Pásti György - Borászati Tanszék
     m) Markó Viktor - Rovartani
     n) Gulyás Gyula - Közszolálati Tanszék
     o) Szabó Imre - Matematika Tanszék
     p) Balogh László - Pénzügyi Tanszék
     q) Varga József - Pénzügyi Tanszék
     r) Gyenge Magdolna - Számvitel Tanszék
     s) Jubileumi díszoklevél

6.) Politológus BA szak indítása

7.) A Kertészet-, Élelmiszertudományi és Tájépítészeti Könyvtár és Levéltár elnevezésének módosítása

8.) Kollégiumi díjemelés jóváhagyása (Somogyi Imre, Mohácsy Mátyás, Szent Gellért Kollégiumok

9.) HÖK SZMSZ módosításának véleményezése

10.) A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása

11.) A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának véleményezése

12.) A Habilitációs Szabályzat módosítása

13.) Egyebek


2004. november 22. 
Meghívó

     
 Az új felsőoktatási törvény tervezetének véleményezése


2004. november 15. 
Az ülés elmaradt


2004. október 25. 
Meghívó                                                Határozatok

  
1.) Minőségügyi tájékoztató
       1) Minőségügyi koncepció
       2) EMKB albizottsági munkatervek

2.) Oklevélmelléklet (keret TVSZ módosítás)
       1) 1. sz. melléklet
       2) 2. sz. melléklet igénylőlap
       3) 3.a. sz. melléklet: Adatok magyar
       4) 3.b. sz. melléklet: Adatok angol

3.) Kollégiumi felújítások (PPP)

4.) A Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
       i) 4.sz. melléklet
      ii) 6.sz. melléklet
     iii) A Rektori Hivatal ügyrendje
     iv) A GMF ügyrendje
      v) 7.sz. melléklet

5.) Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda létrehozása

6.) Szaklétesítés
       a) Informatikus és szakigazgatási agrármérnök
           i) Kérelem
          ii) A szak tanterve
       b) Gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnök
           i) Kérelem
          ii) A szak tanterve

7.) A Kertészettudományi Kar SzMSz-nek véleményezése

8.) Az új felsőoktatási törvény tervezetének véleményezése

9.) Egyebek
       a) Javaslat jubileumi díszoklevelek adományozására
       b) Tanszékvezetői kinevezés véleményezése
           i) Javaslat
          ii) Bírálat
        c) Egyetemi docensi pályázat véleményezése
           i) Bírálat
          ii) KT határozat

 
2004. szeptember 27. 
Meghívó                                                  Határozatok

1.) Bologna körkép
      Szaklétesítés/Szakindítás 2004.

2.) Szaklétesítés
     a) Kertészmérnök BSc alapképzési szak
        i) Kérelem
        ii) A szak tanterve
     b) Élelmiszermérnök szak
     c) Gazdaságinformatikus szak
        i) Kérelem

3.) Tanszéki elnevezések módosítása

4.) Személyügyi ütemterv (tájékoztató)

5.) Javaslat jubileumi díszoklevelek adományozására (pótlista)

6.) Tájékoztató az egyetem gazdasági helyzetéről

7.) Tájékoztató az Egyetemi Tanács féléves ütemtervéről

8.) Egyebek
 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.