Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Az Egyetemi Tanács 2003/04-es határozatai, állásfoglalásai


2004. június 28.
Meghívó                                                 Határozatok


1.) A Budapesti Corvinus Egyetem arculati terve (szóbeli előterjesztés)

2.) Szaklétesítés
    a) Turizmus szak
    b) Kereskedelem és marketing szak
    c) Nemzetközi gazdálkodási szak
    d) Pénzügy és számvitel szak
    e) Gazdálkodási és menedzsment szak
     f) Emberi erőforrások szak
    g) Kommunikáció és médiatudomány szak
    h) Gazdaság- és társadalomtörténet szakirányú továbbképzés
     i) Közszolgálati közgazdász szak
     j) Gazdaságelemzés szak
    k) Alkalmazott közgazdaságtan szak

3.) Doktori Szabályzat és a Habilitációs Szabályzat módosítása
      Doktori Szabályzat
      Függelék
      Habilitációs Szabályzat

4.) TVSZ

5.) A hallgatók által fizetendő kollégiumi többletszolgáltatási díjak emelése

6.) Személyi ügyek, kitüntetések
    a) Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására
        Dr. Beczner Judit
        Dr. Gelencsér Éva

    b) Javaslat Kis Norbert főiskolai tanári kinevezésére az Államigazgatási Főiskolai Kar Jogtudományi Tanszékére

    c) Javaslat "BKÁE Aranyérme" adományozására Berács József (GTK - Marketing Tanszék) részére

    d) Javaslat jubileumi díszoklevelek adományozására

7.) A Gazdálkodástudományi Kar szervezetfejlesztési javaslata

8.) Az Államigazgatási Kar egyetemi kari előakkreditációja
     Doktori képzés

9.) Az Igazgatásszervező szak szakindítási kérelme
     Tantárgyjegyzék

10.) Tájékoztató a Gazdálkodástudományi Kar oktatói teljesítményértékelő rendszeréről
      Segédtáblázat

11.) Egyebek


2004. június 14.
Meghívó                                                Határozatok

1.) Az egyetemi stratégia keretei

2.) Budai Campus fejlesztési terve

3.) Szaklétesítés
    a) Gazdasági informatikus BSc szak alapítása
    b) Környezetgazdálkodási mérnök BSc szak alapítása
    c) Mezőgazdasági mérnök BSc szak alapítása
    d) Növénytermesztő mérnök BSc szak alapítása
    e) Nemzetközi tanulmányok BA szak alapítása
     f) Politológus szak alapítása
    g) Társadalmi tanulmányok szak alapítása

4.) Gazdálkodási menedzser felsőfokú szakképzés módosítása

5.) Személyi ügyek
    a) Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására
         Botos Ernő Péter
         Balázs Klára
         Kondor Imre

    b) Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására
         Mohai György

    c) Javaslat Professor Emeritus cím adományozására
         Farkas József
         Dancs István

    d) Gazdasági főigazgatói pályázat véleményezése

    e) Oktatási rektorhelyettesi pályázat véleményezése

6.) Egyetemi kitüntetések adományozása
    a) BKÁE Tiszteletbeli Doktora
         Werner Delfman
         Robert W. Grubbström

    b) Egyetemért Emlékérem
         Csima Péter
         Tóth József János
          Imre Miklós
          Hajdú Istvánné
          Szántó Matild
          Magyar Miklós

    c) BKÁE Díszpolgára
          Csikai Miklós
          László Géza

    d) BKÁE Aranyérem
          Orosz Ágnes
          Sáray Tamás
          Szántó Zoltán
          Szabó Katalin

7.) BKÁE Doktori Szabályzat módosítása

8.) Az Élettudományi Doktori Tanács Kreditszabályzata

9.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

10.) Egyebek


2004. május 10.
Meghívó                                               Határozatok

1.) A Gazdálkodási Szabályzat módosítása

2.) Belső elosztás, intézkedési terv

3.) Szakalapítás
    a) Informatikus és Szakigazgatási Agrármérnök szak
              Kérelem
              Képesítési követelmények
              Tanterv

    b) Gazdaság- és Vidékfejlesztési Mérnök szak
    c) Élelmiszermérnök szak
    d) Igazgatásszervező szak
    e) Tájrendező és Kertépítő Mérnök szak
    f) Kertészmérnök szak
    g) Természetvédelmi és Vadgazda Mérnök szak

4.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi tanári kinevezés
         Berács József
         Zsolnai László
         Márkus András
          Kuczi Tibor
          Moksony Ferenc

    b) Szentiványi Iván egyetemi tanári felmentése
    c) Rektori Kitüntető Oklevél adományozása

5.) Egyebek
    a) Névváltozás


2004. április 5.
Meghívó                                                Határozatok 

1.) Gazdálkodási Szabályzat

2.) 2004. évi költségvetés
       Elvonásokról
       Előterjesztés
       Táblázat

3.) BKÁE-OM megállapodás

4.) BKÁE-BGF megállapodás

5.) A Kertészettudományi Kar javaslata szakok indítására
    a) Zöldséghajtó szakirányú továbbképzés
        Melléklet

    b)  Ökológiai gazdálkodó felsőfokú szakképzés

6.) A nyelvvizsga díjak visszafizetéséről szóló szabályzat módosítása

7.) Beszámoló a "bolognai reformmal" kapcsolatos munkálatokról
       Államigazgatási Kar
       Élelmiszertudományi Kar
       Gazdálkodástudományi Kar
       Kertészettudományi Kar
       Közgazdaságtudományi Kar
       Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar
       Társadalomtudományi Kar

8.) Minőségügy

9.) Egyebek


2004. március 8.
Meghívó                                                Határozatok

1.) Személyi ügyek
    a) Igazgatói pályázatok véleményezése
    b) Tanszékvezetői pályázatok véleményezése
    c) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
    d) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

2.) Szabályzatok módosítása
    a) BKÁE SZMSZ
    b) Gazdálkodástudományi Kar SZMSZ

3.) Budapesti Agrártudományi Centrum

4.) ET állandó bizottságai


2004. február 2.
Meghívó                                                Határozatok

1.) Egyetemi tanári felmentés

2.) Személyi ügyek

3.) Szervezetmódosítás

4.) Az ET működési rendje

5.) Doktori Szabályzat és az Egyetemi Doktori Tanács


2003. december 1.
Meghívó                                                Határozatok

1.) Személyi ügyek:
       tanszékvezetői pályázat véleményezése

2.) Rektorválasztás
      Chikán Attila rektori pályázata
      Mészáros Tamás rektori pályázata
      A Véleményező Bizottság állásfoglalása


2003. november 3.
Meghívó                                                Határozatok

1.) Az újjáválasztott Egyetemi Tanács megalakulása

2.) Személyi ügyek
    a) A rektori pályázato(ka)t véleményező 
        bizottság összetételének jóváhagyása
    b) Tanszékvezetői pályázatok véleményezése

3.) Szabályzatok módosítása, jóváhagyása
    a) Oktatói és vezetői munkakörök betöltésének szabályzata
    b) HÖK SZMSZ

4.) Szervezeti ügyek
    a) Agrárcentrum létesítése
    b) Science Center

5.) Állásfoglalás az Egyetem új nevéről


2003. szeptember 9.
Meghívó                                                Határozatok

1.) Az Előkészítő Testület kibővítése és újjáválasztása

2.) A rektorválasztás előkészítése

3.) Személyi ügyek

4.) Szabályzatok módosítása
    a) az SzMSz módosítása
    b) a Gazdálkodási Szabályzat módosítása
    c) a TVSZ módosítása
    d) a Hallgatói fegyelmi szabályzat módosítása
    e) a Doktori szabályzat mellékletének módosítása

5.) Felvételi ügyek
     2003. évi tájékoztató (2 munkalapos Excel munkafüzet)
     2004. évi szaktájékoztatók

6.) Javaslat felnőttoktatási szakértő szakirányú továbbképzési szak indítására
 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.