Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Az Egyetemi Tanács 2001/2002-es határozatai, állásfoglalásai


2002. június 24.
Meghívó                                               Határozatok

1. Személyi ügyek
    a) javaslat Professor Emeritus cím adományozására

    b) egyetemi ill. főiskolai docensi pályázatok véleményezése

    c) Tanszékvezetői pályázatok:
      c1) Dobos Ágota
      c2) Horváth Katalin
      c3) Masenko Mavi Viktor
      c4) Máthé Gábor
      c5) Nagy Árpád
      c6) Rácz Attila
      c7) Tózsa István
      c8) Török Gábor

    d)

    e) Jubileumi díszoklevelek

 2.) Szabályzatok alkotása, módosítása
    a) Térítéses szabályzatok
    b) Kollégiumi keretszabályzat módosítása
    c) Kollégiumi felvételi szabályzat
    d) A lakhatási támogatás elosztásáról szóló szabályzat módosítása
    e) A doktori (Ph.D.) képzésre és a doktori fokozatszerzésre vonatkozó szabályzat módosítása
    f) Elismerési szabályzat
    g) A BKÁE számviteli politikája
    h) A BKÁE számlarendje (mellékletben: számlatükör)
    i) Felvételi szabályzat módosítása
    j) Jegyzetelllátási szabályzat

3.) A BKÁE kutatási stratégiája

4.) Idegen nyelvű képzések stratégiája


2002. május 27.
Meghívó                                                Határozatok

1.) Személyi ügyek:
    Magyarkuti Gyula
    Síklaki István
     Vincze János

Bodnár Viktória
    KT előterjesztés
    publikációs jegyzék
    szakmai önéletrajz

Takács Sándor
    KT előterjesztés
    publikációs jegyzék
    szakmai önéletrajz

2.) 2001. évi beszámoló

3.) K Kar SZMSZ

4.) A 2003. évi felvételi keretszámok:
  Államigazgatási Kar
  Gazdálkodástudományi Kar
  Közgazdaságtudományi Kar
  Társadalomtudományi Kar

 

2002. április 22.
Meghívó                                                Határozatok

1.) Egyetemi szabályzatok alkotása
    a) Selejtezési szabályzat
    b) Leltározási szabályzat
    c) Tűzvédelmi szabályzatok
    d) Munkavédelmi szabályzat
    e) Az Oktatási Igazgatógág ügyrendje
    f) A habilitációs bizottság ügyrendje

2.) Egyetemi szabályzatok módosítása
    a) A tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítása
    b) Nyelvvizsga díjak 2002.
    c) Kiküldetési szabályzat 4. sz. mellékletének módosítása
    d) Új egyetemi kitüntetések

3.) Kari szabályzatok jóváhagyása
    a) ÁFK SZMSZ
    b) Révkomáromi Képzési Programiroda létrehozása

4.) A Társadalomtudományi Kar szakalapítási javaslatai


2002. március 11.
 
Az ülés elmaradt


2002. február 11.
Meghívó                                                Határozatok

1.) Személyi ügyek
    a) egyetemi docensi pályázat véleményezése
    b) tanszékvezetői, tanszékcsoport-vezetői és igazgatói pályázatok véleményezése
    c) A Habilitációs Bizottság tagjainak és vezetőinek megválasztása

2.) Egyetemi szabályzatok alkotása, módosítása, kari szabályzatok jóváhagyása
    a) Belső ellenőrzési szabályzat
    b) Társadalomtudományi Kar SZMSZ
    c) T.Kar Továbbképzési TVSZ
    d) Gazdálkodástudományi Kar SZMSZ
    e) Könyvtári győjtőköri szabályzat
    f) Az SZMSZ egyes pontjainak módosítása
       Az Oktatási Igazgatóság ügyrendje

3.) A 2002/03-as tanév időbeosztása

4.) Intézményfejlesztési Terv (munkaanyag)


2001. december 10.
Határozatok


2001. november 5.
Határozatok


2001. október 8.
Határozatok
 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.