Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Fő dokumentumok

Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region (1997), Lisbon

A Lisszaboni Egyezményt az Európai Tanács és az UNESCO Európai Régiójának tagországai írták alá. Az egyezmény értelmében a külföldön szerzett diplomát egy adott országban ésszerű időn belül és korrekt módon kell elbírálni. Elutasításra csak akkor kerülhet sor, ha a képzés alapvetően eltér a hazai rendszertől. (Magyarországon 2000. április 1-jén lépett hatályba.)

Magna Charta Universitatum (1988), Bologna

A Magna Charta Universitatum négy alapelvet rögzített. Először is azt, hogy az egyetem autonóm intézmény. Ahhoz, hogy teljesíthesse feladatát, a kultúra értékeinek létrehozását és átadását, minden politikai, gazdasági és ideológiai hatalommal szemben függetlennek kell lennie. A második alapelv az oktatási és a kutatási tevékenység egysége. A harmadik a kutatás, az oktatás, a képzés szabadsága, amelynek tiszteletben tartását az államhatalomnak és az egyetemeknek saját illetékességi körükön belül biztosítaniuk kell. Végül a negyedik alapelv kimondja, hogy az egyetem az európai humanista hagyományok letéteményese, küldetését úgy teljesíti, ha nem vesz tudomást földrajzi vagy politikai határokról, és hangsúlyozza a kultúrák kölcsönös ismeretének és kölcsönhatásának szükségességét. (Magna Charta Universitatum 1988)

Sorbonne Declaration (1998)

Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság oktatási miniszterei a Sorbonne alapításának 800. évfordulója alkalmából találkoztak 1998-ban Párizsban. Az általuk kibocsátott ún. Sorbonne Nyilatkozat felhívást intézett az egyetemi világhoz a nyitott európai felsőoktatási térség létrehozására (ennek nyomán terjedt el az Európai Felsőoktatási Térség megfogalmazás).

The Bologna Declaration (1999) - Joint Declaration of the European Ministers of Education

A Bolognai Nyilatkozatot, amely hitet tett a Sorbonne Nyilatkozatban lefektetett elvek elfogadása, és az annak megfelelő gyakorlat megvalósítása mellett1999-ben 29 európai ország oktatási miniszterei írták alá. A dokumentum hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az európai felsőoktatás nemzetközi versenyképességének fokozására, az európai kultúrának a világ más régióira ható vonzereje növelésére, éppen a felsőoktatás által. Az itt lefektetett elvek érvényesítését legkésőbb a harmadik évezred első évtizedében el kell érni.

A gyakorlati megvalósítás hat konkrét területe közül kettő a képzési rendszerre vonatkozik (könnyen érthető és összehasonlítható fokozatokat adó képzési rendszer kialakítása; két fő képzési cikluson alapuló rendszer bevezetése, amelyben az első ciklus után adott fokozat lesz az európai munkaerő-piacon alkalmazható megfelelő végzettség). Két feladatkör a mobilitás feltételeinek megteremtésére vonatkozik (kreditrendszer bevezetése - a már létező Európai Kredit Átviteli Rendszer alapján; a hallgatói és oktatói mobilitás segítése, az egyenlő esélyek biztosítása). Az ötödik feladatkör a minőségbiztosításban való együttműködésre utal, a hatodik pedig egy tartalmi kérdésre: a felsőoktatásba be kell építeni az európai vonatkozásokat.

Prague Communiqué (2001) - Towards the European Higher Education Area, Communiqué of the meeting of European Ministers in charge of Higher Education

Európa oktatási miniszterei a Bolognai Nyilatkozat hat tárgypontjával kapcsolatos fejleményeket értékelve megállapították, hogy minden területen megindultak a munkálatok, a kezdeményezés általában jó fogadtatásra talált. Ugyanakkor további határozott lépésekre és erőfeszítések vállalására hívták fel a felsőoktatás szereplőit. Néhány újabb területre is kitértek. Az életen át tartó tanulás legyen alapvető eleme a jövő Európájának, a tudásalapú társadalom és gazdasági prosperitás megvalósításának. A másik kiemelt kérdés a hallgatók fokozottabb bevonása a döntés előkészítésbe, és a bolognai folyamat társadalmi hatásainak figyelembe vétele, amit éppen a hallgatók szorgalmaznak. A harmadik megjelölt problémakör az európai felsőoktatás teljesítménye, minősége, vonzereje, ami a nemzetközi versenyképesség szempontjából kiemelt jelentőségű.

Salamanca Declaration, EUA (2001) - The Bologna Process and the European Higher Education Area

 A felsőoktatási intézmények prioritásait és állásfoglalásait a European University Association (EUA) 2001-től Nyilatkozatokban foglalja össze, lényeges elemekkel járulva hozzá a kétévente megrendezett európai miniszteri találkozók alkalmával kiadott Kommünikékhez.

Berlin Communiqué (2003) - Realising the European Higher Education Area, Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education

Berlini konferenciájukon 2003 szeptemberében a miniszterek a reform felgyorsítása mellett foglaltak állást. 2005-tól be kell indítani az új rendszerű oktatási programokat.  Kiemelt helyre került a minőségbiztosítás kérdése.

Graz Declaration, EUA (2003) - Forward from Berlin: The Role of Universities to 2010 and beyond

Bergen Communiqué (2005) - The European Higher Education Area - Achieving the Goals, Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education

 A 2005 májusi bergeni konferencián új témaként jelent meg a kutatás kérdése (kapcsolódás az Európai Kutatási Térség vonalhoz), a doktori programok és a Joint Master programok (közös programok) szabályozása, összehangolása.

Glasgow Declaration, EUA (2005) - Strong Universities for a Strong Europe

Lisbon Declaration, EUA (2007) - Europe's Universities beyond 2010 - Diversity with a Common Purpose

Az Európai Egyetemi Szövetség kétévente tanácskozást rendez, amelyen a felsőoktatás meghatározó szereplői megvitatják az európai felsőoktatási reform aktuális kérdéseit, és megfogalmazzák javaslataikat. A legutóbbi tanácskozásra 2007. március 29-31-én Lisszabonban került sor (a Budapesti Corvinus Egyetemet Mászáros Tamás rektor képviselte). A tanácskozás eredményeként megfogalmazták a Lisszaboni Nyilatkozatot, amelyet a Szövetség Tanácsa 2007. április 13-ai ülésén hagyott jóvá. A dokumentumot a szövetség elnöke az európai oktatási miniszterek következő, kétévenként megrendezett Bologna-konferenciájának megnyitóján (London, 2007. május 16.) terjeszti elő. A nyilatkozat az európai felsőoktatás jövője szempontjából meghatározó öt témában foglal állást.

London Communiqué (2007) -Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in a globalised world. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education

Recommendation CM/Rec(2007)6 of the Committee of Ministers to member states on the public responsibility for higher education and research (Adopted by the Committee of Ministers on 16 May 2007 at the 995th meeting of the Ministers' Deputies)

 

 

A bolognai folyamat 2020 - Az Európai Felsőoktatási Térség az új évtizedben (Európa felsőoktatásért felelős minisztereinek nyilatkozata, Leuven és Louvain-la-Neuve, 2009. április 28-29.)

The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the new decade Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009

Utolsó frissítés: 2018.11.30.