Február - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28

Aktuárius szakközgazdász és aktuárius szakértő szakirányú továbbképzés

A nemzetközi biztosítási gyakorlatban használatos elnevezés - az aktuárius - széleskörű közgazdasági, pénzügyi, számviteli, jogi, valamint matematikai és statisztikai ismeretekkel rendelkező szakembert jelöl. Az aktuárius ismereteit az életbiztosítás és az ún. nemélet-biztosítás területén, a nyugdíjrendszerek kialakításában és működtetésében, valamint a befektetések értékelésében hasznosítja. Olyan szakembereket kíván képezni, akik képesek a biztosító intézetek, nyugdíjpénztárak, felügyeleti szervek gyakorlatában előforduló kockázatok értékelésére, biztosítási megoldásokkal történő kezelésére.

Megszerezhető szakképzettség neve:

Aktuárius szakközgazdász
Aktuárius szakértő

Felvételi feltételek:

Aktuárius szakközgazdász:

a) alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság- és pénzügy matematikai elemzés vagy pénzügy és számvitel alapképzési szakok valamelyikén szerzett közgazdász szakképzettség,

b) egyéb alapképzési szakon szerzett oklevél esetében további feltétel gazdaságtudományi képzési terület valamely mesterképzési szakján szerzett okleveles közgazdász szakképzettség.

Aktuárius szakértő:

a) matematika vagy fizikai alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél;

b) egyéb alapképzési szakon szerzett oklevél esetében további feltétel mesterképzésben (korábban egyetemi képzésben) szerzett okleveles matematikus, okleveles fizikus, okleveles programtervező informatikus vagy matematika-fizika szakos középiskolai tanár szakképzettség.

Felvételi vizsga nincs. A felvételi kérelem elbírálása a benyújtott szakmai önéletrajz, esetleg munkahelyi javaslat, és felvételi beszélgetés alapján történik.

A képzés ideje: 4 félév, szemeszterenként 14 hét, általában kéthetente péntek+szombat 10 tanóra

Helye: Budapesti Corvinus Egyetem 

Kapcsolattartó: Sebán Nikolett, cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. II.em. 221.2. , tel/fax.: (1) 482-5140; (1) 482-5560, email: nikolett.seban@uni-corvinus.hu

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lap

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga másolat, önéletrajz

Képzés kezdete: 2019. szeptember 13.

Képzés összege: 400.000 Ft/félév

A képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozott tanterv és tantárgyi programok:

Ssz.

 TANTÁRGYAK 

Adható kredit 

Össz.
óra      

FÉLÉVEK

I.

II.       

III.

IV.     

óra v.

óra v.

óra v.

óra v.

1.

Alapozó tantárgyak

 

 

 

 

 

 

1.1.

Mikroökonómia

5

28

 

28v

 

 

1.2.

Makroökonómia

5

28

 

 

28v

 

1.3.

Szociológia

2

14

 

 

14v

1.4.

Kommunkáció

2

14

 

 

14v

 

2.

Szakmai törzsanyag

 

 

 

 

 

 

2.1.

Valószínűségszámítás

6

28

28v

 

 

 

2.2.

Matematikai statisztika

6

28

 

28sz*

 

 

2.3.

Többváltozós statisztikai modellek

6

28

 

28v

 

 

2.4.

Általános biztosítástan

6

28

28v

 

 

 

2.5.

Jogi alapismeretek, biztosítási és pénztári jog

6

28

 

28sz*

 

 

2.6.

Biztosítási marketing

2

14 

 

 

14v 

  

2.7.

Vállalati pénzügyek

6

28

 

 

28v

 

2.8.

Befektetések, opcióárazás 

28 

 

 

 

28v

2.9.

Számvitel és elemzés

6

28

 

 

28v

 

2.10.

Vállalatvezetési  ismeretek

6

28

 

 

 

28v 

3.

Differenciált szakmai ismeretek 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Életbiztosítás

10

56

56sz**

 

 

 

3.2.

Biztosítási és pénzügyi számítások

6

28

28gyj

 

 

 

3.3.

Nem-életbiztosítás

6

28

 

28v

 

 

3.4.

Viszontbiztosítás

4

14

 

14gyj

 

 

3.5.

Aktuáriusi modellgyakorlat

6

28

 

 

28sz****

3.6.

Társadalombiztosítás

2

14

 

14v

 

3.7.

Eredményelemzés és szolvencia

6

28

 

 

28v

 

Szakszeminárium és diplomamunka készítése

10

54

 

 

 

54gyj

 

ÖSSZESEN

120

600

140

140

154

166

 

GYAKORLATI JEGY ÖSSZ:

 

2

1

 

 

 

 

VIZSGÁK SZÁMA:

 

15

2

3

7

3

 

SZIGORLATOK SZÁMA:

 

4

1

2

 

1

    *2.1. és 2.2. tárgyak együtt.
 ** 2.4. és  2.5. tárgyak együtt.
*** 3.1. és  3.2. tárgyak együtt
**** 3.3., 3.4., és 3.5. tárgyak együtt

                                            

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.