Október - 2021
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

A turisztikai termékek innovatív fejlesztése - Irimiás Anna, Jászberényi Melinda, Michalkó Gábor (szerk.) - 2019

A turisztikai termékek innovatív fejlesztése - Irimiás Anna, Jászberényi Melinda, Michalkó Gábor (szerk.)

Megjelenés éve: 2019

 

A könyvet elérheti online, ide kattintva.

 

"Ez a kiadvány arra vállalkozik, hogy a hazai és a nemzetközi szakirodalomra, tudományos vizsgálatokra, szakértői megfigyelésekre, jó gyakorlatokra és persze a szerzők kreativitására alapozva bemutassa a turisztikai termékek palettáját. Az olvasó találkozhat tradicionálisabb termékkel (városi turizmus, bevásárlóturizmus, gasztroturizmus, konferenciaturizmus), szembesülhet úgynevezett niche (rés) termékekkel (kalandturizmus, buliturizmus, sportturizmus, hajós turizmus, szenior turizmus, tudományos turizmus), és végül, de nem utolsósorban elmélyülhet a horizontális, szinte minden terméket átható szemléletformálásban (akadálymentesítés, szexualitás, fenntarthatóság, felelősségteljesség, lassúság). A kötet tanulmányainak gondolatvilágát az innováció szükségszerűsége vezérli.

A kiadvány a turisztikai termékek ismert logikájából/modelljéből kiindulva egyrészt megtartotta annak hagyományos formáját, másrészt számtalan új, innovatív megközelítéssel is találkozhatunk, amely egyaránt igaz azok tartalmára és stílusára. Az egyes termékek/fejezetek olyan szemléletmódot közvetítenek, melyek mára nélkülözhetetlenek a turisztikai trendek kereslet-kínálat értelmezéséhez, a desztinációk termékstruktúra analíziséhez, a piacszegmentációhoz."

Prof. Dr. Aubert Antal egyetemi tanár

 

(Akadémiai Kiadó, Budapest)

 

 

Kutatásmódszertan a turizmusban - Mitev Ariel Zoltán - 2019

Kutatásmódszertan a turizmusban - Mitev Ariel Zoltán

Megjelenés éve: 2019

 

A könyvet elérheti online, ide kattintva.

 

"Kutatásmódszertan témában több összefoglaló művet is olvashattunk hazai és nemzetközi szinten is az elmúlt évtizedekben, ugyanakkor nemigen láthattunk példát arra, hogy a kutatásmódszertan egy-egy konkrét téma területére vonatkozóan kerüljön értelmezésre és bemutatásra könyv formájában. Mitev Ariel munkája hiánypótló abban a tekintetben, hogy kifejezetten a turizmus területén alkalmazott kutatási módszerekkel foglalkozik, és esettanulmányokon keresztül is szemlélteti az adott kutatási problémákhoz a megoldásokat. A könyv szakmai lektoraként alaposan megismerhettem a munkát, mely mind a szakirodalom, mind kifejezetten a turizmussal foglalkozó hallgatók, kutatók és gyakorlati szakemberek számára is értékes hozzájárulást jelent."

Ásványi Katalin, egyetemi docens, BCE GTK MMI

 

(Akadémiai Kiadó, Budapest)

 

 

Vízi turizmus és közlekedés: termékek, trendek, regionalitás - Jászberényi Melinda - 2019

Vízi turizmus és közlekedés: termékek, trendek, regionalitás - Jászberényi Melinda

Megjelenés éve: 2019

 

A könyvet elérheti online, ide kattintva.

 

"Mindenki fülében ismerősen cseng Pompeius római hadvezér mondása: Hajózni kell! Nem feledhetjük azonban, hogy a XXI. századra a vízi közlekedés háttérbe szorult más módokkal (a légi, a közúti és a vasúti szállítással) szemben, sőt, a 2001-es európai közlekedéspolitika szerint a közlekedés családjában a hajózás lett a „szegény rokon”. Bár hazánk el van szigetelve a tengerektől, álló- és folyóvizeink révén a vízi közlekedésnek és turizmusnak jelentős hagyományai vannak. Jászberényi Melinda elsősorban egyetemi hallgatóknak írt hiánypótló művében áttekinti e témakör fogalmait, fejlődését, hazai és globális trendjeit, külön-külön és összefüggéseiben is bemutatva a belvízi és tengeri hajózást, valamint a kapcsolódó turizmust. A jegyzet erőssége, hogy viszonylag új keletű fogalmakkal és folyamatokkal is foglalkozik, például a smart-koncepcióval és az Európai Unió Duna-régióra vonatkozó stratégiájának kapcsolódó prioritásaival. A tudnivalókat színesítve, fotókkal illusztrálva dolgozza fel. Leendő és gyakorló szakembereknek is figyelmébe ajánlom a kötetet."

Munkácsy András tudományos munkatárs, Közlekedéstudományi Intézet, a könyv lektora

 

"Ugyan a turizmusipar születését egy gőzmozdonyhoz kötik, az utazások története a vízen kezdődött, majd hosszú évszázadokon keresztül a folyók, a tavak, a tengerek és az óceánok képezték a mai értelemben vett turisztikai mobilitás színterét. Hajóra szállni mindig is luxus volt, sokáig az ár, napjainkban inkább az idő szab gátat a vízen történő utazás eltömegesedésének. Ugyanakkor számos vízparti turisztikai desztináció a tenger- és óceánjárókon érkezőkben látja a már nemkívánatos mértékű turizmus generálóit. Jászberényi Melinda hiánypótló könyve monografikus igényességgel tekinti át a víz, a közlekedés és a turizmus szimbiotikus kapcsolatrendszerét. A munka fontos fókusza a Duna és Magyarország, elsősorban ebben a földrajzi dimenzióban mutatja be a vízi turizmus és a közlekedés aktuális gazdasági, társadalmi, környezeti kérdéseit és regionális kihívásait. Ajánlom mindenkinek, aki a hajózásra nem letűnő múltként, hanem felemelkedő lehetőségként tekint."

Michalkó Gábor egyetemi tanár, BCE, tudományos tanácsadó, MTA CSFK FTI

 

(Akadémiai Kiadó, Budapest)

 

 

 

 

Az utazásszervezés új dimenziói - Jancsik András, Jászberényi Melinda, Kökény László - 2019

Az utazásszervezés új dimenziói - Jancsik András, Jászberényi Melinda, Kökény László

Megjelenés éve: 2019

 

A könyvet elérheti online, ide kattintva.

 

"Kevés tevékenységet változtat meg annyira az internet elterjedése, mint az utazásszervezést. Azok a szervezetek, melyek alkalmazkodnak a fejlődéshez, továbbra is sikeresek maradhatnak. Ehhez a folyamathoz nyújt komoly segítséget e könyv, mely összefüggéseiben elemzi a turizmus múltját, jelenét, jövőjét."

dr. Simon András, lektor

 

"A könyv rendkívül időszerű, felvázolja az utazásszervezés és közvetítés múltját és jelenét. Áttekinti a legújabb keresleti és kínálati trendeket, és rámutat a turizmus folyamatosan változó gazdasági hátterére, valamint az ezt követő fogyasztói magatartásra. A turizmus és a turisztikai szakma teljes spektrumát mutatja be a legfrissebb statisztikákkal alátámasztva. Gyakorlati ismeretekkel, egyben lexikonként is szolgál a friss szakmabeliek számára. A könyv hiánypótló funkciót is betölt, hiszen kevés az olyan szakirodalom, amely ilyen részletességgel elemzi az utazási irodán belül folyó munkát, s kiemeli annak igényességét és sokszínűségét."

"Az utazásszervezők és közvetítők nevében ezúton is köszönetemet fejezem ki, hogyez a tudományos munka megszületett, és elérhetővé vált a jövő szakemberei számára."

Nyúl Erika, ügyvezető igazgató, Violin Travel Ltd.

 

(Akadémiai Kiadó, Budapest)

 

 

Üzleti és projekttervezés - Deutsch Nikolett, Jelen Tibor - 2019

Üzleti és projekttervezés - Deutsch Nikolett, Jelen Tibor

Megjelenés éve: 2019

 

A könyvet elérheti online, ide kattintva.

 

"A turizmusoktatásban elengedhetetlenné vált a projektszemlélet erősítése, melyet Deutsch Nikolett és Jelen Tibor Üzleti és projekttervezés – Elmélet és gyakorlat kulturális turisztikai példákkal című könyve támogat."

"A szerzők Üzleti- és projekttervezés című jegyzetükkel az egyetemi oktatásban fontos és hiánypótló művet alkottak meg. Az üzleti tervezés és a projekttervezés sajnálatos módon a hazai – és sok helyütt a nemzetközi – felsőoktatásban egymástól függetlenül kerül tárgyalásra, oktatásra. Mindeközben a gyakorlatban nem két különálló területről, hanem együtt kezelendő kérdésekről van szó. A vállalatok, vállalkozások és intézmények jövőjére vonatkozó kérdések a stratégiai tervezés keretében kerülnek meghatározásra, míg ezek a hosszú távú tervek konkrét, rövid távú, operatív tervként kerülnek megvalósításra. A kettő közötti kapcsolatot az üzleti tervezés képezi, amely, ahogy a szerzők fogalmaznak: „sajátos átmenetet képez a stratégiai és operatív tervek között, tekintettel arra, hogy a stratégiai tervnél konkrétabb, de az operatív tervhez képest hosszabb időtávban, a vállalkozás jellemzőiből, működésének, tevékenységének összefüggéseiből kiindulva tervezi meg a vállalkozás, vállalat gazdálkodását, reálisan előre vetíthető pénzügyi folyamatát”. Az itt felvázolt rendszerbe illeszkedik a projektek tervezése is, ugyanis a projektek biztosítják a tervezési rendszerben azt a rugalmasságot, amely lehetővé teszi a szervezet, vállalat megújulását, fejlődését, versenyképességének javítását. A projektek a külső és belső lehetőségekre építő innovációs tevékenységeket foglalják magukba, és sikeres megvalósításukkal hozzájárulnak a szervezeti, vállalati stratégiai célok eléréséhez, megvalósításához. Ebben az értelemben hiánypótló és haladó szemléletű a jegyzet."

Dr. Szabó Lajos György, egyetemi tanár, BCE

 

(Akadémiai Kiadó, Budapest)

 

 

 

Szolgáltatásmarketing a turizmusban - Kenesei Zsófia, Cserdi Zsófia Hajnalka - 2018

Szolgáltatásmarketing a turizmusban - Kenesei Zsófia, Cserdi Zsófia Hajnalka

Megjelenés éve: 2018

 

A könyvet elérheti online, ide kattintva.

 

"A Szolgáltatásmarketing a turizmusban segítségével az olvasó specializált ismereteket kaphat a szolgáltatások marketingsajátosságainak, alapfogalmainak és eszköztárának alkalmazhatóságáról a turisztikai szektorban. A fejezetekben felsorakoztatott számos gyakorlati példa kapcsolatot teremt az elmélet és az üzleti élet mindennapjai között, melyek egyúttal szemléletesebbé és könnyen érthetővé teszik a könyvet. Központi gondolataként jelenik meg a fogyasztó, azaz maga az utazó, valamint a számára nyújtott szolgáltatások minőségének maximalizálása. A teoretikus és gyakorlati aspektusok mellett nem marad el a legújabb turisztikai trendek bemutatása sem, melyek ismerete elengedhetetlen a téma teljes megértéséhez a mai dinamikusan változó világunkban."

 

(Akadémiai Kiadó, Budapest)

 

 

Vállalati felelősségvállalás a kultúra területén - Ásványi Katalin - 2018

Vállalati felelősségvállalás a kultúra területén - Ásványi Katalin

Megjelenés éve: 2018

 

A könyvet elérheti online, ide kattintva.

 

"A Vállalati felelősségvállalás a kultúra területén hiánypótló mű. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról több összefoglaló mű is készült az elmúlt évtizedekben, Magyarországon is, arra ugyanakkor nemigen akadt példa, hogy a vállalati felelősségvállalás egy-egy speciális területének alaposabb vizsgálata is könyv formájában jelenjen meg. Ásványi Katalin munkája ezt a hiányt pótolja azzal, hogy kifejezetten a kultúra és a művészetek területére irányuló CSR tevékenységgel foglalkozik. Olyan lényeges kérdésekre irányítja rá a figyelmet, mint hogy összeegyeztethető-e ez a fajta CSR a vállalat saját fő tevékenységével, milyen módon jeleníthető meg – például filantrópiaként, szponzorációként vagy másképp –, emelhető-e stratégiai szintre, illetve mekkora tere lehet a partnerségi kapcsolatoknak a témához kötődően. Az első fejezetben a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának különböző nézőpontjait mutatja be, majd külön kitér a filantrópia és a szponzoráció fogalmaira és céljaira – ezeket egységes rendszerbe is foglalva, a későbbi könnyebb értelmezhetőség kedvéért. Az egyes felelősségvállalási tevékenységtípusokat a kultúra területén megjelenő példákkal is szemlélteti. A második fejezetben a felelősségvállalás mögött álló motivációkat mutatja be, melyek ismerete elengedhetetlen a kultúra területén működő intézmények számára, hogy jobban megérthessék, mire van szükségük a vállalatoknak ahhoz, hogy a kultúra területén valósítsák meg felelősségvállalási tevékenységeiket. A szerző a harmadik fejezetben kifejezetten azokat a nemzetközi és hazai szinten is megjelenő együttműködési formákat, „jó gyakorlatokat” vizsgálja, amelyek példaként szolgálhatnak a kultúra területén megvalósuló vállalati felelősségvállalási együttműködések kialakításához. A mű egyszerre bír elméleti, gyakorlati, és társadalmi-jóléti jelentőséggel, hozzájárulva a kultúra területén megjelenő CSR tevékenység irodalmához és gyakorlati alkalmazásához." Zsóka Ágnes, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

 

(Akadémiai Kiadó, Budapest)

 

Turisztikai trendek - Kovács Edina, Kiss Kornélia - 2018

Turisztikai trendek Kovács Edina, Kiss Kornélia

Megjelenés éve: 2018

 

A könyvet elérheti online, ide kattintva.

 

"Robotportás a luxushotelben? Bitcoinnal fizethető Airbnb? Xbox-szoba vagy konditerem a gyorsvonatokon? Ezek, a nemrég még utópiának hangzó, ám napjainkra csaknem kézzel fogható valósággá vált innovatív megoldások ma már egyetlen turisztikai szakember számára sem hangzanak ismeretlenül. Napjaink dinamikusan változó társadalmi, gazdasági és technológiai környezete többé nem csupán a kiváltságosok lehetőségeként kínálja fel, hanem már szinte kötelezővé is teszi, hogy mindannyian lépést tartsunk a modern korral, ismerjük fel a kihívásait és használjuk ki – profitorientált vagy nonprofit vállalkozásunk, turisztikai szervezetünk szemszögéből biztosított – lehetőségeit! Könyvünk célja, hogy átfogó képet adjon minden, a turizmusipar iránt érdeklődő szakmabeli számára a terület közeljövőben várható hazai és nemzetközi trendjeiről. Emellett kötetünket haszonnal forgathatják azok a kapcsolódó szakterületeken dolgozó szakemberek is, akik fél szemmel már a jövőt fürkészve, a hosszú távú fenntarthatóságot szem előtt tartva kívánnak eligazodni a XXI. és az azt követő századok turizmusának útvesztőjében."

 

(Akadémiai Kiadó, Budapest)

 

 

Élménymenedzsment a turizmusban - Zátori Anita - 2018

Élménymenedzsment a turizmusban - Zátori Anita

Megjelenés éve: 2018

 

A könyvet elérheti, ide kattintva.

 

"Abban a korban élünk, amikor már szinte minden „élmény”, akár a napi bevásárlás is. A szolgáltatások fogyasztása, helyszínek meglátogatása vagy akár a rokonlátogatás is mind-mind valamilyen élménnyel jár. A turisztikai, vendéglátóipari vagy eseményszervező vállalakozás számára azonban nem a „valamilyen élmény” létrahozása a cél, hanem a vendégek elvárásainak megfelelő vagy azon túl is mutató élmények létrehozása, amely egyúttal képes a szolgáltató vállalkozás céljainak megvalósulását is támogatni. Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik számára fontos az élmények kialakításának és létrehozásának folyamata és módszertana, amelyeket alkalmazhatnak is saját munkájukban, üzemelésükben." Puczkó László

 

(Akadémiai Kiadó, Budapest)

 

 

Az örökségturizmus menedzsmentje - Irimiás Anna - 2018

Az örökségturizmus menedzsmentje - Irimiás Anna

Megjelenés éve: 2018

 

A könyvet elérheti online, ide kattintva.

 

"Mi a közös a középkori harctéri bemutatókban, a rozsdás ipari területekben, Jane Austen regényeit idéző bálokban és a hagyományos sajtkészítésben? A megismerés öröme, a történelem kézzel fogható megtapasztalása, a helyi értékek identitásformáló jelentőségének felfedezése. Az örökségturizmus menedzsmentje című naprakész szakkönyv nemzetközi és hazai kontextusban vizsgálja az innovatív örökségmenedzsment turizmusra, területi fejlődésre és vállalkozásokra gyakorolt hatását. A szerző több mint tízéves, a kulturális és örökségturizmus területén végzett kutatásai során a vezetéstudomány, a geográfia és a kulturális tanulmányok módszereit ötvözte a folyamatok széleskörű vizsgálata érdekében. A könyv célja, hogy egy átfogó, tudományos, ugyanakkor a gyakorlatban is hasznosítható útmutatóként szolgáljon az örökségmendzsment területén dolgozó szakembereknek, egyetemistáknak és a téma iránt érdeklődő olvasóknak. Irimiás Anna turizmuskutató, számos hazai és nemzetközi egyetem oktatója, fő kutatási területe a kulturális turizmus, örökségmenedzsment és a harcterek turizmusa. 2015-ben jelent meg szintén az Akadémiai Kiadó gondozásában a Filmturizmus című monográfiája."

 

(Akadémiai Kiadó, Budapest)

 

 

 

 

Közlekedés, mobilitás, turizmus - Jászberényi Melinda, Munkácsy András (szerk.) - 2018

Közlekedés, mobilitás, turizmus - Jászberényi Melinda, Munkácsy András (szerk.)

Megjelenés éve: 2018

 

A könyvet elérheti online, ide kattintva.

 

"A könyv keretében az olvasók megismerik a közlekedés, azon belül a személyszállítás fejlődésének és fejlesztésének legfontosabb tendenciáit, az egyes közlekedési ágak jellemzőit és azok turizmusban betöltött szerepét. A könyv célja hogy rávilágítson azokra a folyamatokra, amelyek a közlekedés és turizmus kapcsolódását, összefonódását tükrözik. Külön hangsúlyt kapnak a könyv tematikájában a világgazdaság jellemző tendenciái, ezek hatása a közlekedés és turizmus alakulására, a környezeti fenntarthatóság és a környezetbarát közlekedési módok turizmusban játszott szerepének vizsgálata."

 

(Akadémiai Kiadó, Budapest)

 

Mind the Gap - Kreatív turisztikai coaching - Bódis Gábor - 2018

Mind the Gap - Kreatív turisztikai coaching - Bódis Gábor

Megjelenés éve: 2018

 

A könyvet elérheti online, ide kattintva.

 

Kreatív, modern, a közös alkotásra hívó turisztikai marketing kézikönyv, illusztrációkkal, esettanulmányokkal, aktivitásokkal, kompetencia-fejlesztéssel.

 

"A következő fejezetekben nem az úgynevezett mainstream marketing meghatározásokkal foglalkozunk, hanem fejest ugrunk a turisztikai márkakommunikáció gyakorlati kihívásainak és megvalósításának témaköreibe. Ma különösen időszerű és aktuális ez a fajta megközelítés, hiszen amennyire az elmúlt húsz esztendőben a világban egyre erősebb trendként jelentkező turisztikai márkázás lehetőségével a magyarországi desztinációk és attrakciók csak kismértékben éltek, a 2017–2018-as nemzeti és helyi szintű turizmusmenedzsment átrendeződésének köszönhetően annyira vált a legfontosabb prioritássá a márkakommunikáció. Ez a totális fordulat feladatot is jelent: először is megérteni, miben rejlik a sikeres márkázás, másfelől a képességek elsajátítása az igazán egyedi attribútumokkal való profilalkotásra."

 

(Akadémiai Kiadó, Budapest)

 

 

Fesztiválturizmus - Jászberényi Melinda, Zátori Anita, Ásványi Katalin (szerk.) - 2016

Fesztiválturizmus - Jászberényi Melinda, Zátori Anita, Ásványi Katalin (szerk.)

Megjelenés éve: 2016

 

A könyvet elérheti online, ide kattintva.

 

"Könyvünk célja, hogy betekintést engedjen a fesztiválok világába mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. A szakkönyv a fesztivál és a turizmus kölcsönhatását vizsgálja, kitér a fesztiválturizmus különféle aspektusaira: a fesztiválok kínálati és keresleti piaca, gazdasági, társadalmi és környezeti hatások, szervezési szempontok, a fesztiválok szerepe a hazai turizmusban, egyedi kulturális javakra épülő fesztiválok mint turisztikai attrakciók stb.

A fesztiválturizmus kérdéskörét az elméleti fejezetek vezetik be és alapozzák meg, majd esettanulmányok formájában kerülnek részletesebb és gyakorlatorientált megvitatásra. A könyv mindazoknak szól, akik szeretnének egy átfogó és rendszerszintű képet kapni a fesztiválok piacáról, hatásairól és turisztikai vonatkozásairól, ezért elsősorban kulturális és turisztikai szakembereknek, fesztiválszervezőknek, önkormányzatoknak és desztinációmenedzsereknek, illetve a téma iránt érdeklődő jövőbeli szakembereknek ajánljuk, akik bővíteni szeretnék tudásukat, új szemléletet keresnek, vagy csupán ötleteket gyűjtenek jövőbeli fejlesztésekhez. Ugyanakkor a szakkönyv a felsőoktatás terén is hasznos forrása lehet a tananyagfejlesztésnek, elsősorban turizmus és vendéglátás, művelődésszervezés, kulturális menedzsment és rendezvényszervezés szakokon és szakirányokon."

 

(Akadémiai Kiadó, Budapest)

 

 

 

 

Könyveink és kiadványaink

Utolsó frissítés: 2020.02.27.