Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31  

2019/2020. őszi félév

Az alábbi oldalon a 2019/2020. tanév őszi félévében meghirdetett tárgyaink rövid ismertetése olvasható. A tantárgy kódjára kattintva megnyílik az adott tantárgy adatlapja. Az adatlapok tartalmazzák a részletes követelményeket és a számonkérés típusát.

Kötelező tárgyak

Gazdasági kormányzás

Tárgy kódja: 4GP02NAV04M

Az Egyensúly és növekedés című tankönyvre építve bemutatásra kerül a 2008/2009-es gazdasági válság kialakulásának okai, következményei és a gazdaságpolitika válaszlépései hazai és nemzetközi kontextusban. Az előadások az MNB szakmai cikkeinek feldolgozása segítségével külön kitérnek az aktuális gazdasági események magyarázataira és az egyes területek új kutatási eredményeinek ismertetésére, amelyen keresztül a válságnak az általános közgazdasági gondolkodásra gyakorolt hatásai is nyomon követhetővé válnak.

A tárgy a Közgazdasági elemző mesterszakos hallgatók kivételével az Egyetem mesterszakos hallgatói számára választható tárgyként is meghirdetésre kerül 4MNBNAV18M kóddal.

Specializációs tárgyak

A bankrendszer szerepe a gazdaságban

Tárgy kódja: 4MNBNAK04M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletes képet kapjanak a bankrendszer gazdaságban betöltött szerepéről, megismerjék a bankok működését egyedi szinten, illetve a pénzügyi rendszer egészét érintő kihívásokat is megértsék. A tantárgy elsőként bemutatja azokat a fogalmakat, amelyek elengedhetetlenek a banki működés megértéséhez. Ezután a magyar bankrendszer evolúcióján keresztül szemlélteti a bankok működését, a potenciális kockázatok forrásait. A tantárgy részletesen foglalkozik a bankok egyes speciális területeivel, majd bemutatja a bankok szabályozásának, felügyelésének legfrissebb irányait. Végül, a bankolás jövőjéről is képet kapnak a hallgatók.

Pénzügyi piacok elemzése

Tárgy kódja: 4MNBNAK02M

A tárgy elsődleges célja a pénzügyi termékek és a magyar pénzügyi piacok működésének ismertetése és az aktuális tendenciák megvitatása. A tárgy keretein belül a derivatív termékek (határ-idős ügyletek, csereügyletek, opciók) is ismertetésre kerülnek, és a hallgatók elsajátítják ezen termékek árazásához szükséges ismereteket. A legfontosabb pénzügyi fogalmak, pénzügyi termékek mellett ugyanakkor bemutatásra kerülnek egyszerűbb pénzügyi modellek is (pl. árfolyam-elméletek is), kiegészítve a magyar pénzügyi piacok (deviza, állampapír, kamatderivatíva és szuverén hitelderivatíva) sajátosságaival. Végezetül megvizsgáljuk, hogy a válságnak milyen tartós hatásai voltak a pénzügyi piacok viselkedésére. A szemináriumokon számpéldák megoldása mellett esettanulmányok megoldására kerül sor. A tantárgy célja, hogy a közgazdasági elemzést tanuló hallgatók olyan alapvető pénzügyi ismereteket sajátítsanak el, ami a későbbi makrogazdasági elemzéseiket során is fel tudnak használni.

Választható tárgyak

Banking and the World Financial System

Tárgy kódja: KOZNX4MN09

 

Empirikus eszközárazások a kutatásokban

Tárgy kódja: KOZNX4MN03

A tantárgy célja, hogy az empirikus eszközárazás alapjait megismerjék a hallgatók. A tantárgy gyakorlatorientált és célja, hogy a nemzetközi életben használt méretű és minőségű adatokat tudják kezelni a hallgatók, és ez alapján komolyabb elemzéseket tudjanak végezni az adatokon. Az elemzésekhez szükséges adatkezelési technikák mellett fontos szerepet kap az alapszintű programozási készség fejlesztése és a megfelelő statisztikai program csomagok használata. A tárgy végső célja, hogy a hallgatók az ismeretek felhasználásával jól dokumentált elemzéseket tudjanak végrehajtani az empirikus eszközárazás területén.

Fintech kihívások a pénzügyi szektorban

Tárgy kódja: 4MNBNAV04B , 4MNBNAV23M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók számára bemutassa a FinTech innovációk, üzleti modellek alapjait és a különböző felhasználási területeit. A tantárgy keretében a hallgatók megismerhetik számos innovatív technológiai megoldás esetében azok működési alapelveit, a felhasználási módokat, valamint, hogy ezek milyen változással lehetnek a ma ismert üzleti modellekre. Az üzleti modellek elemzésekor nagy hangsúlyt helyezünk a különféle piaci szereplők közötti együttműködések okainak feltárására, a különböző típusú piaci szereplők fejlődési és növekedési lehetőségeit is figyelembe véve. Fontos szerep jut továbbá a potenciális kockázatokkal, az ezeket célzó szabályozással és felügyelettel kapcsolatos témáknak. A tantárgy oktatása során kiemelt figyelmet kap az elméleti megalapozáson túl a gyakorlati tapasztalatok megosztása is. A széles körű tájékozódás érdekében valamennyi téma esetében az oktatás szakértő piaci szereplők közreműködésével zajlik.

Monetary and Financial Economics

Tárgy kódja: KOZNX4MN10

 

 

Nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények szerepe az átalakuló világban

Tárgy kódja: 4MNBNAV25M

A tantárgy célja olyan átfogó ismeretek átadása, amely világos képet nyújt a nemzetközi gazdasági-pénzügyi intézményrendszer működéséről, az érintett intézmények feladatköréről, azok változásáról és a szervezetek nemzetközi szabályozási rezsimben betöltött szerepéről, a velük szemben megfogalmazott kritikákról. A félév során – többek között – az Európai Unió, a Nemzetközi Valutaalap, a Nemzetközi Fizetések Bankja, a nemzetközi fejlesztésért és kereskedelemi szabályozásért felelős szervezetek kerülnek bemutatásra. A kurzus különösen nagy hangsúlyt fektet az aktualitásokra, így a 2007-ben kialakuló pénzügyi és gazdasági válságot indukáló intézményi hiányosságokra, a válság nyomán megvalósított intézményi reformokra. Az euroövezet krízise és az IMF szerepvállalása kiemelt témaköröket képeznek a tantárgy tematikájában. Az Európai Uniót és intézményrendszerét érintő aktuális kihívások, mint a migráció, a Brexit, a görög válságkezelés, Magyarország és az IMF kapcsolata, illetve a keleti tagországok bővítésének a kérdése mellett a feltörekvő Kína gazdasági rendszere és kereskedelmi kapcsolatai is bemutatásra kerülnek a félév során.

Shadow banking

Tárgy kódja: KOZNX4MN01

Students will gain an understanding of the activities, entities, risks and benefits of shadow banking (also called market-based finance). Venturing beyond the world of traditional banking, we will discuss amongst other things the reasons for the emergence of this form of finance, as well as its importance for consumers, regulators and central bankers. Through case studies, students will be able to come to a view on the potential global implications from the rapid rise of shadow banking in China (which features heavily in the international press), as well as on the extent to which shadow banking in the US contributed to the Great Financial Crisis. Students will familiarise themselves with a framework to assess financial stability implications. Shadow banking has continued its evolution, even since the crisis, and has featured high on policy-makers’ agenda. As such, we will present latest thinking on a number of relevant topics, such as collateralisation, peer-to-peer lending, crowdfunding, securitisation and the systemic importance of asset management.

Új gazdasági kihívások a globális világban

Tárgy kódja: 4MNBNAV24M

A tantárgy „A modern irányzatok a közgazdaságtanban” című tárgyhoz hasonlóan nemzetközileg elismert hazai és külföldi közgazdászok vendégelőadás-sorozatára épül. A cél az, hogy a hallgatók első kézből ismerhessék meg azokat a legfontosabb irányzatokat és kutatási eredményeket, amelyek a globális pénzügyi válságot követően növekvő mértékben befolyásolják a monetáris politikai döntéshozatalt Az előadók vagy maguk is monetáris politikai döntéshozók vagy az ő közvetett vagy közvetlen tanácsadói. A jövőbeli monetáris politika jelentősen módosulhat a válságkezelés során alkalmazott rendkívüli lépéseken túl is, a normalizálódást követően. A hallgatók a tantárgy keretében olyan naprakész ismeretekre tehetnek szert, amelyek a tankönyvekben még nem szerepelnek és legfeljebb szakfolyóiratokból és más médiából ismerhetők meg. Így nagyon hasznos kiegészítője a korábbi tanulmányoknak, mert a hallgatók tudása naprakész és gyakorlatias elemekkel egészül ki a kiválasztott monetáris politikai témák legjobb ismerőinek, gyakran aktív művelőinek segítségével.

Projekt hetes tárgyaink

International Trade and Development

Tárgy kódja: 4MNBNAV05B

 

Szakszeminárium

Szakszeminárium I.

Tárgy kódja: 4MNBNAK06M

A tárgy célja a sikeres, minőségi szakdolgozat megírásához szükséges kutatási munka támogatása. A szakszemináriumi jegy első féléves megszerzésnek feltétele a szakdolgozat témavezetőjével való folyamatos konzultáció, a dolgozat 5 oldalas vázlatának (téma, hipotézisek és módszertan ismertetése) leadása és a szakszemináriumi workshopon való előadás.

Utolsó frissítés: 2019.12.15.