Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS MENEDZSER


J
elentkezési határidő: a 2020. februárjában indítandó képzésre 2020. január 15.
Helyszín: BUDAPEST

Jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar

Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Kutatási és innovációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel és készségekkel, képesek az innovációs területen működő szervezetek fejlesztési projektjeinek magas színvonalú tervezésére, előkészítésére, megvalósítására, valamint az eredmények fenntartásához szükséges tevékenységek ellátására, képesek tudományos kutatómunkára és felkészültek a doktori képzésben való részvételre. A képzés célul tűzi ki továbbá, hogy az intézményi és a vállalati környezet metszéspontjában megvalósuló kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges átfogó és interdiszciplináris (szakpolitikai, jogi, intézményi, innováció- és projektmenedzsment) elméleti és módszertani ismereteket nyújtson, nagy hangsúlyt fektetve a nemzetközi környezetben, az intézményközi hálózatokban való sikeres működéshez szükséges képességek megszerzésére is. Modern, piacképes és globálisan használható tudást biztosítunk. Ezen célkitűzések megvalósítását segíti továbbá az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakembereivel történő együttműködés.

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

- Kutatási és innovációs menedzser

A felvétel feltétele

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai vagy egyetemi képzésben) szerzett oklevél.

 

A képzés indításának feltétele

14 fő alatt a képzés nem indul

 

Képzési jellemzők

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben

Helyszíne: Budapest

 

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

 

Érdeklődni lehet

Kapcsolattartó/szakfelelős: Csabáné Csernus Szilvia

Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5316
E-mail: szilvia.csernus@uni-corvinus.hu

Honlap: www.uni-corvinus.hu/gkar/szakiranyukepzesek


Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a képzésen: 450.000. Ft/félév.

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

 

 

Egyéb információk

 

Kinek ajánljuk a képzést?

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiket érdekel

 • a kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez elengedhetetlen önálló elemzések, piacfelmérések készítése, azok gazdasági elemzése. Ezek a kompetenciák elengedhetetlenek lesznek mind azokban a pozíciókban, ahol a fejlesztési tervek készülnek, az államigazgatásban, fejlesztési ügynökségeknél, kutatási és innovációs tevékenységet folytató szervezeteknél.
 • a nemzeti és nemzetközi, kutatásfejlesztési programok és a vállalati, a nonprofit, a nemzeti költségvetési és az uniós finanszírozási lehetőségek és speciális tartalmi és eljárási felhasználási szabályaik megismerése,
 • a kutatásfejlesztési és innovációs stratégia kialakítása, az innovációs projektek irányítása, a részletek kidolgozása.
 • a kutatásfejlesztés és innováció kurrens stratégiai és projekttervezési technikáinak elsajátítása, a tervezés folyamatának menedzsmentje, mely vezetői képességek elengedhetetlenek a fejlesztési projektek kidolgozása, megvalósítása esetében.
 • a vállalati és a non-profit kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásához szükséges szabályozási, koordinációs és menedzsment ismeretek és képességek megszerzése.

 

A képzés rövid tartalma

a)      A Kutatási és innovációs menedzser szakon végzettek ismerik:

 • a projekttervezés és a projektmenedzsment, a közbeszerzés, a pénzügyek és a kutatásfejlesztés területének általános és speciális kérdéseit. 
 • a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek sajátosságait, a K+F stratégiai környezetét.
 • a K+F+I nemzetközi és hazai stratégiai és szakpolitikai környezetét, az innovációs ökoszisztéma rendszerét, annak működési elveit, folyamatait.
 • a kutatásfejlesztési és innovációs projektek egyedi pénzügyi tervezési módszereinek, eszközeit és elveit, valamint nemzeti és az uniós támogatások rendszerének speciális tartalmi és eljárási szabályait.
 • a tudás- és információmegosztás, a szabadalmakkal kapcsolatos alapvető jogi környezet, továbbá az intézményközi kommunikáció területének összefüggéseit, azok használatához szükséges eszközöket, terminológiát, nemzetközi kontextusban is.
 • a kutatási és innovációs projektek tervezésének, menedzselésének, mérésének, kommunikációjának és utánkövetésének elméletét, módszereit és modelljeit,
 • a hálózatépítés, információ-menedzsment alapjait és speciális kérdéseit nemzetközi kutatási környezetben.
 • a szakterületre vonatkozó pályázati rendszereket és a pályázatírás technikáit, és
 • rendelkeznek a hazai és nemzetközi környezetben, hálózatokban megvalósuló kutatási és innovációs projektekben résztvevő szereplők koordinálásához szükséges vezetési és szervezési ismeretekkel.


b)    
A megszerzett szakképzettség használható a következő ágazatokban, területeken:

 • Versenyszféra szereplői
 • Felsőoktatási intézmények
 • Területfejlesztési szervezetek
 • Közigazgatás

c)      A konkrét munkahelyek:

 • Térségi fejlesztési ügynökségek
 • Államigazgatás
 • Felsőoktatási intézmények
 • Kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységek folytató vállalatok
 • Technológiai transzferrel foglalkozó vállalatok

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

Stratégiai és üzleti tervezés                                                               5 kredit

Közbeszerzési jog                                                                             3 kredit

Innováció menedzsment                                                                   5 kredit

Közvetlen irányítású források                                                           5 kredit

Projektajánlatok menedzselése                                                         3 kredit

Az Európai Unió politikai rendszere és főbb szakpolitikái               3 kredit

Pályázatmenedzsment (Horizon Europe)                                          3 kredit

Közösségi pénzügyi menedzsment                                                   5 kredit

Innováció módszertan                                                                       5 kredit

Szellemi tulajdonjogok menedzselése                                              5 kredit

Projektmenedzsment                                                                         5 kredit

Stratégiai technológia menedzsment                                                5 kredit

Üzleti kommunikáció (választható tantárgy)                                    3 kredit

Felelősségteljes kutatás és innováció (választható tantárgy)            3 kredit

Szakdolgozat                                                                                    5 kredit

 

A kutatási és innovációs menedzser szakon végzettek alkalmasak:

A képzés a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket folytató magán és közszféra szereplőinél tevékenykedő szakemberek számára nyújt olyan létfontosságú modern, piacképes ismereteket az elmélet és gyakorlat terén, melyek iránt a hazai és nemzetközi kutatásfejlesztési és innovációs projektekben, nemzetközi hálózatokban tevékenykedő, a magán- és közszférához tartozó egyre növekvő számú szervezet erőteljesebb igényt támaszt.

 

Számonkérés és záróvizsga

A tantárgyak lezárása a GTK Kari Tanács által elfogadott tantervben rögzítettek szerint történik, melyre érvényes a hatályban lévő Tanulmányi- és vizsgaszabályzat.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat benyújtása és két opponens által történő elfogadása. A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.

A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást:

Szakfelelős: Deutsch Nikolett, PhD, egyetemi docens

(nikolett.deutsch(kukac)uni-corvinus(pont)hu)

Utolsó frissítés: 2019.10.24.