December - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Magyar Tudomány Ünnepe 2019

A Budapesti Corvinus Egyetem idén is számos programmal várja az érdeklődőket a november 4–30. között a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében. A Magyar Tudományos Akadémia 2019 novemberében 16. alkalommal rendezi meg a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét, amelynek idei mottója: „Értékteremtő tudomány”. Egyetemünk rendezvényei is e mottóra reflektálnak.

Gróf Széchenyi István 1825. november 3-án ajánlotta fel birtokainak egy évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. 2003 óta hivatalosan is ezen az évfordulón rendezik a Magyar Tudomány Ünnepét, amelyet a hónap során országos rendezvénysorozat kísér.

Részletes program

Ép szóban ép lélek – Egészségtudatos kommunikáció - 2019. 11. 06.

17.00–19.00, Corvinus Faculty Club

Szervező: BCE Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

Az est során a BCE Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet oktatói legfrissebb kutatásaik tükrében arra reflektálnak, hogy mekkora szerepe van a kommunikációnak az egészségesebb, illetve egészségtudatosabb életmód kialakításában. 

Előadások:

 

Aczél Petra: Családi kommunikáció mint lelki versenyképességfaktor

Az előadás célja, hogy a családi kommunikáció jelenségeit és jelentőségét megmutassa a lelki-mentális egészség kialakításában. Az elemző megközelítés egyrészt a lelki versenyképesség terminusát járja körbe, majd ennek szempontjain keresztül vizsgálja meg a családi kommunikációval kapcsolatos nemzetközi kutatások eredményeit és javaslatot tesz azok alkalmazására.Benczes Réka: Beszéljünk a rákról! De hogyan? Forgács Attila: Diétás kommunikáció

Az elhízottak aránya a rendszerváltást követően megduplázódott hazánkban, így az európai OECD országok leginkább elhízott népévé ettük magunkat. Mivel a túlsúly a leginkább tömegesedett egészségügyi probléma, indokolt lenne a fogyás. Érthető, hogy igen erős médianyomás próbálja rávenni a társadalmat az ideális testsúly elérésére. A szerző több mint 1200 különféle hazai nyomtatott fogyókúrareklámot gyűjtött össze. Minden 8000 magyarra jut legalább egy önálló fogyókúrás módszer. Semmilyen szolgáltatást, termékcsoportot, vagy eszmét nem hirdetnek ennyiféleképpen, mint a testsúlyfogyasztást. Az előadásban az évek során összegyűjtött reklámok alapján kapunk betekintést ezeknek a termékeknek a marketingjébe, és annak hatásaiba.

Sass Judit: Egészség és kommunikáció a munkahelyen

A munka természete és a munkahelyek folyamatos változással, átalakulással, bizonytalansággal jellemezhetők. Változik a munka és az egészség fogalmak jelentése is. A munkára a megélhetés biztosítása mellett tekinthetünk önaktualizációként, vagy napjainkban az élet értelmének forrásaként is. Napjaink munkahelye a hosszú távon fenntartott egészség és hatékony feladatvégzés alapjának tartott pozitív élményeket, biztonság- és kontrollérzetet kevésbé tudja nyújtani. A fejlődéshez, növekedéshez, jólléthez hozzájáruló értelmes  munka mint érték hangsúlyozása is jelentős terhet róhat a dolgozókra. A „boldoggá válás” és az „értelmes munka” végzése mint a „sikeresség” jele jelenhet meg, ami egyrészt kedvezőtlen következményekkel járhat a beavatkozásoknál, másrészt a „jelentést adó” szervezet és vezetői számára is megterelést jelenthet. Az előadás a támogató intervenciók lehetséges következményeit vizsgálja a változó, bizonytalan munkakörnyezet és az értelmes munka jelentőségét figyelembe véve.


Veszelszki Ágnes: Tényleg a nevetés a legjobb orvosság? A humor szerepe a munkahelyi kommunikációban

Az előadás azt a kérdéskört járja körül desktop-kutatás módszertanával, hogy a jelenleg érvényes menedzsment-szakirodalom mit állít, esetleg mit tanácsol a humor munkahelyi szituációkban történő használatáról, hogyan járul hozzá az egészséges munkahelyi légkör, továbbá a dolgozói elégedettség megteremtéséhez és megtartásához, külön kitérve az ajánlott és a kerülendő humorstílusokra, továbbá a női vezetők és a humor kapcsolatára.

 

A konferencia további részletei és a teljes absztraktok a konferencia honlapján érhetők el.

A sportgazdaság és a gazdálkodástudomány kapcsolata - 2019. 11. 08.

11.30-12.30, E.118.2

Szervező: Sportgazdaságtani Kutatóközpont

Az előadás célja bemutatni a sportgazdaság és a gazdálkodástudomány kapcsolódását, a terület elmúlt évtizedekben történő alakulását. A nemzetközi szinten is fiatal tudományterület önállóvá válásának és fejlődésének nemzetközi és hazai vonatkozású mérföldkövei kerülnek bemutatásra, valamint tisztázzuk a fogalmi kérdéseket, különbözőségeket is.

Program:

11.30 Dr. András Krisztina: A sportgazdaság és a gazdálkodástudomány kapcsolata

11.50 Kérdések

12.00 – 12.30 Kerekasztal-beszélgetés: A Sportgazdaságtani Kutatóközpont aktuális kutatásainak bemutatása

Résztvevők:

 

 • András Krisztina, PhD (Tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem GTK Vállalatgazdaságtan Intézet, Üzleti Gazdaságtan Tanszék; Igazgató, Sportgazdaságtani Kutatóközpont)
 • Havran Zsolt, PhD (Egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem GTK Vállalatgazdaságtan Intézet, Üzleti Gazdaságtan Tanszék, Sportgazdaságtani Kutatóközpont)
 • Herr Orsolya, PhD hallgató (Budapesti Corvinus Egyetem GTK Vállalatgazdaságtan Intézet, Üzleti Gazdaságtan Tanszék, Sportgazdaságtani Kutatóközpont)
 • Kajos Attila (Egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem GTK Vállalatgazdaságtan Intézet, Üzleti Gazdaságtan Tanszék, Sportgazdaságtani Kutatóközpont)
 • Kozma Miklós, PhD (Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem GTK Vállalatgazdaságtan Intézet, Üzleti Gazdaságtan Tanszék, Sporgazdaságtani Kutatóközpont)
 • Kynsburg Zoltán (Projektvezető, Sportgazdaságtani Kutatóközpont)
 • Máté Tünde, PhD (Egyetemi adjunktus, Budapest Corvinus Egyetem GTK Vállalatgazdaságtan Intézet, Üzleti Gazdaságtan Tanszék, Sportgazdaságtani Kutatóközpont)

Az esemény további részletei az alábbi linken olvashatók.

Kelet-Közép-Európa integrációs fejlettsége - 2019. 11. 11.

17.20–18.50, C.559

Szervező: BCE Világgazdasági Intézet

A program célja, hogy olyan gazdasági témákat mutasson és vitasson meg a résztvevőkkel, amelyek aktuálisak a kelet-közép-európai országok szempontjából. Az eseményen az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 számú Tehetségből fiatal kutató” - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban című projekt által támogatott kutatócsoport eredményei kerülnek bemutatásra.

Programterv:

17.20–17.40 Kollárik Ferenc (PhD hallgató): Konvergencia a visegrádi országokban az uniós csatlakozás előtt és után

17.40–18.00 Michl Dóra: Magyarország külgazdasági stratégiája Kínával és az Európai Unióval szemben – A keleti nyitás stratégia értékelése

18.00–18.20  Nagy Péter Artur: A visegrádi országok kereskedelmi kapcsolatai Nyugat-Európával – okozott-e szint- és trendváltozást a 2008–2009-es gazdasági világválság?

18.20–18.40 Tankovszki Oleg (PhD hallgató) – Endrődi-Kovács Viktória, PhD: Románia és Bulgária gazdaságiintegráció-érettsége

 Önvezető járművek a közeljövő társadalmában - 2019. 11. 12.

15.00–16.30, E.311

Szervező: BCE MMI Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont

A szakemberek meghatározó szerepet jósolnak az önvezető járműveknek a jövő fenntartható mobilitásában. Napjainkban a figyelmük a technológiai fejlesztés mellett egyre inkább a társadalmi és gazdasági hatások felé fordul. A Budapesti Corvinus Egyetem folyamatban lévő kutatása különösen arra az előttünk álló időszakra fókuszál, amikor az önvezető technológia terjedése felgyorsul, de még bizonyosan együtt kell működnie napjaink közlekedési rendszerének elemeivel és szereplőivel.

A workshop előadások és beszélgetés keretében az alábbi kérdéseket járja körül:

 

 • mikor várható az önvezető járművek elterjedése?
 • mit tudunk az átmeneti időszakról?
 • milyen más megoldások jellemzik majd a jövő mobilitását?
 • milyen társadalmi és gazdasági hatások jelezhetők előre?

Versenyfutás az idővel - 2019. 11. 15.

14.00–17.00, C.510

Szervező: BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet

A program célja feltárni a szülők és gyermekek együtt töltött idejének fontosságát, az idő mennyiségét és elsősorban minőségét tekintve. Az idő kérdése jelentős téma a közbeszédben, annak növekvő hiánya miatt egyre nehezebb egyensúlyt teremteni a munka és magánélet között, amelyben elegendő – mennyiségileg és minőségileg – időt tudunk gyermekünkre áldozni, hogy pozitív fejlődésüket biztosíthassuk. A bemutatott projektben tinédzsereket (12–16 év) és szüleiket kérdeztük a közösen eltöltött idővel kapcsolatos véleményükről. Kutatásunk célja rávilágítani arra is, hogyan változott a közös idő az új technológiai eszközök használatának hatására. Az eseményen az NKFIH által támogatott (K120086) kutatási projektünk eredményeit mutatjuk be, a kutatás vezetője prof. dr. Nagy Beáta.

Előadók:

 

 • Geszler Nikolett – Kutrovátz Kitti: A minőségi idő koncepciói és hatása
  – A szülőkkel töltött idő kapcsolata a kamaszok szubjektív jóllétével és
  iskolai teljesítményével
 • Róbert Péter: Mint a szülő, olyan elégedett a gyerek? A szubjektív jóllét
  generációk közti összefüggése
 • Kutrovátz Kitti: A közös időtöltéssel kapcsolatos percepciók - szülők és
  kamaszok perspektívája
 • Ságvári Bence: Digitális szülői szerepek. A laissez-faire-től a totális
  kontrollig
 • Nagy Beáta – Kutrovátz Kitti: Szülői mediálás és a képernyő előtt
  töltött idő 

 

Tudománymetria - tények, trendek, dilemmák - 2019. 11. 20.

10.00 - , A helyszín szervezés alatt.

Szervező: Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság és Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Tervezett program:

 • Török Ádám (akadémikus, Pannon Egyetem): Az egyetemi rangsorok 10 közgazdasági problémája
 • Telcs András (DSc, Pannon Egyetem): cím egyeztetés alatt
 • Dobos Imre (DSc, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) – Michalkó Gábor (DSc, Budapesti Corvinus Egyetem, MTA CSFK FTI) – Nováky Erzsébet (DSc, Budapesti Corvinus Egyetem): Habitus-metria: a hazai gazdaságtudományi habilitációs eljárások áttekintése nemzetközi összehasonlításban
 • Michalkó Gábor (DSc, Budapesti Corvinus Egyetem, MTA CSFK FTI) – Dobos Imre (DSc, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) – Sasvári Péter (Ph.D., Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Messze még a híd? A hazai gazdaságtudomány a nemzetközi áttörés útján
 • Sasvári Péter (Ph.D.) – Urbanovics Anna (doktorandusz) (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Az MTA IX. Osztály hazai listás folyóiratai a nemzetközi folyóiratminősítési követelmények tükrében
 • Soós Sándor (Ph.D.; MTA Könyvtár és Információs Központ): A tudománymetria elmélete a gyakorlatban
 • Bakacsi Gyula (CSc, Budapesti Gazdasági Egyetem) – Sasvári Péter (Ph.D., Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Alkalmasak-e a tudománymetriai mérőszámok tudományágak közötti összehasonlításra, rangsorolásra?
 • Vörös József (akadémikus, Pécsi Tudományegyetem): Szigmától az Omegáig

 Hogyan növelhető Magyarország versenyképessége? - 2019. 11. 20. 

14.00–16.00, BCE Faculty Club

Szervező: Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság és Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

A Budapesti Corvinus Egyetem és az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Ipar és Vállalatgazdaságtani albizottsága a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény keretében szervezett kerekasztal-beszélgetése fórumot kínál a kormányzati, a kutatóintézeti és az egyetemi szakértők számára, hogy ütköztessék, megvitassák a különböző elképzeléseket, koncepciókat Magyarország versenyképessége kapcsán.

Meghívott résztvevők:

 

 • Csath Magdolna (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
 • Czakó Erzsébet Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Palotai Dániel (MNB)
 • Vakhal Péter (Kopint–Tárki)

 “Közösen az egyetemen - a Corvinus Science Shop ünnepe” - 2019. 11. 20.

16.00–18.00, E.III

Szervező: BCE Corvinus Science Shop

A Corvinus Science Shop civil szervezetektől és közösségektől fogad kérdéseket, amelyeket az egyetemi oktatás és kutatás keretein belül válaszol meg abban a reményben, hogy ez a szélesebb társadalom számára értéket és hasznot jelent. Ily módon hozzájárul a Budapesti Corvinus Egyetemen a tudás és a tudomány értékteremtő erejéhez.

2017. májusi megalakulása óta a Gazdálkodástudományi Kar szerves része lett a Science Shop, egyre ismertebb és elfogadottabb szervezetként. Izgalommal tekintünk a jövőbe, és továbbra is azon dolgozunk, hogy a közös tudásteremtés érdekében összekössük a civil és társadalmi vállalkozói szektort az oktatás és kutatás szereplőivel.

Ennek jegyében tartjuk a következő rendezvényünket ”Közösen az egyetemen - a Corvinus Science Shop ünnepe” címmel 2019. november 20-án, szerdán, 16.00–18.00 között a BCE Főépület III-as előadójában (1093 Budapest, Fővám tér 8.).

A rendezvény első részében meghívott előadók segítségével és az érintettek bevonásával, egy workshop keretében áttekintjük a szervezet kétéves működését és hatásait. Ezt követően, a rendezvény második felében Dékán Asszony részvételével díjátadó ünnepséget tartunk, amelyen átadjuk a Hallgatói, Oktatói és Civil Díjakat. Ekkor hirdetjük meg a jövő évi díjak is.

 

A rendezvény nyitott az érdeklődők számára, de regisztrációköteles. Kérjük, ezen a linken regisztráljon legkésőbb 2019. november 10-éig.

 

Fenntarthatóság és értékteremtés - 2019. 11. 21.

13.00–15.00, BCE Faculty Club, Konferenciaterem

Szervező: BCE ETDT

A konferencia a fenntarthatóság és az értékteremtés kérdésköréhez kapcsolódóan az elmúlt időszak sikeres tudományos diákköri munkáiba nyújt betekintést.

 

 • Wimmer ÁgnesA résztvevők köszöntése, bevezetés
 • Wimmer Ágnes – Jeney László – Harangozó Gábor: A fenntarthatóság gondolata a TDK kutatásokban
 • Bánóczi Anna: Lakni vagy nem lakni? – Ingatlanpiaci folyamatok elemzése a fővárosban, fókuszban az Airbnb
 • Maró Zalán Márk: Az EU bio címke helyzete magyar fogyasztók körében – Ismertség és rendszeres vásárlás tényezői
 • Czapp Nikolett – Domokos Csenge Virág – Gera Anna: Helyi termék, mint a periférikus térségek identitásképző és településmarketing eszköze
 • Michels Ambrus: Gratia supponit naturam – avagy az önkéntes egyszerűsítés elvének értékelése & A fenntartható élet és a természettel ápolt személyes kapcsolat közötti összefüggések vizsgálata
 • Harnberger Bianka: CSR kommunikáció fogyasztói megítélése a fast fashion iparágban - A H&M példáján keresztül
 • Márton János: A lakossági szelektív hulladékgyűjtés attitűdjei és gátjai

 

A 10 perces előadásokat rövid beszélgetés követi.

Turisztikai termékek innovatív fejlesztése - 2019. 11. 22.

15.00–16.30, E.311

Szervező: MMI Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont

Az MMI Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont könyvbemutatóján a turisztikai termék fogalmának értelmezésébe és működésének rejtelmeibe kap betekintést a közönség. A turisztikai termék egy konstrukció, amely egyrészről elméletileg transzdiszciplinárisan megalapozott idea, másrészről a mindennapok gyakorlatában az adott desztinációba érkező vendégek igényeit kielégítő, a kézzelfoghatóságot éppen csak súroló szolgáltatáshalmaz. Az Akadémiai Kiadó által megjelentetett tanulmánykötet oldalain a téma szakértői (egyes esetekben szerelmesei) megfogalmazzák, mit jelent és ideális esetben hogyan működik egy-egy turisztikai termék, majd példákkal, esettanulmányokkal támasztják alá annak gyakorlati megvalósulását. A kiadvány arra vállalkozik, hogy a hazai és a nemzetközi szakirodalomra, tudományos vizsgálatokra, szakértői megfigyelésekre, jó gyakorlatokra és persze a szerzők kreativitására alapozva bemutassa a turisztikai termékek palettáját. Az olvasó találkozhat tradicionálisabb termékkel (városi turizmus, bevásárlóturizmus, gasztroturizmus, konferenciaturizmus), szembesülhet úgynevezett niche (rés) termékekkel (kalandturizmus, buliturizmus, sportturizmus, hajós turizmus, szenior turizmus, tudományos turizmus) és végül, de nem utolsósorban elmélyülhet a horizontális, szinte minden terméket átható szemléletformálásban (akadálymentesítés, szexualitás, fenntarthatóság, felelősségteljesség, lassúság). A kötet tanulmányainak gondolatvilágát az innováció szükségszerűsége vezérli.

 

A bemutatott könyv:

Irimiás Anna – Jászberényi Melinda – Michalkó Gábor (szerk.) 2019: A turisztikai termék innovatív fejlesztése. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 

A kötet szerzői és fejezetei:

 

 • Michalkó Gábor: Elöljáróban a turisztikai termékekről való gondolkodás legújabb fejezetéhez
 • Irimiás Anna – Jászberényi Melinda – Michalkó Gábor: Az innováció szerepe a turisztikai termékfejlesztésben
 • Pinke-Sziva Ivett: Városi turizmus: élménysűrítés a „civilizáció legszofi sztikáltabb kulturális termékei” között
 • Tömöri Mihály – Michalkó Gábor: A bevásárlóturizmus
 • Boros Kitti: Konferenciaturizmus
 • Szakály Orsolya: Gasztroturizmus
 • Jászberényi Melinda – Miskolczi Márk: Szállodahajó-turizmus a tengeren
 • Kökény László: Sportturizmus
 • Bódis Gábor: Kalandturizmus
 • Molnár-Csomós Ilona: Buliturizmus
 • Gyulavári Tamás – Ásványi Katalin: Szeniorturizmus
 • Sipos Júlia: A tudomány mint a turisztikai termékfejlesztés Niche-e
 • Farkas Jácint: Az akadálymentesítés primátusa a turisztikai termékfejlesztésben
 • Hegedüs Sára – Lontai-Szilágyi Zsuzsanna: Fenntartható turizmusfejlesztésű
 • Pécsek Brigitta: Lassú turizmus: a fenntartható fejlesztési alternatíva
 • Ásványi Katalin: Felelős turizmus
 • Kálmán László: Turizmus és szexualitás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Értékteremtő tudomány – értékteremtő logisztika - 2019. 11. 28.

14.00–, MTA, Nádor u. 7.  fsz. 29-es tárgyaló

Szervező: MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság

A konferencia keretében az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság tagjai mutatják be kutatási eredményeiket.

Témáink előzetesen a következők lesznek:

 

 • Zöld ellátásilánc-menedzsment kutatási projekt tapasztalati
 • Reverse logisztika
 • Vasúti-közúti szállítás szervezése új típusú átrakóval
 • A versenyképesség kutatási eredmények
 • Ipar 4.0  

 

„Tehetségből fiatal kutató” – Bemutatkozik a TudCom kutatócsoport - 2019. 11. 29.

13.40–14.25, C.510

Szervező: BCE Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

A tudománykommunikáció – különösen az áltudományos nézetek térnyerése révén – napjaink egyik legnépszerűbb és robbanásszerűen fejlődő társadalomtudományi kutatási területe.

A Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, együttműködésben a 2017 óta működő TudCom tudománykommunikációs kutatócsoporttal és a Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolával – 2018-ban tudománykommunikációs konferenciasorozatot indított, illetve két önálló tematikus folyóiratszámot (Jel-Kép, Filológia.hu) is megjelentetett.

Kutatócsoportunk ehhez a széles hatókörű munkához csatlakozott a tudományos íráskészséget feltáró kutatásával.

Az egy mesterszakos hallgatóból és két doktoranduszból álló kutatócsoportban az oktatók-kutatók tapasztalatairól végeztünk felmérést: azt vizsgáltuk, hogy a magyar felsőoktatásban dolgozó oktatók-kutatók miképpen látják a hallgatók tudományos (célú) írásos produktumait és a tudományos szövegekkel kapcsolatos elvárásokat.

Az eseményen az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 számú Tehetségből fiatal kutató” - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban című projekt által támogatott kutatócsoport eredményei kerülnek bemutatásra.

Az európai integráció hatalmi geometriájának és tagállami érdekérvényesítő képességének változása - 2019. 11. 29.

14.25–15.10, C.510

Szervező: BCE

Az európai integráció a 2008-ban kezdődött világgazdasági válság utáni időszakban történetének egyik legnagyobb kihívásával került szembe. Az európai szuverén adósságválságra adott válaszok, majd az Egyesült Királyság döntése az EU elhagyásáról alapvetően formálja át az európai integráció jellegét. A tagállami érdekérvényesítés hagyományosnak nevezhető kereteit a Lisszaboni Szerződés már önmagában is megváltoztatta, a gazdasági kormányzás jogi kereteinek, új hatósági intézményrendszerének és szabályozó folyamatainak kiépítésével a belső hatalmi függőségi rendszer alapvetően átalakult.

A kutatás alapkérdése, hogy milyen módon alakult át az integráció belső hatalmi függőségi rendszere az utolsó integrációs szerződés aláírása óta eltelt évtizedben, és milyen folyamatok határozzák meg a tagállami érdekérvényesítést.

Az eseményen az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 számú Tehetségből fiatal kutató” - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban című projekt által támogatott kutatócsoport eredményei kerülnek bemutatásra.

Tervező vezetők a körkörös gazdaságban - A designkommunikáció interdiszciplináris pozicionálása – 2019. 11. 29.

11.40–13.10, C.425

Szervező: BCE Marketing-, Média és Designkommunikáció Tanszék

A designkommunikáció avagy tervezői kapcsolatteremtés olyan tervezői módszertan, amely a klasszikus terméktervezés kontextusán túl, értelmezhető és alkalmazható nemcsak képzett designerek, de közgazdászok, vezetők, menedzserek és gyerekek esetében  is.

A tudomány ünnepére szervezett kötetlen beszélgetésünk során bemutatjuk a designkommunikáció mint tervezői szemlélet interdiszciplináris pozicionálását, és a nem tervezői közegben elért lehetőségeit. Szemléltetjük, hogy a designkommunikáció alkalmazói helyzetekben mind menedzsereket, mind fiatal felnőtteket és akár hatodik osztályos gyerekeket képessé tesz arra, hogy a körkörös gazdaság követelményeire reflektáló fejlesztési javaslatokat alkossanak.

A beszélgetést a résztvevőkkel közösen vallott értékekből épülő javaslattal zárjuk.

Regisztrálni ITT lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.11.27.