November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 25 26 27 28 29
30  

Nappali mesterképzésben meghirdetett szakok

Figyelem! A finanszírozási oszlopban levő „A” jelölés a Corvinus Ösztöndíjas képzést jelenti.

A részletes információk megtekinthetők a felvételi tájékoztató „Corvinus Ösztöndíjas képzés” fejezetében!

Munkarend

Fin. Forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

N

A

ellátásilánc-menedzsment(2)

támogatott

4

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

N

K

ellátásilánc-menedzsment(2)

450 000 Ft

4

N

A

marketing(3)

támogatott

4

N

K

marketing(3)

450 000 Ft

4

N

A

pénzügy(4)

támogatott

4

motivációs beszélgetés (Sz) és pénzügy (Í)

N

K

pénzügy(4)

450 000 Ft

4

N

A

számvitel(2)

támogatott

4

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

N

K

számvitel(2)

450 000 Ft

4

N

A

vállalkozásfejlesztés(1)

támogatott

4

N

K

vállalkozásfejlesztés(1)

450 000 Ft

4

N

A

vezetés és szervezés(5)

támogatott

4

N

K

vezetés és szervezés(5)

450 000 Ft

4

 

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.

(3) A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.

(4) Választható specializációk: befektetés-elemző; pénzügypolitika és közpénzügyek; vállalati pénzügy.

(5) Választható specializációk: controlling és teljesítménymenedzsment; emberierőforrás- és szervezetfejlesztés; szervezetalakítás és folyamatszervezés.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A képzések Corvinus Ösztöndíjas finanszírozási és önköltséges finanszírozási formában kerülnek meghirdetésre. A felvétel és a képzések finanszírozásának sajátosságairól a Budapesti Corvinus Egyetemen a Tájékoztató 6.4. fejezetében olvashat. A CORVINUS által kiírt ösztöndíj pályázat feltételeiről a www.uni-corvinus.hu/hello oldalon olvashat.

A besorolási határozat tartalmazza, hogy felvétel esetén önköltséges finanszírozási formára Corvinus Ösztöndíjprogram keretében nyert felvételt.

A felvételi vizsga különeljárási díja 4 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül. Számlát vezető pénzintézet: OTP, számlaszám: 11784009-22229896-00000000; Közlemény: 227000/200 felvételi vizsga 2020K Minta Elemér. A 4 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező a Karon belül hány mesterképzési szakra jelentkezik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen a Kar honlapján, a www.uni-corvinus.hu/gkar Felvételi és képzés menüpont alatt olvashatnak.

Az előzetes kreditelismerési eljárásról a Kar honlapján található bővebb információ. A honlapról letölthető kreditelismerési kérelmet 2019. november 20-ig kérik beküldeni a Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Irodájába, Fővám tér 8. 142-es iroda.

Az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést, úgy még az oklevél minősítéséről szóló igazolás feltöltése is szükséges.

 

Ellátásilánc-menedzsment (Nappali)

A szakmai és motivációs beszélgetés során szerezhető pontszámok az alábbi részpontokból tevődnek össze:
- szakmai beszélgetés során Tevékenységmenedzsmentből húzott tétel alapján (maximum 15 pont), és motivációs beszélgetés alapján (maximum 15 pont) szerezhető.
A tételsor a Gazdálkodástudományi Kar honlapján elérhető.

 

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2020. január 09-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.


Intézményi szabályok

Pontszámítás a gazdaságtudományok képzési terület alábbi mesterképzési szakjai esetében:

Ellátásilánc-menedzsment (nappali képzés) marketing  (nappali képzés),  számvitel (nappali képzés), vállalkozásfejlesztés (nappali képzés), vezetés és szervezés (nappali képzés):

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan,

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

 

A gazdaságtudományok képzési terület pénzügy (nappali képzés) mesterképzési szak esetében a pontszámítás az alábbiak szerint történik:

 • írásbeli vizsga (max. 30 pont): pénzügy (Vállalati pénzügy és Pénzügytan),
 • szóbeli vizsga  (max. 20 pont): motivációs beszélgetés,
 • oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),
 • többletpontok (max. 10 pont).

Mesterképzési szakra csak az a jelentkező vehető fel, akinek felvételi összpontszáma minimum 50 pont.

 

Pontszámítás:

Marketing (nappali képzés), számvitel (nappali képzés), vállalkozásfejlesztés (nappali képzés), vezetés és szervezés (nappali képzés), ellátásilánc-menedzsment (nappali képzés):

Felvételi pontok:

 • oklevél minősítése alapján: 40 pont és
 • szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont és
 • vállalatgazdaságtan: 20 pont


Pénzügy (nappali képzés):

Felvételi pontok:

 • motivációs beszélgetés: 20 pont és
 • oklevél minősítése alapján: 40 pont és
 • pénzügy: 30 pont


Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
 • fogyatékosság: 2 pont
 • gyermekgondozás: 2 pont
 • hátrányos helyzet: 2 pont
 • OTDK 1-3. hely: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3.fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél (Amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést, úgy még az oklevél minősítéséről szóló igazolás
feltöltése is szükséges.)
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

 

Utolsó frissítés: 2019.11.12.