Augusztus - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Kreditelismerési eljárás

 KREDITELISMERÉSI KÉRELEM

 A kreditelismerési kérelem beadására vonatkozó határidő: 2019. augusztus 8. (csütörtök). A felsorolt dokumentumokat kérjük postai úton beküldeni, vagy személyesen leadni. A beadás helyszíne:

 BCE Gazdálkodástudományi Kar Tanulmányi Iroda

1093 Budapest, Fővám tér 8. I.emelet 142-es szoba

 

A mesterképzésre történő jelentkezés feltételei:

- alapképzésben (korábban főiskolai alapképzésben) megszerzett felsőfokú oklevél,- kreditelismerési eljárás lefolytatása,- sikeres felvételi vizsga, valamint a felvételi ponthatár elérése


A kreditelismerési eljárás keretében a jelentkezés feltételéül szolgáló felsőfokú végzettségről a Kar Kreditátviteli Bizottsága megállapítja, hogy a jelentkező korábbi tanulmányai során megszerzett kreditjeiből az adott mesterszakon mennyi ismerhető el bemeneti feltételként.

 

KINEK KELL / NEM KELL BEADNI?

 

1. TELJES KREDITÉRTÉKKEL BESZÁMÍTHATÓ SZAKOK ESETÉN - NEM KELL

Azoknak a jelentkezőknek, akik a felvételi tájékoztatóban  a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakok valamelyikén végeztek, kreditelismerési eljárást nem kell kezdeményezniük.

 

2. ELSŐSORBAN FIGYELEMBE VEHETŐ SZAKOK ESETÉN – KELL

A  Kari Kreditátviteli Bizottság döntése alapján  teljes kreditérték beszámításával elfogadhatók a felvételi tájékoztatóban az elsősorban figyelembe vehető szakokon  végzett tanulmányok is,  a  Kormányrendelet értelmében azonban ezek a szakok nem minősülnek teljes kreditértékkel  beszámítható alapszaknak,  ezért  a kreditelismerési kérelmet   az ezeken a  szakokon végzetteknek is be kell adniuk. 

A  2015. évi általános felvételi  eljárásban a meghirdetett mesterszakokra teljes kreditérték beszámításával elfogadhatóak az 1993. évi felsőoktatási törvény, valamint a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996-os Kormányrendelet rendelkezései alapján, az egyetemi alapképzésben szerzett okleveles közgazdász végzettséget és a főiskolai alapképzésben szerzett közgazdász végzettséget tanúsító oklevelek. Kreditelismerési kérelmet azonban nekik is le kell adniuk!

 

3. EGYÉB, MEGHATÁROZOTT KREDITEK TELJESÍTÉSÉVEL FIGYELEMBEVEHETŐ SZAKOK – KELL

Továbbá mindazoknak, akik a felvételi tájékoztatóban az egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe  vehető szakok  valamelyikén végeztek, kreditelismerési  kérelmet  kell benyújtaniuk.

A  2019.  évi szeptemberi  pótfelvételi eljárásban a  meghirdetett mesterszakokra vonatkozó  teljes- és elsősorban figyelembe vehető szakok listája itt található.

 

MIT KELL BEADNI?

A kreditelismerési eljárás során a jelentkezőknek

  • kreditelismerési kérelmet
  • a mesterszak bemeneti követelményeit tartalmazó tantárgylistát
  • a tanulmányokat igazoló dokumentumokat ( hitelesített index másolat, vagy  oklevélmelléklet, stb.)
  • az eljárási díj banki átutalásáról szóló igazolást

 

1.  Kreditelismerési kérelem

2. Tantárgylista

A  kiválasztott mesterszakra vonatkozó, elismertetni kívánt ismeretkörök listája


3. A tanulmányokat igazoló dokumentumok 

A felsőoktatásban korábban teljesített tanulmányokat igazoló hiteles dokumentumok (kreditigazolás/leckekönyv/oklevél melléklet, stb.) - Hiteles másolat:

  • azon felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztálya által kiállított teljesített tanulmányokat igazoló hitelesített másolat, általa kiadott eredeti aláírással és bélyegzővel ellátott dokumentum, ahol az alapvégzettségét szerezte/szerzi
  • magyar közjegyző által készített hiteles másolat,
  • Magyarország külképviseleti szervei által hitelesített dokumentum.

 

4. A kreditelismertetési eljárási díj befizetése

A kreditelismerési eljárás díjköteles, az eljárás díja: 5825,-  forint.

 Az eljárási díj befizetése banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számlaszámára utalva.  A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni  a  „Kreditelismerési eljárás ” megnevezést és a kérelem  benyújtójának nevét!

 

Budapesti Corvinus Egyetem Számlaszám:

11784009-22229896-00000000

Számlát vezető pénzintézet neve:  OTP

Közlemény: 227000/200  Kreditelismerési eljárás 2019P Minta Elemér 

 

HOGYAN ÉS MEDDIG KELL BEADNI?

A felsorolt dokumentumokat kérjük postai úton beküldeni vagy személyesen leadni 2019. augusztus 8 –ig (csütörtök).

A beadás helyszíne:

BCE Gazdálkodástudományi Kar Tanulmányi Iroda

1093 Budapest, Fővám tér 8. I.emelet 142-es szoba

Telefon: 482-5559
Ügyfélfogadás: Hétfő 9.00–12.00 óráig és Szerda 9.00–12.00

A  beadott kérelem alapján a Kreditelismertetési  Bizottság  kreditelismerési határozatot állít ki. A határozat elkészültéről a kérelmet, beadó jelentkezőket  e-mailben vagy telefonon értesítjük.

Amennyiben a felvételiző rendelkezik elfogadó, vagy feltételes elfogadó határozattal a 2019. évi keresztféléves, vagy a normál felvételi eljárásról, úgy ebben a felvételi eljárásban az a határozat érvényes, és fel tudja tölteni a 2019P eljárás során az E-felvi rendszerébe, és nem kell újra lefolytatni a kreditelismertetési eljárást.

A határozatot a jelentkező E-felvi rendszerben megadott email címére küldjük el. A határozat másolatát a jelentkezőnek legkésőbb  2019. augusztus 08-ig elektronikusan fel kell töltenie a felvi.hu oldalára a “csatolandó dokumentumok/egyéb”  rovatába.

Utolsó frissítés: 2019.07.31.