November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 

TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Pótjelentkezési határidő: 2019. augusztus 15. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Letölthető jelentkezési lap

A képzésért felelős kar

Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Turisztikai fejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja

A képzés során a szakemberek megismerkedhetnek a turizmus modern tendenciáival, jövőbeli alakulásával, a térségi termékfejlesztés szabályaival, és az új attrakciók integrálásának követelményeivel. Elsajátítják a szolgáltatás marketing és a turizmus marketing legkorszerűbb elveit. A turisztikai és más területekről érkezők egyaránt megtanulják az online marketing és értékesítés ismereteit. Elsajátítják a turizmus fejlesztés új elveihez igazodó követelményeket.  Az önkormányzatoktól, más szakmákból, illetve a turizmus középvezetői pozícióiból érkező hallgatóknak olyan térségi menedzsment, fejlesztési, szervezési és marketing ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a térségükben megvalósuló turisztikai fejlesztések integrálására, az attrakciók sikeres működtetésére, a mai követelményeknek megfelelő értékesítés végrehajtására. Modern, piacképes és globálisan használható tudást biztosítunk.

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Turisztikai fejlesztési menedzser

A felvétel feltétele

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai vagy egyetemi képzésben) szerzett oklevél.Így programunkra a közgazdász végzettséggel és a nem közgazdász  előképzettséggel rendelkezőket is várjuk.

A képzés indításának feltétele

14 fő alatt a képzés nem indul.

Képzés jellemzői

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben, órarend szerint

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

 
 Önköltség a budapesti képzésen: 345.000 Ft/félév.
 

 A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000 Ft) befizetése.


A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.


Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 
 
 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról kérjük, a kapcsolattartónál érdeklődjenek.

Érdeklődni lehet

Kapcsolattartó augusztus 12-ig:

Dr. Jászberényi Melinda (egyetemi docens, szakfelelős)

Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. emelet 313., Marketing és Média Intézet Titkársága

E-mail: jaszberenyi(kukac)uni-corvinus(pont)hu vagy melinda.jaszberenyi(kukac)gmail(pont)com. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kapcsolattartó augusztus 12-től: Szórádi Anikó

 
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
 
Tel/fax: (1) 482-5041
 
 

Egyéb információk

Kinek ajánljuk a képzést?

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiket érdekel

 

 • Modern turizmus követelményein alapuló önálló elemzések, piacfelmérések elkészítésére, azok gazdasági elemzése. Ezek a kompetenciák elengedhetetlenek lesznek mind azokban a pozíciókban, ahol a fejlesztési tervek készülnek, az államigazgatásban, illetve a fejlesztési ügynökségeknél.
 • Fejlesztési projektek irányítása, a részletek kidolgozása. Ezen képesség elengedhetetlen lesz a desztinációk komplex fejlesztésénél, a fejlesztési ügynökségek középvezetői pozícióiban, illetve a desztinációs marketing szervezeteknél. 
 • Államigazgatás dolgozójaként képes lesz feltérképezni a fejlesztéseket hátráltató szabályozásokat, eljárásokat, és javaslatokat tud megfogalmazni ezek feloldására.
 • Önkormányzatok felelőseként koordinálni a területükön tervezett turisztikai fejlesztésekhez szükséges szabályozásokat, tevékenységeket.
 • Szállodaipari vezetőként kompetenciát szerezni új fejlesztési projektek kidolgozására, megvalósítására.
 • Turisztikai szolgáltatók fejlesztési vezetőjeként a kínálat modernizálásában, a fejlesztési projektek irányítása.

 

 

A képzés rövid tartalma:

a)      A Turisztikai fejlesztési menedzser szakon végzettek ismerik:

 

 • Turizmus fejlesztés tendenciáit, jövőbeli alakulását,
 • Térségi termékfejlesztés szabályait,
 • Új attrakciók integrálásának követelményeit,
 • Online marketing és értékesítés ismereteit,
 • Elsajátítják a turizmus fejlesztés elveihez igazodó követelményeket,
 • Térségi menedzsment ismereteket.

 

 

b)     A megszerzett szakképzettség használható a következő ágazatokban, területeken:

 

 • Turisztikai ügynökségek, szervezetek
 • Területfejlesztési szervezetek
 • Turizmus marketing szervezetek
 • Közigazgatás

 

 

c)      A konkrét munkahelyek:

 

 • Magyar Turisztikai Ügynökség
 • Térségi fejlesztési ügynökségek
 • Térségi Marketing szervezetek
 • Turizmus fejlesztésében érintett önkormányzatok
 • Államigazgatás
 • Turizmus, vendéglátás, szállodaipar

 

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

Turisztikai trendek

5 kredit

Turizmusfejlesztés

5 kredit

Desztináció-menedzsment

5 kredit

Turizmus marketing és menedzsment esettanulmányok

5 kredit

Szolgáltatásmarketing

5 kredit

Turisztikai projektek elemzése

5 kredit

Rendezvényszervezés és turizmus

5 kredit

Fenntartható turizmus és CSR

5 kredit

On-line marketing és közösségi média

5 kredit

Önkormányzatok szerepe a turizmusban 

5 kredit

Fesztiválturizmus (választható tantárgy)

5 kredit

MICE turizmus (választható tantárgy)

5 kredit

Szakdolgozat

5 kredit

 

 

A turisztikai fejlesztési menedzser szakon végzettek alkalmasak:

A turizmus létesítményi menedzserek, turizmus térségi menedzserek, rendezvényszervezők és a turizmus egyéb területein dolgozók, például önkormányzatok turisztikai szakemberei számára is létfontosságú modern, piacképes ismereteket ad. A 2016 évi CLVI törvény új kereteket szabott a turizmus fejlesztésének. Ez újfajta tudást, az eddigitől eltérő megközelítést követel meg, amely már a modern turizmus igényein és az e-commerce vezérelte kereskedelmen kell, hogy alapuljon.

 

Számonkérés és záróvizsga:

A tantárgyak lezárása a GTK Kari Tanács által elfogadott tantervben rögzítettek szerint történik, melyre érvényes a hatályban lévő Tanulmányi- és vizsgaszabályzat.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat benyújtása és két opponens által történő elfogadása. A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.

 

A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást:

Szakfelelős: Dr. Jászberényi Melinda egyetemi docens (melinda.jaszberenyi(kukac)gmail(pont)com)

Honlap: www.uni-corvinus.hu/ttk

Facebook: https://www.facebook.com/bceturizmuskutatas/

 

Utolsó frissítés: 2020.02.09.