Augusztus - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Projektmenedzsment (fővállalkozás) szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak-

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Jelentkezési lap

Programunkra a közgazdász végzettséggel és a nem közgazdász előképzettséggel rendelkezőket is várjuk.  A Bolognai rendszerű oktatási struktúrában a bemeneti diplomától függően különbözik majd  a szerzett szakképzettség oklevélben történő megnevezése is. Közgazdász bemeneti feltétel esetén:  Szakközgazdász projektmenedzsment szakon. Más, (nem közgazdász) bemeneti  feltétel esetén: Projektmenedzsment specialista.

A képzés célja:

A hallgatók számára a projektek környezetének megértéséhez, a projektek kialakításához és azok hosszú távú sikeres működtetéséhez szükséges projektmenedzsment ismeretek elsajátíttatása.  A szakon folyó képzés biztosítja mindazoknak az ismeretköröknek az elsajátítását, amelyek szükségesek a projektek környezetének megértéséhez, a projektek kialakításához és azok sikeres teljesítéséhez.

A képzések bemeneti feltételei: 

1.       A gazdaságtudományok képzési terület alapképzésében  szerzett  közgazdász oklevél.

2.       Képzési területtől független alapképzésben szerzett  oklevél .

A képzés indításának feltétele: minimum 20 fő

 A képzés időtartama:  4 félév

A képzés formája : levelező,  a foglakozások   hetente egyszer, pénteken lesznek.

 A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség. A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a budapesti képzésen: 335.000 Ft/félév.

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó: Szórádi Anikó

Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.

Tel/fax: (1) 482-5041

E-mail: aniko.szoradi(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

Honlap: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=67602

Képzési jellemzők

A képzés irányultsága kerüli mind az ágazat-specifikus, mind a projekt szakmai tartalmából eredő specifikus megközelítést. Ezzel szemben a képzés olyan, módszertanilag megalapozott közelítésmódot alkalmaz, amely minden projekttípus esetén alkalmazható projektvezetési felkészültséget biztosít, nemcsak az egyes projektek vezetésére vonatkozóan, hanem az egyidejűleg több projektért felelős projektigazgatói feladatok ellátására is. A képzés szakmai felkészültséget biztosít pályázatok elkészítéséhez, hangsúlyt fektet a projektvezetési mesterséghez szükséges humán-készségek fejlesztésére, valamint a projektek kialakítását és teljesítését elősegítő innovációs és finanszírozási ismeretek biztosítására is. Tehát mindazoknak ajánljuk, akik munkájuk során a  projektekkel valamilyen szakmai szempontból kapcsolatba kerülhetnek. 

A szervezetek (vállalatok, intézmények, önkormányzatok stb.) működési környezetét egyre inkább a gyors és jelentős mértékű változások jellemzik. Ez a körülmény magát a szervezetet is változásra készteti annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljanak a kedvezőtlen hatások, továbbá, hogy kihasználhatóvá váljanak a kedvező lehetőségek. A változások irányát a szervezeti stratégia határozza meg, miközben a változás eszköze a projekt és a projektvezetés. Így elmondható, hogy a szervezetek hosszú távú sikeressége jelentős mértékben a sikeresen megvalósuló projekteken múlik.

A projektek minden téren betöltött egyre nagyobb szerepét mutatja az is, hogy a megelőző években a Világbank adatai szerint a világgazdaságban évenként megtermelt GDP mintegy 20%-át fordították különböző projektekre, amelyeknek mintegy fele valamilyen vonatkozásban sikertelen volt. Ezek a körülmények önmagukban is felhívják a figyelmet a korszerű és széleskörű projektvezetési ismeretek fontosságára. Ugyanakkor az egyes szervezetek (vállalatok, intézmények, önkormányzatok) a fejlesztések egyre jelentősebb hányadát pályázat útján megszerezhető pénzügyi forrásokkal finanszírozzák. A sikeres pályázat alapja a szakmailag megalapozott és szakszerűen megfogalmazott projekt.

A projektmenedzsment szak ahhoz nyújt megalapozott tudást az itt végzett hallgatók számára, hogy a szervezetek hosszú távú sikeres működése reálisan elérhető legyen. A szakon folyó képzés biztosítja mindazoknak az ismeretköröknek az elsajátítását, amelyek szükségesek a projektek környezetének megértéséhez, a projektek kialakításához és azok sikeres teljesítéséhez. A képzés irányultsága kerüli mind az ágazat-specifikus, mind a projekt szakmai tartalmából eredő specifikus megközelítést. Ezzel szemben a képzés olyan, módszertanilag megalapozott közelítésmódot alkalmaz, amely minden projekttípus esetén alkalmazható projektvezetési felkészültséget biztosít, nemcsak az egyes projektek vezetésére vonatkozóan, hanem az egyidejűleg több projektért felelős projektigazgatói feladatok ellátására is. Ugyanakkor egyaránt magában foglalja mind a projekttulajdonosi (a projekt kezdeményezője), mind a külső közreműködői (pl. fővállalkozó) szerepkörben szükséges ismeretköröket is. Ezzel együtt a képzés szakmai felkészültséget biztosít pályázatok elkészítéséhez, illetve azok értékeléséhez.

A képzési program a szűkebben vett projektvezetési ismeretek biztosításán, azok alkalmazási készségének fejlesztésén, valamint a megfelelő projektvezetési szemléletmód kialakításán túlmenően jelentős hangsúlyt fektet a projektvezetési mesterséghez szükséges humán-készségek fejlesztésére, valamint a projektek kialakítását és teljesítését elősegítő innovációs és finanszírozási ismeretek biztosítására is.

A képzési program egészéről elmondható, hogy az a nemzetközi gyakorlatban kialakult standardokkal összhangban van.

A program kurzusait az Egyetem gyakorlott, az üzleti életben elismert, nemzetközi tekintélyű oktatói vezetik. Az egyes kurzusokba rendszeresen bevonunk gyakorló vállalati és szabályozási szakértőket.

Diploma megszerzésének feltétele:

Sikeres  záróvizsga.

A szak tantervét és vizsgakövetelményeit a következő táblázat tartalmazza.

Ssz.

TANTÁRGYAK

Adható kredit

Össz. óra

FÉLÉVEK

I.

II.

III.

IV.

óra v.

óra v.

óra v.

óra v.

1.

Vállalatgazdaságtan

5

30

30 k

2.

Szervezeti stratégia1

5

30

30 k

3.

Marketingstratégia

5

30

30 k

4.

Szervezetirányítás

5

30

30 k

5.

Egyedi projektek vezetése2

11

60

30 k

30 k

6.

Vezetői gazdaságtan

5

30

30 k

7.

Döntésmódszertan

6

30

30 k

8.

Vállalkozás -innováció

5

30

30 k

9.

Projekt portfolió –menedzsment1

6

30

30 gy sz

10.

Tárgyalástechnika

5

30

30 gy

11.

Csoportos alkotástechnikai módszerek

5

30

30 k

12.

Szerződésjog

5

30

30 k

13.

Szervezeti projektvezetés2

5

30

30 gy sz

14.

Projektirányítás

11

60

30 k

30 gy sz

15.

Vezetői magatartás

6

30

30 gy

16.

Projektfinanszírozás

5

30

30 k

17.

Választható szaktárgy3

5

30

30 k

18.

Szakszeminárium
- egyéni foglalkozással

20

30

30 gy

ÖSSZESEN:

120

600

150

150

150

150

KOLLOKVIUMOK SZÁMA:

14

5

4

3

2

SZIGORLATOK SZÁMA:

3

1

1

1

1. A Szervezeti stratégia és a Projekt portfolió – menedzsment tárgyakból összevont szigorlat van a II. félév végén

2. Az Egyedi projektek vezetése és a Szervezeti projektvezetés tárgyakból összevont szigorlat van a III. félév végén

3. Javasolt választható szaktárgyak, amelyek közül egy tárgy választása kötelező

A javasolt tantárgyak: PRINCE projektvezetési eljárás, Ingatlanfejlesztési projektek, Pályázatkészítés és értékelés

Utolsó frissítés: 2019.08.23.