Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Kulturális turisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak-

Jelentkezési határidő: 2020. július 15. a 2020. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Jelentkezési lap

A képzésért felelős kar:

Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Kulturális turisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A képzés során a kulturális szakemberek megismerkedhetnek a turizmus alapfogalmaival, a turisztikai termékfejlesztéssel, valamint kifejezetten a kulturális turisztikai termékekkel és azok marketingjével. A hallgatóknak olyan vállalkozási, szervezési ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a kulturális intézmények látogatóbarát kialakítására, sikeres pályázatok megírására és hosszú távú vállalati kapcsolatok kialakítására. A rendezvényszervezés és a médiakapcsolatok kialakítása is fontos szerepet kap a képzésben.

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • Közgazdász alapdiploma esetén: kulturális turisztikai szakközgazdász

A felvétel feltétele:

 • Kulturális turisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzés esetén: Gazdaságtudomány képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai vagy egyetemi képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség.

A képzés indításának feltétele:

14 fő alatt a képzés nem indul

Képzési jellemzők

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben, órarend szerint

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a képzésen: 390.000. Ft/félév.

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó: Szórádi Anikó
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5041
E-mail: aniko.szoradi(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

Honlap: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=67602

Egyéb információk

Kinek ajánljuk a képzést?

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiket érdekel

 • a különböző kulturális rendezvények, mint fesztiválok, kiállítások stb., és kulturális intézmények menedzseri feladatai ellátása,
 • a kultúra és turizmus területén: kulturális turizmus piac kommunikációs és marketing eszközei, ezen belül az on-line marketing eszközeinek használata,
 • a célirányos kapcsolatépítés a médiával, social media alkalmazása,
 • a kulturális turisztikai projektek menedzselése.

A képzés rövid tartalma:

a)      A kulturális turisztikai menedzser szakon végzettek ismerik:

 • megvalósult hazai és nemzetközi kulturális és turisztikai projekteket,
 • kulturális intézmények sikeres kapcsolatát a médiával,
 • marketingkommunikációban rejlő lehetőségeket,
 • kulturális intézmények látogatóbarát szemléletét, stb.

 

b)     A megszerzett szakképzettség használható a következő ágazatokban, területeken:

 • kulturális turizmus,
 • örökségvédelem,
 • műemlékvédelem,
 • egyéb kulturális területek az önkormányzatoknál, turizmus szervezeteknél, stb.

Álláshelyek, pozíciók: Turisztikai menedzser, kulturális menedzser, rendezvényszervező, létesítményvezető, marketing munkatárs.

A következő szervezetek, szervezettípusoknál lehetséges a képesítéssel rendelkezők elhelyezése:

Települési - és intézményi kulturális szervezetek– ezen belül kiemelten:

kastélyok, várak, múzeumok, színházak, koncerttermek,művelődési házak, kiállítótermek, települési önkormányzatok, TDM szervezetek, stb.

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

Turisztikai termékek

5 kredit

Kulturális intézmények marketingje

5 kredit

Kulturális turizmus esettanulmányok

5 kredit

Marketingkommunikáció és menedzsment

5 kredit

Üzleti- és projekttervezés

5 kredit

Látogatómenedzsment

5 kredit

Rendezvényszervezés

5 kredit

On-line marketing

5 kredit

Kulturális projektek

5 kredit

Vállalati felelősségvállalás a kultúra területén

5 kredit

Médiakapcsolatok (választható tantárgy)

5 kredit

Fesztiválturizmus (választható tantárgy)

5 kredit

Szakdolgozat

5 kredit

 

A kulturális turisztikai menedzser szakon végzettek alkalmasak:

Települési - és intézményi kulturális szervezetek– ezen belül kiemelten kastélyok, várak, múzeumok, színházak, koncerttermek,művelődési házak, továbbá különböző kulturális rendezvények, mint fesztiválok, kiállítások stb., települési önkormányzatok, TDM szervezetek –menedzseri feladatai ellátására a kultúra és turizmus területén: kulturális turizmus piac kommunikációs és marketing eszközei, ezen belül az on-line marketing eszközeinek használatára, célirányos kapcsolatépítésre a médiával, kulturális turisztikai projektek menedzselésére.

Számonkérés és záróvizsga:

A tantárgyak lezárása a GTK Kari Tanács által elfogadott tantervben rögzítettek szerint történik, melyre érvényes a hatályban lévő Tanulmányi- és vizsgaszabályzat.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat benyújtása és két opponens által történő elfogadása. A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele:

Sikeres záróvizsga.

A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást:

Szakfelelős: Dr. Jászberényi Melinda egyetemi docens (melinda.jaszberenyi(kukac)gmail(pont)com)

Honlap: https://www.facebook.com/bceturizmuskutatas/

Utolsó frissítés: 2019.10.04.