December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak-

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar:
Gazdálkodástudományi Kar

Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Energiagazdálkodási szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

 

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

- Közgazdász alapdiploma esetén: energiagazdálkodási szakközgazdász A felvétel feltétele:

Energiagazdálkodási szakközgazdász szak esetén:
Legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél gazdaságtudományok képzési területen.

A képzés indításának feltétele:
20 fő alatt a képzés nem indul

Képzési jellemzők

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: A foglalkozások hetente egyszer péntekenként, 9:00 – 18:15 óráig folynak. A képzés nagymértékben épít az egyéni és csoportos feladatmegoldást támogató eLearning megoldásokra.

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Letölthető jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 450.000 Ft/félév

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó: Szórádi Anikó

Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.

Tel/fax: (1) 482-5041

E-mail: aniko.szoradi(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

Honlap: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=67602

Egyéb információk

 A képzés célja:


Az Energiagazdálkodási szakközgazdász képzés fő célja elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált, komplex ismeretanyag és elemzési képesség átadása a jövőjüket energetikai iparágban elképzelő szakemberek számára. A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.A szakközgazdász szakon a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain megszerzett közgazdász illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, a specialista szakon bármely képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A két féléves program résztvevőinek alkalma nyílik arra, hogy a versenyző, liberalizált villamos energia- és gázpiacok uniós és hazai jogszabályi, szabályozási környezetéről, valamint ezen piacok szerkezetéről, működési sajátosságairól átfogó, módszertanilag megalapozott ismeretekhez jussanak. A program alapozó tárgyai között a piacelemzéshez nélkülözhetetlen mikroökonómia és piacszerkezetek mellett az állami szabályozás elmélete és gyakorlata, valamint a hazai és uniós verseny- és energiajog megismerése is helyet kap. A módszertani tárgyak az energetikai vállalkozások vezetéséhez nélkülözhetetlen, szektor specifikus adatelemzési, számviteli és kontrolling, illetve befektetés elemzési ismereteket tárgyalják. A képzés szaktárgyai a villamos energia, a földgáz valamint a megújuló energia piacok működésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat dolgozzák fel, érintve a liberalizációs modellek, az energiakereskedelmi rendszerek és energiatőzsdék, az európai üvegházgáz kereskedelmi rendszer vagy a megújuló energia támogatási rendszerek megismerését. A program részét alkotja az energia ellátásbiztonság hazai és nemzetközi vonatkozásainak elmélyült megismerése, valamint az energiaszektort terhelő szociális problémák kezelésére szolgáló szabályozási technikák áttekintése.

A program kurzusait az Egyetem gyakorlott, az üzleti életben elismert, nemzetközi tekintélyű oktatói vezetik. Az egyes kurzusokba rendszeresen bevonunk gyakorló vállalati és szabályozási szakértőket.

Kinek ajánljuk a képzést:


A képzés elsősorban az energiaszektorban tevékenykedő vállalatok (engedélyesek) munkatársainak, közép-, illetve más iparágakból érkező felsővezetőinek nyújt korszerű és a mindennapi munkában hasznosítható ismereteket. A szabályozott iparágak sajátosságainak megismerése a gyakorlat nyelvére lefordítva a vállalat stratégiájának jobb megértését, a napi döntéshozatal egyszerűsödését hozza magával. A gazdasági és szabályozói folyamatok hatását a vállalati működésre elemezhetővé, a környezetet kiszámíthatóvá, a kockázatokat jobban kezelhetővé teszi.

A képzés hasznos ismeretekhez juttatja a nem engedélyköteles vállalatok azon munkatársait, akik az energia beszerzéssel vagy felhasználással kapcsolatos munkaköröket töltik be. Az energiaszektor szabályozásával foglalkozó, közigazgatásban dolgozó szakemberek vagy a tanácsadói szféra  elemző és döntéselőkészítő szakemberei is a napi munkában használható eszközrendszerre tehetnek szert e képzettség megszerzésével.

Az Energiagazdálkodási szakközgazdász/specialista szakirányú továbbképzési szak tanterve

I. félév

Kreditek

Az energiaszektor mikroökonómiája

3

Piacszerkezetek az energiaszektorban

3

Állami szabályozás az energiaszektorban

3

Módszertani ismeretek

3

Számvitel + controlling az energiaszektorban

3

Befektetéselemzés és pénzügyi elemzés az energiaszektorban

3

A villamos energia szektor gazdaságtana I

3

A földgáz szektor gazdaságtana I

3

II. félév

Kreditek

Hazai és Uniós ágazati jog, versenyjog és adózási jogszabály ismeret

3

Állami szabályozás az energiaszektorban

3

Módszertani ismeretek II

3

A villamos energia szektor gazdaságtana II

4

A földgáz szektor gazdaságtana II

4

Megújuló energia szektor és a távhő gazdaságtana

3

Környezetvédelmi szabályozás

3

Energiapolitika

3

Szakszeminárium

10

 

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.

Utolsó frissítés: 2019.07.30.