Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

FINTECH MENEDZSMENT SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

!!! Jelentkezési határidő: 2020. február 15. a 2020. februárjában indítandó képzésre

Jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar

Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Fintech menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja

A képzés célja, hogy fejlessze az informatika pénzügyi szolgáltatások terén való alkalmazásával kapcsolatos vezetési és módszertani szakmai ismereteket, felkészítve a hallgatókat, hogy képesek legyenek a digitális átalakulás feladatainak és kihívásainak informatikai eszközökkel való megoldására. Elsősorban azokat a munkavállalókat szólítja meg, akiknek munkájukhoz korszerű ismeretekre, innovációs és technológia-menedzsment kompetenciákra van szükségük az pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó digitális átalakulást szolgáló innovatív alkalmazások megtervezésével, fejlesztésével, működtetésével kapcsolatban.

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

 FINTECH menedzsment szakközgazdász

A felvétel feltétele

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

 

A képzés indításának feltétele

14 fő alatt a képzés nem indul

 

Képzési jellemzők

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: hetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben, órarend szerint.

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

 

Érdeklődni lehet

Kapcsolattartó: Lakati Kornélia
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5524
E-mail: kornelia.lakati@uni-corvinus.hu

Honlap: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=67602

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.


A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a képzésen:
390.000 Ft/félév.

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Egyéb információk

Kinek ajánljuk a képzést?

Elsősorban azokat a munkavállalókat szólítja meg, akiknek munkájukhoz korszerű ismeretekre, innovációs és technológia-menedzsment kompetenciákra van szükségük az pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó digitális átalakulást szolgáló innovatív alkalmazások megtervezésével, fejlesztésével, működtetésével kapcsolatban.
 

Miközben a program általános, bármely szervezeti területen hasznosítható ismereteket kínál, közvetlenül is hozzájárul a következő munkakörök, projektfeladatok betöltéséhez:

 • innovációs vezető (Chief Innovation Officer és helyettesei)
 • digitalizációs vezető (Chief Digitization Officer és helyettesei)
 • informatikai fejlesztések, szolgáltatások szakmai vagy informatikai oldali projektvezetője.
 • vezető tanácsadó digitális átalakulással foglalkozó tanácsadási területen. 
 • vezető rendszerelemző (Business System Analyst), illetve belső tanácsadó.

Elvárás: A jelentkező BSc-vel  (vagy egyenértékű szakképesítéssel/végzettséggel) rendelkezik.

A képzés rövid tartalma

A Fintech menedzser ismeretek megszerzése révén a képzést elvégzők innováció-kereső, problémamegoldó és elemző készsége (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok kidolgozása, értékelése és az optimális technológiai megoldás kiválasztása) fejlődik. Erősödik a digitális transzformációval kapcsolatos stratégiai szemléletmódjuk, jobban megértik a felhasználói és üzleti oldal igényeit, szempontjait, és fejlődik a diszruptív technológiákhoz és üzleti modellekhez kapcsolódó elemzési képességük. A hallgatók a képzés elvégzése után képesek lesznek a digitális transzformáció megvalósításához szükséges tervezési, felhasználási és implementációs feladatok végrehajtására, az informatikai háttér szervezésével kapcsolatos szakértői feladatok ellátására.

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak

 • Pénzügyi termékek és szolgáltatások
 • Innovációs és projektmenedzsment módszertan
 • Pénzügyi technológiák (FinTech)
 • Digitális átalakulás
 • Big Data és mesterséges intelligencia
 • Szolgáltatásmarketing és felhasználói élmény (UX)
 • Technológiák szabályozási és jogi kérdései
 • Informatikai szolgáltatások menedzsmentje
 • Technológiai és banki biztonság

 

A FINTECH menedzsment specialista/szakközgazdász szakon végzettek alkalmasak:

A képzést elvégzők olyan tudást szereznek meg, amely alkalmassá teszi őket innovatív kisvállalatoknál, ill. közép és nagyvállalatok innovációs és digitális szolgáltatásfejlesztési egységeinél a digitális átalakuláshoz kapcsolódó tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére és a szakértői feladatok ellátására is konkrét szakterületeken is. Miközben a program általános, bármely szervezeti területen hasznosítható ismereteket kínál, közvetlenül is hozzájárul a következő munkakörök, projektfeladatok betöltéséhez:

 • innovációs vezető (Chief Innovation Officer és helyettesei)
 • digitalizációs vezető (Chief Digitization Officer és helyettesei)
 • informatikai fejlesztések, szolgáltatások szakmai vagy informatikai oldali projektvezetője.
 • vezető tanácsadó digitális átalakulással foglalkozó tanácsadási területen.
 • vezető rendszerelemző (Business System Analyst), illetve belső tanácsadó.

Számonkérés és záróvizsga

 A tárgyak kollokviummal zárulnak, melynek teljesítésére a vizsgaidőszakban biztosítunk lehetőséget.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

 • abszolutórium megszerzése
 • a két bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

A tantervben megjelölt ismereteket magába foglaló szóbeli vizsga, a diplomamunka sikeres megvédése.

Diploma megszerzésének feltétele

Sikeres záróvizsga.

A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást

Szakfelelős: dr. Pintér Éva egyetemi docens, e-mail: eva.pinter(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Honlap: fintech.uni-corvinus.hu/index.php/fintech-menedzsment-program/

 

Utolsó frissítés: 2020.01.24.