Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

A Campus Mundi ösztöndíjprogram kapcsolata az Erasmus+ és a bilaterális mobilitásokkal

 

 

A CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJPOGRAM KAPCSOLATA AZ ERASMUS+ ÉS A BILATERÁLIS MOBILITÁSOKKAL

 

           

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK (lejjebb görgetéssel elérhető tartalmak):

I. Erasmus+ országban megvalósuló mobilitások
   1) Részképzés
   2) Szakmai gyakorlat

II. Nem Erasmus+ országban megvalósuló mobilitások
   1) Részképzés
   2) Szakmai gyakorlat

 

 

 

I. ERASMUS+ ORSZÁGBAN MEGVALÓSULÓ MOBILITÁSOK ESETÉN

 

1) RÉSZKÉPZÉS

a) Először a BCE fő- vagy pótpályázati időszakában szükséges pályázni a Corvinus valamely meghirdetett partneregyetemére vonatkozóan.

b) Sikeres pályázat esetén a hallgató automatikusan tandíjmentességet élvez a fogadó egyetemen (a BCE és a partneregyetem között fennálló intézményközi megállapodásnak köszönhetően), valamint Erasmus+ ösztöndíjra jogosult.

c) Amennyiben Campus Mundira is pályázni kíván, annak előfeltétele a fent említett sikeres BCE részképzési pályázat.
   - 2 szemeszteres / egész éves részképzés esetén 2 külön pályázatot szükséges benyújtani: egyet őszre + egyet tavaszra. 

d) A BCE intézményi, Erasmus+ országban megvalósuló, részképzési mobilitásokra vonatkozó aktuális Campus Mundi pályázati határidejéről fontos tájékozódni, mert az eltérhet a Tempus Közalapítvány által meghirdetett CM pályázati határidőktől!

e) Erasmus+ országba utazó hallgatókkal minden esetben Erasmus+ szerződést kötünk. Ez azt jelenti, hogy a hallgató a mindenkori Erasmus+ szabályoknak, valamint az Erasmus+ támogatási szerződésbe foglaltaknak eleget tenni köteles, továbbá részképzési mobilitásának hossza függvényében fogynak a rendelkezésére álló Erasmus+ hónapjai (képzési szintenként 12 hónap).

f) Az Erasmus+ szerződésnek a mobilitás kezdete előtt hatályba kell lépnie. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a CM pályázat eredményének a részképzés kezdete előtt legalább egy hónappal ki kell derülnie. Mivel a CM pályázás és bírálat akár 1-3 hónapot is igénybe vehet, a CM jelentkezést kérjük már 3-4 hónappal a mobilitás előtt véglegesíteni. 

g) Az Erasmus+ szerződés támogatási státusza lehet:
- Erasmus+ pénzügyi támogatás: Erasmus+ ösztöndíjban részesül, CM ösztöndíjat nem kap (Erasmus+ ösztöndíj 3-12 hónap hosszúságra igényelhető.)

- Zero grant (státusz nulla): CM ösztöndíjas hallgató, Erasmus+ támogatást nem kap (CM ösztöndíj 3-5 hónap hosszúságra nyerhető el. Amennyiben a hallgató CM ösztöndíjas és mobilitása 5 hónapnál hosszabb, az 5 hónap feletti részre sem Erasmus+, sem CM ösztöndíjat nem tudunk biztosítani.)

- Erasmus+ forrás bizonyos időszakra nulla támogatással kombinálva: Részképzési mobilitás esetén kombinált támogatásra nincs lehetőség. A hallgató vagy Erasmus+ vagy CM ösztöndíjat kap. CM támogatásban max. 5 hónapra lehet részesülni. Amennyiben a hallgató CM ösztöndíjas és mobilitása 5 hónapnál hosszabb, az 5 hónap feletti részre sem Erasmus+, sem CM ösztöndíjat nem tudunk biztosítani. Ha egy külföldi szemeszter hosszabb, mint 5 hónap, érdemes kikalkulálni, mivel jár jobban: Erasmus+ ösztöndíj a teljes kint létre vagy CM támogatás 5 hónapra.

 

h) Sikeres CM pályázás esetén a Tempus Közalapítvány (TKA) CM támogatási szerződést köt a hallgatóval. Ez azt jelenti, hogy a hallgató a mindenkori CM szabályoknak, valamint az CM támogatási szerződésbe foglaltaknak eleget tenni köteles, továbbá részképzési mobilitásának hossza függvényében fogynak a rendelkezésére álló CM hónapjai (képzési szintenként 12 hónap).

i) A CM támogatási szerződést az Erasmus+ támogatási szerződés, illetve a Learning Agreement alapján köti meg a TKA a hallgatóval. Nagyon fontos, hogy mindhárom dokumentumon azonos mobilitási kezdő és záró dátum szerepeljen!

j) Az Erasmus+ ösztöndíjat a BCE folyósítja euróban, így az Erasmus+ szerződésben célszerű EUR alapú bankszámlaszámot megadni. A CM ösztöndíjat a TKA utalja forintban, Magyarországon (is) székelő bank számlaszámára, mely lehet forint vagy deviza alapú.

k) Az Erasmus+ dokumentációs teendőket a BCE illetékes szervezeti egységei és koordinátorai felé szükséges intézni, a CM dokumentációs lépéseket pedig a TKA illetékes munkatársai felé kell teljesíteni.

l) Amennyiben egy őszi félévet külföldön töltő hallgató a tavaszi félévre is kint szeretne maradni, először a BCE-vel, valamint a fogadó egyetemmel szükséges egyeztetnie erről. Pozitív válasz esetén hosszabbíthat, vagyis a tavaszi félévre is tandíjmentességet élvez a fogadó egyetemen, és – ha azt a BCE intézményi támogatási keret lehetővé teszi – Erasmus+ ösztöndíjban részesülhet. Amennyiben meg kívánja pályázni a CM ösztöndíjat a tavaszi félévre vonatkozóan, úgy annak eredményét meg kell kapnia mobilitása Erasmus+ szerződésébe foglalt eredeti záró dátuma (őszi félév vége) előtt legalább egy hónappal. Ennek oka: Az Erasmus+ szerződés kizárólag annak hatályossági ideje alatt módosítható. A szerződés a benne foglalt mobilitási záró dátumig érvényes. Addig a napig a szerződésmódosításnak meg kell történnie. A szerződésmódosítás akár 3-4 hetet is igénybe vehet, és csak a CM pályázat eredménye függvényében állítható ki.

FIGYELEM: Félévhosszabbítás esetén egy teljesen új CM pályázatot kell benyújtani, amihez a szükséges pályázati dokumentumokat újra be kell szerezni. Egy korábban benyújtott igazolás dátumainak felülírása (köz)okirathamisításnak minősül.

m) Amennyiben a hallgató pl. néhány héttel meg kívánja hosszabbítani őszi/tavaszi féléves mobilitását, Erasmus+ és CM támogatási szerződéseit egyaránt módosítani szükséges. Előbbit érintően a BCE-vel kell felvennie a kapcsolatot, utóbbiról pedig a TKA illetékes munkatársával szükséges egyeztetnie. Campus Mundi támogatás esetén maximum 5 havi ösztöndíj biztosítható, így azon felüli hosszabbításra nincs lehetőség.

 

n) Visszafizetési kötelezettség a mobilitás rövidülése miatt: Az Erasmus+ ösztöndíj időarányos részét a BCE számára, a CM ösztöndíj időarányos részét pedig a TKA számára kell visszautalni.

o) Fontos, hogy minden olyan mobilitási dokumentumból, melyből létezik CM sablon, a hallgató a CM sablont használja, mert a TKA csak azokat fogadja el, és a BCE is elfogadja a CM-s formanyomtatványokat, fordítva ez azonban nem (minden esetben) igaz. Ezek a következők: Learning Agreement, Confirmation Form (confirmation of arrival és confirmation of departure).

 

 

 

2) SZAKMAI GYAKORLAT

 

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY ERASMUS+ ORSZÁGBAN MEGVALÓSULÓ SZAKMAI GYAKORLATOS MOBILITÁSOK MELLÉ 2019 MÁRCIUSÁTÓL NEM LEHETSÉGES CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJRA JELENTKEZNI. ERASMUS+ TÁMOGATÁS TERMÉSZETESEN TOVÁBBRA IS MEGPÁLYÁZHATÓ.

 

 

 

II. NEM ERASMUS+ ORSZÁGBAN MEGVALÓSULÓ MOBILITÁSOK ESETÉN

 

1) RÉSZKÉPZÉS

a) Először a BCE fő- vagy pótpályázati időszakában szükséges pályázni a Corvinus valamely meghirdetett partneregyetemére vonatkozóan.

b) Sikeres pályázat esetén a hallgató automatikusan tandíjmentességet élvez a fogadó egyetemen (a BCE és a partneregyetem között fennálló intézményközi megállapodásnak köszönhetően), mivel azonban nem Erasmus+ országba utazik, Erasmus+ támogatásra nem jogosult, így mindenképpen javasolt Campus Mundi ösztöndíjra pályáznia.

c) Amennyiben Campus Mundira is pályázni kíván, annak előfeltétele a fent említett sikeres BCE részképzési pályázat.
   Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tempus Közalapítvány döntése alapján nem Erasmus+ célország esetén tanévente egy pályázat nyújtható be külföldi részképzésre legfeljebb 5 hónap időtartamra.

d) A BCE intézményi, nem Erasmus+ országban megvalósuló, részképzési mobilitásokra vonatkozó aktuális Campus Mundi pályázati határidejéről fontos tájékozódni, mert az eltérhet a Tempus Közalapítvány által meghirdetett CM pályázati határidőktől!

e) Mivel a pályázás + elbírálás + nyertes pályázat esetén a szerződéskötés és ösztöndíj folyósítása összesen akár 2-4 hónapot is igénybe vehet, érdemes min. 3-4 hónappal a mobilitás megkezdése előtt pályázni.

f) Mivel nem Erasmus+ országban valósul meg a mobilitás, a BCE nem köt Erasmus+ támogatási szerződést a hallgatóval.

g) Sikeres CM pályázás esetén a Tempus Közalapítvány (TKA) CM támogatási szerződést köt a hallgatóval. Ez azt jelenti, hogy a hallgató a mindenkori CM szabályoknak, valamint az CM támogatási szerződésbe foglaltaknak eleget tenni köteles, továbbá részképzési mobilitásának hossza függvényében fogynak a rendelkezésére álló CM hónapjai (képzési szintenként 12 hónap).

h) A CM támogatási szerződést a Learning Agreement alapján köti meg a TKA a hallgatóval. Nagyon fontos, hogy mindkét dokumentumon azonos mobilitási kezdő és záró dátum szerepeljen!

i) A CM ösztöndíjat a TKA folyósítja forintban, Magyarországon (is) székelő bank számlaszámára, mely lehet forint vagy deviza alapú.

j) A tanulmányokkal kapcsolatos dokumentációs teendőket a BCE illetékes szervezeti egységei és koordinátorai felé szükséges intézni, a CM dokumentációs lépéseket pedig a TKA illetékes munkatársai felé kell teljesíteni.

k) Amennyiben egy őszi félévet külföldön töltő hallgató a tavaszi félévre is kint szeretne maradni, először a BCE-vel, valamint a fogadó egyetemmel szükséges egyeztetnie erről. Pozitív válasz esetén hosszabbíthat, vagyis a tavaszi félévre is tandíjmentességet élvez a fogadó egyetemen.

FIGYELEM: Félévhosszabbítás esetén egy teljesen új CM pályázatot kell benyújtani, amihez a szükséges pályázati dokumentumokat újra be kell szerezni. Egy korábban benyújtott igazolás dátumainak felülírása (köz)okirathamisításnak minősül.

l) Amennyiben a hallgató pl. néhány héttel meg kívánja hosszabbítani őszi/tavaszi féléves mobilitását, CM támogatási szerződését módosítani szükséges, melyről a TKA illetékes munkatársával szükséges egyeztetnie. Campus Mundi támogatás esetén maximum 5 havi ösztöndíj biztosítható, így azon felüli hosszabbításra nincs lehetőség.

 

m) Visszafizetési kötelezettség a mobilitás rövidülése miatt: A CM ösztöndíj időarányos részét a TKA számára kell visszautalni. Mivel a BCE-től nem részesült anyagi támogatásban a hallgató, a BCE felé ösztöndíj-visszafizetési kötelezettsége nem keletkezhet.

n) Fontos, hogy a Learning Agreementből a hallgató a CM sablont használja, mert a TKA csak azt fogadja el, és a BCE is elfogadja a CM-s formanyomtatványt, fordítva ez azonban nem (minden esetben) igaz.

 

 

 

2) SZAKMAI GYAKORLAT

a) Először a BCE-n szükséges Mobility Manageres szakmai gyakorlatos pályázatot benyújtani. Ennek határideje: a gyakorlat kezdete előtt, illetve mindenképpen abszolválás előtt.

b) Mivel nem Erasmus+ országba utazik, Erasmus+ támogatásra nem jogosult, így mindenképpen javasolt Campus Mundi ösztöndíjra pályázni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tempus Közalapítvány döntése alapján nem Erasmus+ célországba irányuló szakmai gyakorlat esetén tanévente legfeljebb 3 hónap időtartamra részesülhet támogatásban. Fontos megjegyzés: 2020.02.01-ji hatállyal a Tempus Közalapítvány módosította a CM pályázati felhívást, miszerint nem Erasmus+ országok esetén már csak a min. 15 ECTS kredit megszerzésével járó szakmai gyakorlatok mellé igényelhető CM támogatás!

 

c) Amennyiben pályázni kíván Campus Mundira, annak előfeltétele a fent említett BCE pályázat

d) Mivel a CM pályázás és bírálat akár 1-3 hónapot is igénybe vehet, a CM jelentkezést javasolt már 3-4 hónappal a mobilitás előtt véglegesíteni.

e) Sikeres CM pályázás esetén a Tempus Közalapítvány (TKA) CM támogatási szerződést köt a hallgatóval. Ez azt jelenti, hogy a hallgató a mindenkori CM szabályoknak, valamint az CM támogatási szerződésbe foglaltaknak eleget tenni köteles, továbbá szakmai gyakorlati mobilitásának hossza függvényében fogynak a rendelkezésére álló CM hónapjai (képzési szintenként 12 hónap).

f)  A CM támogatási szerződést a Training Agreement alapján köti meg a TKA a hallgatóval. Nagyon fontos, hogy mindkét dokumentumon azonos mobilitási kezdő és záró dátum szerepeljen!

g) A CM ösztöndíjat a TKA utalja forintban, Magyarországon (is) székelő bank számlaszámára, mely lehet forint vagy deviza alapú.

h) A tanulmányokkal, szakmai gyakorlattal kapcsolatos dokumentációs teendőket a BCE illetékes szervezeti egységei és koordinátorai felé szükséges intézni, a CM dokumentációs lépéseket pedig a TKA illetékes munkatársai felé kell teljesíteni.

i) Amennyiben a hallgató meg kívánja hosszabbítani mobilitását, CM támogatási szerződését módosítani szükséges. Erről a TKA illetékes munkatársával szükséges egyeztetnie.

Amennyiben a hosszabbításhoz a TKA-val történő egyeztetés fényében újbóli CM pályázás válik szükségessé, egy teljesen új CM pályázatot kell benyújtani, amihez a szükséges pályázati dokumentumokat újra be kell szerezni. Egy korábban benyújtott igazolás dátumainak felülírása (köz)okirathamisításnak minősül.

j) Visszafizetési kötelezettség a mobilitás rövidülése miatt: A CM ösztöndíj időarányos részét a TKA számára forintban kell visszautalni. Mivel a BCE-től nem részesült anyagi támogatásban a hallgató, a BCE felé ösztöndíj-visszafizetési kötelezettsége nem keletkezhet.

k) Fontos, hogy minden olyan mobilitási dokumentumból, melyből létezik CM sablon, a hallgató a CM sablont használja, mert a TKA csak azokat fogadja el, és a BCE is elfogadja a CM-s formanyomtatványokat, fordítva ez azonban nem (minden esetben) igaz. Ezek a következők: Training Agreement, Letter of Acceptance, Confirmation Form (confirmation of arrival és confirmation of departure).

 

 

Utolsó frissítés: 2020.02.05.