November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 

Beiratkozás gólyáknak 2019-2020-2

 

Kedves Leendő Elsőéves Hallgató!

Szeretettel gratulálok ahhoz, hogy Önt 2020 febuárjától Egyetemünk Gazdálkodástudományi Karának hallgatói között üdvözölhetjük.

A sikeres felvételt követően a e-mail-ben fognak tájékoztatást kapni a felvételi adataik betöltéséről az egyetem elektronikus tanulmányi rendszerébe (Neptun). Mindezzel párhuzamosan kapják meg Neptun azonosítójukat és a belépéshez szükséges jelszót.

A felvételi döntésről szóló határozatot, elektronikus formában a neptun felületükön találják meg a „hivatalos bejegyzések” között. Papír alapú felvételi döntésről szóló határozat hallgatói példányát a beiratkozáskor kapják kézhez.

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tanulmányok megkezdésének tudnivalóiról összeállított tájékoztatót, és a beiratkozás során az abban foglaltaknak megfelelően járjon el.

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért a beiratkozáson való részvétel kötelező!

Amennyiben mégsem tudna részt venni, Ön helyett a honlapon található „Meghatalmazás mintával” más személy is eljárhat az Ön nevében.

Ebben az esetben a meghatalmazottnak kell hoznia a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, azok fénymásolatát, valamint a személyazonosságát igazoló okiratait.

Felhívom a figyelmét, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján az első félév teljesítése előtt csak akkor kezdhet passzív félévvel a hallgató, amennyiben a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

A FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK BEIRATKOZÁSA

Mesterképzés, nappali munkarend, Budapest

Dátum/Helyszín

Időpont

Szak

2020. február 4. (kedd)

Helyszín:

IV. előadó

8.00-9.00 Regisztráció 

9.00-12.15 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató

 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

MARKETING

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS

PÉNZÜGY

SZÁMVITEL 

Szakirányú továbbképzés, esti, levelező munkarend, Budapest

Dátum/Helyszín

Időpont

Szükséges iratok

2020. február 6. (csütörtök)

Helyszín:

IV. előadó

16.00-16.30 Regisztráció
(E.II. előtt),

16.30-18.00 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató (E.II.)

 

Minden szakirányú továbbképzés, esti, levelező

BEIRATKOZÁSRA A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT HOZZA MAGÁVAL:

I. Személyi nyilvántartáshoz szükséges dokumentumok

Magyar állampolgárok

1.     Személyazonosító igazolvány + FÉNYMÁSOLAT 
2.     Lakcímkártya + FÉNYMÁSOLAT 
3.     TAJ kártya + FÉNYMÁSOLAT 
4.     Adóazonosító jel igazolására szolgáló kártya + FÉNYMÁSOLAT 
        Amennyiben nem rendelkezik adóazonosító jel igazolására szolgáló kártyával, gondoskodjon a beiratkozás napjáig történő megszerzéséről (e nélkül semmilyen ösztöndíjhoz, támogatáshoz nem juthat hozzá, adóazonosító jelre akkor is szüksége lesz, ha Ön önköltséges hallgató.)

5.     Lakossági folyószámla-szerződés számlaszámát igazoló dokumentum MÁSOLAT
        
(a bankszámla számról szóló nyomtatott dokumentum, mely lehet a bankszámla kivonat ide           
         vonatkozó része, a szerződés másolata vagy a bank által kiadott igazolás)

A tanulmányai megkezdéséhez szükséges egy magyarországi banknál megkötött lakossági folyószámla. A beiratkozáskor már igazolnia kell, hogy rendelkezik ezzel.

Külföldi, vagy kettős állampolgárok

1. Személyazonosságot igazoló irat (pl. útlevél) + FÉNYMÁSOLAT 

2. Tartózkodási engedély + FÉNYMÁSOLAT 

3. Nemzetközi biztosítási kártya + FÉNYMÁSOLAT 

4. Magyar állampolgárság megszerzéséről szóló - Köztársasági elnök által aláírt -  határozat 
     (
amennyiben rendelkezik ilyen dokumentummal)

II. Végzettséget igazoló dokumentumok

1. Oklevél vagy Oklevél igazolás + FÉNYMÁSOLAT 

2. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) + FÉNYMÁSOLAT 

Kérjük, hogy az oklevél magyar és angol oldalának másolatát is csatolják, és figyeljenek oda arra, hogy a másolaton jól látszódjon a bal felső sarokban lévő ún. nyomtatvány sorszám.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a mesterképzésre/szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett (40. § (4) NFTV.)

 III. Egyéb

1.  Igazolványkép (egy darab szabványméretű (35 x 45 mm, pixelben: 413 x 531 (300 dpi esetén)), a
     hátoldalán a név és szak megjelölésével.
2.  Kék színű toll.
3.  Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, akkor az önköltség befizetéséről szóló, hitelt érdemlő igazolás.
4.  A kinyomtatott és aláírt tűz- és munkavédelmi oktatásról szóló dokumentumot
     (Tűz- és munkavédelmi oktatás)

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt dokumentumokat és azok egy másolati példányát (jó minőségű, vagy színes) hiánytalanul hozza magával a beiratkozásra!

TANÉVKEZDÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

NAPPALI MUNKARENDŰ, MESTERKÉPZÉSI SZAKOS,

ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOS HALLGATÓK

 

Regisztráció,
 2020 február 04. 18.00 –február 16. 23.59

------------------------------------------------------------

Tárgyfelvétel

2020 február 04. 18.00 –február 14. 12.00

Honlapon található tájékoztatók

 

Aktív hallgatói jogviszony akkor jön létre, ha a felvételt nyert jelentkező az alábbi pontokat együttesen teljesítette:

1. a (személyes) beiratkozási kötelezettségének eleget tett (beiratkozási lap kitöltése, szerződés kitöltése, megjelölt dokumentumok leadása stb.),

2. a NEPTUN rendszerben rendelkezik végleges egyéni tanrenddel, amely tartalmazza a minimális tanegység felvételét,

3. egyéb, a félév aktívvá tételéhez kapcsolódó kötelezettségének eleget tett (pl.: önköltség megfizetése),

4. a NEPTUN rendszerben aktív félévet regisztrált az aktuális félévre.

 Hallgatói jogviszony-igazolás csak a beiratkozást követően, a regisztrációs hetet követően leghamarabb 2020. február 10-től (hétfő) kérhető a Tanulmányi Irodában.

FONTOS TÁJÉKOZTATÓK, HASZNOS LINKEK:

A Gazdálkodástudományi Kar elsőéves hallgatói számára fontos információkat, tájékoztatókat és linkeket a www.uni-corvinus.hu/gkar >> Oldalsó menüsáv >> Gólyáknak menüpont alatt találhatja meg:

 1.      A Budapesti Corvinus Egyetem Rektorának köszöntője

2.       BCE Gazdálkodástudományi Karának dékáni köszöntője

3.       HÖK Elnökének köszöntője

4.       Meghatalmazás minta

5.       Ügyfélkapus tájékoztatás

6.       Tanulmányi tájékoztató 2019/2020. tanévre

7.       A tanév időbeosztása

8.       Ügyfélfogadási rend

9.     Diákigazolvány igénylése

10.     Tűz- és munkavédelmi oktatás

11.     Gyűjtőszámla használata

12.     Részletes tájékoztató a Corvinus Ösztöndíjról

14.    A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben

15.    Kollégiumi jelentkezésről;

16.    Egyetem informatikai rendszerének használatáról;

17.    Diáktanácsadó Központról;

18.    Központi Könyvtár használatáról és szolgáltatásairól, valamint;

19.    Hallgatói juttatásokról;

Tanulmányaihoz a Dékáni Hivatal valamennyi munkatársa nevében sok sikert kívánok!

Budapest, 2020. január 22.

Tanulmányi Iroda munkatársai

 

 

 

Beiratkozás gólyáknak 2019-2020-1

 

Kedves Leendő Elsőéves Hallgató!

Szeretettel gratulálunk ahhoz, hogy Önt 2019 szeptemberétől Egyetemünk Gazdálkodástudományi Karának hallgatói között üdvözölhetjük.

A sikeres felvételt követően a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Tanulmányi Igazgatóságától fognak emaliben tájékoztatást kapni a felvételi adataik betöltéséről az egyetem elektronikus tanulmányi rendszerébe (Neptun) kivéve a szakirányú továbbképzésre felvételt nyert hallgatók, akik a tanulmányi előadójuktól kapják meg a szükséges taájékoztatást. Mindezzel párhuzamosan kapják meg Neptun azonosítójukat és a belépéshez szükséges jelszót.

A felvételi döntésről szóló határozatot, elektronikus formában a neptun felületükön találják meg a „hivatalos bejegyzések” között. Papír alapú felvételi döntésről szóló határozat hallgatói példányát a beiratkozáskor kapják kézhez.

 

Gólyatábor

 

Az idei gólyatábor augusztus 26-30-a között kerül megrendezésre, további információkért és a regisztrációval kapcsolatban kövessék a BCE Öcsi különböző oldalait, ahol mindent megtudhatnak a jelentkezés menetéről és az eseményről.

Facebook: https://www.facebook.com/bceocsi/

Instagram: https://www.instagram.com/bceocsi/

Web: https://www.bceocsi.com/

 

 

 

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tanulmányok megkezdésének tudnivalóiról összeállított tájékoztatót, és a beiratkozás során az abban foglaltaknak megfelelően járjon el.

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért a beiratkozáson való részvétel kötelező!

Amennyiben mégsem tudna részt venni, Ön helyett a honlapon található  „Meghatalmazás mintával” más személy is eljárhat az Ön nevében.

Ebben az esetben a meghatalmazottnak kell hoznia a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, azok fénymásolatát, valamint a személyazonosságát igazoló okiratait.

Felhívom a figyelmét, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján az első félév teljesítése előtt csak akkor kezdhet passzív félévvel a hallgató, amennyiben a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

A FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK BEIRATKOZÁSA

Alapképzés, nappali munkarend, Budapest képzési hely

Dátum/Helyszín

Időpont/Esemény

Szak

 

 

 

2019. szeptember 03.
(kedd)

HELYSZÍN:
 E.  IV. előadó

8.00-9.00
Regisztráció

9.00-12.15
Beiratkozás és
tanulmányi tájékoztató

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
Regisztráció az előadó előtt

EMBERI ERŐFORRÁSOK
Regisztráció az előadó előtt

13.00-14.00
Regisztráció

14.00-16.30
Beiratkozás és
tanulmányi tájékoztató

GAZDASÁGINFORMATIKUS
Regisztráció az előadó előtt

KERESKEDELEM ÉS MARKETING
Regisztráció az előadó előtt

 

2019. szeptember 04.
(szerda)

HELYSZÍN: 
C Nagy előadó

8.00-9.00
Regisztráció

9.00-12.15
Beiratkozás és
tanulmányi tájékoztató

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL
Regisztráció az aulában

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS
Regisztráció az előadó előtt

13.00-14.00
Regisztráció

14.00-16.30
Beiratkozás és
tanulmányi tájékoztató

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
Regisztráció az aulában

VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI
Regisztráció az előadó előtt

Angol nyelvű alap és mesterképzések, Budapest képzési hely

Dátum/Helyszín

Időpont/Esemény

Szak

2019. szeptember 03.
(kedd)
HELYSZÍN:
E 334

 

9.00 -11.00
Orientáció

 

 

 

 

MARKETING (angol) mester

 

2019. szeptember 03.
(kedd)
HELYSZÍN: E 330

 

10.00 – 17.00

Beiratkozás

 

 2019. szeptember 03.
 (szerda)
 HELYSZÍN:
E 336

 

9.00 -11.00
Orientáció

 

 

 BUSINESS  

 INFORMATION SYSTEMS

 (angol) mester 

2019. szeptember 03.
(kedd)
HELYSZÍN: E 330

 

10.00 – 17.00

Beiratkozás

 

2019. szeptember 03.
 (szerda)
 HELYSZÍN:
E 338

 

9.00 -11.00
Orientáció

 

 

 

 

Finance (angol) mester

2019. szeptember 03.
(kedd)
HELYSZÍN: E 330

 

10.00 – 17.00

Beiratkozás

 

 2019. szeptember 05.  
 (csütörtök)
 HELYSZÍN: E 330

 

9.00
 Orientáció és beiratkozás

 

 

 NON-DEGREE szakok
 (angol) mester

 

2019. szeptember 04. HELYSZÍN: E 238

 

10.00 - 16.00
Orientáció és beiratkozás

 

 

 

 

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
(angol) alap

 

2019. szeptember 03. HELYSZÍN: C Központi Könyvtár

 

Könyvtárlátogatás

10.00-tól 25 fős csoportokban

 

 

2019. szeptember 04. HELYSZÍN: E 236

 

10.00 - 16.00
Orientáció és beiratkozás

 

 

 

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
(angol) alap

2019. szeptember 03. HELYSZÍN: C Központi Könyvtár

 

Könyvtárlátogatás

9.00-tól 25 fős csoportokban

 

 

Mesterképzés, nappali munkarend, Budapest képzési hely

Dátum/Helyszín

Időpont/Esemény

Szak

 

 

2019. szeptember 5. (csütörtök)

 

HELYSZÍN:
C Nagy előadó

 

 

8.00-9.00
Regisztráció

9.00-12.15
Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató

GAZDASÁGINFORMATIKUS

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

MARKETING

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS

PÉNZÜGY

SZÁMVITEL

TURIZMUS-MENEDZSMENT 

Szakirányú továbbképzés, esti, levelező munkarend, Budapest képzési hely

Dátum/Helyszín

Időpont

Szak

2019. szeptember 5. (csütörtök)

HELYSZÍN:
C Nagy előadó

13.00-14.00
Regisztráció

14.00-16.30
Beiratkozás és
tanulmányi tájékoztató

 

Minden szakirányú továbbképzés, esti, levelező

Alap- és mesterképzés, esti és levelező munkarend, Budapest képzési hely

Dátum/Helyszín

Időpont

Szak

 

 

2019. szeptember 6.
(péntek)

 

HELYSZÍN:
C Nagy előadó

 

 

13.00-14.00
Regisztráció

14.00-16.30
Beiratkozás és
tanulmányi tájékoztató

EMBERI ERŐFORRÁS (BA)

GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSC)

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BA)

KERESKEDELEM ÉS MARKETING (BA)

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (BA)

GAZDASÁGINFORMATIKUS (MSC)

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS (MSC) 

Alap és mesterképzések, nappali munkarend Székesfehérvár Campus

Dátum/Helyszín

Időpont

Szak

2019. szeptember 6.
(péntek)

HELYSZÍN: Székesfehérvár Campus

8.00-11.00
Regisztráció,
Beiratkozás és
tanulmányi tájékoztató

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BA),

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (BA),

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS (BA),

SPORTKÖZGAZDÁSZ (MSC)

BEIRATKOZÁSRA A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT HOZZA MAGÁVAL:

I. Személyi nyilvántartáshoz szükséges dokumentumok

Magyar állampolgárok

1.     Személyazonosító igazolvány + FÉNYMÁSOLAT 
2.     Lakcímkártya + FÉNYMÁSOLAT 
3.     TAJ kártya + FÉNYMÁSOLAT 
4.     Adóazonosító jel igazolására szolgáló kártya + FÉNYMÁSOLAT 
        Amennyiben nem rendelkezik adóazonosító jel igazolására szolgáló kártyával, gondoskodjon a beiratkozás napjáig történő megszerzéséről (e nélkül semmilyen ösztöndíjhoz, támogatáshoz nem juthat hozzá, adóazonosító jelre akkor is szüksége lesz, ha Ön önköltséges hallgató.)

5.     Lakossági folyószámla-szerződés számlaszámát igazoló dokumentum MÁSOLAT
        
(a bankszámla számról szóló nyomtatott dokumentum, mely lehet a bankszámla kivonat ide           
         vonatkozó része, a szerződés másolata vagy a bank által kiadott igazolás)

A tanulmányai megkezdéséhez szükséges egy magyarországi banknál megkötött lakossági folyószámla. A beiratkozáskor már igazolnia kell, hogy rendelkezik ezzel.

Külföldi, vagy kettős állampolgárok

1. Személyazonosságot igazoló irat (pl. útlevél) + FÉNYMÁSOLAT 

2. Tartózkodási engedély + FÉNYMÁSOLAT 

3. Nemzetközi biztosítási kártya + FÉNYMÁSOLAT 

4. Magyar állampolgárság megszerzéséről szóló - Köztársasági elnök által aláírt -  határozat 
     (
amennyiben rendelkezik ilyen dokumentummal)

II. Végzettséget igazoló dokumentumok

II. Végzettséget igazoló dokumentumok

Alapképzésre történő beiratkozás estén:

1. Eredeti érettségi bizonyítványát (és az esetlegesen már szerzett oklevelét) + FÉNYMÁSOLAT 
2. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) + FÉNYMÁSOLAT 

Mesterképzésre/szakirányú továbbképzésre történő beiratkozás esetén:

1. Oklevél vagy Oklevél igazolás + FÉNYMÁSOLAT 
2. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) + FÉNYMÁSOLAT 

Kérjük, hogy az oklevél magyar és angol oldalának másolatát is csatolják, és figyeljenek oda arra, hogy a másolaton jól látszódjon a bal felső sarokban lévő ún. nyomtatvány sorszám.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a mesterképzésre/szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett (40. § (4) NFTV.)

 III. Egyéb

1.  Igazolványkép (egy darab szabványméretű (35 x 45 mm, pixelben: 413 x 531 (300 dpi esetén)), a
     hátoldalán a név és szak megjelölésével.
2.  Kék színű toll.
3.  Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, akkor az önköltség befizetéséről szóló, hitelt érdemlő igazolás. (netbankból kinyomtatott igazolás is lehetséges)
4.  A kinyomtatott és aláírt tűz- és munkavédelmi oktatásról szóló dokumentumot
     (Tűz- és munkavédelmi oktatás) (oktatási anyag)

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt dokumentumokat és azok egy másolati példányát (jó minőségű, vagy színes) hiánytalanul hozza magával a beiratkozásra!

TANÉVKEZDÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Regisztráció, tárgyfelvétel Budapest képzési hely


NAPPALI MUNKARENDŰ, ALAPKÉPZÉSI SZAKOS HALLGATÓK
 2019 szeptember 04. 18.00 – szeptember 13. 12.00

------------------------------------------------------------

NAPPALI MUNKARENDŰ, MESTERKÉPZÉSI SZAKOS,
ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOS HALLGATÓK
 2019 szeptember 05. 18.00 – szeptember 13. 12.00

------------------------------------------------------------

ESTI, LEVELEZŐ MUNKARENDŰ ALAP -, ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKOS HALLGATÓK

2019 szeptember 06. 18.00 – szeptember 13. 12.00

------------------------------------------------------------

Regisztráció, tárgyfelvétel
Székesfehérvár képzési hely


NAPPALI MUNKARENDŰ, ALAPKÉPZÉSI SZAKOS HALLGATÓK
2019 szeptember 06. 18.00 – szeptember 13. 12.00

Honlapon található tájékoztatók

 

Aktív hallgatói jogviszony akkor jön létre, ha a felvételt nyert jelentkező az alábbi pontokat együttesen teljesítette:

1. a (személyes) beiratkozási kötelezettségének eleget tett (beiratkozási lap kitöltése, szerződés kitöltése, megjelölt dokumentumok leadása stb.),

2. a NEPTUN rendszerben rendelkezik végleges egyéni tanrenddel, amely tartalmazza a minimális tanegység felvételét,

3. egyéb, a félév aktívvá tételéhez kapcsolódó kötelezettségének eleget tett (pl.: önköltség megfizetése),

4. a NEPTUN rendszerben aktív félévet regisztrált az aktuális félévre.

 Hallgatói jogviszony-igazolás csak a beiratkozást követően, a regisztrációs hetet követően leghamarabb 2019. szeptember 09-től (hétfő) kérhető a Tanulmányi Irodában.

Tanévnyitó 

A Budapesti Corvinus Egyetem 2019/20-es tanévének ünnepélyes tanévnyitó szenátusi ülésére 2019. szeptember 3-án (kedd) kerül sor 18 órai kezdettel a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében ("Müpa", 1095 Budapest IX., Komor Marcell u. 1.).

 

 

Kettős diploma programok

FONTOS TÁJÉKOZTATÓK, HASZNOS LINKEK:

A Gazdálkodástudományi Kar elsőéves hallgatói számára fontos információkat, tájékoztatókat és linkeket a www.uni-corvinus.hu/gkar >> Oldalsó menüsáv >> Gólyáknak menüpont alatt találhatja meg:

 1.      A Budapesti Corvinus Egyetem Rektorának köszöntője

2.       BCE Gazdálkodástudományi Karának dékáni köszöntője

3.       HÖK Elnökének köszöntője

4.       Meghatalmazás minta

5.       Tájékoztató a hallgatói ösztöndíj szerződésről

6.       Ügyfélkapus tájékoztatás

7.       Tanulmányi tájékoztató 2019/2020. tanévre

8.       A tanév időbeosztása

9.       Ügyfélfogadási rend

10.     Diákigazolvány igénylése

11.     SPM tájékoztató

12.     Idegen nyelvek oktatása

13.     Idegen nyelvek oktatása - Székesfehérvári Campus

14.     Tűz- és munkavédelmi oktatás

15.     Gyűjtőszámla használata

16.     Részletes tájékoztató a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről

17.     A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben

18.     Diákhitel tájékoztató

Tájékoztatók

19.    Kollégiumi jelentkezésről;

20.    Egyetem informatikai rendszerének használatáról;

21.    Diáktanácsadó Központról;

22.    Központi Könyvtár használatáról és szolgáltatásairól, valamint;

23.    Hallgatói juttatásokról;

Tanulmányaihoz a Dékáni Hivatal valamennyi munkatársa nevében sok sikert kívánunk!

Budapest, 2019. július 19.

Tanulmányi Iroda munkatársai

 

 

 

Utolsó frissítés: 2020.03.06.