Szeptember - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 26 27
28 29 30  

Útmutató bírálóinknak

A Vezetéstudomány a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara által kiadott, az MTA Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság által „B” kategóriába sorolt, havi megjelenésű, lektorált (peer-reviewed) tudományos folyóirat.

A Vezetéstudomány empirikus és elméleti összegző munkákat fogad el, amelyeket magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani. Angol nyelvű Vezetéstudomány szám évente két alkalommal jelenik meg.

A megjelentetni szándékozott cikkek bírálóitól az alábbi követelmények figyelembe vételét várjuk.

 

I. Etikai szempontok

 

A Vezetéstudomány a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően törekszik az etikai ügyek korrekt kezelésére.

Kérjük, hogy amennyiben olyan cikket kap bírálatra, amelyben plágiumot fedez fel (pl. korábban megjelent publikáció egésze vagy részei), elfogadhatatlan hangnemben íródott, hamis adatokat használ, vagy véleménye szerint bármilyen más etikai vétséget követ el, azonnal jelezze az illetékes szakterületi szerkesztőnek vagy a főszerkesztőnek. Kérjük, ha olyan témában kap bírálatot, amelyben úgy gondolja, hogy nem kellően kvalifikált, vagy olyan összeférhetetlenséget fedez fel a kézirattal kapcsolatban, amely miatt nem vállalhatja annak bírálatát, ezt is haladéktalanul jelezze.

A bírálatra kapott kézirat a megjelenésig bizalmasnak minősül. Kérjük, hogy azt addig ne küldje el másnak, és ne használja fel saját kutatásaiban.

A kéziratok kettős vakbírálati folyamaton mennek keresztül. Bár a hazai tudományos közösség egy kis világ, és sokszor nem tartható titokban a bíráló vagy szerző személye, mégis kérjük, törekedjen arra, hogy bírálatában ne fedje fel magát, és ne próbálja a szerző kilétét sem kideríteni – ezzel biztosítva a bírálati folyamat integritását.

Kérjük, hogy a bírálatok vállalásánál törekedjen a kapott határidők betartására – ha ez valami miatt nem megoldható, kérjük, hogy ezt a lehető leghamarabb jelezze a szakterületi szerkesztő felé.

 

II. A bírálat struktúrája és tartalma

 

A bírálat célja, hogy a szerzőt benyújtott kéziratának fejlesztésében támogassa. Ezért kérjük, hogy konstruktív bírálatot készítsen, amelyben a lehető legpontosabban fogalmazza meg elvárásait, javításra vonatkozó javaslatait. A bírálat elején térjen ki a kézirat erősségeire és gyengeségeire, hogy a szerző lássa, mit érdemes jobban hangsúlyoznia, és hol kell még beavatkoznia. Ezt követően részletesen is értékelje a kéziratot, lehetőség szerint oldalszámmal, bekezdéssel is jelölve a specifikus javítások helyét. Kérjük, hogy az értékelése olyan hangnemben íródjon, amelyet Ön is elvárna magával szemben. Fontos, hogy a cél nem a kézirat kritizálása, hanem annak konstruktív fejlesztése.

A Vezetéstudomány néhány szempont alapján számszerű értékelést is vár a bírálótól. Az alábbiakban néhány kérdés és felvetés segítségével ezeken a szempontokon megyünk végig. E szempontok iránymutatásul szolgálhatnak a szöveges értékelés elkészítéséhez is.

 

1. Téma eredetisége: Olyan kutatási kérdéssel foglalkozik a tanulmány, amely szélesebb közönségnek is érdekes és fontos? Foglalkoztak már korábban az adott kérdéssel? Vannak a tanulmánynak újszerű eredményei? A kérdések megválaszolásához érdemes a Google Scholar, a Web of Science vagy a Scopus adatbázisait segítségül hívni.

2. A szakirodalmi áttekintés minősége: Témája megalapozásához megfelelő mennyiségű és minőségű szakirodalmat használt a szerző? Szintetizálta és kritikusan elemezte a feltárt irodalmat? Épített a Vezetéstudomány hasábjain korábban folytatott diskurzusokra? Az irodalmi áttekintés feltárta a betölteni kívánt kutatási réseket, megalapozta a kutatási kérdéseket?

3. Módszertan: Pontosan leírja a szerző, hogyan gyűjtötte az adatokat? Az adatgyűjtés és -elemzés módszertana megfelel a felvetett kutatási kérdésnek? Ha a módszertan új vagy egyedi, kellő részletességgel írja azt le a szerző? Megfelelő méretű a minta? Az adatok elemzése követhető és pontos, nincs benne szakmai hiba?

4. A cikk relevanciája és eredményei: Kideríthető a cikk hozzájárulása a tudomány fejlődéséhez? A kapott eredményeket visszacsatolja a szerző a feltárt irodalomhoz? Von le következtetéseket a tudomány, a gazdaság, a társadalom számára? Meghatározza a cikk korlátait és a jövőbeli potenciális kutatási irányokat?

5. Pontos fogalmazás, áttekinthetőség, struktúra: A cím, az absztrakt és a megjelölt kulcsszavak pontosan leírják a cikk tartalmát? Az ábrák és táblázatok szükségesek, elegendőek, egyértelműek és áttekinthetőek? A szakmai szóhasználat és a nyelvezet (magyar vagy angol) megfelelő? A cikk szerkezeti felépítése követhető és arányai megfelelőek?

 

Az értékelés során van lehetősége, hogy észrevételeket is megfogalmazzon, amelyeket csak a szerkesztőnek szán, a szerzőnek nem. Ezzel a lehetőséggel nem kötelező élnie.

 

Köszönjük, hogy időt szánt az útmutató elolvasására. Köszönjük bírálói munkáját.

 

Technikai segítség a bírálatok rögzítéséhez

Technikai segítség a folyóirat publikációs (workflow) felületének használatához

A bírálói felkérést követően az elbírálandó kézirat belépés után, a felhasználói felület "User home" menüpontjának "Reviewer" során, az aktív gombra kattintva érhető el.

A bírálói oldalon először csak a kézirat címe és absztraktja látható. A kézirat szövege akkor válik elérhetővé, ha a "Review Steps" 1. pontjában a "Will do the review" gombra kattintva vállalja a bírálati felkérést. A kéziratot ezután a 2. pontban tudja letölteni szerkeszthető MS Word formátumban.

A kézirat elolvasását követően a 3. pontban elérhető "Review Form" gombra kattintva tudja rögzíteni bírálatát (itt számszerűen kell értékelnie a kéziratot a megadott szempontok szerint, majd lehetősége van szöveges vélemény és egy csak a szerkesztőnek szóló üzenet rögzítésére is). Ha külön fájlban szeretne bírálatot feltölteni (pl. az eredeti kéziratba megjegyzésként írta be javaslatait), ezt a 4. pont feltöltési felületén keresztül teheti meg. (Az "Ensuring a blind review" gombra kattintva segítséget kap arról, hogyan tudja a nevét a fájl tulajdonságaiból is kitörölni, hogy ezzel is biztosíthassa bírálói anonimitását.)

Az 5. pontban kell kiválasztania a bírálat alapján megfogalmazott, szerkesztőnek szóló ajánlást a kézirat jövőjével kapcsolatban. A "Decline" opcióval a kézirat elutasítását javasolhatja anélkül, hogy a szerzőt újbóli benyújtásra bátorítaná. A "Resubmit for review" lehetőséggel a kézirat alapvető átdolgozás utáni újbóli benyújtására tehet javaslatot. A "Revisions required" opciót választva a bírálatban szereplő kisebb-nagyobb javítások átvezetését kérheti a szerzőtől, míg az "Accept submission" válasszal változatlan formában jóváhagyhatja a kézirat megjelenését. Utóbbi ritkán előforduló, inkább elméleti lehetőség.

Végül a "Submit Review to Editor" gombra kattintva tudja rögzíteni a bírálatot a rendszerben. Ezt követően válik láthatóvá a cikket gondozó szakterületi szerkesztő számára. Fontos, hogy ez után Ön már nem tudja sem szerkeszteni, sem pedig megtekinteni a bírálati oldalt, ezért kérjük, ügyeljen rá, hogy csak akkor adja be a bírálatát, ha már valóban elkészült vele. Ha a bírálat alapján a szerkesztő javítások átvezetését írta elő a szerzőnek, Ön újabb bírálati körre kaphat felkérést, hogy ellenőrizhesse, megtörténtek-e a kért változtatások, vagy a szerző meggyőzően tudott-e érvelni ezekkel szemben.

Technikai jellegű kérdés esetén forduljon bizalommal Baksa Máté szerkesztőségi titkárhoz a mate.baksa(kukac)uni-corvinus(pont)hu e-mail címen.

Utolsó frissítés: 2019.06.14.