Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS A CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJTÍPUSOKRÓL

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS  ÁTTEKINTÉS  A  CAMPUS  MUNDI  ÖSZTÖNDÍJTÍPUSOKRÓL

 

A Tempus Közalapítvány pályázati felhívásai az egyes ösztöndíjtípusokra vonatkozóan itt érhetők el.

 

 

I. Külföldi részképzésintézményközi (BCE és fogadó egyetem közötti) szerződés alapján

- Erre kizárólag azon hallgatók pályázhatnak, akik a BCE éppen aktuális külföldi részképzési főpályázata/pótpályázata során a BCE valamely partneregyeteméhez Erasmus+ vagy bilaterális helyet nyertek el.

- Ezen CM pályázattípussal kapcsolatosan az alábbi linkeken lehet tájékozódni:

Tempus Közalapítvány CM honlapján

BCE CM honlapján

Pályázati határidők: Minden tanévre vonatkozóan aktuálisan meghirdetésre kerülnek. A hosszú átfutási időre való tekintettel javasolt már 2-3 hónappal előre pályázni.

Figyelem: BCE hallgatókra nézve a BCE határidők irányadók!

 

 

II. Külföldi részképzésállamközi (Magyarország és fogadó ország közötti) szerződés alapján

- Erre bárki pályázhat, nem előfeltétele a BCE-s pályázat.

Pályázati határidők: Minden tanévben aktuálisan meghirdetésre kerülnek.

Figyelem: Bizonyos országok esetében előrehozott határidők lehetnek.

- Az itt meghirdetett országok és intézmények a Magyar Állammal állnak szerződéses viszonyban, nem a BCE-vel.

Ezt az ösztöndíjtípust kizárólag a Tempus Közalapítvány koordinálja és bírálja, így ezzel kapcsolatos kérdésekben a BCE munkatársai nem tudnak segítséget nyújtani.

Bővebb információ és pályázati felhívás a TKA honlapján

- Fontos megjegyzés: Ennél a pályázattípusnál nincs szükség az ún. „szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás” pályázati dokumentumra, helyette egy tanári ajánlólevelet kell kérni (ennek nincs sablonja), ami pontozva lesz a bírálat során.

 

 

III. Külföldi részképzésfreemover pályázati típus (vendéghallgatói jogviszony)

- Külföldi részképzés teljesíthető vendéghallgatói jogviszonyban is (freemover státusz), ez esetben a pályázó szabadon kereshet külföldi fogadó egyetemet, ahol a tanulmányaihoz kötődő kurzusokat teljesíthet. Bármely Európai vagy Európán kívüli felsőoktatási intézményben teljesíthető egy félév vagy trimeszter, amennyiben a pályázó a külföldi Egyetemtől fogadó nyilatkozatot (Letter of Acceptance) kap, a kiutazást a küldő felsőoktatási intézmény (BCE) támogatja és a külföldön teljesített kurzusokat, krediteket beszámítja itthoni tanulmányaiba.

- Freemover mobilitás esetében a pályázó feladata és felelőssége a fogadó egyetem felkutatása, a tanulmányok és a beszámítás egyeztetése.

- Erre bárki pályázhat, nem előfeltétele a BCE-s pályázat.

- A világ bármely felsőoktatási intézményéhez lehet pályázni (kivéve a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségeket), tehát sem intézményközi, sem államközi megállapodás nem szükséges hozzá.

- Fontos azonban, hogy mivel nem intézményközi és nem is államközi megállapodás mentén valósul meg a mobilitás, hanem a hallgató intézi magának, ezért a résztvevő nem élvez tandíjmentességet a fogadó egyetemen.

- Külföldi egyetemi tandíj finanszírozására külön támogatás nem igényelhető. Amennyiben a fogadó egyetemen tandíjat kell fizetni, azt az elnyert CM ösztöndíjból és/vagy saját tőkéből kell kigazdálkodni.

FIGYELEM: Freemover pályázás esetén az intézményi jóváhagyást kizárólag a következők teljesülése esetén áll módunkban kiállítani: szaktanári ajánlás megléte, fogadó levél bemutatása, mindhárom fél által aláírt Learning Agreement bemutatása, "Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás" c. dokumentum alján a kari koordinátor hozzájárulása szignóval és pecséttel szerepel.

Pályázati határidő: A pályázás lehetősége folyamatos, de legkésőbb a mobilitás kezdete (kinti tanulmányok / orientációs hét / nyelvi kurzus első napja) előtti napig lehet véglegesíteni a pályázatot. A hosszú átfutási időre való tekintettel javasolt már 2-3 hónappal előre pályázni.

Bővebb információ: A Tempus Közalapítvány CM honlapján

 

 

IV. Szakmai gyakorlat

A fogadó hely (cég, szervezet, alapítvány, felsőoktatási intézmény) keresése a hallgató feladata. A világ bármely országában megvalósítható a szakmai gyakorlati mobilitás (kivéve a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségeket).

Pályázni csak fogadó hely birtokában lehetséges. (fogadó levél!)

- Bővebb információ a Tempus Közalapítvány CM szakmai gyakorlatos honlapján.

Előfeltétele a szakmai gyakorlatos pályázat benyújtása a BCE-n. Erről bővebb információ: a BCE Erasmus+ szakmai gyakorlatos honlapján (Akkor is, ha nem Erasmus+ országban lesz a gyakorlat.)

Pályázati határidő: A pályázás lehetősége folyamatos, de legkésőbb a mobilitás kezdete (első munkanap) előtti napig lehet véglegesíteni a CM pályázatot. A hosszú átfutási időre való tekintettel javasolt már 2-3 hónappal előre pályázni.

 

 

V. Rövid tanulmányi út

Ezt az ösztöndíjtípust kizárólag a Tempus Közalapítvány koordinálja és bírálja, így ezzel kapcsolatos kérdésekben a BCE munkatársai nem tudnak segítséget nyújtani.

Bővebb információ és pályázati felhívás a TKA honlapján

 

 

Utolsó frissítés: 2018.12.06.