Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

CAMPUS MUNDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2019/2020

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS - 2019/2020
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2019/2020. tanévi külföldi részképzésre benyújtott és támogatott pályázatok száma kimerítette az erre a tanévre tervezett létszámot, ezért a külföldi részképzés pályázattípusra vonatkozó felhívást és pályázati lehetőséget a 2019/2020-as tanévre a mai napon, 2019.10.24-én felfüggesztette a Tempus Közalapítvány.

A korábban már benyújtott pályázatok bírálata folyamatban van, azokról várhatóan 2019. november végén dönt a Tempus Közalapítvány kuratóriuma.

A 2020/2021. tanévi kiutazásokra vonatkozó pályázati felhívást várhatóan március folyamán tesszük majd közzé!

 

 

CAMPUS MUNDI RÉSZKÉPZÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK RENDJE A BCE-N:

Erasmus+ ország:

- Előfeltétele: nyertes BCE pályázás (főpályázat / pótpályázat)

- Egy szemeszteres részképzés: Max. 5 hónapra kapható CM ösztöndíj --> Amennyiben CM-s a hallgató és 5 hónapnál hosszabb a mobilitása, az 5 hónap feletti időszakra nem kaphat kiegészítő támogatást (Erasmust sem!)

- 2 szemeszteres részképzés: 2 külön pályázatot szükséges benyújtani – egyet őszre + egyet tavaszra. Félévenként itt is max. 5-5 hónapra kapható CM támogatás.

- Ha egy külföldi szemeszter hosszabb, mint 5 hónap, érdemes kikalkulálni, mivel jár jobban: Erasmus+ ösztöndíj a teljes kint létre vagy CM támogatás 5 hónapra.

 

Bilaterális (nem Erasmus+ ország):

- Előfeltétele: nyertes BCE pályázás (főpályázat / pótpályázat)

- Egy szemeszteres részképzés: Max. 5 hónapra kapható CM ösztöndíj à Amennyiben  CM-s a hallgató és 5 hónapnál hosszabb a mobilitása, az 5 hónap feletti időszakra nem kaphat kiegészítő támogatást.

Felhívom figyelmüket, hogy a Tempus Közalapítvány döntése alapján nem Erasmus+ célország esetén tanévente egy pályázat nyújtható be külföldi részképzésre legfeljebb 5 hónap időtartamra.

 

FREEMOVER MOBILITÁS (Erasmus+ és bilaterális országban is lehet):

- Előfeltételei:  1. Fogadó egyetem által aláírt, lepecsételt Letter of Acceptance

                       2. Mindhárom fél által aláírt, lepecsételt Learning Agreement

 

PÁLYÁZATI FORDULÓK, IDŐSZAKOK, HATÁRIDŐK A BCE-N:

- 1. forduló: 2019.03.07 – 2019.04.15. (Erasmus+ és bilaterális mobilitásokra egyaránt vonatkozik!)

    - CSAK azok pályázhatnak, akik 2019. őszre és 2019/2020 egész évre (egy helyre) utaznak ki

    - Akik az egész 2019/2020-as tanévet egy fogadó egyetemen töltik, 2 CM pályázatot kell, hogy benyújtsanak.

    - Akik 2019 őszén és 2020 tavaszán is külföldi részképzésen lesznek, de két eltérő egyetemen/országban, ők az 1. pályázati fordulóban csak a 2019. őszi félévre vonatkozóan pályázhatnak.

    - Azon hallgatók számára (de csak számukra!!), akik a 2019. tavaszi félévében kezdtek új tanulmányokat a BCE-n (pl. keresztféléves mesterképzéses hallgatók), a határidő 2019. június 21., péntek, hogy meglegyen a pályázáshoz szükséges min. 1 lezárt félévük.

- 2. forduló: 2019.08.01 – 2019.09.19. (Erasmus+ és bilaterális mobilitásokra egyaránt vonatkozik!)

   - 2020. tavaszi félévre vonatkozóan lehet pályázni

   - Akik a 2019. őszi szemesztert külföldön töltik, és szeretnének hosszabbítani 2020. tavaszra, ők is ekkor pályázhatnak majd a Campus Mundi hosszabbításra vonatkozóan (amennyiben azt mind a fogadó egyetem, mind a BCE illetékes koordinátorai jóváhagyták)

   - Azon mesterképzéses hallgatók, akik a 2020. tavaszi félévet töltik külföldön ÉS a 2019. őszi félév mesterképzésük első szemesztere, nem fognak tudni alapképzéses átlagukkal pályázni CM-ra, így mindenképpen meg kell várniuk mesterképzésük első féléves eredményeit. Számukra (de csak is számukra!) a CM pályázati határidő a mobilitásuk kezdő napja előtti nap. Amennyiben pályáznak CM ösztöndíjra, azt intézményi Erasmus+ koordinátoruk felé mindenképpen jelezni szíveskedjenek az erasmus(kukac)uni-corvinus(pont)hu e-mail címen (G és K kar esetén) VAGY a corvinus.intoffice@uni-corvinus.hu e-mail címen (T kar esetén)!  Bővebb információ

 

 

      

FIGYELEM: A BCE Campus Mundi pályázati határidők eltérhetnek a Tempus Közalapítvány által meghirdetett határidőktől. BCE hallgatók számára kivétel nélkül a BCE pályázati határidők az irányadók! A BCE intézményi határidő után véglegesített pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek a formai bírálat során.

 A pályázatokat a Tempus Közalapítvány által ismertetett módon (lsd. TKA CM pályázati felhívásban) lehetséges online benyújtani a fent megadott határidőkig.  A pályázatokat csak elektronikusan kell benyújtani, papír alapon nem.

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázástól az ösztöndíj megérkezéséig tartó folyamat (pályázás, elbírálás, szerződéskötés, támogatás folyósítása) akár 3 hónapot is igénybe vehet, így javasolt időben elindítani és véglegesíteni a pályázatot. 

 

 

 

KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT - 2019/2020

- Tempus Közalapítvány által meghirdetett pályázati időszak: 2019. március - 2020.06.30. 23:00
- Megvalósítási időszak: 2019.06.01 - 2020.09.30.

 

CAMPUS MUNDI SZAKMAI GYAKORLATOS PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK RENDJE A BCE-N:

Erasmus+ ország:

- CM ösztöndíj megszűnik az Erasmus+ országban megvalósított szakmai gyakorlati mobilitásokra vonatkozóan! --> CM szakmai gyakorlatos ösztöndíjat csak nem Erasmus+ országban megvalósított mobilitásokhoz lehet 2019 márciusától pályázni.

- Erasmus+ országban teljesített szakmai gyakorlathoz természetesen továbbra is elérhető az Erasmus+ ösztöndíj.

    - Pályázásról bővebb információ a BCE Erasmus+ szakmai gyakorlat honlapon található. 

    - Határidő: gyakorlat kezdete előtt 1 hónappal

Bilaterális (nem Erasmus+ ország):

- Határidő: szakmai gyakorlat kezdete előtti nap

- Előfeltétele: BCE-n benyújtott szakmai gyakorlatos pályázat (Mobility Manager

 

 A pályázatokat a Tempus Közalapítvány által ismertetett módon (lsd. TKA CM pályázati felhívásban) lehetséges online benyújtani a fent megadott határidőkig.  A pályázatokat csak elektronikusan kell benyújtani, papír alapon nem.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázástól az ösztöndíj megérkezéséig tartó folyamat (pályázás, elbírálás, szerződéskötés, támogatás folyósítása) akár 3 hónapot is igénybe vehet, így javasolt időben elindítani és véglegesíteni a pályázatot.

 A Tempus Közalapítvány döntése alapján nem Erasmus+ célországba történő szakmai gyakorlat esetén tanévente legfeljebb 3 hónap időtartam támogatható! 

ELBÍRÁLÁS ÉS DÖNTÉSHOZATAL

 

Alább találják a Tempus Közalapítvány 2019. évi kuratóriumi üléseinek tervezett időpontjait. A pályázatok eredménye a kuratóriumi döntéshozatalt követő 1-2 napon belül szokott meghirdetésre kerülni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázatokat először a BCE munkatársai bírálják el, majd csak azt követően kerülnek továbbításra a Tempus Közalapítvány felé, így előfordulhat, hogy eredmény nem a pályázat véglegesítését követő első, hanem csak a rákövetkező kuratóriumi ülésen születik.

  - TKA kuratóriumi ülések tervezett időpontjai 2019-ben: 01.17., 02.21., 03.21., 04.18., 05.09., 05.23., 06.20., 07.11., 08.29., 09.26., 10.24., 11.21., 12.12. 

 

Utolsó frissítés: 2020.03.12.