Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Vámlogisztika szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: a 2020. februárjában indítandó képzésre 2020. január 15.

Helyszín: BUDAPEST

 Jelentkezési lap

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Vámlogisztika szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

 

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Nem a gazdaságtudományok képzési terület terén szerzett alapdiploma esetén: Vámlogisztikai menedzser (angolul: Customs logistics manager)Továbbá a hivatkozott NGM rendelet (lásd lejjebb) alapján szervezett hatósági vizsga sikeres teljesítése esetén vámjogi szakértő (angolul Customs expert).

 

A képzésért felelős kar:

Gazdálkodástudományi Kar

 

A képzés célja:

A Vámlogisztika képzés célja olyan szakemberek felkészítése a gazdaság számára, akik összefüggéseiben ismerik a vámeljárások és az egyes vámjogi eszközök nemzetközi ellátási láncokban betöltött szerepét.

 

A képzés sikeres elvégzését követően képesek lesznek egy adott gazdasági vállalkozás vámfolyamatainak megtervezésére és irányítására oly módon, hogy az a lehető legnagyobb mértékben, költség és idő hatékony módon integrálódjon a vállalat logisztikai folyamataiba.

Ennek érdekében a képzés során a külkereskedelmi cégkapcsolatokra vonatkozó vezetői döntésekhez, valamint a vállalatok egyes alrendszerei közötti együttműködéshez szükséges vám és ellátási lánc ismeretekre tesznek szert.

Képesek lesznek elhelyezni a vámpolitikát a kereskedelempolitika eszközrendszerében, megismerik a vámjogi szabályozás gazdasági vetületeit és ezekkel összhangban bővítik az ellátási lánc menedzsmenttel kapcsolatos ismereteiket.

A képzés egyúttal kitér az export és import jogszerűségét biztosító, valamint az ellátási lánc biztonságát felügyelő trade compliance szakterületre, annak szerepére, eszközrendszereire.

Magyarországon egyedülálló vámlogisztikai szakirányú továbbképzést indít 2018-ban a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és a Magyar Vámügyi Szövetség az ellátási lánc menedzsment, és a vám területén dolgozó szakemberek számára.

A továbbképzést a vámügyi szakértői hatósági képzésről és vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján elfogadták a vámjogi szakértői hatósági vizsgára bocsátó képzésként is. Így a végzett hallgatók számára az egyetemi vizsga teljesítése lehetővé teszi, hogy további képzés nélkül jelentkezzen a vámügyi szakértői hatósági vizsgára.

A képzés indításának feltétele: 17 fő alatt a képzés nem indul, maximális létszám: 30 fő.

A csoport maximális létszámának elérése esetén a további jelentkezőket várólistán tudjuk fogadni.

Képzési jellemzők

A képzés időtartama:  2 félév

A képzés formája: levelező

A képzés gyakorisága: hetente, pénteken és szombaton

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

 A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), önéletrajz, bemeneti feltételként előírt munkatapasztalat igazolására szolgáló dokumentumok.

A felvétel feltétele:.

Vámlogisztika szakirányú továbbképzési szak esetén: Bármely képzési területen, legalább alapképzésben szerzett alapfokozatot és szakképzettséget igazoló oklevéllel, valamint vámigazgatás vagy vállalati vámügyi területen szerzett minimum 2 éves munkatapasztalattal rendelkezők vehetnek részt

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó: Szórádi Anikó
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5041
E-mail: aniko.szoradi@uni-corvinus.hu

Honlap: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=67602

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

  

Költségtérítési díj:

A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a képzésen: 390.000 Ft/félév. 

Egyéb információk

Kinek ajánljuk a képzést?

  • Logisztikai szolgáltatók azon közép- és felsővezető munkatársainak, akik a 3PL, 4PL, 5PL típusú tevékenységüket a logisztikai és vámszolgáltatások ötvözésével kívánják versenyképesebbé tenni. Azon vállalati vámügyi, logisztikai, beszerzési, külkereskedelmi szakembereknek, akik széles körű szakmai ismeretek birtokában kívánják támogatni vállalatuk ellátási láncával kapcsolatos stratégiai döntéseit;
  • Azon jogi végzettségű szakembereknek, akik vámügyi területre kívánnak specializálódni;
  • Azon középfokú képzésben oktatóknak, akik logisztika, vám, ellátási lánc témakörökben továbbfejlesztenék ismereteiket;
  • A közigazgatás azon munkatársainak, akik az ellátási lánc üzleti folyamatainak mélyebb megismerésével szeretnék tudásukat szélesíteni;
  • Mindenkinek, aki a logisztika, ellátási lánc, vám ismeretek iránt érdeklődik;
  • Azaz Önnek!

A képzés rövid tartalma:

A képzés sikeres elvégzését követően a hallgatók képesek lesznek egy adott gazdasági vállalkozás vámfolyamatainak megtervezésére és irányítására oly módon, hogy az a lehető legnagyobb mértékben, költség és idő hatékony módon integrálódjon a vállalat logisztikai folyamataiba, és ellátási láncába.

Ennek érdekében a hallgatók a képzés során a külkereskedelmi cégkapcsolatok menedzsmentjéhez, valamint a vállalatok egyes alrendszerei közötti együttműködéshez szükséges vám és ellátási lánc ismeretekre tesznek szert. Képesek lesznek elhelyezni a vámpolitikát a kereskedelempolitika eszközrendszerében, megismerik a vámjogi szabályozás gazdasági vetületeit és ezekkel összhangban bővítik az ellátási lánc menedzsmenttel kapcsolatos ismereteiket. A képzés egyúttal kitér az export és import jogszerűségét biztosító, valamint az ellátási lánc biztonságát felügyelő trade compliance szakterületre, annak szerepére, eszközeire is.

A képzés végére a hallgatók képessé válnak az ellátási láncok, benne logisztikai folyamatok vámszempontból hatékony, de egyben etikus menedzsmentjére.

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

·         Általános alapozó ismeretek (ÁAI) 10 kredit

o   Alapvető világgazdasági összefüggések

o   A nemzetköziesedés jelensége, hatásai

o   Kereskedelempolitika alapelvei, eszközei, szabályai, trendjei

o   A nemzetközi vállalat gazdálkodásának alapösszefüggései, menedzsment eszközei

 

·         Szakmai alapozó ismeretek (SZAI) 18 kredit

o   Logisztikai menedzsment és ellátási láncok felépítése, céljai és eszközrendszere

o   Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek

o   Nemzetközi üzleti technikákkal kapcsolatos ismeretek

o   Teljesítménymérés és menedzsment, kontrolling ismeretek logisztikai fókusszal

 

·         Szakismeretek (SZI) 22 kredit

o   Vámtechnikai és vámeljárások alapismeretek

o   Fuvarjogi és vámjogi ismeretek

o   Nemzetközi vállalatok ’trade compliance’ gyakorlatának ismeretei

 

Ismeretkör típusa

Tantárgy neve

Kredit

Kontakt óra

Számonkérés módja

I. félév

 

ÁAI

Kereskedelempolitika

5

24

vizsga

 

SZAI

Logisztikai menedzsment

5

24

vizsga

 

ÁAI

Nemzetközi vállalatgazdaságtan

5

24

vizsga

 

SZAI

Fuvarozás, szállítmányozás

4

20

vizsga

 

SZI

Fuvarjog

6

28

vizsga

 

 

 

25

120

 

 

II. félév

 

SZAI

Nemzetközi üzleti technikák

4

20

vizsga

 

SZAI

Logisztikai kontrolling

5

24

vizsga

 

SZI

Vámjog

6

28

vizsga

 

SZI

Trade compliance

4

20

gyakorlati jegy

 

SZI

Ellátási lánc menedzsment

6

28

gyakorlati jegy

 

 

Szakdolgozat

10

 

 

 

 

 

35

120

 

 

 

KÉPZÉS ÖSSZESEN:

60

240

 

 


Számonkérés és záróvizsga:

A tantárgyakat vizsgával, vagy gyakorlati jeggyel zárják a hallgatók. A vizsgáztatás rendjét a BCE SZMSZ III. kötete Hallgatói követelményrendszer III.1. Tanulmányi és vizsgaszabályzat tartalmazza.

 A záróvizsgára bocsátás feltételei:

·         Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, azaz a mintatantervben előírt tantárgyak sikeres teljesítése;

·  A két bíráló által elfogadott szakdolgozat. (A szakdolgozat gyakorlatorientált, 30-40 oldalas dolgozat, amelyet prezentáció formájában kell megvédeni a záróvizsgán.)

 A záróvizsga részei:

·         A képzés során tanult, a képzési és kimeneti követelményekben megjelölt ismereteket magában foglaló szóbeli vizsga előzetes tételsor alapján;

·         A szakdolgozat sikeres megvédése.

Diploma megszerzésének feltétele:

Sikeres záróvizsga.


A képzés további jellemzői:

 

Mint említettük, képzési programunk sikeres elvégzését követően jelentkezni lehet a vámjogi szakértői hatósági vizsgára. Az erre jelentkezni kívánók számára ingyenesen lehetővé tesszük a Magyar Vámügyi Szövetség által rendezett hatósági képzés következő moduljainak látogatását.  Az egyetemi képzés döntő többségében tartalmazza a hatósági vizsga témaköreit, néhány vizsgatárgykör részletes tárgyalására ugyanakkor ezek a modulok biztosítanak támogatást nyújtva ezzel a hatósági vizsga sikeres letételéhez.

Vámjogi szakértői hatósági képzésnek a Magyar Vámügyi Szövetség által a végzett hallgatók számára ingyenesen megnyitott moduljai

5. modul

Adómodul

Az adóeljárási szabályok, termékdíj, jövedéki adó, az import/export ügyletek áfájának részletes bemutatása

16 óra

 

6. modul

Informatikai modul

A hatósági és ügyféli váminformatikai rendszerek bemutatása

8 óra

8. modul

Vegyes modul

Ügyvéli jogok és kötelezettségek, EU bírósági gyakorlat, szellemi tulajdonjogvédelem, gyakorlati ismeretek

8 óra

Telephelylátogatás

 

Termelői gazdálkodói telephely vagy logisztikai központ, vagy a Repülőtéri Igazgatóság meglátogatása

4 óra

 A Magyar Vámügyi Szövetség által áthallgatásra megnyitott modulok tananyaga az egyetemi képzést lezáró vizsgának nem tárgya, a vámügyi szakértői minősítést megszerezni kívánó hallgatók vizsgakötelezettsége a hivatkozott NGM rendelet 1. melléklete szerinti alakul. A Magyar Vámügyi Szövetség honlapja: www.mvsz.eu

 

A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást:

Szakfelelős:

Dr. Gelei Andrea - andrea.gelei(kukac)uni-corvinus(pont)hu

A képzést gondozó tanszék: Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék

Honlapja: http://www.uni-corvinus.hu/?15228
Utolsó frissítés: 2019.10.24.