Július - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

HUMÁNMENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak-

Jelentkezési határidő:2019. augusztus 30. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Letölthető jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar:

Gazdálkodástudományi Kar

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak

 

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

humánmenedzser

 

A felvétel feltétele:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél (a gazdaságtudományok képzési területen szerzett legalább alapfokúközgazdász oklevéllel rendelkező érdeklődők a Humánmenedzsment Szakközgazdász Programba jelentkezzenek).

 

 A képzés indításának feltétele:

20 fő alatt a képzés nem indul

Képzési jellemzők

Időtartama: 4 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: hetente szombaton (egész nap)

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

 

A jelentkezési laphoz (Letölthető jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok:

  • végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került),
  • nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele),
  • önéletrajz,
  • motivációs levél.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a budapesti képzésen: 320.000 Ft/félév.

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó: Szórádi Anikó

Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.

Tel/fax: (1) 482-5041

E-mail: aniko.szoradi(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

Honlap: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=67602

Egyéb információk

A képzés célja:

A Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak célja az emberierőforrás-menedzsmentben vagy a szervezeti élet más területén szervezeti tapasztalattal rendelkező és a HR terület iránt érdeklődő, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak felkészítése a HR területen belüli középvezetői illetve más szervezeti egységek felé történő HR-es kapcsolattartói feladatkörökre. Programunkban a legfontosabb elméleti alapozás után elsősorban esettanulmányok és a legkorszerűbb felnőttoktatási módszerek alkalmazásával adunk át naprakész menedzsment ismereteket és fejlesztjük a különböző emberierőforrás-menedzsment rendszerek működtetéséhez elengedhetetlen készségeket.

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

- Az elméleti alapozó tárgyak célja az alapvető felsőfokú társadalomtudományi ismeretek egyetemi szintű megalapozása (Szervezeti Magatartás, Üzleti etika); továbbá az emberi erőforrások menedzsmentje szempontjából releváns és aktuális ismeretek átadása (A pszichológia alapjai).

- Az üzleti, gazdálkodási ismeretek körébe tartozó tárgyak (Controlling alapjai, Stratégiai menedzsment, Szervezetfejlesztés, Változásmenedzsment) áttekintést nyújtanak napjaink üzleti szervezeteinek vezetői kérdéseiről és leggyakrabban alkalmazott megoldásairól.

- A módszertani tárgyak (Statisztika, Kutatási módszerek és Emberi erőforrás gazdálkodás) célja, hogy felkészítse a hallgatókat a gyakorlati relevanciával bíró alkalmazott kutatásra, beleértve a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges alapvető ismereteket és módszertani alapozást.

- A szakhoz kapcsolódó kötelező (Emberierőforrás-menedzsment I. – II., Munkajog, Teljesítményértékelés, Toborzás / kiválasztás)  és választható (Csapatépítés Munkaügyi kapcsolatok, Gender Issues, Munkahelyi stressz és szervezeti intervenciók, Megoldásorientált coaching, Diverzitásmenedzsment, Kiválasztási és fejlesztési központ, Szervezeti szocializáció) HR-es szakmai tárgyak az emberi erőforrás menedzsment egyes részterületeihez kapcsolódó gyakorlati készségek fejlesztését, az ún. legjobb gyakorlatok (best practice-k) megszerzését segítik elő.

- A diplomakonzultáció integráns részét képezi a programnak. A szakdolgozat elkészítése során a hallgatók tanulmányaikhoz kapcsolódó, általában saját munkahelyükön aktuálisan felmerülő gyakorlati problémát vizsgálnak, megoldási és fejlesztési lehetőségeket tárnak fel és a megvalósíthatóság kérdéseit elemzik.

Ehhez a munkához a programon tanító szakemberek aktív támogatást és konzultációs lehetőségeket biztosítanak.

A képzés két napos csapatépítő tréninggel kezdődik, mely az I. féléves tantervnek is része.

Kinek ajánljuk a képzést:

A képzésre olyan jelentkezőket várunk, akik rendelkeznek néhány év emberierőforrás-menedzsment vagy szervezeti tapasztalattal és megfelelő rálátással bírnak az alapvető HR rendszerek működésére, továbbá nyitottak és készek arra, hogy egy lelkes csapattal együttdolgozva részt vegyenek a társas tanulásban.

Számonkérés és záróvizsga:

A számonkérés a tárgytól függően írásbeli vagy szóbeli vizsga, melybe egyes tárgyak esetében az órai aktivitás is beleszámít.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: abszolutórium megszerzése és két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.

Utolsó frissítés: 2019.08.23.