Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

HR Business Partner Program-

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Letölthető jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar:
Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
HR Business Partner szakirányú továbbképzési szak

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
HR Business Partner

A felvétel feltétele:
A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél (a gazdaságtudományok képzési területen szerzett legalább alapfokúközgazdász oklevéllel rendelkező érdeklődők a HR Business Partner Szakközgazdász Programba jelentkezzenek).

 A képzés indításának feltétele:
15 fő alatt a képzés nem indul

Képzési jellemzők

Időtartama: 4 félév

Gyakorisága: Munka melletti (levelező képzés), 80%-ban szombati napokon.
Az oktatás epochális rendszerben, illetve intenzív (2 napos tréningek) formájában valósul meg.

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Letölthető jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok:

végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, motivációs levél.

Egyéb: A képzés magyar nyelvű, a szakirodalmak és esettanulmányok esetenként angol nyelvűek, ezért egy középszintű angol nyelvű olvasási készség elvárt. Motivációs levél.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 445.000 Ft/félév

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó: Szórádi Anikó

Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.

Tel/fax: (1) 482-5041

E-mail: aniko.szoradi@uni-corvinus.hu

 

Honlap: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=67602 

Egyéb információk

A Gazdálkodástudományi Kar és a hazai szervezetfejlesztési piac meghatározó szereplője, a Flow Csoport stratégiai szövetségében megvalósuló program a legjobb hazai és nemzetközi HR felsővezetői gyakorlatot teszi elérhetővé a jelentkezők számára. 

Flyer

Ismertető

A képzés célja:

A HR business partner szakirányú továbbképzési szak célja az emberierőforrás-menedzsmenttel hivatásszerűen foglalkozó, elsősorban „HR generalista” jellegű munkakörben tevékenykedő szakemberek felkészítése egy olyan HR felsővezetői szerepkörre, amely az üzleti/vonalbeli felsővezetőkkel kialakított partnerségre épül. Meggyőződésünk, hogy ebbe a stratégiai együttgondolkodásra épülő pozícióba egy jól átgondolt felsővezetői tanácsadó feladatkörön keresztül vezet az út.

A képzés során ezen az úton szeretnénk megtámogatni hallgatóinkat

- üzleti/gazdálkodási tudásuk bővítésén,

- szervezet-diagnosztikai és módszertani ismereteik erősítésén, illetve

- belső tanácsadói és felsővezetői szemléletük és készségeik fejlesztésén keresztül.

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

- Az üzleti, gazdálkodási ismeretek körébe tartozó tárgyak (Stratégiai menedzsment, Teljesítménymenedzsment és Controlling, Stratégiai HR esetek, Üzleti és HR Etika, Változásmenedzsment) gyakorlati esettanulmányokon keresztül áttekintést nyújtanak napjaink üzleti szervezeteinek aktuális felsővezetői kérdéseiről és dilemmáiról.

- A szervezet-diagnosztikai szemléleti alapozó és HR tanácsadás módszertani tárgyak (Szervezeti kultúra és LSI, Szervezetfejlesztés, Szupervízió I. És II., Tanuló szervezet, Pszichodinamikai rendszerszemlélet, Action Learning,  HR szervezeti modellek és az Együttműködés a HR szervezeten belül) célja, hogy felkészítse a hallgatókat a belső tanácsadói és szervezetfejlesztői szerep gyakorlati kihívásaira.

- A szakhoz kapcsolódó készségfejlesztő, szakmai-önismereti tárgyak (Csapatépítés, A HR BP szerep kihívásai, Leadership és Partnership (Outdoor), Konfliktuskezelés, Tranzakcióanalízis, Bevezetés a pszichodrámába ill.  a Gestalt-alapú coachingba, A sikeres HR BP: Értékajánlat és kompetenciák, Elismerő és feltáró vezetés) a belső tanácsadói szerephez kapcsolódó készségek fejlesztését és a hazai és nemzetközi gyakorlatban leginkább elterjedt fejlesztői megközelítések megismerését segítik elő

- A diplomakonzultáció integráns részét képezi a programnak. A szakdolgozat elkészítése során a hallgatók tanulmányaikhoz kapcsolódó, általában saját munkahelyükön aktuálisan felmerülő gyakorlati problémát vizsgálnak, megoldási és fejlesztési lehetőségeket tárnak fel és a megvalósíthatóság kérdéseit elemzik. Ehhez a munkához a programon tanító szakemberek aktív támogatást és konzultációs lehetőségeket biztosítanak.

 

Számonkérés és záróvizsga:

A számonkérés a tárgytól függően írásbeli vagy szóbeli vizsga, melybe egyes tárgyak esetében az órai aktivitás is beleszámít.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: abszolutórium megszerzése és két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll.

 

Ideális jelentkező:

A HR Business Partner programra olyan 3-5 év emberierőforrás-menedzsment és/vagy vezetői tapasztalattal rendelkező jelentkezőket várunk, akik megfelelő rálátással bírnak az alapvető HR rendszerek működésére és mélyebben érdeklődnek önmaguk és mások irányításának kérdései iránt, nyitottak és készek arra, hogy egy lelkes csapattal együttdolgozva részt vegyenek a társas tanulásban.

 

Diploma megszerzésének feltétele:  Sikeres záróvizsga.

Utolsó frissítés: 2019.07.30.