Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

BESZERZÉSI MENEDZSMENT - Budapest-

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Jelentkezési lap

A képzésért felelős kar

Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzési szak

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

beszerzési menedzser

A felvétel feltétele

Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél és legalább 2 év szakmai gyakorlat (beszerzési területen)

A képzés indításának feltétele

18 fő alatt a képzés nem indul

Képzési jellemzők

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: péntekenként (13.30 – 19.30)

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség. A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 365.000 Ft/félév

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

Túljelentkezés esetén előnyt jelent a diplomaszerzés után megszerzett munkatapasztalat beszerzési területen.

 

Érdeklődni lehet

Kapcsolattartó/szakfelelős: Csepely Krisztina Cím: 1061 Budapest, Király u. 12. Tel/fax: (1) 267-8740 E-mail: krisztina.csepely@logisztika.hu,

Honlap: http://masoddiploma.logisztika.hu/beszerzesi-menedzsment/jelentkezes/

Egyéb információk

A Budapesti Corvinus Egyetem a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társasággal együttműködve indítja

A képzés óraszáma: 264 óra

A képzés célja

A hazai vállalati gyakorlatban az ellátási lánc szemléletének erősödésével egyre jelentősebb szerepet töltenek be a modern beszerzési szervezetek. A vállalati igények kielégítésére fontos tehát a magas szintű menedzsment szemlélettel, képességekkel rendelkező szakembergárda képzése.

A beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzés célja tehát olyan vállalati gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalatokkal, vagy újonnan erre a területre kerülve szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve tudásukat a beszerzés környezetére (igénylők, beszállítók, vállalati folyamatok) vonatkozó ismeretek tárgyalásával. A képzés szakmai tartalmában és oktatói hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti alapokra építsen, és a nemzetközileg elfogadott ismeretanyagról is átfogó tudást adjon.

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak

1. Vállalati stratégia

2. Gazdasági jog

3. Döntéselmélet

4. Üzleti teljesítménymenedzsment

5. Beszerzési alapismeretek

6. Ellátási folyamatok elemzése

7. Beszerzési stratégia

8. Beszerzés operatív kérdései

9. Beszerzési jog

10. Teljesítménymérés a beszerzésben

11. Beszerzés informatikai támogatása

12. Termelés és szolgáltatás menedzsment

13. Logisztikai szolgáltatások menedzsmentje

A záróvizsgára bocsátás feltétele

  • valamennyi vizsga letétele,
  • és elfogadott diplomaprojekt.

A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a diplomaprojekt megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele

Sikeres záróvizsga.

 

Utolsó frissítés: 2019.08.23.