Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31  

2017/2018. őszi félév

Az alábbi oldalon a 2017/2018. tanév őszi félévében meghirdetett tárgyaink rövid ismertetése olvasható. A tantárgy kódjára kattintva megnyílik az adott tantárgy adatlapja. Az adatlapok tartalmazzák a részletes követelményeket és a számonkérés típusát.

Kötelező tárgyak

Gazdasági kormányzás

Tárgy kódja: 4GP02NAV04M

Az Egyensúly és növekedés című tankönyvre építve bemutatásra kerül a 2008/2009-es gazdasági válság kialakulásának okai, következményei és a gazdaságpolitika válaszlépései hazai és nemzetközi kontextusban. Az előadások az MNB szakmai cikkeinek feldolgozása segítségével külön kitérnek az aktuális gazdasági események magyarázataira és az egyes területek új kutatási eredményeinek ismertetésére, amelyen keresztül a válságnak az általános közgazdasági gondolkodásra gyakorolt hatásai is nyomon követhetővé válnak.

A tárgy a Közgazdasági elemző mesterszakos hallgatók kivételével a Közgazdaságtudományi Kar mesterszakos hallgatói számára választható tárgyként is elérhető.

Idősorok elemzése

Tárgy kódja: 4MNBNAK01M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az idősorok modellezésének főbb módszereivel. Az előadások ezen módszerek elméleti alapjait ismertetik, míg a gyakorlatok során ezeket a diákok valós idősorokon, ökonometriai-statisztikai programcsomagok segítségével maguk is alkalmazzák. A tananyag magában foglalja az egy- illetve többegyenletes idősoros modellek specifikálását, paraméterbecslését, és specifikációanalízisét. Az ezek során kapott eredményeket a hallgatók a félév végére pontosan tudják interpretálni, képesek javaslatokat tenni a paraméter-becslési eljárások módosítására, illetve a specifikáció megváltoztatására a modell illeszkedésének javítása érdekében.

Specializációs tárgyak

A bankrendszer szerepe a gazdaságban

Tárgy kódja: 4MNBNAK04M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletes képet kapjanak a bankrendszer gazdaságban betöltött szerepéről, megismerjék a bankok működését egyedi szinten, illetve a pénzügyi rendszer egészét érintő kihívásokat is megértsék. A tantárgy elsőként bemutatja azokat a fogalmakat, amelyek elengedhetetlenek a banki működés megértéséhez. Ezután a magyar bankrendszer evolúcióján keresztül szemlélteti a bankok működését, a potenciális kockázatok forrásait. A tantárgy részletesen foglalkozik a bankok egyes speciális területeivel, majd bemutatja a bankok szabályozásának, felügyelésének legfrissebb irányait. Végül, a bankolás jövőjéről is képet kapnak a hallgatók.

Választható tárgyak

Elméleti és gyakorlati kihívások a monetáris politikában

Tárgy kódja: 4MNBNAV11M

A tantárgy „A modern irányzatok a közgazdaságtanban” című tárgyhoz hasonlóan nemzetközileg elismert hazai és külföldi közgazdászok vendégelőadás-sorozatára épül. A cél az, hogy a hallgatók első kézből ismerhessék meg azokat a legfontosabb irányzatokat és kutatási eredményeket, amelyek a globális pénzügyi válságot követően növekvő mértékben befolyásolják a monetáris politikai döntéshozatalt Az előadók vagy maguk is monetáris politikai döntéshozók vagy az ő közvetett vagy közvetlen tanácsadói. A jövőbeli monetáris politika jelentősen módosulhat a válságkezelés során alkalmazott rendkívüli lépéseken túl is, a normalizálódást követően. A hallgatók a tantárgy keretében olyan naprakész ismeretekre tehetnek szert, amelyek a tankönyvekben még nem szerepelnek és legfeljebb szakfolyóiratokból és más médiából ismerhetők meg. Így nagyon hasznos kiegészítője a korábbi tanulmányoknak, mert a hallgatók tudása naprakész és gyakorlatias elemekkel egészül ki a kiválasztott monetáris politikai témák legjobb ismerőinek, gyakran aktív művelőinek segítségével.

Nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények

Tárgy kódja: 4MNBNAV08M

A tantárgy célja olyan átfogó ismeretek átadása, amely világos képet nyújt a nemzetközi gazdasági-pénzügyi intézményrendszer működéséről, az érintett intézmények feladatköréről, azok változásáról és a szervezetek nemzetközi szabályozási rezsimben betöltött szerepéről, a velük szemben megfogalmazott kritikákról. A félév során – többek között – az Európai Unió, a Nemzetközi Valutaalap, a Nemzetközi Fizetések Bankja, a nemzetközi fejlesztésért és kereskedelemi szabályozásért felelős szervezetek kerülnek bemutatásra. A kurzus különösen nagy hangsúlyt fektet az aktualitásokra, így a 2007-ben kialakuló pénzügyi és gazdasági válságot indukáló intézményi hiányosságokra, a válság nyomán megvalósított intézményi reformokra. Az euroövezet krízise és az IMF szerepvállalása kiemelt témaköröket képeznek a tantárgy tematikájában. Az Európai Uniót és intézményrendszerét érintő aktuális kihívások, mint a migráció, a Brexit, a görög válságkezelés, Magyarország és az IMF kapcsolata, illetve a keleti tagországok bővítésének a kérdése mellett a feltörekvő Kína gazdasági rendszere és kereskedelmi kapcsolatai is bemutatásra kerülnek a félév során.

Szakszeminárium

Szakszeminárium I.

Tárgy kódja: 4MNBNAK06M

A tárgy célja a sikeres, minőségi szakdolgozat megírásához szükséges kutatási munka támogatása. A szakszemináriumi jegy első féléves megszerzésnek feltétele a szakdolgozat témavezetőjével való folyamatos konzultáció, a dolgozat 5 oldalas vázlatának (téma, hipotézisek és módszertan ismertetése) leadása és a szakszemináriumi workshopon való előadás.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.