Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31  

2017/2018. tavaszi félév

Az alábbi oldalon a 2017/2018. tanév tavaszi félévében meghirdetett tárgyaink rövid ismertetése olvasható. A tantárgy kódjára kattintva megnyílik az adott tantárgy adatlapja. Az adatlapok tartalmazzák a részletes követelményeket és a számonkérés típusát.

Kötelező tárgyak

Idősorok elemzése

Tárgy kódja: 4MNBNAK01M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az idősorok modellezésének főbb módszereivel. Az előadások ezen módszerek elméleti alapjait ismertetik, míg a gyakorlatok során ezeket a diákok valós idősorokon, ökonometriai-statisztikai programcsomagok segítségével maguk is alkalmazzák. A tananyag magában foglalja az egy- illetve többegyenletes idősoros modellek specifikálását, paraméterbecslését, és specifikációanalízisét. Az ezek során kapott eredményeket a hallgatók a félév végére pontosan tudják interpretálni, képesek javaslatokat tenni a paraméter-becslési eljárások módosítására, illetve a specifikáció megváltoztatására a modell illeszkedésének javítása érdekében.

Specializációs tárgyak

A monetáris politika elmélete és gyakorlata

Tárgy kódja: 4MNBNAK03M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a monetáris politika mibenlétéről. A félév során áttekintjük a monetáris politika elméleti modelljeit, valamint a gyakorlatban működő monetáris politikai rendszereket egyaránt. A megközelítés alapvetően makroökonómiai, a monetáris politikát, mint a gazdaság egészének egyik fontos tényezője mutatjuk be, központba állítva a fő makro változók (infláció, kibocsátás, munkanélküliség) és a monetáris politikai eszközök közötti interakciót. A bemutatásban különös hangsúlyt kap az elmúlt időszak világgazdasági válságának hatása, a monetáris politika esetleges szerepe a válság kialakulásában, valamint a monetáris politikai stratégiák újragondolása.

Modellezés a jegybanki gyakorlatban

Tárgy kódja: 4MNBNAK05M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megszerzett ökonometriai és makroökonómiai tudására alapozva megismerkedjenek az ökonometria és a makroökonómia modellezés gyakorlati problémáival, valamint konkrétan az MNB-ben folyó modellezés gyakorlatával. A kurzus során a hallgatók találkoznak SVAR, bayes-i SVAR modellekkel, faktor, panel ökonometriai és DSGE modellekkel.

Választható tárgyak

Etikus közgazdaságtan

Tárgy kódja: 4MNBNAV09M

Bár ma a közgazdaságtan és az etika egymáshoz kevéssé kapcsolódó diszciplínaként él a köztudatban, de a közgazdasági elméletek történetet végigkövetve jól látható, hogy korábban igen szoros volt a kapcsolatuk. A tantárgy célja, hogy e kapcsolat történelmi alakulását végigkövesse, valamint ezek alapján rámutasson, hogy a közgazdasági gondolkodásnak ma is lehetnek fontos etikai vetületei és ezek nem is minden esetben elvontak (például a nagyvállalati gondolkodásban a vállalati felelősségvállalási programok). A 20. században a közgazdasági gondolkodás mindinkább a formális módszertani megalapozásra törekedett, amellyel egyidejűleg az etikai kérdések háttérbe szorultak a közgazdaságtan főáramában. A módszertani fejlődés ellenére azonban egyes etikai alapkérdések máig megválaszolatlanok maradtak, illetve vitára érdemesek. Milyen mértékig érdemes az önérdeket és a haszonelvűséget követni? A nagyobb termelésre és jövedelmekre törekvés mellett azok elosztásán is javítani kell-e? Hogyan vegyük figyelembe gazdasági tevékenységünk externális hatásait? Mindezek mellett a tárgy kitér a világvallások gazdaságfogalmának ismertetésére is.

Költségvetési politika a gyakorlatban

Tárgy kódja: 4MNBNAV13M

A tantárgy kialakítás alatt áll, a kapcsolódó információk meghirdetése hamarosan várható!

Lectures on Behavioral Macroeconomics

Tárgy kódja: 4MNBNAV16M

In mainstream economics, and particularly in New Keynesian macroeconomics, the booms and busts that characterize capitalism arise because of large external shocks. The combination of these shocks and the slow adjustments of wages and prices by rational agents leads to cyclical movements. Paul De Grauwe argues for a different macroeconomics model - one that works with an internal explanation of the business cycle and factors in agents' limited cognitive abilities. By creating a behavioral model that is not dependent on the prevailing concept of rationality, De Grauwe is better able to explain the fluctuations of economic activity that are an endemic feature of market economies. This new approach illustrates a richer macroeconomic dynamic that provides for a better understanding of fluctuations in output and inflation.
De Grauwe shows that the behavioral model is driven by self-fulfilling waves of optimism and pessimism, or animal spirits. Booms and busts in economic activity are therefore natural outcomes of a behavioral model. The author uses this to analyze central issues in monetary policies, such as output stabilization, before extending his investigation into asset markets and more sophisticated forecasting rules. He also examines how well the theoretical predictions of the behavioral model perform when confronted with empirical data.

A tárgy exkluzívan, egyszeri alkalommal, két hetes tömbösített kurzusként került meghirdetésre a 2017/2018. tanév tavaszi félévében.

Modern irányzatok a közgazdaságtanban

Tárgy kódja: 4MNBNAV10M

A tárgy hazai és külföldi neves kutatók, előadók vendégelőadás-sorozatára épül. Az előadók az általuk kutatott szakterület neves, elismert szakemberei, akik saját kutatási eredményeiket, szemléletmódjuk sarokköveit fogják bemutatni.

Szakszeminárium

Szakszeminárium II.

Tárgy kódja: 4MNBNAK07M

A tantárgy célja, hogy segítse a hallgatókat szakdolgozatuk elkészítésében, folytatva a Szakszeminárium I. keretében megkezdett munkát. A témához és hallgatóhoz rendelt konzulens útmutatásával, szakirodalmak feldolgozásán, kutatómunkán keresztül a hallgató a kurzus végére elkészíti saját, magas minőségű kutatómunkáját.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.