Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

A Szenátus 2018/2019. tanév I. félévére tervezett ülései:

2018. szeptember 25. (kedd) 13.30 óra
2018. október 30. (kedd) 13.30 óra
2018. december 18. (kedd) 13.30 óra

A Szenátus 2018/2019. tanév II. félévére tervezett ülései:

2019. március 26. (kedd) 13.30 óra
2019. június 4. (kedd) 13.30 óra

2019. június 28.
Értesítés
Elrendelő határozat
Jegyzőkönyv

1.) Kutatási menedzser mesterképzési szak létesítése

2.) Kutatási és innovációs szakközgazdász, valamint Kutatási és innovációs menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése

Mintatantervek

2019. június 4.
Meghívó
Határozatok

1.) Habilitációs Szabályzat elfogadása

2.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

3.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
    a) A HTJSZ főszövegének módosítása
    b) A HTJSZ 1/b. mellékletének módosítása
    c) Kollégiumi SZMR módosítása és a kollégiumokra vonatkozó mellékletek módosítása

4.) Szaklétesítés
    a) Politikai gazdaságtan mesterképzési szak létesítése
    b) Nemzetközi fejlesztés mesterképzési szak létesítése

5.) A Budapesti Corvinus Egyetem és a Groningeni Egyetem közötti, már működő kettős (dual/double degree) képzési program további képzésekre történő kiterjesztésének kezdeményezése és az ahhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás újrakötése (LEKERÜLT A NAPIRENDRŐL)

6.) Doktori Önkormányzat egyetemi testületekben való részvételének szabályozása

7.) Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat módosítása


8.) A Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
 
9.) Személyi ügyek

    - Tudományos Tanács véleménye

    a) Docensi pályázatok véleményezése a Gazdálkodástudományi Karon
       aa) Lovas Anita teljes állású egyetemi docensi pályázata (Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék)
       ab) Lőrinczi Zoltán félállású egyetemi docensi pályázata (Vezetés és Szervezés Tanszék)
       ac) Nagy Judit teljes állású egyetemi docensi pályázata (Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)
       ad) Reizingerné Ducsai Anita teljes állású docensi pályázata (Vezetői Számvitel Tanszék)
       ae) Strausz Péter teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vezetés és Szervezés Tanszék)
       af) Szilas Roland Ferenc teljes állású egyetemi docensi pályázata (Szervezeti Magatartás Tanszék)
    b) Professor Emeritus cím adományozása Lengyel György részére

2019. március 26.
Meghívó
Határozatok

1.) 2018. évi intézményi beszámoló elfogadása

    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet
    - 3. számú melléklet
    - 4. számú melléklet

2.) a) 2019. évi intézményi költségvetés elfogadása

    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet
    - 3. számú melléklet
    - 4. számú melléklet
    - 5. számú melléklet

    b) A 2019. évi Vagyongazdálkodási Terv és Fejlesztési Koncepció módosítása

     - Vagyongazdálkodási Terv
     - Fejlesztési Koncepció

3.) A Wingprojekt 6 Kft. törzstőkéjét 100%-ban megtestesítő üzletrész megvásárlása

4.) a) BCE HÖK 2018. évi beszámolójának elfogadása
     b) BCE HÖK 2019. évi költségvetésének elfogadása

5.) Beszállító- és Iparfejlesztési Kutatóközpont létrehozása (SZMR módosítása)

6.) Doktori Szabályzat módosítása

7.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

8.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat főszövegének, valamint 2. számú mellékletének (Díjtételek) módosítása

9.) a) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
     b) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Gazdálkodástudományi Kari mellékletének módosítása


10.) Felvételi Szabályzat módosítása


11.) Személyi ügyek
    a) Professor Emeritus cím adományozása Füstös László részére
    b) Professor Emeritus cím adományozása Gedeon Péter részére
    c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Takáts Előd részére

12.) Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére nemzetközi kettős (dual) képzés indítása tárgyában (UNIVERSITY OF LIÈGE)

13.) Global social studies specializáció létesítése és indítása szociológia (angol nyelven) mesterképzési szakon

    - költségkalkuláció

14.) Szakfelelős-váltási kérelem a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szakon (Marjainé Szerényi Zsuzsanna helyett Péti Márton)

15.) BCE HÖK Alapszabály módosítása

16.) DÖK Alapszabály jóváhagyása

Napirend utáni tájékoztatások   

- Tájékoztató a jegyzettámogatás 2018. évi felhasználásáról és a 2019. évi felhasználási tervéről
- Tájékoztató a sportnormatíva 2018. évi felhasználásáról és a 2019. évi felhasználási tervéről
- Tájékoztató az épületek 2018. évi önköltségéről
- Tájékoztató a kollégiumok 2018. évi önköltségéről

2019. március 1.
Meghívó
Határozatok

1.) Az Egyetem megújulása - szóbeli előterjesztés
    a) Tájékoztató a fenntartóváltás jelenlegi állásáról és a várható lépésekről
    b) Beszámoló a Corvinus Megújulási Projekt jelenlegi állásáról

2019. február 27.
Értesítés
Elrendelő határozat
Jegyzőkönyv

1.) 2018. évi kincstári költségvetési beszámoló elfogadása

    - AKTUÁLIS ÁLLAPOT - 2019. február 26.

2.) A Budapesti Corvinus Egyetem és a Babes-Bolyai Tudományegyetem közötti, már működő kettős (dual/double degree) képzési program további képzésekre történő kiterjesztésének kezdeményezése és az ahhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás módosítása

2019. február 5.
Meghívó
Határozatok

1.) Michalkó Gábor főigazgatói pályázatának véleményezése

2.) Tiszteletbeli doktori (Doctor Honoris Causa) cím adományozása Aníbal Cavaco Silva részére (lekerült napirendről)

2018. december 18.
Meghívó
Határozatok

1/a.) 2019. évi elemi költségvetés elfogadása

    - melléklet

1/b.) 2019. évi intézményi költségvetési koncepció és 2019. évi vagyongazdálkodási terv elfogadása

    Fejlesztési koncepció (vagyongazdálkodási terv melléklete)

2.) Az ISC Alapítvány és az Egyetem között létrejött támogatási szerződés szakmai-pénzügyi beszámolója, valamint a szerződés lezárása

    - Szakmai-pénzügyi beszámoló
    - melléklet

3.) Központi és campus szintű ügyrendek elfogadása, módosítása
    a) Gazdasági Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
    b) Nemzetközi és Innovációs Igazgatóság ügyrendjének módosítása
    c) Jogi és Közbeszerzési Igazgatóság ügyrendjének módosítása
    d) Adminisztratív Igazgatóság ügyrendjének módosítása
    e) Közgáz Campus Igazgatóság ügyrendjének módosítása

4.) Munkavédelmi Szabályzat módosítása

5.) Kiküldetési Szabályzat módosítása


6.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

7.) BCE HÖK Alapszabály elfogadása

- Törvényességi ellenőrzés keretében tett megállapítások (Adminisztratív Igazgatóság)

- Módosító indítvány


8.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
    a) A HTJSZ főszövegének módosítása
    b) A HTJSZ 1/a. mellékletének módosítása
       - melléklet
    c) A HTJSZ 1/b. mellékletének módosítása
   d) Kollégiumi SZMR módosítása és a Kollégiumokra vonatkozó mellékletek módosítása

9.    Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kari mellékletének módosítása

10.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése a Gazdálkodástudományi Karon
      aa) Csóka Péter teljes állású egyetemi tanári pályázata (Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék)
        ab) Gyulavári Tamás teljes állású egyetemi tanári pályázata (Marketing és Média Intézet Marketing Tanszék)
       ac) Hortoványi Lilla teljes állású egyetemi tanári pályázata (Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Stratégia Tanszék)
   ad) Jámbor Attila teljes állású egyetemi tanári pályázata (Vállalkozásfejlesztési Intézet Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék)
        ae) Mitev Ariel Zoltán teljes állású egyetemi tanári pályázata (Marketing és Média Intézet Marketing Tanszék)
       af) Takács Sándor teljes állású egyetemi tanári pályázata (Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék)
       ag) Tátrai Tünde teljes állású egyetemi tanári pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)

    b) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése a Közgazdaságtudományi Karon
        ba) Pintér Miklós félállású egyetemi tanári pályázata (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)
        bb) Trautmann László teljes állású egyetemi tanári pályázata (Mikroökonómia Tanszék)

    c) Benczes Réka teljes állású egyetemi tanári pályázatának véleményezése a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon (Magatartástudományi és Kommunikációelmélet Intézet)

    d) Docensi pályázatok véleményezése a Gazdálkodástudományi Karon
        da) Aranyossy Márta és Deák Zsuzsanna teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalkozásfejlesztési Intézet Vállalkozások Pénzügyei Tanszék)
        db) Ásványi Katalin teljes állású egyetemi docensi pályázata (Marketing és Média Intézet Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék)
        dc) Borbásné Szabó Ildikó teljes állású egyetemi docensi pályázata (Informatikai Intézet Információrendszerek Tanszék)
        dd) Buzády Zoltán András teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Döntéselmélet Tanszék)
        de) Csáki Csaba teljes állású egyetemi docensi pályázata (Informatikai Intézet Információrendszerek Tanszék)
        df) Jáki Erika teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalkozásfejlesztési Intézet Vállalkozások Pénzügyei Tanszék)
        dg) Kováts Gergely Ferenc félállású egyetemi docensi pályázata (Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Kontroll Tanszék)
        dh) Kozma Miklós Attila teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Üzleti Gazdaságtan Tanszék)
        di) Láng Blanka Klára teljes állású egyetemi docensi pályázata (Informatikai Intézet Számítástudományi Tanszék)
        dj) Matolay Réka teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Döntéselmélet Tanszék)
        dk) Rab Árpád Szörény teljes állású egyetemi docensi pályázata (Informatikai Intézet Infokommunikációs Tanszék)
        dl) Sebrek Szabolcs Szilárd teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Üzleti Gazdaságtan Tanszék)
        dm) Stocker Miklós György teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Üzleti Gazdaságtan Tanszék)
        dn) Toarniczky Andrea teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék)
        do) Varga Ákos teljes állású egyetemi docensi pályázata (Marketing és Média Intézet Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék)

    e) Docensi pályázatok véleményezése a a Közgazdaságtudományi Karon
       ea) Bartha Attila teljes állású egyetemi docensi pályázata (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék)
       eb) Rencz Fanni részfoglalkozású egyetemi docensi pályázata (Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék)
       ec) Deák Zsuzsanna és Pesuth Tamás teljes állású egyetemi docensi pályázata (Pénzügy Tanszék)

    f) Várnagy Réka teljes állású docensi pályázatának véleményezése a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon (Politikatudományi Intézet)

11.) Együttműködési megállapodás a Joint Master in Comparative Local Development (Master CoDe) képzési programhoz kapcsolódóan

2018. november 26.
Értesítés
Elrendelő határozat
Jegyzőkönyv

BCE HÖK Alapszabály jóváhagyása

    - Törvényességi ellenőrzés keretében tett megállapítások (Adminisztratív Igazgatóság)

 

 

2018. október 30.
Meghívó
Határozatok

1.) Szervezeti és Működési Rend módosítása  
    a) Általános rektorhelyettesi pozíció létesítése
        - szervezeti ábra
    b) Hallgatói Szociális Bizottság létrehozása

2.) Szaklétesítés és szakindítás eljárásrendjének elfogadása

3.) Minőségügyi Kézikönyv módosítása

4.) Diplomás Pályakövetési Szabályzat elfogadása

5.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása   
    a) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1/b. mellékletének módosítása
    b) Önköltségi díjak meghatározása a 2019/2020. tanévre (HTJSZ 1/a. mellékletének módosítása)

    - Önköltségi díjak

6.) Személyi ügyek   
    a) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Grzegorz Witold Kołodko részére
    b) Egyetemi magántanári cím adományozása Findrik Mária részére

7.) BCE HÖK Alapszabály elfogadása (MÓDOSÍTOTT, VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

8.) Observatory Centre for Educational Development létrehozása a Tanárképző és Digitális Tanulási Központ szervezetén belül

9.) A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

10.) A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

Napirend utáni tájékoztatások

- Tájékoztató a képzések bekerülési értékéről a 2017. évi tényadatok alapján és az év végi béren kívüli juttatásokról

2018. szeptember 25.
Meghívó
Határozatok

1.) MAB önértékelési dokumentum

2.) 2018. évi 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása

    - 1. sz. melléklet
    - 2. sz. melléklet


3.) BCE HÖK 2018. évi 1-6. havi beszámolójának elfogadása

    - melléklet

4.) Gazdaságelemzési és Közpolitikai Kutatóközpont (Székesfehérvár) létrehozása (BCE SZMR módosítás)
       
5.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

6.) Nemzetközi adózás mesterképzési szak indításának kezdeményezése és képzési programja Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelven, nappali és levelező munkarendben, a 2019/2020. tanév őszi félévtől

    - költségkalkuláció (magyar)
    - költségkalkuláció (angol)

7.) Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana mesterképzési szak indításának kezdeményezése és képzési programja Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelven nappali munkarendben és magyar nyelven levelező munkarendben, a 2019/2020. tanév őszi félévtől

8.) A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

9.) A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

Utolsó frissítés: 2019.08.26.