Február - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28

KULTURÁLIS TURISZTIKAI MENEDZSER / SZAKKÖZGAZDÁSZ

Pótjelentkezési határidő: 2018. augusztus 21. a 2018. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Letölthető jelentkezési lap

 

 

A képzésért felelős kar:

Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Kulturális turisztikai menedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A képzés során a kulturális szakemberek megismerkedhetnek a turizmus alapfogalmaival, a turisztikai termékfejlesztéssel, valamint kifejezetten a kulturális turisztikai termékekkel és azok marketingjével. A hallgatóknak olyan vállalkozási, szervezési ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a kulturális intézmények látogatóbarát kialakítására, sikeres pályázatok megírására és hosszú távú vállalati kapcsolatok kialakítására. A rendezvényszervezés és a médiakapcsolatok kialakítása is fontos szerepet kap a képzésben.

 

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 

 • Nem közgazdász alapdiploma esetén: kulturális turisztikai menedzser
 • Közgazdász alapdiploma esetén: kulturális turisztikai szakközgazdász

 

A felvétel feltétele:

 

 • Kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzés esetén: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai vagy egyetemi képzésben) szerzett oklevél.
 • Szakközgazdász szakirányú továbbképzés esetén: Kulturális turisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzés esetén: Gazdaságtudomány képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai vagy egyetemi képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség.

A képzés indításának feltétele:

14 fő alatt a képzés nem indul

Képzés jellemzői

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben, órarend szerint

Helyszíne: Budapest

 

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó: Csabáné Csernus Szilvia
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5316
E-mail: szilvia.csernus@uni-corvinus.hu

Honlap: www.uni-corvinus.hu/gkar/szakiranyukepzesek

Regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000

Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Regisztrációs díj,
A1KE05046T/A10000  

Jelentkező neve

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a képzésen: 345.000. Ft/félév.

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Babik Edit, a Kulturális turisztikai menedzser képzés egyik hallgatója

Babik Edit, a Kulturális turisztikai menedzser képzés egyik hallgatójának előadását letöltheti ide kattintva.

Egyéb információk

Kinek ajánljuk a képzést?

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiket érdekel

 • a különböző kulturális rendezvények, mint fesztiválok, kiállítások stb., és kulturális intézmények menedzseri feladatai ellátása,
 • a kultúra és turizmus területén: kulturális turizmus piac kommunikációs és marketing eszközei, ezen belül az on-line marketing eszközeinek használata,
 • a célirányos kapcsolatépítés a médiávalsocial media alkalmazása,
 • a kulturális turisztikai projektek menedzselése.

 

A képzés rövid tartalma:

a)      A kulturális turisztikai menedzser szakon végzettek ismerik:

 • megvalósult hazai és nemzetközi kulturális és turisztikai projekteket,
 • kulturális intézmények sikeres kapcsolatát a médiával,
 • marketingkommunikációban rejlő lehetőségeket,
 • kulturális intézmények látogatóbarát szemléletét, stb.

 

b)     A megszerzett szakképzettség használható a következő ágazatokban, területeken:

 • kulturális turizmus,
 • örökségvédelem,
 • műemlékvédelem,
 • egyéb kulturális területek az önkormányzatoknál, turizmus szervezeteknél, stb.

Álláshelyek, pozíciók: Turisztikai menedzser, kulturális menedzser, rendezvényszervező, létesítményvezető, marketing munkatárs.

A következő szervezetek, szervezettípusoknál lehetséges a képesítéssel rendelkezők elhelyezése:

Települési - és intézményi kulturális szervezetek– ezen belül kiemelten:

kastélyok, várak, múzeumok, színházak, koncerttermek,művelődési házak, kiállítótermek, települési önkormányzatok, TDM szervezetek, stb.

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

Turisztikai termékek

5 kredit

Kulturális intézmények marketingje

5 kredit

Kulturális turizmus esettanulmányok

5 kredit

Marketingkommunikáció és menedzsment

5 kredit

Üzleti- és projekttervezés

5 kredit

Látogatómenedzsment

5 kredit

Rendezvényszervezés

5 kredit

On-line marketing

5 kredit

Kulturális projektek

5 kredit

Vállalati felelősségvállalás a kultúra területén

5 kredit

Médiakapcsolatok (választható tantárgy)

5 kredit

Fesztiválturizmus (választható tantárgy)

5 kredit

Szakdolgozat

5 kredit

 

 

A kulturális turisztikai menedzser szakon végzettek alkalmasak:

Települési - és intézményi kulturális szervezetek– ezen belül kiemelten kastélyok, várak, múzeumok, színházak, koncerttermek,művelődési házak, továbbá különböző kulturális rendezvények, mint fesztiválok, kiállítások stb., települési önkormányzatok, TDM szervezetek –menedzseri feladatai ellátására a kultúra és turizmus területén: kulturális turizmus piac kommunikációs és marketing eszközei, ezen belül az on-line marketing eszközeinek használatára, célirányos kapcsolatépítésre a médiával, kulturális turisztikai projektek menedzselésére.

 

Számonkérés és záróvizsga:

A tantárgyak lezárása a GTK Kari Tanács által elfogadott tantervben rögzítettek szerint történik, melyre érvényes a hatályban lévő Tanulmányi- és vizsgaszabályzat.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat benyújtása és két opponens által történő elfogadása. A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.

 

A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást:

Szakfelelős: Dr. Jászberényi Melinda egyetemi docens (melinda.jaszberenyi(kukac)gmail(pont)com)

Honlap: https://facebook.com/bceturizmuskutatas/

Összegzés a 2017/18-as évfolyam tapasztalatairól

Előző héten zárult a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának első „kulturális turisztikai menedzser” képzése. Akik évtizedekkel vagy akár csak évekkel ezelőtt tanulták a szakmát sokszor emlegetik, hogy a tankönyvek egy része bizony elavult, hiszen a fogyasztási szokások átalakulása, vagy éppen a digitális forradalom nagyban megváltoztatta a turisták viselkedését és ezzel együtt a turisztikai területen dolgozók munkamódszereit is.

 

A Corvinus Egyetem posztgraduális képzése a felgyorsult tempóval igyekezett felvenni a versenyt, és olyan színes, naprakész, interaktív képzést nyújtani, amellyel a turizmus és a kulturális szektor munkatársai felkészülten fogadhatják látogatóikat.

 

Minden, már diplomás résztvevő más-más személyes indíttatással ült be ismét az iskolapadba. Bartók Linda Budapest dinamikusan fejlődő III. kerületét képviselte a képzésen. Az Óbudai Múzeum számára kiemelten fontos a kulturális üzenetek közvetítésén túl a versenyképes jelenlét a turisztikai termékek piacán. Ehhez a misszióhoz pedig megfelelően kvalifikált szakemberekre van szükség. Ő ezért jelentkezett a Corvinus tavaly induló posztgraduális szakára.

 

Szolnokról járt a budapesti képzésre Méri Tibor. Számára a projektmenedzsment előadások voltak a leghasznosabbak, hiszen mindennapi munkájába azonnal be tudta ültetni a képzésen tanultakat.

 

Veres Ildikó elmondta, hogy utazásszervezőként kiválóan ismeri Budapestet és a történelmet, de a kultúra területén szerette volna még jobban elmélyíteni tudását. Neki ez volt a fő motivációja a továbbtanulásra. A képzésen képviseltette magát a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a főváros kultúrájáért felelős intézmények, valamint több vidéki múzeum. Sőt, jártak az oktatásra olyan érdeklődők is, akik ugyan még nem dolgoznak a kulturális turizmus területén, de nagyon vonzónak találják a szektor jövőképét.

A posztgraduális képzésben rengeteg, a valós életből hozott esettanulmány elemzése is színesíti az elméleti képzést. Novák Irén, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft ügyvezetője, 15 éve dolgozik kulturális területen, ezen belül négy éve foglalkozik kulturális turizmussal. Az inspiráló képzésnek köszönhetően új szemléletet kapott, rengetegmegvalósításra váró ötlete született. Elmondása szerint, ha tehetné, ősztől ismét beülne a következő kurzus néhány előadására.

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ marketing menedzsere, Garbai Nóra évekkel ezelőtt a Budapest Corvinus Egyetemen végzett, ennek ellenére úgy gondolta, hogy érdemes ismét visszatérni az alma materéhez, hogy a korábban szerzett tudását felfrissítse, aktualizálja, valamint új eszközök, módszerek ismeretére is szert tegyen. Nemcsak Nóra, de minden hallgató sokat tanult a kultúra és turizmus különböző területeiről érkezett csoporttársak tudásmegosztásából, és a csapatmunkában, kreatívan megoldott feladatokból.

Papp Judit szállodaüzemeltetéssel és tanácsadással is foglalkozik. Rengeteg rendezvény,konferencia és kiállítás megszervezése van már a háta mögött, mégis úgy érzi, nagyon hasznos volt a hétvégéit a képzésen tölteni, mert meglévő tudását rendszerbe foglalta, és egész más szemmel látja például a vállalati társadalmi felelőségvállalás keretrendszereit is.Új megközelítéseket tanult a B2B és a B2C piacon egyaránt.

A Stuttgarti Magyar Főkonzulátus munkatársa, Altbäcker Edit, aki a kultúra elkötelezett híveként az ottani Balassi Intézet munkáját is támogatja. A legmesszebbről ő érkezett a Corvinus iskolapadjába, de azt mondja, megérte. Az oktatás egyik erősségének a PR tevékenységről, és a médiakapcsolatokról szóló előadásokat tartotta.

A Budapesti Corvinus Egyetem egyik legfontosabb célja, hogy az itt végzett hallgatók munkahelyükre visszatérve innovatív módon integrálják a kulturális és turisztikai attrakciókat, fejlesztéseket saját környezetükben, térségükben

A Budapesti Corvinus Egyetem képzésén nemcsak elméleti oktatók adják át tudásukat, hanem a piaci szférából meghívott vendégelőadók, azaz gyakorlati szakemberek is segítik az elméleti anyag könnyebb megértését.

 

A cikk megjelent a turizmusonline.hu-n is, június 26-án.

A képzés plakátja

Utolsó frissítés: 2019.07.02.