November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 

Köszöntő

Tisztelt Hölgyem és Tisztelt Uram!

Üdvözlöm a „KÖZGÁZ” márkanéven ismert Budapesti Corvinus Egyetem legnagyobb karának, a Gazdálkodástudományi Karnak a honlapján.

Az utóbbi évek felsőoktatása az üzleti és gazdálkodástani tudományok területén fejlődött a legdinamikusabban. Néhány évtizede még monopolhelyzetben voltunk a hazai gazdasági szakemberképzés területén, most azonban már jelentős választékot kínál a hazai felsőoktatás. Örülünk a kibontakozó versenynek, mert a tapasztalatok szerint kedvező hatással van a minőségre.

Sok évtizedes oktatói és szakmai tapasztalat áll a hátunk mögött. Reményeink szerint végzett hallgatóink olyan elmélyült elméleti és magas szintű gyakorlati ismeretek birtokába jutnak, melyek alkalmassá teszik őket a gazdaság és a közszféra különböző területein a későbbiekben vezetői pozíciók betöltésére. Akik pedig tudományos pályát szeretnének választani, a doktori képzésben, két doktori iskolánk (gazdálkodástani, informatikai) valamelyikében folytathatják tanulmányaikat.

Az üzleti világ viharos gyorsasággal globalizálódik. Éppen ezért képzéseinkkel hallgatóinkat nem csak a hazai üzleti karrierre készítjük fel, hanem a nemzetközi üzleti életben való helytállásra is. A nálunk végzett hallgatók képesek arra, hogy akár itthon, vagy bárhol a világban a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően végezzék munkájukat.

Tagjai vagyunk a CEMS-nek, amely a legkiválóbb üzleti iskolák globális szövetsége. A CEMS-nek minden országból csak egy intézmény lehet a tagja. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországot a BCE Gazdálkodástudományi Kara képviseli ebben az elit klubban 1996 óta.  Egyetemünk az európai oktatási hagyományokat követve, tipikusan kutató egyetem. Büszkék vagyunk rá, hogy a nappali tagozatos (undergraduális) oktatástól a PhD képzésig, -  így a szakirányú továbbképzéseken is - saját tananyagokat használunk, amelyek mögött kutatási eredményeink, illetve tanácsadóként a gyakorlatban szerzett tapasztalataink állnak.

Az első diploma megszerzése után tanulni vágyókat nagy múltra visszatekintő és újonnan fejlesztett szakirányú továbbképzéseinkkel, valamint rövid felnőttképzési programokkal várjuk. A gazdasági felsőoktatás kínálatának bővülése egyúttal megnöveli felelősségünket, hogy segítsünk a jelentkezőknek a nekik leginkább megfelelő képzés kiválasztásában. Képzéseinket a piaci igények és a munkáltatói jelzések alapján továbbfejlesztjük, illetve új programokat fejlesztünk. A nagy hagyománnyal rendelkező képzéseink mellett (Mérnök-, Ovos-, Jogász-, Gyógyszerész- közgazdász, Humán-, Informatikai menedzsment, stb.)   olyan új programokat kínálunk, mint a HR Business Partner Program, a Közbeszerzési menedzsment, a Projektmenedzsment, az Energiagazdálkodási menedzsment és legújabban a Lean vezetés.  A képzések gyakorlatiasságát a cégekkel, szakmai szervezetekkel folyamatosan bővülő  stratégiai szövetségeink biztosítják.

A szakirányú továbbképzést olyan alap vagy mester  (egyetemi vagy főiskolai)  végzettséggel rendelkezőknek ajánljuk, akik szakmai végzettségüknek megfelelő tevékenységük során a tapasztalataikra támaszkodva közgazdasági és menedzsment munkát szeretnének végezni, illetve támogatni, és ehhez szeretnék üzleti, gazdálkodástani ismereteiket elmélyíteni, vagy további szakmai ismeretekkel bővíteni. A képzések tantervét úgy alakítottuk ki, hogy a megszerezhető ismereteket hozzáadva eddigi ismereteikhez és tapasztalataikhoz, hozzájárulhassunk színvonalas munkavégzésükhöz, és ezzel karrierjük fejlesztéséhez. A  képzések követelményeinek teljesítése nem egyszerű feladat, komoly munkát várunk el Önöktől, de cserébe a munkaerőpiacon megbecsült diplomát és teljesítményképes tudást ígérünk.

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara nem csak a legnagyobb hagyományokkal rendelkező intézmény az üzleti és gazdálkodástudományi képzés területén, de egyedülálló hazánkban a kínált tantárgyválaszték, a kutatási profil, a vállalati és nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában egyaránt. Az 1920-ban, a Királyi Magyar Tudományegyetemen alapított Közgazdasági Kart tekinthetjük jogelődünknek, bár csak 1948-ban váltunk önálló egyetemmé. Egyetemünknek több mint ötszáz oktatója közül háromszáz oktató/szakember tanít a Gazdálkodástudományi Karon, az üzleti tudományok egy-egy területének művelésével átlag 8-15 oktatónk foglalkozik. Ez a jelentős szellemi kapacitás teszi lehetővé számunkra, hogy a hazai felsőoktatásban egyedülálló szakirány illetve tárgyválasztékot tudjunk biztosítani, kielégítve ezzel a legspeciálisabb érdeklődésű hallgatók igényeit is.

A Gazdálkodástudományi Kar oktatói emellett a gyakorlat jó ismerői is, hiszen többségük tanácsadóként vagy vállalatok vezető tisztségviselőjeként szoros kapcsolatot tart fenn az üzleti élet szereplőivel.

Abban a reményben, hogy szeptembertől Önt is hallgatóink között üdvözölhetjük, a Gazdálkodástudományi Kar nevében köszönti:

 

Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita
dékán

Utolsó frissítés: 2019.03.11.