Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Általános segédlet Campus Mundi pályázáshoz

Az alábbiakban segítséget szeretnénk nyújtani a Campus Mundi (továbbiakban CM) pályázáshoz. Felhívjuk azonban szíves figyelmüket, hogy az aktuális pályázati feltételekről, bírálati szempontrendszerről és ösztöndíjakról a Tempus Közalapítvány CM oldalán tudnak tájékozódni, a szükséges pályázati dokumentumokat is onnan tudják letölteni. Ügyeljenek rá, hogy midenből a CM formanyomtatványt használják, mert a Tempus Közalapítvány (továbbiakban TKA) csak azokat fogadja el.

 

BCE szakos átlagok a CM pályázáshoz - A táblázat a 2018/2019/2. félév adatai alapján készült. A 2019.08.01. után beadott pályázatok bírálata már ez alapján történik.

- Fontos megjegyzés: A kumulált (=összesített) korrigált kreditindex a Neptunban nézhető meg: Tanulmányok menüpont -> tanulmányi átlagok -> Legutolsó lezárt félév fülét le kell nyitni, és ott lesz feltüntetve.

 

I. Hol és hogyan lehet pályázni?

1) A CM pályázás előfeltétele egy, a BCE-n benyújtott, sikeres pályázás.
      a) Részképzés esetén: a karok által meghirdetett főpályázati és pótpályázati időszakban lehetséges pályázni.
      b) Szakmai gyakorlat esetén: Erasmus+ országban megvalósuló gyakorlatok mellé 2019 márciusától nem lehetséges CM ösztöndíjat igényelni, vagyis kizárólag nem Erasmus+ országban megvalósított szakmai gyakorlat mellé van mód CM támogatásra pályázni. Ennek előfeltétele egy, a BCE Nemzetközi és Innovációs Igazgatósága felé benyújtott szakmai gyakorlat pályázat, melynek módjáról ezen a linken a IV. pontban található részletes információ.

2) Pályázni a Tempus Közalapítvány által éppen aktuálisan meghirdetett online módon lehetséges. Bővebb információ: www.campusmundi.hu 

 

II. Milyen dokumentumokra van szükség a pályázáshoz?

1) Pályázati adatlap

       a) A pályázati rendszerből lehet majd kinyomtatni, alá kell írni és beszkennelve visszatölteni.
       b) Az adatlapot mindenképpen géppel szükséges kitölteni.

2) Fogadó levél - szakmai gyakorlat és freemover részképzés esetén

      a) Fontos, hogy a fogadó hely fejléces papírjára legyen nyomtatva.
      b) Aláírás és pecsét szükséges.
      c) Szakmai gyakorlat esetén min. 30 munkaóra teljesítendő.
      d) Min. 3 hónapig kell tartania a szakmai gyakorlati mobilitásnak, ellenkező esetben min. 15 ECTS kredit értékben be kell számíttatni BCE tanulmányaiba a szakmai gyakorlatot (akkor is, ha nem kötelező gyakorlatot tervez külföldön teljesíteni).
      e) Ha a fogadó hely nem a CM sablont állította ki, a dokumentum csak akkor fogadható el, ha az összes CM sablonon szereplő adatot legalább tartalmazza!!!

3) Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás

      a) A szaktanári ajánlást nem baj, ha nem a tanszékvezető/intézetvezető írja meg, de mindenképpen egy olyan tanár legyen, aki oktatta és személyesen ismeri a hallgatót.
      b) Intézményi jóváhagyás kiadásának előfeltételei:
          1) Az intézményi jóváhagyást kizárólag az intézményi CM koordinátor adhatja ki!
          2) A hallgató rendelkezik nyertes BCE részképzési/szakmai gyakorlat pályázattal (lsd. feljebb 1/a-b pontokban)
          3) Hallgató által kitöltendő rész megvan hiánytalanul.
          4) Szaktanári ajánlás megvan hiánytalanul:
              - minden szükséges rész aláhúzva / beikszelve
              - ajánlás megírva
              - aláírás
              - dátum (keltezés)
              - pecsét (ha az oktató nem rendelkezik bélyegzővel, az illetékes tanszéken kell kérni rá pecsétet)
          5) Intézményi jóváhagyásnál adatokat kérjük üresen hagyni! Az intézményi koordinátor tölti ki, írja alá és pecsételi le.
         +1) FREEMOVER mobilitás esetén további 2 előfeltétel:
                1. Fogadó egyetem által aláírt, lepecsételt Letter of Acceptance
                2. Mindhárom fél által aláírt, lepecsételt Learning Agreement


        c) Kérjük, úgy érkezzenek intézményi jóváhagyást kérni, hogy az intézményi CM koordinátornak már csak a megfelelő részeket kelljen kitölteni aláhúznia/beikszelnie, aláírnia és kelteznie a dokumentumon.

        d) Az intézményi jóváhagyás kizárólag a fenti szempontok mindegyikének maradéktalan teljesítése esetén kérhető!
       
e) A dokumentum géppel, kézzel egyaránt kitölthető. Utóbbi esetben kérjük, ügyeljenek az olvashatóságra!

4) Motivációs levél, tanulmányi terv

       a) Elektronikusan kell kitölteni.
       b) Érdemes minél átgondoltabban, részletesebben megírni, mert a pályázat elbírálásánál a tanulmányi átlag után ez nyom a legtöbbet a latba. A bírálati szempontrendszer részletezi, hogyan épül fel a motivációs levél pontozása. Javasoljuk a fogalmazás az alapján történő átgondolását és megírását.
       c) A motivációs levél MAGYAR nyelven írandó.
       d) PDF formátumban nyújtsa be.

5) Igazolás szakmai és közéleti önkéntes tevékenységről

       a) Az igazoló szervezettel kitöltetni, aláíratni és lepecsételtetni.
       b) Bírálati szempontrendszerben le van írva, hogy pl. mik érnek pontot ebben a kategóriában.
       c) A dokumentum géppel, kézzel egyaránt kitölthető. Utóbbi esetben kérjük, ügyeljenek az olvashatóságra!

6) A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység

       a) Az igazoló szervezettő kérni egy aláírt, lepecsételt igazolást. Ennek nincsen CM sablonja, bármilyen forma használható.
       b) Bírálati szempontrendszerben le van írva, hogy pl. mik érnek pontot ebben a kategóriában.
       c) A dokumentum géppel, kézzel egyaránt kitölthető. Utóbbi esetben kérjük, ügyeljenek az olvashatóságra!

7) Képzési adatok igazolása

       a) Ha a TO nem a CM sablont állította ki, a dokumentum csak akkor fogadható el, ha az összes CM sablonon szereplő adatot legalább tartalmazza!!!
       b) Fontos, hogy legalább egy lezárt félévvel rendelkezzen a pályázáskor, hogy legyen tanulmányi átlaga, ami alapján pályázati pontszám kalkulálható.
       c) A dokumentum géppel, kézzel egyaránt kitölthető. Utóbbi esetben kérjük, ügyeljenek az olvashatóságra!

8) Szociális kiegészítő támogatásra való jogosultság igazolása

       a) Szakmai gyakorlat esetén csak akkor igényelhető szociális támogatás, ha a gyakornok nem kap fizetést.
       b) A dokumentum géppel, kézzel egyaránt kitölthető. Utóbbi esetben kérjük, ügyeljenek az olvashatóságra!
       c) Gyakori kérdések - válaszok a szociális támogatással kapcsolatosan

 

III. Meddig lehet pályázni?

1) A pályázás folyamatos, de mivel visszamenőlegesen nem lehet pályázni, a mobilitás kezdő napja előtti napon legkésőbb véglegesíteni kell a pályázatot.

2) Habár a pályázás folyamatos, vannak projekt ciklusok, amelyek x. év június 1-től x+1. év szeptember 30-ig tartanak. Arra a projektre nyújtsa be pályázatát, amelyiknek futamideje alatt fog megvalósulni mobilitása. Ha mindkettőbe belenyúlik, egyeztessen a koordinátorokkal, hogyan hidalható át a helyzet.

3) NAGYON FONTOS: Habár a TKA folyamatos pályázást tesz lehetővé, BCE hallgatókra a BCE intézményi határidők vonatkoznak, így azokról mindenképpen tájékozódjon!

 

IV. Mi mennyi pontot ér a pályázás során?

1) Az aktuális bírálati szempontrendszer a TKA hivatalos CM oldalának pályázati dokumentumai közül tölthető le innen.

 

V. Mikorra várható eredmény?

1) Általában a pályázat benyújtásától számított 1-2 hónap múlva várható eredmény.

2) Mivel a pályázás + elbírálás + nyertes pályázat esetén a szerződéskötés és ösztöndíj folyósítása összesen akár 2-4 hónapot is igénybe vehet, érdemes min. 3-4 hónappal a mobilitás megkezdése előtt pályázni.

3) Itt találhatók a Tempus Közalapítvány 2019. évi kuratóriumi üléseinek tervezett időpontjai. A pályázatok eredménye a kuratóriumi döntéshozatalt követő 1-2 napon belül szokott meghirdetésre kerülni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pályázatokat először a BCE munkatársai bírálják el, majd csak azt követően kerülnek továbbításra a Tempus Közalapítvány felé, így előfordulhat, hogy eredmény nem a pályázat véglegesítését követő első, hanem csak a rákövetkező kuratóriumi ülésen születik.

 

 

SIKERES PÁLYÁZÁST KÍVÁNUNK! 

Utolsó frissítés: 2020.03.12.