Augusztus - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

INFORMÁCIÓK RÉSZTVEVŐKNEK

 

Kedves Hallgató!

 

Az alábbiakban az Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitással kapcsolatos dokumentációs eljárásról olvashat. Kérem, hogy jelen tájékoztató MINDEN pontját figyelmesen olvassa el. Az összes dokumentum sablonját a tájékoztató végén található linkekre kattintva tudja letölteni.

 

I. INFORMÁCIÓK KIUTAZÁS ELŐTT:

Nagyon fontos, hogy a kiutazás előtti teendőket a mobilits kezdete előtt legkésőbb 30 nappal kezdje el intézni! A határidő be nem tartásából eredő hátrányos következményekért a Corvinus Egyetem felelősséget nem vállal, melyek adott esetben a támogatott időszak rövidüléséhez és az ösztöndíj csökkenéséhez is vezethetnek.

1) Az Erasmus+ szabályok értelmében minden olyan Erasmus+ szakmai gyakorlatnak, mely az abszolutórium megszerzése előtt került megvalósításra, a hallgatói diploma mellékletbe (ún. diploma supplementbe) be kell kerülnie. Ezen felhívás azokra is vonatkozik, akik önkéntes, azaz a BCE tanulmányokhoz nem kötelezően előírt szakmai gyakorlatot teljesítenek az Erasmus+ program keretében. Ezzel kapcsolatosan kérjük, minden esetben vegyék fel a kapcsolatot az illetékes tanulmányi előadóval és/vagy a kari szakmai gyakorlat felelőssel.

2) A mobilitás teljes ideje alatt aktív hallgatói státusz kötelező. Egy adott félévre akkor is be kell iratkozni aktív státuszra, ha csak egyetlen napot is belelóg az érintett szemeszterbe a szakmai gyakorlat. Ez alól a kizárólag nyáron megvalósított gyakorlatok (sem a tavaszi félév hivatalos végébe, sem az őszi félév hivatalos elejébe nem lólghat bele egyetlen nappal sem az Erasmus+ mobilitás), illetve az abszolválás után teljesített gyakorlatok képeznek kivételt. Ellenkező esetben a teljes Erasmus+ ösztöndíj visszafizetendő. Győződjön meg róla, hogy hallgatói jogviszonya a fent leírtak szerint az Erasmus+ szabályoknak megfelelő legyen.

3) Adatlap (excel fájl) hiánytalan kitöltése és elküldése program koordinátorának az internship(kukac)uni-corvinus(pont)hu e-mail címre.

4) Online nyelvi teszt kitöltése a szakmai gyakorlat nyelvén. Ehhez a linket az adatlap benyújtását követően küldi ki koordinátora az Online Linguistic Support rendszerből. E-mailben fogja megkapni. Érdemes a spam és promóciós levelek mappákat is figyelni, hátha odasorolja e-mail fiókja. Ennek mielőbbi kitöltése azért fontos, mert a teszt eredményét bele kell foglalni a támogatási szerződésbe.
- Amennyiben szakmai gyakorlatát a saját anyanyelvén fogja végezni, nyelvi teszt kitöltése nem szükséges.

5) Fogadó nyilatkozat (Letter of Acceptance) eljuttatása koordinátorának postán/személyesen. A fogadó hely által kék tollal aláírt, lepecsételt, fejléccel ellátott, eredeti verziót áll csak módunkban dokumentálni. A dokumentumot érdemes a Training Agreement eredeti példányával együtt küldeni a postaköltség csökkentése érdekében.

6) Európai egészségbiztosítási (kék) kártya elküldése e-mailben az internship(kukac)uni-corvinus(pont)hu címre. Elegendő e-mailben csatolni annak az oldalának a befotózott változatát, melyen a személyes adatok szerepelnek.

7) Baleset- és felelősség biztosítás kötése, mely a szakmai gyakorlat helyszínén és teljes ideje alatt fedezi Önt. Ezt követően legyen szíves elküldeni a biztosítás(ok) beszkennelt kötvényét e-mailben, mert dokumentálnunk szükséges, a kötvényszámo(ka)t pedig bele kell foglalni támogatási szerződésébe. A kötvénynek a következő adatokat mindenképpen tartalmaznia kell: biztosított személy neve, biztosított időszak kezdete és vége (le kell, hogy fedje a teljes mobilitást), csomag tartalma (baleset + felelősség biztosítás legyen benne), kötvényszám / ügyfélazonosító szám. A felelősség biztosítás lényege: a hallgató által a gyakorlati helyen esetlegesen okozott dologi károk (pl. a gyakornok véletlenül eltör egy 1000€ értékű eszközt a cégnél) megtérítését a biztosító fedezi. 

Az alábbi módokon intézheti, illetve igazolhatja biztosítását:

a) Saját maga köti valamely biztosító társaságnál, a kötvényt pedig elküldi koordinátorának e-mailben.

b) A fogadó hely biztosítja Önt. Ezt a Training Agreement before the mobility részének Table C táblázatában fel kell tüntetni!

c) Bankkártyájához tartozik biztosítás. Erről kérjen egy igazolást a banktól, mely a fent említett szükséges adatokat (biztosított személy neve, biztosított időszak (le kell, hogy fedje a teljes mobilitást), csomag tartalma (baleset + felelősség biztosítás legyen benne), kötvényszám / ügyfél azonosítószám / bankkártya szám) mind tartalmazza. A legtöbb bankkártyás biztosítás csak 30 / 60 / 90 napra szól. Ha ez nem fedi le teljes mobilitását, egy nyilatkozatot legyen szíves csatolni hivatalos formában (keltezve, aláírva, beszkennelve) és azt is elküldeni e-mailben a bank/biztosító által kibocsátott igazolás mellett.

d) Az ESN (Erasmus+ Student Network) ajánlott partnere a dr. Walter biztosító társaság, ahol felelősség biztosítás baleset biztosítással együtt és külön is köthető:
    - Dr. Walter baleset+felelősség biztosítás
    - Dr. Walter felelősség biztosítás


8) Training Agreement Before the mobility részének (dokumentumt 1-2. oldala) kitöltése és aláíratása, lepecsételtetése. Egy eredeti példány szükséges, melyet aláírt Ön és a fogadó hely is kék tollal, továbbá le is van pecsételve (postai úton intézendő). A harmadik, BCE-n belüli aláíratást koordinátora intézi.
Amennyiben Ön és/vagy a fogadó hely igényt tart saját példányra, annyival több példányt szíveskedjen intézni.
A TA megléte nem előfeltétele a szerződéskötésnek, az utalásnak azonban már igen, így ennek intézését is érdemes mielőbb megkezdeni.

   a) Az első oldal tetején lévő adatok kitöltése mindenképpen szükséges.

   b) A Table A és Table C részeket a munkáltató tölti ki.

   c) A Table B részt Önnek kell kitöltenie. A küldő intézmény (BCE) nem nyújt sem baleset, sem felelősség biztosítást, így ott mindenhol a No-t legyen szíves                       megjelölni.

   d) A Table B részen belül vagy az 1-es, vagy a 2-es, vagy a 3-as altáblázatot kell csak kitölteni attól függően, hogy kötelező szakmai gyakorlatot (1), vagy önkéntes         gyakorlatot (2), vagy végzés utáni szakmai gyakorlatat (3) teljesít külföldön. Kötelező szakmai gyakorlat esetén kérem, hogy az arra megjelölt külön TA sablont (letölhető IV. pontból - ld. alul) legyen szíves használni.

   e) A TA-t a következőképpen érdemes intézni: 1. Töltse le a sablont ennek a weboldalnak az aljáról, a IV. pontból. (Ügyeljen rá, hogy a megfelelő sablont használja: tanév + kötelező/nem kötelező szakmai gyakorlat), 2. Töltse ki a Word dokumentumnak minden olyan pontját, amit Önnek kell kitölteni., 3. Küldje át e-mailben a félig kitöltött word dokumentumot a fogadó helynek, hogy töltsék ki a hiányzó részeket., 4. Fogadó hely nyomtassa ki a dokumentumot, írja alá, keltezze kék tollal és pecsételje le., 5. Fogadó hely adja fel postán Önnek a dokumentumot., 6. Írja alá, keltezze Ön is kék tollal a TA-t., 7. Juttassa el Erasmus+ szakmai gyakorlat koordinátorának a dokumentum eredeti példányát személyesen/postán., 8. Az intézményen belüli aláíratást koordinátora intézi majd. (Fontos megjegyzés: Amennyiben a fogadó hely nem tudná addig elpostázni Önnek a TA-t, hogy Ön még itthon tartózkodna, célszerű kiutaznia, és ott személyesen aláírnia a dokumentumot, majd úgy elküldeni.)

9) Támogatási szerződés: A támogatási szerződéshez elengedhetetlen a 2), 3), 6) pontok megléte, valamint a fogadó nyilatkozatnak (4. pont) legalább elektronikus bemutatása. Amint azokat benyújtotta, koordinátora elkészíti támogatási szerződését és kiküldi Önnek e-mailben, melyet legyen szíves elolvasni, átnézni, az adatokat ellenőrizni. Bármilyen ezzel kapcsolatos javítás szükségét időben jelezni szíveskedjen! Az Ön által kinyomtatott, összetűzött, kék tollal keltezett, aláírt szerződés 3 példányát a koordinátorának kell majd leadnia kiutazása előtt legkésőbb 2 héttel. Mivel szerződést visszamenőlegesen hatályba léptetni nem lehet, a szerződésnek legkésőbb a mobilitás kezdőnapján aláírásra kell kerülnie Ön és az egyetem kötelezettségvállalói által is. Vegye figyelembe, hogy utóbbi akár egy-két hétbe is telhet, ezért a fenti teendőket kiutazása előtt legkésőbb 30 nappal kezdje el intézni

A határidő be nem tartásából eredő hátrányos következmények a hallgatót terhelik, melyek adott esetben a támogatott időszak rövidüléséhez és az ösztöndíj csökkenéséhez is vezethetnek.

10) Ösztöndíj folyósítása: Az ösztöndíj utalását kizárólag az 1-8) pontok hiánytalan teljesülését követően áll módunkban elindítani. Az Erasmus+ ösztöndíjat EUR-ban, egy összegben (100%-os előfinanszírozás) folyósítjuk. A tranzakció átlagos átfutási ideje 2-4 hét. Ezért is fontos, hogy a fenti határidőket betartsa, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy ösztöndíja lehetőség szerint már kiutazása idejére megérkezzen a számlájára. Kérjük, hogy az ügyintézés és az utalás szükséges idejével kalkuláljon, adott esetben készüljön fel rá, hogy a kezdeti időszakban önfinanszírozásra szorulhat.

a)       Az Erasmus+ ösztöndíjak folyósítása a Neptun rendszerén keresztül, EUR-ban történik.

b)      A támogatást kizárólag olyan bankszámlaszámra tudjuk elutalni, mely rögzítve van a Neptunban. A banki adatok Neptunban történő rögzítése a hallgató feladata és felelőssége!

c)       Kérjük, hogy a Neptunban ugyanazokat a banki adatokat (IBAN kódos számlaszám, pénznem, bank neve, bank címe, bank BIC/SWIFT kódja) legyen szíves rögzíteni, mint amit a szerződéskötéshez kitöltött excel adatlapban is megadott.

d)      A beállítást minél előbb kérjük megtenni, mert nem áll módunkban ellenőrizni, kinél milyen számlaszám szerepel, az utalások automatikusan oda fognak menni, ami be van állítva Neptunban. Ha ez nem az a bankszámlaszám, mint amit az excel adatlapban megadott, akkor is, mert az utalást a Neptun rendszer generálja.

e)      Amennyiben a számlanyitás még nem történt meg / külföldön tervez számlát nyitni, azt a szerződéskötéshez szükséges excel adatlapban tudja jelölni („Számlanyitás folyamatban”). Ez esetben az ösztöndíj utalását addig nem indítjuk el, míg nem jelzi Erasmus+ szakmai gyakorlati koordinátora felé, hogy a számlát megnyitotta. Kérjük, a számlanyitást követően a Neptunos beállításokat és koordinátorának értesítését azonnal legyen szíves megtenni. Koordinátorát e-mailben (internship(kukac)uni-corvinus(pont)hu ) tudja tájékoztatni az excel adatlap banki adatokkal frissített verziójának újbóli megküldésével.

f)        Mivel az ösztöndíj EUR-ban kerül folyósításra, érdemes EUR alapú számlaszámot megadni.

g)       A számlaszámot IBAN kóddal együtt szükséges feltüntetni.

h)      A bankszámlaszámot Neptunban a következőképpen lehet megváltoztatni, vagy a régihez újat hozzáadni: (erről egy részletes magyar-angol nyelvű leírást, segédletet ide itt talál)

                          1. Pénzügyek 

                          2. Beállítások

                          3. Új bankszámlaszám (ki kell pipálni a külföldi rubrikát)

                          4. Be kell írni az IBAN kódos bankszámlaszámot (ehhez be kell pipálni az IBAN rubrikát) és a bank BIC/SWIFT kódját, valamint – ha engedi a Neptun – a bank nevét és címét is.

                          5. Nagyon fontos, hogy a számlaszám legyen alapértelmezettre állítva, ellenkező esetben az illetékes kollégák nem fogják tudni elindítani az utalást.

                          6. Mentés (utána már ez lesz aktív, ha módosítás szükséges, akkor a mellette lévő + jelre kattintva lehet javítani az adatokat) 

 

11) Az adott ösztöndíj kategóriákról a Tempus Közalapítvány honlapján tájékozódhat.

   a) Szociális támogatás (+100 € / hó)
         - Pályázati felhívás szociális támogatásra Erasmus+ szakmai gyakorlatos hallgatók részére
         - Benyújtási határidő: mobilitás kezdete előtt legkésőbb egy hónappal, még a támogatási szerződés megkötése előtt!
         - A pályázáshoz szükséges igénybejelentő űrlapot koordinátortól lehet elkérni e-mailben, ill. letölthető a BCE Erasmus+ kiegészítő támogatás oldaláról is.

   b) Kiegészítő támogatás tartós betegséggel / fogyatékkal élő hallgatók számára:

- A megítélt összeg hallgatónként eltérő lehet, a döntést a Tempus Közalapítvány hozza meg egy orvosszakértői csoport bevonásával.
- Évente kétszer van lehetőség pályázni: május végén és október végén. Erről előtte megosztásra kerül a pályázati felhívás, de érdemes akkortájt a   koordinátornál is érdeklődni, ha érintett és pályázni szeretne.          
- A bírálati döntés májusi pályázás esetén általában július végére, októberi pályázás esetén pedig december végére szokott megszületni.          
- Kizárólag akkor érdemes pályázni, ha a döntés meghozatalkor (július végén / december végén) van még idő az Erasmus+ támogatási szerződés                      módosítására, mert a kiegészítő támogatás szerződésmódosítás által válik hivatalossá, azt követően utalható csak ki. A szerződésmódosítás akár 3-4 hetet is    igénybe vehet, hiszen a módosított szerződést külföldről kell visszapostázni, majd még a BCE-n belül is aláírásra kell kerüljön, így erre a típusú támogatásra csak akkor érdemes szerződni, ha a támogatási szerződés legalább augusztus végéig / január végéig hatályos (benne foglalt mobilitási záró dátumig hatályos), hogy a döntéshozatal után még idő legyen a módosítására.          
- Mivel a megítélt összegről tételes elszámolás szükséges, mindennemű, a betegséggel kapcsolatos kiadásról meg kell őrizni a számlát, blokkot.


Teendők elkezdésének javasolt ideje tehát: legkésőbb 30 nappal a kiutazás előtt, amikorra már rendelkeznie kell fogadóhellyel is, ellenkező esetben kicsúszhat a határidőből, ezáltal elesik Erasmus támogatásának egy részétől/lehetőségétől.

A szerződéskötés feltételei:
- Fogadó nyilatkozat (legalább elektronikusan)
- Baleset és felelősség biztosítás
- Adatlap
- Online nyelvi teszt

 

Az ösztöndíj átutalásának feltételei:

- Támogatási szerződés megkötése (Ön és az egyetem 2 képviselője által aláírva)
- Eredeti fogadó nyilatkozat
- Training Agreement
- EU kártya

 

  

II. INFORMÁCIÓK A MOBILITÁS ALATTI IDŐSZAKRA:

1) Amikor megkezdte szakmai gyakorlatát, legyen szíves elküldeni koordinátorának erről egy, a munkáltató által kiállított, aláírt, lepecsételt, fejléces igazolást (certificate of arrival) beszkennelve e-mailben az internship(kukac)uni-corvinus(pont)hu e-mail címre, mely tartalmazza a kezdés dátumát is. Beküldési határidő: legkésőbb a mobilitás kezdetét követő egy héten belül.

2) Győződjön meg róla, hogy hallgatói jogviszonya az Erasmus+ szabályoknak megfelelő legyen: még tanulmányokat folytató hallgatók esetén aktív hallgatói státusz kötelező (akik már abszolváltak, azokra ez értelemszerűen nem vonatkozik).

3) Hosszabbítás:

a) Amennyiben menet közben úgy állapodnak meg munkáltatójával, hogy tovább alkalmazzák Önt, ezért szeretné meghosszabbítani mobilitását, jelezze koordinátora felé hosszabbítási szándékát egy e-mailben az internship(kukac)uni-corvinus(pont)hu címen. Mivel a szerződésmódosítás folyamata időigényes, ennek határideje: az eredeti szerződésbe foglalt mobilitási záró dátum előtt legkésőbb egy hónappal. Ha az intézményi támogatási keret és a rendelkezésére álló max. 12 Erasmus+ hónap engedi, valamint az abszolválást követő max. 12 hónapot, illetve az aktuális tanév Erasmus projektjének záró dátumát nem lépi túl a hosszabbítás, a plusz időszakra is tudunk nyújtani anyagi támogatást.

A hosszabbításhoz szükséges teendők:

b) Szükség lesz egy új, a korábbihoz hasonló (fejléces, lepecsételt, aláírt) fogadó nyilatkozatra, melyen a munkáltató igazolja, hogy tovább alkalmazzák Önt. Az új, meghosszabbított záró dátum szerepeljen rajta. Ennek eredeti példányát a programkoordinátornak kell eljuttatni postai úton. A folyamat meggyorsítása érdekében a szerződésmódosításhoz elegendő a szkennelt változat e-mailben történő felmutatása, ám a kiegészítő támogatást csak az eredeti példány postai kézbesítését követően folyósítjuk.

c) A Training Agreement During the mobility részét  (dokumentum 3. oldala) ki kell töltetni a fogadó hellyel leegyeztetve, majd 1 példányban kinyomtatni és kék tollal aláírni (Ön is és a fogadó hely is - ők pecsételjék is le, a BCE-s aláírást majd koordinátora intézi) és eljuttatni koordinátorának. Amennyiben Ön és/vagy a fogadó hely igényt tart saját példányra, annyival több példányt szíveskedjen intézni. A kiegészítő ösztöndíjat a dokumentum postai kézbesítését követően folyósítjuk.

d)  Legyen szíves meghosszabbítani baleset- és felelősségbiztosítását vagy kötni egy újat a plusz időszakra. Bármelyik opciót is választja, tudnia kell valamilyen, a biztosítási társaság által kiállított szerződéssel, kötvénnyel igazolni ennek meglétét. Ezt az internship(kukac)uni-corvinus(pont)hu e-mail címre várjuk.

e) Amint elvégezte a fent részletezett, hosszabbításhoz szükséges teendőket, koordinátora elkészíti szerződésmódosítását, és e-mailben elküldi Önnek, melyből 3 aláírt példányt kell majd eljuttatnia az irodába. Mivel addigra már kint tartózkodik, ezt nagy valószínűséggel csak postán fogja tudni megtenni, ami tovább lassítja a folyamatot. Szerződést módosítani csak az eredeti szerződés hatályossági ideje alatt lehet (visszamenőlegesen nem!), mely a mobilitás eredeti záró napjáig tart. Ez azt jelenti, hogy addigra a fenti teendőket teljesítenie kell, az Ön által aláírt módosításnak meg kell érkeznie a Nemzetközi és Innovációs Igazgatóságra, valamint az egyetem képviselőinek is alá kell írnia a módosítást. Ahhoz, hogy ez mind időben megtörténhessen, nagyon fontos, hogy betartsa a fent megadott határidőt (legkésőbb egy hónappal mobilitása eredeti záró dátuma előtt indítsa el a hosszabbítási folyamatot)! Ellenkező esetben kérelmét nem biztos, hogy figyelembe tudjuk venni.

f) Ezt követően – amennyiben előzetes egyeztetés alapján az intézményi támogatási keret ezt lehetővé teszi - elindítjuk Önnek a meghosszabbított időszakra járó kiegészítő ösztöndíjat is.

g) Legyen szíves bejelentkezni az Online Linguistic Support rendszerébe, ahol kiutazása előtt az online nyelvi tesztet kitöltötte (elfelejtett jelszó esetén új jelszó kérhető e-mailben), majd módosítsa mobilitásának záró dátumát a meghosszabbítás szerint, hogy az OLS ne küldjön ki idő előtt nyelvi tesztet Önnek.

 

 

III. INFORMÁCIÓK A MOBILITÁS ZÁRÁSÁHOZ:

1) Hazaérkezése előtt legyen szíves kitöltetni, aláíratni és lepecsételtetni a Training Agreement After the mobility részét (dokumentum 4. oldala) munkáltatójával, majd eljuttatni annak eredeti példányát koordinátorához. Ennek határideje: legkésőbb két héttel a szakmai gyakorlat befejezését követően. Ez fogja igazolni kint tartózkodásának megvalósult hosszát is, mely összevetésre kerül a támogatási szerződésbe foglalt támogatott napok számával. Amennyiben több, mint 5 nappal rövidebb időt igazol le munkáltatója, a fel nem használt napok után visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a leigazolt napok száma nem éri el az Erasmus+ szakmai gyakorlati programban minimálisan előírt 60 napot (figyelem az Erasmus+ programban minden hónap egységesen 30 naposnak számolandó!), úgy teljes ösztöndíját vissza kell térítenie.
- Dokumentum benyújtási határideje: legkésőbb két héttel a szakmai gyakorlat befejezését követően.

2) Az Online Linguistic Support rendszere automatikusan kiküld majd Önnek egy 2. nyelvi tesztet, melyet legyen szíves kitölteni maximum 1 héten belül. Figyelem: érdemes a spam és promóciós levelek mappát is figyelni.  Ha nem találja a levelet, legyen szíves közvetlenül az OLS oldalon bejelentkezni (elfelejtett jelszó esetén új jelszó kérhető e-mailben), és úgy kitölteni a 2. nyelvi tesztet. A kitöltésről legyen szíves e-mailben tájékoztatni koordinátorát, mert a rendszer nem küld erről értesítőt.
- Határidő:
 legkésőbb két héttel a szakmai gyakorlat befejezését követően.
- Amennyiben az első nyelvi teszten C2-es szintet ért el, második nyelvi teszt kitöltése nem szükséges, a rendszer nem küld linket.

3) Fog kapni e-mailben egy linket, mely az ún. EU-survey-hez vezet. Azt is legyen szíves kitölteni maximum egy héten belül, majd értesíteni koordinátorát a kitöltésről. Figyelem: érdemes a spam és promóciós levelek mappát is figyelni. Az e-mailt a következő e-mail címről fogja kapni: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu. 
- Határidő: legkésőbb két héttel a szakmai gyakorlat befejezését követően.

4) Legyen szíves írni egy beszámolót Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitásáról, melyet feltölthetünk az egyetem honlapjára. A beszámoló célja: jövőben kiutazó Erasmus+ hallgatók segítése ötletekkel, tanácsokkal, valamint hasznos információk és megszerzett tudás megosztása az egyetem polgáraival. A beszámolókat az internship(kukac)uni-corvinus(pont)hu-ra várjuk .doc vagy .pdf formátumban. A beszámoló kitöltendő sablonját ide kattintva éri el. Kitöltési útmutatót a beszámoló űrlaphoz pedig itt talál.
- Benyújtási határidő: mobilitás vége után két héten belül.

 

A fent ismertetett teendőket határidőkkel, fontos szempontokkal összefoglaltuk egy táblázatba.

 

IV. LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: 

adatlap támogatási szerződéshez
fogadó nyilatkozat
- Training Agreement - 2018/2019
Training Agreement - 2019/2020 (NEM KÖTELEZŐ, ILL. CEMS KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLAT ESETÉN EZ A SABLON HASZNÁLANDÓ!)
Training Agreement for compulsory traineeship - 2019/2020 (KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLAT ESETÉN EZ A SABLON HASZNÁLANDÓ!)
kitöltési útmutató Training Agreementhez
certificate of arrival
- szakmai gyakorlatos teendőket összefoglaló táblázat
- nyilatkozat bankkártyás baleset és felelősség biztosítás mellé
- szakmai gyakorlat beszámoló űrlap
- kitöltési útmutatót a beszámoló űrlaphoz

Utolsó frissítés: 2020.03.12.