Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31  

A monetáris politika elmélete és gyakorlata

A tantárgy megnevezése (magyarul): A monetáris politika elmélete és gyakorlata

A tantárgy megnevezése (angolul): Theory and practice of monetary policy

A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a monetáris politika mibenlétéről. A félév során áttekintjük a monetáris politika elméleti modelljeit, valamint a gyakorlatban működő monetáris politikai rendszereket egyaránt. A megközelítés alapvetően makroökonómiai, a monetáris politikát, mint a gazdaság egészének egyik fontos tényezője mutatjuk be, központba állítva a fő makro változók (infláció, kibocsátás, munkanélküliség) és a monetáris politikai eszközök közötti interakciót. A bemutatásban különös hangsúlyt kap az elmúlt időszak világgazdasági válságának hatása, a monetáris politika esetleges szerepe a válság kialakulásában, valamint a monetáris politikai stratégiák újragondolása.

Tantárgy adatlapja: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=22720&tanKod=4MNBNAK03M

Etikus közgazdaságtan

A tantárgy megnevezése (magyarul): Etikus közgazdaságtan

A tantárgy megnevezése (angolul): Ethics in economics

Bár ma a közgazdaságtan és az etika egymáshoz kevéssé kapcsolódó diszciplínaként él a köztudatban, de a közgazdasági elméletek történetet végigkövetve jól látható, hogy korábban igen szoros volt a kapcsolatuk (példaként említhető a modern közgazdaságtan első nagy alakjának, Adam Smithnek kevésbé ismert, A nemzetek gazdagsága előtt megjelent műve, Az erkölcsi érzelmek elmélete). A tantárgy célja, hogy e kapcsolat történelmi alakulását végigkövesse, valamint ezek alapján rámutasson, hogy a közgazdasági gondolkodásnak ma is lehetnek fontos etikai vetületei és ezek nem is minden esetben elvontak (például a nagyvállalati gondolkodásban a vállalati felelősségvállalási programok). A modern közgazdaságtan megszületése előtt is vizsgálható már a gazdaság és az etika kapcsolata Arisztotelész, Platon és keresztény gondolkodók műveiben. A modern közgazdaságtan kialakulásával szinte egyidős a haszonelvűség és önérdek, mint az emberi viselkedés alapvető magyarázatának elterjedése, ami a közgazdasági gondolkodást is nagymértékben befolyásolta. Mindazonáltal az etika továbbra sem maradt kívül a közgazdászok érdeklődésén (Smith, Mill stb.). A 20. században a közgazdasági gondolkodás mindinkább a formális módszertani megalapozásra törekedett, amellyel egyidejűleg az etikai kérdések háttérbe szorultak a közgazdaságtan főáramában. A módszertani fejlődés ellenére azonban egyes etikai alapkérdések máig megválaszolatlanok maradtak, illetve vitára érdemesek. Milyen mértékig érdemes az önérdeket és a haszonelvűséget követni? A nagyobb termelésre és jövedelmekre törekvés mellett azok elosztásán is javítani kell-e? Hogyan vegyük figyelembe gazdasági tevékenységünk externális hatásait? Mindezek mellett a tárgy kitér a világvallások gazdaságfogalmának ismertetésére is.

Tantárgy adatlapja: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=22720&tanKod=4MNBNAV09M

Gazdasági kormányzás

A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági kormányzás

A tantárgy megnevezése (angolul): Economic Governance

Az Egyensúly és növekedés című tankönyvre építve bemutatásra kerül a 2008/2009-es gazdasági válság kialakulásának okai, következményei és a gazdaságpolitika válaszlépései hazai és nemzetközi kontextusban. Az előadások az MNB szakmai cikkeinek feldolgozása segítségével külön kitérnek az aktuális gazdasági események magyarázataira és az egyes területek új kutatási eredményeinek ismertetésére, amelyen keresztül a válságnak az általános közgazdasági gondolkodásra gyakorolt hatásai is nyomon követhetővé válnak.

Tantárgy adatlapja: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=22720&tanKod=4GP02NAV04M

Modern irányzatok a közgazdaságtanban

A tantárgy megnevezése (magyarul): Modern irányzatok a közgazdaságtanban

A tantárgy megnevezése (angolul): New ways in economic thinking

A tárgy hazai és külföldi neves kutatók, előadók vendégelőadás-sorozatára épül. Az előadók az általuk kutatott szakterület neves, elismert szakemberei, akik saját kutatási eredményeiket, szemléletmódjuk sarokköveit fogják bemutatni.

Tantárgy adatlapja: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=22720&tanKod=4MNBNAV10M

Pénzügyi piacok elemzése

A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi piacok elemzése

A tantárgy megnevezése (angolul): Financial market analysis

A tárgy elsődleges célja a pénzügyi termékek és a magyar pénzügyi piacok működésének ismertetése és az aktuális tendenciák megvitatása. A tárgy keretein belül a derivatív termékek (határ-idős ügyletek, csereügyletek, opciók) is ismertetésre kerülnek, és a hallgatók elsajátítják ezen termékek árazásához szükséges ismereteket. A legfontosabb pénzügyi fogalmak, pénzügyi termékek mellett ugyanakkor bemutatásra kerülnek egyszerűbb pénzügyi modellek is (pl. árfolyam-elméletek is), kiegészítve a magyar pénzügyi piacok (deviza, állampapír, kamatderivatíva és szuverén hitelderivatíva) sajátosságaival. Végezetül megvizsgáljuk, hogy a válságnak milyen tartós hatásai voltak a pénzügyi piacok viselkedésére. A szemináriumokon számpéldák megoldása mellett esettanulmányok megoldására kerül sor. A tantárgy célja, hogy a közgazdasági elemzést tanuló hallgatók olyan alapvető pénzügyi ismereteket sajátítsanak el, ami a későbbi makrogazdasági elemzéseiket során is fel tudnak használni.

Tantárgy adatlapja: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=22720&tanKod=4MNBNAK02M

Utolsó frissítés: 2018.11.30.