Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31  

Jegybanki elemző specializáció

A specializációról

A Magyar Nemzeti Bank a Budapesti Corvinus Egyetemmel 2015-ben kötött együttműködési megállapodás jegyében számos területen támogatja az Egyetemen folyó tudományos és oktatási feladatokat. A közös munka egyik legjelentősebb eredménye a Jegybanki elemző specializáció létrehozása, amelyet a Közgazdaságtudományi Karon lévő Közgazdasági elemző mesterképzési szak (MA) hallgatói választhatnak. A specializáció első ízben a 2016/2017. tanévben indult el a várakozásokat felülmúló sikerrel, ugyanis a hallgatók közel kétharmada fektetett bizalmat a Jegybanki specializációba és az MNB Tanszékbe.

A specializáció tantervének összeállításánál figyelembe vettük a hallgatói és munkapiaci igényeket, kialakítása során próbáltunk gyakorlatban alkalmazható sémát felépíteni. Célunk egy olyan specializáció működtetése, amely a szak másik két specializációja mellett szintén nagyban hozzájárul a minőségi közgazdászok képzéséhez. A Jegybanki elemző specializáción olyan hallgatókat szeretnénk képezni, akik erős módszertani és makropénzügyi tudást sajátítanak el. Az általunk nyújtott tudás a kulcs ahhoz, hogy jegybanki vagy kereskedelmi banki környezetben is sikeresen helytálljanak. A Közgazdasági elemző mesterszak hallgatói elsősorban ökonometriai és makroökonómiai ismeretekkel gazdagodhatnak képzésük során. A Jegybanki elemző specializáció ennek a két területnek a még átfogóbb elsajátítását teszi lehetővé, valamint ennek kiegészítéseként pénzügyi és gazdaságpolitikai szaktudást is biztosít.

Tantárgyainkat ennek figyelembe vételével állítottuk össze, amelyek mindegyikében kiemelt szerepet kap az elméleti tudás átadásán felül a gyakorlati alkalmazások elsajátítása. Akik a Jegybanki elemző specializációt választják, többek között:

  • ismerni fogják a monetáris politika keretrendszerét, modelljeit és transzmisszióját, így képesek lesznek megérteni a monetáris politikai makrogazdasági hatásait;

  • betekintést nyernek a pénzpiacok működésébe, illetve kezelni tudják a Bloomberg rendszert, és az onnan kinyert adatokkal komplex pénzügyi elemzéseket végezhetnek Excel programban;

  • megismerik a bankrendszer működését és a pénzügyi rendszer szabályozásának keretrendszerét;

  • tisztában lesznek a jegybankban folyó makroökonómiai és ökonometriai modellezés gyakorlatával, valamint az egyes modellek problémáival.

Természetesen a specializáción az élet nem csak a tanulás körül forog: célunk, hogy egy összetartó, erős társaságot alakítsunk ki a hallgatóink, valamint a hallgatók és oktatók között is. Ennek jegyében megannyi közösségépítő programot szervezünk, amelyeken a hallgatók és a tanszéki oktatók is aktíván részt vesznek.  Rendezvényeink közé sorolható például a specializációs kirándulás, valamint a kötetlenebb hangulatú szakmai beszélgetések az MNB szakembereivel. Ezen kívül hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk az MNB által szervezett szakmai előadásokon és konferenciákon való részvételre is.

 

Tanterv

A Jegybanki elemző specializáció keretein belül (a Közgazdasági elemző szak kötelező tárgyain felül) 4 tantárgy kerül meghirdetésre az alábbiak szerint:

Tárgy kódja

Tárgy neve

2. félév

3. félév

4. félév

Kredit

ea

sz

ea

sz

ea

sz

4MNBNAK03M

A monetáris politika elmélete és gyakorlata

2

2

 

 

 

 

6

4MNBNAK02M

Pénzügyi piacok elemzése

 

 

2

2

 

 

6

4MNBNAK04M

A bankrendszer szerepe a gazdaságban

 

 

2

2

 

 

6

4MNBNAK05M

Modellezés a jegybanki gyakorlatban

 

 

 

 

2

2

6

 

Tehetséggondozás

 

A tanszék kiemelten támogatja a tudományos munkákat is, így segítséget nyújtunk TDK dolgozatok, szakdolgozatok és egyéb publikációk megírásában. Ebben közreműködik több jegybanki munkatársunk konzultációs lehetőségekkel, szakmai műhelyek tartásával, illetve az MNB szakkönyvtára is rendelkezésre áll a kutatások megkezdéséhez. A Tanszékünkön szakdolgozó hallgatók mindegyikének MNB-s külső konzulenst biztosítunk, aki gyakorló szakemberként bizonyára nagy segítséget jelent a tudományos munka elkészítésében. Emellett számos, az MNB által nyújtott ösztöndíj is segíti a hallgatókat a magas színvonalú munkájuk elkészítésében.

Célunk, hogy a hallgatók az egyetemen megszerzett tudásukat a gyakorlatban is kipróbálhassák, elmélyíthessék. Erre remek lehetőséget nyújt az MNB Gyakornoki programja, amelyről további információ a Gyakornoki program aloldalon található.


Utolsó frissítés: 2018.11.30.