Február - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28

MNB Ösztöndíjak

Az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) együttműködése keretében, az MNB közreműködésével megvalósuló alábbi képzésekre felvett hallgatók a következő MNB ösztöndíjakban részesülhetnek:

 

1. MNB Kiválósági Ösztöndíjban részesülhetnek a Kar alap-és mesterszakjaira felvett állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatók.


MNB Kiválósági Ösztöndíjra azok a nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgárságú állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók pályázhatnak, akik:

a) a támogatott szakok valamelyikén tanulmányokat folytatnak;

b) az a) pont szerinti szakon legalább két félévre bejelentkeztek és az utolsó két aktív félévben legalább 55 kreditet megszereztek;

c) az a) pont szerinti szakon előírt mintatanterv összes kreditjének időarányosan legalább  90%-át teljesítették;

d) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00;

e) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben tudományos, illetve közéleti, közösségi tevékenységet végeztek.

Az ösztöndíj összege 30.000 Ft havonta, amely az adott tanév 10 hónapjában folyósítható, amennyiben a hallgató az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek mindvégig megfelel.

Az MNB Kiválósági Ösztöndíjra pályázhatnak a következő képzések hallgatói:
1. Alkalmazott közgazdaságtan alapképzés (angol és magyar nyelven)
2. Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzés
3. Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés
4. Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzés
5. Közgazdasági elemző mesterképzés
6. Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzés (angol és magyar nyelven)

 

2. MNB Ösztöndíj önköltséges hallgatóknak

Ebben az ösztöndíjban részesülhetnek a Kar alap-és mesterszakjaira felvett önköltséges hallgatók.

Pályázhat nappali munkarendű alap-, mester-vagy osztatlan képzésben:

- tanulmányaikat megkezdő, önköltséges, aktív hallgató, a felvételi eredménye alapján,

- tanulmányaikat az adott tanévet megelőzően megkezdő önköltséges hallgatók az utolsó két aktív félév összesített korrigált kreditindexe alapján.

Az ösztöndíj összege maximum az önköltség 100%-a félévente.

 Az ösztöndíj legfeljebb az adott szak hatályos képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időre szól. Az ösztöndíj kizárólag aktív félévekben folyósítható.

Ösztöndíjra a következő képzések hallgatói pályázhatnak:
1. Alkalmazott közgazdaságtan alapképzés (angol és magyar nyelven)
2. Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzés
3. Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés
4. Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzés
5. Közgazdasági elemző mesterképzés
6. Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzés (angol és magyar nyelven)

 

 

3. MNB Közgazdasági elemző Ösztöndíj

MNB Közgazdasági elemző Ösztöndíjban részesülhetnek a Kar közgazdasági elemző mesterszakjára felvett nappali munkarendű, magyar nyelvű képzésben tanulmányokat folytató állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatók.

Az ösztöndíj egy félévre szól.

Pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók, akik:

a) a támogatott szakon tanulmányokat folytatnak (közgazdasági elemző mesterszakon magyar nyelven, nappali munkarendben);

b) az a) pont szerinti szakon legalább egy félévre bejelentkeztek és az utolsó aktív félévben legalább 24 kreditet megszereztek;

c) az a) pont szerinti szakon előírt mintatanterv összes kreditjének időarányosan legalább 80%-át teljesítették;

d) az előző, lezárt, aktív félévben megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00;

A b) és c) pont szerinti feltételeket nem kell teljesíteni, ha az a) pont szerinti szakon az adott félévben kezdte meg a hallgató a tanulmányait, ebben az esetben a d) pont szerinti átlagot a támogatott szakra történő bekerülés feltételeként figyelembe vett előző felsőoktatási képzésben folytatott tanulmányainak utolsó lezárt aktív félévére vonatkozóan kell teljesítenie. 

A pályázat értékelésekor és az ösztöndíj odaítélésénél előnyt jelent:

a) az előző, lezárt, aktív félévben végzett tudományos tevékenység, valamint az MNB Tanszék munkájának közvetlen támogatása;

b) az MNB Tanszék által meghirdetett választható tantárgyak felvétele és teljesítése;

c) a jegybanki elemző specializáción folytatott tanulmányok.

Az ösztöndíj összege maximum 50.000 Ft havonta, amely az adott félév 5 hónapjában folyósítható.

 

A felvételi információkért kattintson IDE

Utolsó frissítés: 2018.11.30.