November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 

 

KÖZÉPPONTBAN AZ ADAT - SCIENCE CAFÉ SOROZAT

A Gazdálkodástudományi Kar Kutatási Bizottsága Science Café sorozatot hirdet „Középpontban az ADAT” címmel. A félév során négy alkalmat tervezünk, melyre minden kollegát szeretettel várunk, hogy egy kávé mellett beszélgessünk a Faculty Clubban. 

A sorozat célja, hogy körül járjuk a különböző kutatásokban az adatgyűjtés és adatelemzés eltérő aspektusait. Nem kutatásmódszertani beszélgetéseket tervezünk, hanem sokkal inkább az adatgyűjtés technikai kivitelezéséről, adatbázisokhoz való hozzáférés lehetséges módjairól beszélgetnénk. Az adatok elemzéséhez milyen szoftverekhez és hogyan juthatunk hozzá az egyetemen belül és kívül. Az adatfelvétel során milyen etikai kérdéseket kell megfontolnunk.

Beszélgetőtársakat az egyetem különböző kutatásaiban résztvevő szakértők közül hívtunk meg, akik hasznos tanácsokkal szolgálhatnak minden egyetemi kutató számára. 

Adatbázisokhoz való hozzáférés – másodlagos adatok elérése

2019. 02. 27. 17.20 Faculty Club
 
A beszélgetés során körül járjuk a következő kérdéseket: A Corvinusos kutatók milyen adatbázisokat használnak, illetve szeretnének használni az egyetemi kutatásokhoz? Jelenleg milyen adatbázisok érhetők el az Egyetemen? Hogyan lehet ezekhez hozzáférni? Ha olyan adatbázishoz szeretnénk hozzáférni, amihez az Egyetemnek jelenleg nincsen előfizetése/jogosultsága, akkor mi a teendő? A beszélgetésben érintjük a következőket például: Euromonitor, KSH, MNB, NAV, Bloomberg, EUROSTAT.
 
Meghívott beszélgetőtársak:

 • Agárdi Irma (Marketing és Média Intézet)
 • Csengődi Sándor (Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet)
 • Havran Dániel (Kutatási Igazgató, Gazdálkodástudományi Kar)
 • Hoffmann Ádám (Egyetemi Könyvtár)
 • Mezősi András (REKK)

 

Adatelemzési környezet - Bolyongás az adat körül

2019. 03.20. 17.20 Faculty Club
 
Napjainkban az adatelemzési feladatok szinte valamennyi szakterületen megkerülhetetlenek. Az adatokra épülő kutatás egy fontos kérdése, hogy milyen adatfeldolgozási környezet illeszkedik egy felmerülő problémához és a felhasználóhoz. A választott platformtól elvárjuk, hogy kellően rugalmas legyen, lehetővé tegye a gyors és hatékony modell kialakítást és a tudományos közéletben kellően elfogadott legyen. A beszélgetés témája napjaink meghatározó adatelemzési környezeteinek jellegzetességei, a megoldások erősségei, illetve a felhasználás nehézségei. Kitérünk az egyetemen elérhető megoldásokra és arra is, hogy milyen típusú kérdések megválaszolására lehet egy adatelemzési környezetet hatékonyan használni és kik a tipikus felhasználók. 
 
Meghívott beszélgetőtársak:

 • Fodor Szabina (Informatika Intézet)
 • Kő Andrea (Informatika Intézet)
 • Jámbor Attila (Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék).
 • Mitev Ariel (Marketing és Média Intézet)

 

Adatfelvételi módszerek, adatkezelési szabályok

2019. 04.17. 17.20 Faculty Club

Vendégeink azokat a kvalitatív és kvantitatív kutatásokat segítő adatfelvételi módszereket és eszközöket mutatják be, amelyek az egyetemünkön elérhetők, és az oktatók-kutatók számára talán kevésbé ismertek. Milyen tapasztalatai vannak a kollégáknak ezekkel az eszközökkel kapcsolatban? Milyen különlegességei, lehetőségei vagy éppen korlátai vannak az így gyűjtött adatoknak? Milyen elvárásoknak kell megfelelnünk ezen adatok kezelésekor? Beszélgetésünkön szó esik majd a szemkamerás vizsgálatokról, a Sóházban lévő viselkedéselemző laborról, valamint a Székesfehérváron épülő többfunkciós laboratóriumról is. 

Meghívott beszélgetőtársak:

 • Neulinger Ágnes (Marketing és Média Intézet)
 • Rosta Miklós (Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék)
 • Sass Judit (Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)
 • Vinczéné Fekete Lídia (Tanárképző és Digitális Tanulási Központ)

 

Kutatásetikai kérdések

2019. 05. 2. 17.20 Faculty Club
 

Az idei tanévben kezdte meg munkáját a kutatásetikai bizottságot előkészítő munkacsoport, melynek célja, hogy egy olyan kutatásetikai ajánlásokat fogalmazzon meg, amely megfelelően képes szabályozni és támogatni az egyetemünkön folyó kutatásokat. Az előkészítési folyamat során összegyűjtött tapasztalatokról és kihívásokról, valamint hazai és nemzetközi jó gyakorlatokról beszélgetünk.

Meghívott beszélgetőtársak:

 • Csesznák Anita (Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet, Statisztika Tanszék
 • Kerezsi Marica (Adminisztratív Igazgatóság)
 • Primecz Henriett (Vezetéstudományi Intézet)
 • Sass Judit (Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)
 • Vicsek Lilla (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)

 

 

 
 

KORÁBBI SCIENCE CAFÉ RENDEZVÉNYEK

Akarsz róla beszélni? - Science Café sorozat a doktori képzésről nem (csak) doktoranduszoknak!

A Corvinus Doktori Iskolák és a G-kar Kutatási Bizottsága Science Café sorozatot hirdet a doktori témavezetés aktuális kérdésiről . A félév során három alkalmat tervezünk, melyre témavezetőket és doktoranduszokat egyaránt várunk, hogy egy kávé mellett beszélgessünk az elmúlt két év tapasztalatiról és a következő évek kihívásairól a Faculty Clubban.

 

Akarsz róla beszélni? - Komplex vizsga után a PhD képzésben

2018. október 24. 17.20 Faculty Club

Science Café témavezetők és doktoranduszok részvételével. A kötetlen beszélgetés során azokról a tapasztalatokról lesz szó, mely az első PhD komplex vizsgán szereztünk. Ezen kívül előre tekintünk, mi várható a PhD képzés második szakaszában, milyen kihívásokat állít az új rendszer a témavezetők és a doktoranduszok elé egyaránt. Ezen belül szó lesz az új publikációs követelményekről is, melyekről a napokban születik döntés a Doktori Iskolákban.

Meghívott beszélgetőtársak:

 • Aczél Petra (Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola)
 • Benczes István (Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola)
 • Balázs Zoltán (Politikatudományi Doktori Iskola)
 • Kő Andrea (Gazdaságinformatika Doktori Iskola)
 • Michalkó Gábor (Gazdálkodástani Doktori Iskola)

Az esemény nyelve: magyar

Kérjük jelezze itt részvételi szándékát!

Akarsz róla beszélni? - Publikációs stratégiák PhD hallgatók és témavezetők között

2018. november 15. 17.20 Faculty Club
 

A sorozat második Science Café alkalmán a publikációs stratégiák témakörét járjuk körül. Hogyan publikáljon együtt témavezető és diákja? Milyen etikai kérdések merülhetnek fel? Milyen publikációs elképzelések léteznek a doktoranduszok céljai között? Milyen publikációs stratégiákat követnek a témavezetők és a doktoranduszok?

 

Meghívott beszélgetőtársak:

 • Nagy Beáta (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)
 • Primecz Henriett (Vezetéstudomány, főszerkesztő)
 • Szabó Zsolt Roland (Vezetéstudományi Intézet)
 • Tasnádi Attila (Society and Economy, főszerkesztő)

 Az esemény nyelve: angol

Kérjük jelezze itt részvételi szándékát!

Akarsz róla beszélni? - Doktori Iskolák illeszkedése az Egyetemi kutatási stratégiához

2018. december 5. 17.20 Faculty Club

A készülő egyetemi és a már elkészült kari kutatási stratégiák állnak a beszélgetés fókuszában. Hogyan néznek ki ezek a startégiák, mik a fő kutatási irányok egyetemi szinten és az egyes karokon? Az is startégiai kérdés, hogyan illeszkedhetnek a doktoranduszok kutatási témái a kutatási stratégiához? Vajon a doktoranduszok hozzák-e a doktori iskolába a témákat vagy a Doktori iskola írja ki azokat?

 

Meghívott beszélgetőtársak:

 • Gulácsi László (Tudományos rektorhelyettes)
 • Havran Dániel (Kutatási Igazgató, Gazdálkodástudományi Kar)
 • Michalkó Gábor (Corvinus Doktori Iskolák)

Az esemény nyelve: magyar

2018. március 29. "Mind the Gap" - kreatív turisztikai coaching c. könyv bemutatója

A szerző, Bódis Gábor ajánlója:

Az egyes fejezetekben nem az úgynevezett mainstream marketing meg­határozásokkal foglalkozik a szerző, hanem fejest ugrik a turisztikai márka­kommunikáció gyakorlati kihívásainak és megvalósításának témaköreibe. Ma különösen időszerű és aktuális ez a fajta megközelítés, hiszen amennyire az elmúlt húsz esztendőben a világban egyre erősebb trendként jelentkező turisztikai márkázás lehetőségével a magyarországi desztinációk és attrakciók csak kis mértékben éltek, a 2017–2018-as nemzeti és helyi szintű turizmus­menedzsment átrendeződésének köszönhetően annyira vált a legfontosabb prioritássá a márkakommunikáció. A kötetben bemutatott nemzetközi és hazai példák, esettanulmányok egy olyan logikus láncra kerültek felfűzésre, amely értelmezhetővé teszi azt az értékközösséget, amelyben a látogató igénye és fogyasztói magatartása éppúgy benne van, mint a fogadóterület látványosságainak és érdekességeinek igényes és személyre szabott kínálata.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Időpont: 2018. március 29. (csütörtök) 14:00

Helyszín: BCE E.311.

Meghívó

2018. március 19. Nemzetközi kihívások a PhD. témavezetésben

"Nemzetközi kihívások a PhD. témavezetésben" címmel március 19-én, 17:00-kor az C épület Akvárium termében kerül megrendezésre Science Café eseményünk, ahol Dr. Stocker Miklós, egyetemi adjunktus számol be az EDAMBA-EIASM Ph.D. témavezetői szemináriumról, és ahol egy kávé mellett vitathatjuk meg a tapasztalatok hazai relevanciáit.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Időpont: 2018. március 19. (hétfő) 17:00-18:30

Helyszín: BCE Egyetemi Könyvtár oktatóterem („Akvárium”)

Meghívó

Szervező: Stocker Miklós (miklos.stocker(kukac)uni-corvinus(pont)hu)

2018. február 26. Hogyan publikáltam a Management Science-ben?

Időpont: 2018. február 26. (hétfő) 14:00-15:00

Helyszín: BCE Egyetemi Könyvtár oktatóterem („Akvárium”)

Csóka Péter Decentralized Clearing in Financial Networks (Management Science, megjelenés alatt) cikke kapcsán a publikációs folyamatokról.

Egy órában beszélgetünk a cikk publikálásának folyamatáról: a műhelytanulmánytól a megjelenésig, kapcsolódó konferenciák és szemináriumok, a külföldi szerzőtársakkal való kapcsolattartás, a kutatást támogató pályázatokról (OTKA, Lendület, COST Action), szoftverekről (Grammarly, Latex, stb.),  az utólagos disszeminációról (R3, Kudos, https://goo.gl/YP3Fxm) és a nyílt hozzáférésről.

Szervező: Csóka Péter (peter.csoka(kukac)uni-corvinus(pont)hu)

2017. november 9. Kerekasztal beszélgetés személyközi és szervezetközi hálózatokról

Időpont: 2017. november 9. (csütörtök) 9.50-11.20

Helyszín: BCE Egyetemi Könyvtár oktatóterem („Akvárium”)

Milyen hálózattípusok léteznek? Miért és hogyan jönnek létre hálózatok? Hogyan szerveződnek, hogyan térképezhetők fel? A szervezetek hálózatelméleti megközelítései egyre több kutatót foglalkoztatnak egyetemünkön, ugyanakkor mindenki más-más szakterületen, más-más nézőpontból tekint a hálózatokra. Kerekasztal beszélgetésünk központi témája, hogy hogyan integrálható a személyközi és szervezetközi hálózatok vizsgálata, melyek a legfontosabb közös pontok és különbségek. A közös szabályszerűségek alapján létezik-e önálló „hálózattudomány” vagy inkább különböző társadalomtudományi diszciplínák hálózatos megközelítéseiről beszélhetünk?

A kerekasztal résztvevői:

Berlinger Edina, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

Drótos György, Vezetéstudományi Intézet

Rosta Miklós, Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Szántó Zoltán, Szociológia és Társadalompolitika Intézet

Kapocs címmel rendszeresen jelentkező beszélgetéssorozatot indítunk a hálózatok vezetésének kérdéseiről. A sorozat célja a témával foglalkozó kutatók összekapcsolása, illetve a téma népszerűsítése az egyetemi polgárok körében. A sorozat első epizódjának e Science Café alkalom ad otthont, később önállóan folytatódik.

Szervezők: Baksa Máté (mate.baksa(kukac)uni-corvinus(pont)hu) Losonci Dávid (david.losonci(kukac)uni-corvinus(pont)hu)

Regisztráció: https://www.eventbrite.com/e/kapocs-science-cafe-beszelgetes-halozatok-vezeteserol-tickets-38901626813

2017. október 25. Corvinus Insights of Community-Based Teaching Practices -
Közösség-alapú oktatási példáink tapasztalatai a Corvinuson

 

Időpont: 2017. október 25. 13:40-15:10

Helyszín: C.207

Oktatási/kutatási projektekről mesélnek kari kollégáink, akik oktatási gyakorlatuk részévé tették a civil közösségekkel történő együttműködést. A Science Café résztvevőivel közösen tárjuk fel és mélyítjük a lezajlott és zajló projektek a megértését, bemutatva az esetekben fellelhető tanulási pontokat, a diák-civil- oktató együttműködésben rejlő lehetőségeket és kihívásokat.


A Science Café meghívott résztvevői kollégák az Adam Mickiewicz Egyetemről (Poznan, Lengyelország), akik a saját egyetemükön a friss kari intézményünkhöz, a Corvinus Science Shophoz hasonló szervezet létrehozását tervezik, és azt készítik elő az itteni alapítási, valamint német és holland science shopok évtizedes tapasztalatainak felhasználásával.

With the participation of colleagues from the Adam Mickiewicz University (Poznan, Poland) insights of community-based teaching will be shared and worked on by the participants of the Science Café. Four case-presenter- colleagues of Corvinus Business School will offer their ongoing and recent cases, share experiences to deepen our understanding on how students, community organizations and tutors can actually work together during a University course.

2017. október 13. Digitális átalakulás kutatási workshop

Időpont: 2017. október 13. 9:00-10:30

Helyszín: C.105

A digitális technológiák robbanásszerű fejlődésével egyre több lehetősége van a szervezeteknek, hogy javítsanak akár belső működésükön, akkor ügyfélkapcsolataikon. Az informatikához kapcsolódóan ilyen csodavárást már láthattunk az ezredforduló környékén, melyet gyors és látványos kiábrándulás követett. Az elmúlt években új divatszó jelent meg: digitális átalakulás (digital transformation), mely ezt az új digitalizációs hullámot hivatott leírni, ugyanakkor nagyobb tudatossággal is megtölteni. Hiszen nem elég, hogy újabb és újabb technológiák jelennek meg, és fel lehet őket használni nagyon fontos a vállalatoknak megérteni saját, és ügyfeleik elvárásait, problémáit, és azokra tudatosan alkalmazni a digitális megoldásokat. 

Csak gondoljunk bele, hogy divatszavak (buzzword) szintjén (teljesség igénye nélkül) mik vesznek minket körül: big data, cloud, artificial intelligence, machine learning, robotics, autonomous cars, 3d printing, chatbots, roboadvisors, social anything, blockchain...

A digitális transzformáció iparáganként eltérő ütemben, intenzitásban valósul meg. Így például - hiába az erős informatikai háttér - a pénzügyi szektor digitalizációja most erős lendületet vett (FinTech témakör, ebben most elég erősenk vagyunk), intenzívebbé vált az automatizálás, illetve a termelési folyamatok digitalizálása (Ipar 4.0 - erről egy későbbi workshop-on lesz bővebben szó), de gondolhatunk a közelmúlt diszruptívnak tűnő megoldásaira: az UBER és a személszállítás, AIRB'N'B és a szálláspiac, Facebook és a média, stb.
 
Szeretnénk ugyanakkor kutatásainkkal a divatszavak mögé belátni, feltárni a vállalati motivációkat, gyakorlatokat, piaci folyamatokat, üzleti modellek változását, illetve módszertani szempontból vizsgálni a tudatosabb, ügyfélközpontú digitalizációs lehetőségeket. Ezen témakörök feltárására várjuk a kollégákat!

2017. május 4. Megnyílt a "tudásbolt": Bemutatkozik a Corvinus Science Shop

Időpont: 2017. május 4. 9:50 - 11:20

Helyszín: E309

A májusi Science Cafén bemutatkozik a Corvinus Science Shop, amely közösségek, társadalmi szervezetek kérdéseit ajánlja oktatóknak és diákoknak,  új lehetőséget adva szakszemináriumok/szakdolgozatok és kurzusok projektmunkái számára.

Közösségi kérdések és egyetemi válaszok találnak ezáltal rövidebb-hosszabb kutatások keretében egymásra, amihez a Corvinus Science Shop nemcsak találkozási felületet, hanem módszertani és adminisztratív segítséget is nyújt.

A Science Café során közösen beszélgetünk arról, hogy az oktatásban és kutatásban milyen lehetőségeket ad ez az induló szervezet. Az azt előkészítő Science Shop team tagjai megosztják tapasztalataikat, saját történeteiket a civil közösségek és az egyetem/oktatók/diákok együttműködéséről, arról hogy miként kóstoltak bele ebbe a műfajba, hogyan találták meg a helyét az oktatásukban, és élményeik alapján mit ad mindez a diákoknak.

Szervezők: Gáspár Judit, Kiss Gabriella, Matolay Réka, Pataki György, Toarniczky Andrea

Honlap itt érhető el.

E-mail: science.shop(kukac)uni-corvinus(pont)hu

2017. május 3.  "Kihívások a gazdálkodástani makrokörnyezetben - a vállalatgazdaságtan alapjai újragondolva?"

Időpont: 2017. május 3. 15.30

Helyszín: E118.2

Izgalmas évet zártunk tavaly. Ideje kicsit megállnunk és átgondolni, értjük-e a környezetet, amelyben élünk. Néhány kérdés, amin érdemes elgondolkodni: A versenyelőny végét jelenti, hogy a megszakító innovációk aranykorát éljük? A verseny erősödik valóban, ha például a felvásárlások során keresztül a Szilikon-völgy az egykori startup-fellegvárból mára "ipari behemótok játszótere" lett? Brexit & Trump: a globalizáció visszafordult? A gazdálkodástan politikát érintő premisszái naivnak bizonyultak?
Ezekről és más időszerű, hasonlóan izgalmas kérdésekről fogunk beszélgetni a gazdálkodástan, illetve a vállalatgazdaságtan művelőivel a május 3-i Science Café keretében.  A felvezetőt tartja, illetve a beszélgetés moderátora: Chikán Attila.

Szervező: Kozma Miklós

Háttérolvasmánynak ajánljuk ezt a cikket az Economist decemberi számából.

A terem korlátozott befogadóképességére tekintettel kérjük, hogy aki szeretne jönni (és nem a Vállalatgazdaságtan Intézetből), jelezze részvételi szándékát a miklos(pont)kozma(kukac)uni-corvinus(pont)hu címen április 30-ig.

2017. április 11. Tudás-brókerség az egyetemen

Időpont: 2017. április 11. 15.30

Helyszín: C.326

Vállalatoknak és kormányzati szerveknek is gyakran merül fel igénye, hogy független szakértők vizsgálják meg, ill. támasszák alá stratégiájukat.
A tudás brókerség hidat épít a hagyományos értelemben vett egyetemi kutatás és a vállalatok, közhivatalok döntéshozói közé.
Annak érdekében, hogy ezek a döntéshozók valóban megkeressenek jó nevű egyetemi kutatókat, nagyon fontos a kutatások eredményeinek kommunikálása és terjesztése, vállalati együttműködések kialakítása. Enélkül a kutatásoknak nem lesz más hatása, mint az egyéni publikációs lista növelése.
A kerekasztal beszélgetés célja az ún. ‘impacts gap’ megértése. A beszélgetést Fazekas Dóra, PhD fogja kezdeni személyes tapasztalatai alapján, melyeket a Cambridge-i Egyetem "Climate Strategies" kutató-hálózatában, ill. a Sheffield-i Egyetem "Energy2050" kutató intézetében szerzett.

Szervező: Fazekas Dóra

2017. március 21. Nemzetközi tapasztalatcsere, és az európai gyakorlat fejlesztése a doktori témavezetések kapcsán

Időpont: 2017. március 21. 17.20-18.50

Helyszín: E.334

Takács Sándor, Tóth József és Szabó Zsolt Roland számolnak be az aktuális trendekről és eszközökről, hogy miként lehet a doktori témavezetés hatékonyságát és minőségét fejleszteni az 6th EDAMBA EIASM CONSORTIUM ON DOCTORAL SUPERVISION &  THE NEW GLOBAL RESEARCH LANDSCAPE workshop tapasztalatai alapján.

A rendezvény mind a rutinus, mind a kezdő témavezetőknek, mind a doktori hallgatóknak hasznos információkat és gyakorlatokat szolgáltat.

Szervező: Szabó Zsolt Roland

2017. március 9. A hálózati megközelítés relevanciája a BCE oktatási és kutatási portfóliójában – az EFOP-3.6.1-16 -os pályázat lehetőségei

Időpont: 2017. március 9. 15.30

Helyszín: E.3002

A program célja, hogy támogassa azt a már megindult közös gondolkodást, mely az Egyetem – ezen belül kiemelten a Gazdálkodástudományi Kar – kutatási, de oktatási portfóliójának fejlesztése érdekében megindult. Erre jó lehetőséget kínál az Egyetem által elnyert EFOP-3.6.1-16-os, ún. Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések pályázata, mely szakmai hívószóként a hálózatot, a hálózatosodást emelte ki.

Szervező: Gelei Andrea

2016.december 1. Agenda Chasing and Contests among News Providers

Időpont: 2016. december 1. 10.00-11.30

Helyszín: E3005

Agenda Chasing and Contests Among News Providers

This research studies competition in contests with a focus on the news industry that is increasingly influenced by social media. The model assumes publishers to pick a single topic from a large pool based on the topics' prior success probabilities, thereby chasing potentially successful topics. Firms that publish topics that become successful (i.e. popular/viral because of consumer sharing) divide a reward which can change with the number of competing firms and the number of successful topics. The results show that share structures can be categorized into three types that, in turn, lead to qualitatively different outcomes for the contest. Furthermore, topic diversity increases with the number of participating firms only if the share they get from the reward dissipates rapidly. Firm asymmetries are also explored. It is shown that publishers with a loyal customer base are more likely to choose topics with high prior success probabilities. Similarly, firms with less information about the topics' success tend to publish topics with higher prior probabilities. These results are consistent with anecdotal evidence regarding the content of incumbents vs. new entrants in the news industry. Their relevance to other industry contexts is also discussed.

Biography

Miklos Sarvary is the Carson Family Professor of Business and Faculty Director of The Media and Technology Program at Columbia Business School. Miklos' broad research agenda focuses on media and information marketing. His most recent papers study agenda setting, user-generated content, social network competition and online/mobile advertising. Previously, he worked on media and telecommu nications competition. He is member of the Editorial Boards of Marketing Science, Quantitative Marketing and Economics, International Journal of Research in Marketing and Journal of Interactive Marketing. Prior to joining Columbia, Miklos was the Deputy Dean for Executive Development Programs at INSEAD. He has taught executive courses and consulted for large corporations, including INTEL, Pearson, McKinsey & Co., Dun & Bradstreet, Hoya in various parts of the world. Before joining INSEAD, Miklos was also a faculty member at the Harvard Business School and at the Graduate School of Business at Stanford University. Prior to becoming an academic he worked for IBM. He studied physics in Hungary’s Eotvos Lorand University, earned an MS in Statistics from Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris and a Ph.D. in Management from INSEAD.

2016. november 18. Developing Engaged and Impactful Scholars

Időpont: 2016. november 18. 11.40

Helyszín: C109 terem

Developing Engaged and Impactful Scholars - beszélgetés a "jó kutató" ismérveiről

Szeretnék minden érdeklődőt meghívni egy újabb Science Café-ra, hogy együtt gondolkodjunk azon a témán, milyen kihívásokkal, feladatokkal állunk szemben komplex egyetemi identitásunkat és tevékenységünk hatásait tekintve. Augusztus végén volt alkalmam részt venni a mintegy 60 menedzsment doktori iskolát tömörítő EDAMBA két napos közgyűlésén, amelynek középpontjában ez a téma állt: hogyan képezzünk elkötelezett és hatással bíró kutatókat-oktatókat, illetve hogyan fejlesszük saját magunkat és közösségünket is olyan irányba, hogy munkánkkal érzékelhető hatást tudjunk gyakorolni a tudományra, a vállalati gyakorlatra, az általunk oktatott hallgatók szemléletére, a tágabb társadalmi környezetre, a szakpolitikai döntéshozatalra, stb. A közgyűlésen a témát Andrew M. Pettigrew, az Oxfordi Egyetem emeritus professzora vezette elő, és előadásával heves diskurzust váltott ki. Érthető módon mindenki érintve érezte magát, hiszen az egyetemekre vonatkozó játékszabályok jelentős változáson mentek és mennek keresztül, ami szerte a világon újragondolásra és tudatos lépésekre késztet az egyetemi oktatói, kutatói és közösségi szerepeket illetően. A Science Café-n szeretném megosztani tapasztalataimat a részt vevő kollégákkal, és elindítani-folytatni a közös gondolkodást ebben a mindannyiunk számára releváns témában.

Zsóka Ágnes, Marketing és Média Intézet 

2016. október 24. Guest Engagement in Luxury Hospitality

Date: 24 October, 2016, 19.00. 

Location: Auditorium III, Main Building

Lecturer: Professor Dipra Jha(University of Nebraska-Lincoln)

 

The Institute of Marketing and Media cordially invites all colleagues interested in the topic of Guest Engagementin Luxury Hospitality to the next Science Café event of Corvinus Business School on 24October (Monday) at 7 PM, Room III. 

Our guest speaker will be Professor Dipra Jha(University of Nebraska-Lincoln) 

Dipra Jha is a professor of practice and the Director of Global Engagement for the Hospitality, Restaurant and Tourism Management program at University of Nebraska-Lincoln (UNL). He is recognized as an international expert in tourism and luxury hospitality. A sought after speaker and presenter, Prof. Jha provides outreach and consulting expertise to communities, government entities and private sector organizations around the world – e.g. Venetian resort Las Vegas, Jumeirah Group Hotels. 

The topic of the Science Café event will be; 

“Guest Engagementin Luxury Hospitality” 

With competition amongst luxury lodging brands intensifying, hotels are challenged to design and deliver authentic as well as engaging experiences for their guests. This is a strategic imperative with Millennials poised to become dominant consumers in travel and tourism within the next few years. Survival and future growth of individual brands will depend upon a robust engagement strategy which transforms guests into passionate brand advocates. 

Participants attending this presentation will discover the economic distinctions model,understand fundamentals of experience design, learn aboutluxury experience ecosystem, and engage with examples of guest engagement strategies that have successfully incorporated these concepts. They will come away with ideas how to use these concepts in the real world.

This practice-oriented, interactive presentation will be of interest to students and scholars in Business, Hospitality, Tourism, Events, and Service Management. Industry professionals will find it a beneficial professional development opportunity as well. 

 Host: Institute of Marketing and Media

 

2016. október 21.  The future of agricultural economics

Date: 21 October, 2016, 14.00.  

Location: Auditorium III, Main Building 

Lecturer: Prof. Ulrich Koester 

Topic: The future of agricultural economics 

Moderator: Tamás Mizik 

Ulrich Koester is a leading agricultural economist. He teaches at University of Kiel and Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Halle. Visiting Research Fellow of International Food Policy Research Institute - Markets, Trade and Institutions Division, Washington, United States. Associated Member of IAMO Department of Agricultural Markets, Marketing and World Agricultural Trade. He is Honorary Fellow of the European Association of Agricultural Economics. He has 256 publications and 375 citations on ResearchGate. His major research areas are: 

·         EU market policy and trade 

·         Trade and developing countries 

·         Transition countries. 

This topic could be interesting not only for researchers in the field of agricultural economics, but also for other academics. The presentation takes 30 minutes and another 30 minutes is planned for discussion and questions.

Host: Department of Agricultural Economics and Rural Development

2016.10.13 OTKA pályázatok sikerkritériumai

Időpont: 2016.10.13 8.00-9.30

Hely: E 336-os terem 

A tudományos kutatói munkánk alappillére, hogy rendelkezésünkre álljon pénzügyi erőforrás, amely a kutatás lebonyolításának költségeit, valamint a kutatásban részt vevők munkadíját fedezi. A pénzügyi erőforrások a legtöbb esetben pályázás révén szerezhetőek meg, így különösen fontos, hogy eligazodjunk a pályázás útvesztőiben és versenyképes pályázattal induljunk a forrásokért folyó "harcba".

A Kutatási Bizottság a 10.13.-ára 8.00-9.30 közötti idősávra az E 336-os terembe szervezett Science Café keretében lehetőséget kínál minden érdeklődő számára, hogy megismerhesse az OTKA pályázással kapcsolatos folyamatot és sikerkritériumokat. A Science Café keretében Dr. Szabó Lajos, a Stratégia és Projektvezetés Tanszék docense interaktív előadás keretében megosztja a hallgatósággal a pályázással kapcsolatos sok éves tapasztalatát. 

Szervező: Stratégia és Projektvezetés Tanszék

2016. október 3.  Innovation and Organization: Embracing the paradox in empirical research

Date: 3 October, 18.30. 

Location: Sóház room III 

Speaker: Dr. Glenn Brophey, Associate Professor at Nipissing University,Faculty of Applied & Professional Studies

Department of Strategic Management cordially invites all researcher to our interactive workshop in the topic of "Innovation and Organization: Embracing the paradox in empirical research" on 3rd October at 18:30.
Our guest will be Dr. Glenn Brophey, Associate Professor at Nipissing University,Faculty of Applied & Professional Studies. Professor Brophey is doing research in the field of innovation processes as they apply to new products, manufacturing methods and services within existing organizations. His current research interest focuses on the matching of management practices to individual innovation challenges to increase chances of business success.

Host: Department of Strategic Management

 

 2016. április 26.  Creativity workshop

Időpont: 9.30.

Helyszín: E.118.2 terem

 “How can the odd couple of Mr. Structure and Miss Creativity make it spark?”

Speaker: Professor Jesper Vej, Copenhagen Business School

Creativity is a topic that most companies are interested in. Nevertheless not very many companies have a defined strategy for Creativity.  In this workshop we will question some of the common stereotypes about Creativity; e.g. “Creativity cannot be structured”, “Creativity is not for me”, “I need peace and quiet in order to be creative”, “Creativity is for advertising companies”. Another topic for discussion will be to what extent Creativity can be put on a formula.

Jesper Vej is a professor at Copenhagen. He has a long career from Business Life, starting in Maersk Line over various IT-startups, and now working in a consultancy company. He has vast experience from consultancy in the field of Innovation / Creativity, centered round organizational culture. He is currently writing the book “Innoway’to go” to be published in October 2016.

Please register here: http://goo.gl/forms/FwmUh1Zv3Y

Host: Institute of Business Economics

2016. március 18. IT Management in Crisis Situation

Időpont: 9. 30.

Helyszín: S2 terem

Speaker: Professor Toon Abcouwer, University of Amsterdam

Houston...., we have a problem, 

or the necessity to innovate and the inability of management to do so. 

Toon Abcouwer focuses on the different roles that information and information systems play in the various phases of handling crisis. It is crucial for management to learn to deal with the problem to integrate that roles in one single Information systems infrastructure. He believes that traditional governance approaches only offer a partial solution for that.

 

Host: Institute of Informatics

Utolsó frissítés: 2019.04.12.