Szeptember - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 26 27
28 29 30  

Kollégiumi pályázati felhívás a 2017/2018. tanévre

 

Kollégiumi pályázati felhívás a 2017/2018. tanévre felsőbb éves és a mesterképzési szakokra (Ma, MSc) jelentkező BCE-s hallgatóknak

 

Tisztelt Hallgatók!

 

A 2017/2018. tanévre vonatkozó kollégiumi pályázatot a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés menüpontjának Kollégiumi jelentkezés fülén keresztül kell benyújtani (neptun.uni-corvinus.hu).

 

Az alábbiakban a kollégiumi pályázattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és határidők olvashatók.

 

Kollégiumi elhelyezésre pályázhatnak:

 

a) Az Egyetem karain  alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc), felsőoktatási szakképzésben, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény által meghatározott első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú alapképzésben, első felsőfokú szakképzésben, nappali munkarendben tanulmányokat folytató magyar és határon túli magyar, illetve államközi szerződéssel tanuló külföldi állampolgárságú hallgatók.

b) A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételi eljárása során az állami ösztöndíjas finanszírozási státuszú hallgatóit részesíti előnyben.

c) A felvételi eljárás során előnyben részesülnek azok a pályázók, akiknek az állandó lakhelye Budapest közigazgatási határán kívül található.

d) Akik önként vállalják a kollégiumok rendjére vonatkozó előírások betartását.

A pályázat során meg kell jelölni, hogy a választható kollégiumok közül melyikbe nyújtja be jelentkezését. Lehetősége nyílik továbbá a kollégiumok közötti preferencia sorrend felállítására is.

 

A pályázat során a pályázó egy félévre (5 hónap) vagy két félévre (10 hónap) kérhet kollégiumi elhelyezést. Ez alól kivételt képeznek a hét féléves alapképzésben hetedik félévüket megkezdő hallgatók, akik csak egy félévre pályázhatnak. A Földes Ferenc Kollégiumban az amerikai diákok elhelyezése miatt csak olyan férőhelyek lesznek (előre láthatóan: 31 fő), amikre csak félévre lehet pályázni.

 

Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a jelentkezéskor megjelölt időtartam letelte előtt térítésmentesen kiköltözni (a férőhelyről lemondani) csak orvosi vagy egyéb igazolás alapján lehet, csak olyan esetekben, melyekre Rendkívüli Szociális támogatás is adható, illetve házasságkötés esetén. A lemondáshoz az igazoló dokumentum másolatát be kell csatolni, valamint annak eredetijét be kell mutatni. Más esetekben az aktuális félév végéig időarányosan 50%-os havi kollégiumi térítési díj megfizetése kötelező, azzal a kitétellel, hogy a megkezdett hónapra vonatkozóan a díj 100%-a fizetendő. Ez alól kivételt képez a külföldi résztanulmányokat megkezdő hallgató.

 

Karonkénti kollégiumi beosztások:

A Gazdálkodástudományi Kar hallgatói,

Mindhárom kar hallgatói

a Földes Ferenc Kollégiumban csak 5 hónapra kaphatnak elhelyezést,

a Közgazdaságtudományi Kar hallgatói és

a Kinizsi Kollégiumban valamint

a Társadalomtudományi Kar hallgatói

a Tarkaréti Kollégiumban 5 vagy 10 hónapra kaphatnak elhelyezést.

 

 

Székesfehérvári Campus

Gazdálkodástudományi Kar hallgatói

a Székesfehérvári Kollégiumban kaphatnak elhelyezést.

 

Pályázati időszak:

Kezdete: 2017. július 10. 8:00

Vége: 2017. július 21. 23:59

Hiánypótlási időszak:*

Kezdete: A hiánypótlási felhívás közlésétől folyamatosan

Vége: 2017. július 28. 23:59

Eredményhirdetés

2017. augusztus 16. 18:00

Fellebbezési időszak (csak a kollégiumi

Kezdete: 2017. augusztus 16.18:00

eredményre vonatkozóan):

Vége: 2017. augusztus 21. 12:00

Fellebbezés eredményhirdetése:

2017. augusztus 23. 18:00

A kollégiumi felvételi pályázattal kapcsolatos határidők felsőbb éves hallgatóknak:

*Hiányos pályázat esetén a kérvény visszakerül javításra, erről „Kérvény státusz változása” NEPTUN-üzenetet kap az érintett pályázó. A hiányok megtekintéséhez a kérvény (a leadott kérvényeknél található) megnyitása szükséges.

 

További fontos tudnivalók

A Kollégiumi felvételi pályázat a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés menüpontjának Kollégiumi jelentkezés fülén érhető el, és nyújtható be (neptun.uni-corvinus.hu).

A felvételi pályázat mellé csatolandó igazolások kizárólag szkennelt változatban és PDF vagy JPG vagy JPEG vagy PNG fájl formátumban fogadhatók el, melyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-ot!

A közéleti tevékenység igazolását az illetékes diákszervezetek vezetői végzik. A diákszervezeti tevékenységekről az igazolásokat időben szerezzék be (a djb.uni-corvinus.hu oldalon a Kollégiumi felvételi menüpontban jobb oldalt, a Dokumentumok között)! Abban az esetben, ha a közéleti tevékenységet nem tudják ilyen módon igazolni, a felvételi eljárás során arra pont nem adható.

Az eredmény a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerbe való belépéskor lesz látható az Ügyintézés menüpont Kollégiumi jelentkezés fülénél.

Az eredményhirdetést követően fellebbezésre szintén a NEPTUN rendszer Ügyintézés menüpontja alatt van lehetőség egy újabb kérvény benyújtásával. Fellebbezés során csak az elért eredmény (mind a közéleti, mind a szociális pontok) felülvizsgálatát lehet kérvényezni, újabb kollégiumot megjelölni, illetve a megjelölt kollégiumok preferencia-sorrendjén változtatni nem lehet

A kollégiumi felvételi eljárás rendje, valamint a leadandó igazolások listája, a rendszer működéséről szóló bővebb tájékoztató, valamint a kitöltési útmutató és egyéb információk a BCE HÖK Kollégiumi Bizottság honlapján (ekb.uni-corvinus.hu) elérhetők. Az eljárás alapját és az eljárással kapcsolatos pontos szabályozást a BCE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötete Hallgatói Követelményrendszer III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 5/e. melléklete tartalmazza, valamint az igazolásokkal kapcsolatos előírások az erre vonatkozó ……./2017. (V. …...) sz. rektori-kancellári együttes utasításban találhatók.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseket az ekb@uni-corvinus.hu e-mail címre küldött e-mailben, valamint a BCE HÖK Egyetemi Kollégiumi Bizottság honlapján közzétett telefonszámon tudjuk megválaszolni.

Kérjük Önöket, hogy fokozott körültekintéssel és figyelemmel kövessék a felvételi eljárás folyamatát és a hivatalos tájékoztatási csatornákat! A működéssel kapcsolatban felmerülő problémákat, észrevételeket a fenti e-mail címen keresztül jelezzék, hogy arra minél hamarabb megoldást találhassunk!

 

Az esélyegyenlőség megteremtésének biztosítása érdekében és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés alapján „a hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgáljuk, és ennek eredményét használjuk fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához."

 

A fentiekből kifolyólag a 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévi kollégiumi felvételi pályázat során benyújtott igazolások szerint megállapított szociális pontszámok alapján kerül meghatározásra a 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévre vonatkozóan a rendszeres szociális ösztöndíj és a tankönyvtámogatás összege, azoknál a pályázóknál, akik ezekre az ösztöndíjakra kérelmet nyújtanak be. Amennyiben a 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévi kollégiumi felvételi pályázati kérelem leadása után a hallgató szociális helyzetében változás állt be, úgy arra vonatkozóan rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet nyújthat be a BCE HÖK Diákjóléti Bizottság felé.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

 

                  Horváth Béla s.k.                                                              Tiringer Ákos s.k.

                   campusigazgató                                                                campusigazagtó

             Székesfehérvári Campus                                                         Közgáz Campus

          Budapesti Corvinus Egyetem                                             Budapesti Corvinus Egyetem

 

 

 

 

 

Budapest, 2017. május 31.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.