Szeptember - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 26 27
28 29 30  

Kollégiumi pályázati felhívás a 2017/2018. tanévre

Kollégiumi pályázati felhívás a 2017/2018. tanévre

alapképzési szakos (BA, BSc) és mesterképzési szakos (MA, MSc) gólyák részére

 

Tisztelt Hallgatók!

 

A 2017/2018. tanévre vonatkozó kollégiumi pályázatot a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés menüpontjának Kollégiumi jelentkezés fülén keresztül kell benyújtani.

Az alábbiakban a kollégiumi pályázattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és határidők olvashatók.

Kollégiumi elhelyezésre pályázhatnak:

a) Az Egyetem karaira felvett alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc), felsőoktatási szakképzésben, nappali munkarendben tanulmányokat folytató magyar és határon túli magyar, illetve államközi szerződéssel tanuló külföldi állampolgárságú hallgatók.

b) A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételi eljárása során az állami ösztöndíjas finanszírozási státuszú hallgatóit részesíti előnyben.

c) A felvételi eljárás során előnyben részesülnek azok a pályázók, akiknek az állandó lakhelye Budapest közigazgatási határán kívül található.

d) Akik önként vállalják a kollégiumok rendjére vonatkozó előírások betartását.

 

A pályázat során a pályázó egy félévre (5 hónap) vagy két félévre (10 hónap) kérhet kollégiumi elhelyezést.

Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a jelentkezéskor megjelölt időtartam letelte előtt térítésmentesen kiköltözni (a férőhelyről lemondani) csak orvosi vagy egyéb igazolás alapján lehet, csak olyan esetekben, melyekre Rendkívüli Szociális támogatás is adható, illetve házasságkötés esetén. A lemondáshoz az igazoló dokumentum másolatát be kell csatolni, valamint annak eredetijét be kell mutatni. Más esetekben az aktuális félév végéig időarányosan 50%-os havi kollégiumi térítési díj megfizetése kötelező, azzal a kitétellel, hogy a megkezdett hónapra vonatkozóan a díj 100%-a fizetendő. Ez alól kivételt képez a külföldi résztanulmányokat megkezdő hallgató.

Karonkénti kollégiumi beosztások elsős hallgatók számára:

 

A Gazdálkodástudományi Kar hallgatói,

a Tarkaréti Kollégiumban kaphatnak

a Közgazdaságtudományi Kar hallgatói és

elhelyezést.

a Társadalomtudományi Kar hallgatói

 

Székesfehérvári Campus

Gazdálkodástudományi Kar hallgatói

a Székesfehérvári Kollégiumban kaphatnak elhelyezést.


 

A kollégiumi felvételi pályázattal kapcsolatos határidők gólyáknak:

 

Pályázati időszak:

Kezdete: 2017. július 28. 15:00

Vége: 2017. augusztus 4. 23:59

Hiánypótlási időszak:*

 

Kezdete: A hiánypótlási felhívás közlésétől folyamatosan

Vége: 2017. augusztus 11. 23:59

 

Eredményhirdetés

2017. augusztus 16. 18:00

Fellebbezési időszak (csak a kollégiumi

Kezdete: 2017. augusztus 16. 18:00

eredményre vonatkozóan):

Vége: 2017. augusztus 21. 12:00

Fellebbezés eredményhirdetése:

2017. augusztus 23. 18:00

*Hiányos pályázat esetén a kérvény visszakerül javításra, erről „Kérvény státusz változása” NEPTUN-üzenetet kap az érintett pályázó. A hiányok megtekintéséhez a kérvény (a leadott kérvényeknél található) megnyitása szükséges.

 

További fontos tudnivalók

A Kollégiumi felvételi pályázat a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés menüpontjának Kollégiumi jelentkezés fülén érhető el, és nyújtható be (neptun.uni-corvinus.hu).

A felvételi pályázat mellé csatolandó igazolások kizárólag szkennelt változatban és PDF vagy JPG, JPEG vagy PNG fájl formátumban fogadhatók el, melyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-ot!

Az eredmény a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerbe való belépéskor lesz látható az Ügyintézés menüpont Kollégiumi jelentkezés fülénél.

Az eredményhirdetést követően fellebbezésre szintén a NEPTUN rendszer Ügyintézés menüpontja alatt van lehetőség egy újabb kérvény benyújtásával. Fellebbezés során csak az elért eredmény (mind a közéleti, mind a szociális pontok) felülvizsgálatát lehet kérvényezni, újabb kollégiumot megjelölni, illetve a megjelölt kollégiumok preferencia-sorrendjén változtatni nem lehet

A kollégiumi felvételi eljárás rendje, valamint a leadandó igazolások listája, a rendszer működéséről szóló bővebb tájékoztató, valamint a kitöltési útmutató és egyéb információk a BCE HÖK Kollégiumi Bizottság honlapján (ekb.uni-corvinus.hu) elérhetők. Az eljárás alapját és az eljárással kapcsolatos pontos szabályozást a BCE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötete Hallgatói Követelményrendszer III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 5/e. melléklete tartalmazza, valamint az igazolásokkal kapcsolatos előírások az erre vonatkozó ……./2017. (V. …...) sz. rektori-kancellári együttes utasításban találhatók.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseket az ekb@uni-corvinus.hu e-mail címre küldött e-mailben, valamint a BCE HÖK Egyetemi Kollégiumi Bizottság honlapján közzétett telefonszámon tudjuk megválaszolni.

Kérjük Önöket, hogy fokozott körültekintéssel és figyelemmel kövessék a felvételi eljárás folyamatát és a hivatalos tájékoztatási csatornákat! A működéssel kapcsolatban felmerülő problémákat, észrevételeket a fenti e-mail címen keresztül jelezzék, hogy arra minél hamarabb megoldást találhassunk!

 

Az esélyegyenlőség megteremtésének biztosítása érdekében és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés alapján „a hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgáljuk, és ennek eredményét használjuk fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához."

 

A fentiekből kifolyólag a 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévi kollégiumi felvételi pályázat során benyújtott igazolások szerint megállapított szociális pontszámok alapján kerül meghatározásra a 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévre vonatkozóan a rendszeres szociális ösztöndíj és a tankönyvtámogatás összege, azoknál a pályázóknál, akik ezekre az ösztöndíjakra kérelmet nyújtanak be. Amennyiben a 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévi kollégiumi felvételi pályázati kérelem leadása után a hallgató szociális helyzetében változás állt be, úgy arra vonatkozóan rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet nyújthat be a BCE HÖK Diákjóléti Bizottság felé.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

                  Horváth Béla s.k.                                                              Tiringer Ákos s.k.

                   campusigazgató                                                                campusigazagtó

             Székesfehérvári Campus                                                         Közgáz Campus

          Budapesti Corvinus Egyetem                                             Budapesti Corvinus Egyetem

 

 

 

 

 

Budapest, 2017. május 31.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.