Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Vezetéstudomány 43. kötet 2012. szeptember

KISS Csaba – CSILLAG Sára – SZILAS Roland –  TAKÁCS Sándor
A szervezeti elkötelezettség és a munka-család viszonyrendszer összefüggései
2. – 14. oldal

376 ügyfélszolgálati dolgozó bevonásával végzett kérdőíves vizsgálatukban a szerzők arra keresték a választ, hogy a szervezeti elkötelezettség profilok hogyan függnek össze a munkahelyi elégedettséggel, a kilépési szándékkal és a munka-család viszonyrendszerre vonatkozó változókkal (munka-család konfliktus, munkacsalád egyensúly, munka-család gazdagítás). Nyolc különböző profilt találtak, amelyek elemzéséből kiderült: az  elkötelezettség-komponensek közül az érzelmi elkötelezettségnek kitüntetett szerepe van a kedvező következményeket tekintve, továbbá az elkötelezettségkomponensek együttes hatása szinergikus lehet.


CSÁKNÉ FILEP Judit
A családi vállalkozások pénzügyi sajátosságai
15. – 24. oldal

A tanulmány a család és a vállalkozás pénzügyeinek kapcsolata, az utódlás finanszírozásának kérdései, a pénzügyi menedzsment, a hitelfelvétel és eladósodottság, a tőke forrása, a családon kívüli tőkebevonás és az eladás pénzügyi vonatkozásai mentén vizsgálja a családi vállalkozások pénzügyei sajátosságait. Ilyen sajátosságok bőséggel vannak, a családi cégek a nem családiaktól számos vonásukban különböznek, még pénzügyi tekintetben is egyedi jellemzőkkel bírnak. Ezek a pénzügyi ismérvek nem a szektorra jellemző diszfunkcionalitások, hanem a családi cégek alapvető jellemzőiből fakadó üzleti  viselkedésmódok. A szerző jelen munkájában arra vállalkozik, hogy rávilágítson a családi vállalkozások pénzügyeinek ismérveire.

SZABÓ Roland Zsolt
Vállalati stratégiák, konfigurációk Magyarországon 1992 és 2010 között – II. rész
25. – 34. oldal

A vállalatok teljesítménycéljai az elmúlt két évtizedben alapvetően hét különböző dimenzió mentén jelentek meg. Ennek alapján izgalmas kérdés, hogy milyen eszközökkel azonosíthatjuk a kirajzolódó stratégiai mintázatokat, mely vállalati stratégiák, konfigurációk voltak különösen versenyképesek, és miként érhető el a kiemelkedő vállalati teljesítmény? Ezekre a kérdésekre válaszol a cikk. A tanulmány első része a Vezetéstudomány ez évi 6. számában jelent meg.

BAGÓ Péter – SZABÓ Gyula
Hogyan kezeljük a „közösségi ügyfeleket”? – Social CRM marketing és IT megközelítésben
35. – 45. oldal

Van egy szó, ami egyre fontosabb lesz a társadalom és a vállalatok számára is, ez a szó a közösség. A közösséghez tevékenységek tartoznak, és ezen a ponton kapcsolódik be a vállalat. A vállalkozások az elmúlt években a közösségi igényeket a CRM-(Customer Relationship Management) megoldásokkal szolgálták ki. Informatikailag a közösségi hálózatok, már nemcsak vállalkozási folyamatot, hanem ehhez kapcsoltan az emberek társadalmi igényét is megpróbálják lefedni az elektronika lehetőségeivel. Egyre inkább a közösségi vállalkozások korát éljük, melyben a folyamathoz tartozó közösségek megosztják, egymás rendelkezésére bocsátják az információkat. A korábbi klasszikus CRM-rendszerek csak begyűjtötték az információkat, ezzel ellenben a közösségi CRM-rendszerek kétirányú kommunikációt folytatnak, párbeszédet kezdeményeznek az ügyfelekkel, buzdítják őket, hogy mondják el a véleményüket. Vajon ez az új stratégia,egy teljesen új világot hoz el a vállalatok számára, vagy csak a CRM fejlődésének egy újabb fokát jelenti? A szerzők erre a kérdésre keresik a választ gyakorlati esetek és szakirodalmi publikációk feldolgozásával.

HOFFER Ilona – katona Viktória
Fogalmi kapaszkodók a KKV-k innovációs gyakorlatában
46. – 57. oldal

A szerzők cikkükben a hazai innovációfinanszírozási szabályozás alapfogalmi, terminológiai vizsgálatára vonatkozó kutatásaik fő megállapításait mutatják be. Azokat az eredményeket, amelyek elsősorban a témakör vonatkozó alapismereteinek összegyűjtésére, rendszerezésére irányultak. Vagyis céljuk, az innováció és kapcsolódó fogalmainak áttekintése az alkalmazás szempontjából. Kutatásuk tisztázó jellege iránytűként szolgálhat a gazdasági szakemberek számára, valamint figyelemfelhívásként a jogszabályalkotók felé.Budapest Management Review Vol 43. September, 2012

Kiss, Csaba – Csillag, Sára –  Szilas, Roland – Takács, Sándor
pp. 2-14.

The relationship between organizational commitment and work-life balance In their research that was based on the answers of 376 customer service employees to a questionnaire survey, the authors are looking at the relationship between the organizational commitment profiles and work satisfaction, intention to leave the organization and various subconcepts of work life balance (work-family conflict, work-family balance and work-family enrichment). They have found 8 different profiles, the analysis of which revealed the central role of the affective component regarding the positive outcomes of the above mentioned variables as well as the synergic relations among the different components of organizational commitment.

Csákné Filep Judit
Specialities of Family Business Finances
pp. 15-24.

Family businesses play an important role in every economy of the world’s countries and they differ from non-family ones along several features. They have also unique characteristics in their financial affairs. The author of this work undertakes to highlight that the characteristics of family business finances are not improper functionalities of the sector but unique business behaviours of family businesses stemming from their basic characteristics. The study examines the peculiarities of family business finances along the relationship of financial affairs of the family and the business, the financial challenges of succession, the financial management, the source of the borrowing and the capital, the indebtedness and the financial aspects of selling.

Szabó, Zsolt Roland
Corporate Strategies, Configurations in Hungary between 1992 and 2010 – Part 2
pp.25-34.

In the past two decades the companies were led by seven latant performance dimensions. How can we identify the strategic patterns in these dimensions, and what are they? How to achieve superior corporate performance in the key performance dimensions? These questions are in the focus of the second part of the article.

Bagó, Péter – Szabó, Gyula
How to manage social customer?
pp. 35-45.

Social CRM in marketing and IT context. There is a word that begins to be more and more important for the society and the companies, and this word is community. We can talk about social networks, people seek the social demand they already had as a part of their lives for a long time, and this means that it appears in the electronic society as an essential need too. The community is not enough, activities are also needed and this is the point where the companies link in, who promote their goods and facilities to the outside world and with this they use the next stage of customer relationship management, the fulfilment of social needs. We live in the age of social shopping, communities are everywhere and everyone shares information, and up to the present classic CR M systems ran from static databases. On the contrary social CR M systems perform a two-way communication, start a conversation with customers and encourage them to tell their opinions, which always changes on social media, so they build a dynamic database and communicate with customers through response-reactions. Does this new strategy bring a whole new world to companies or is it only another step in the development and another channel of CR M?

Hoffer, Ilona – Katona, Viktória
Conceptual Aids in the Practical Application of Innovative KKV
pp. 46-57.

Innovation is a natural byproduct of of viable enterprises. The implementation of the innovation workflow is a fundamental necessity for today’s enterprises. In this day and age, when on the one hand, international initiatives are pushing for a greater focus on innovative activities and on the other hand serious market pressure is pushing firms towards novel solutions, innovation professionals are facing a forest of question marks. The innovation related conceptual framework has not yet integrated fully into the economic lifecycle. Problems in connection with the measurement of innovation and the evaluation of innovative activities complicate the development of normative trends. We are introducing the primary observations of our research with regard to the fundamental definitional and terminological examination of Hungarian innovation-finance regulation. The primary focus of the research was on the collection and classification of the basic know-how of the subject matter; its objective is the presentation of an overview of innovation and its associated concepts from an application perspective. In the first section, we review the concepts of academic literature from the point of view of a company executive/manager. Subsequent sections deal with the clarification of terminology to be applied over the course of the drafting and implementation of specific innovative undertakings.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.