Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 41. kötet. 2010. február

TARI Erno
Versenytárs-vállalatok nemzetközi stratégiai szövetségei – napjainkban
2. – 17. oldal

A szerző a versenytársak közötti stratégiai szövetségek fejlődési folyamatait mutatja be. A globális versenyben való sikeres helytállás ma már egyre inkább arra ösztönzi a konkurens cégeket, hogy egyidejűleg több vállalati területen (üzletágban, funkcionális részterületen) alakítsanak ki tartós együttműködéseket. A kialakított stratégiai szövetségtípusokat számos eset alapján, gyakorlati megvalósulásukban ismerhetjük meg.

VÁRADI SZABÓ Zsuzsa – HIDEGH Anna Laura – BOKOR Attila – FERTETICS Mandy
Karrierváltók Magyarországon – a karrierváltás folyamata
18. – 44. oldal

A szerzők kutatásukban olyan emberek élettörténetét kívánták feldolgozni, akiknek volt egy vagy több jelentős karrierváltásuk, például társadalmi szférát, szakterületet vagy munkaerő-piaci státust váltottak. A kutatás fókuszában a karrierváltások folyamatának, a döntések meghozatalának, valamint azok tágabb kontextusának megértése áll. A tanulmány előző részében (Vezetéstudomány, 2009. 11. szám) bemutatták a kutatás kiindulópontjait és módszertanát, valamint a karrierváltó csoportok jellemzőit, most a karrierváltás folyamatára helyezték a hangsúlyt. Azt kívánták leírni és magyarázni, hogyan és miért lettek karrierváltók alanyaik, milyen folyamatban születtek meg döntéseik. Ehhez kiindulópontként bemutatják a karrierértelmezés és a karrierrel kapcsolatos magatartás változását magyarázó legfontosabb elméleteket, amelyek keretet adnak az újszerű karrier és a karrierváltások elemzéséhez is. Kutatási eredményeiket a karrierváltási folyamat történeteinek értelmezésén keresztül összegzik: három fő karrierváltási narratívatípust elemeznek a váltási folyamat legfőbb befolyásoló elemeit bemutatva. A cikk végén kitérnek az elmélet megállapításainak és a kutatás eredményeinek összegzéséből származó konklúziókra.

GELEI Andrea – GÉMESI Katalin
A szolgáltatások ellátási láncának speciális menedzsmentjellemzői
45. – 58. oldal

Az elmúlt évtizedekben a gazdálkodástudomány kitüntetett figyelemmel kísért két – mind a makrogazdaság, mind az egyes vállalatok működésének sikere szempontjából meghatározó fontosságú – jelenséget, egyrészt a szolgáltatásoknak a hagyományos termeléssel szembeni egyre erőteljesebb térnyerését, másrészt a fogyasztói érték teremtése szempontjából növekvő jelentőségű ellátási láncoknak, illetve azok menedzsmentjének kérdéskörét. Ugyanakkor igen kevés elemzés, de kevés leíró jellegű munka is született a két jelenséget és menedzsmentproblémát összekapcsoló területről, azaz a szolgáltatások ellátási láncáról, ezen ellátási láncok kezelésének speciális problémáiról. A szerzők cikkükben a szolgáltatások ellátási láncának és menedzsmentjének jellegzetességeit, a klasszikus terméket előállító ellátási láncokhoz viszonyított sajátosságait foglalják össze a nemzetközi szakirodalom alapján. Ennek során bemutatják, hogy az ún. tiszta szolgáltatások széles körben ismert jellemzői hatással vannak a szolgáltatások előállítását és értékesítését végző ellátási láncok működésére is. Ezek a hatások és specialitások megjelennek az ellátásilánc-menedzsment irodalmában kiemelten tárgyalt mindhárom problémakörben, rányomják tehát bélyegüket mind az ellátási lánc felépítésére, mind az ellátási láncban együttműködő partnerek kapcsolatának kezelésére és végül, de nem utolsósorban az ellátásilánc-menedzsment folyamatok kezelésére.

Simon MILTON
Some obesrvations on CSR and Strategic Management
59. – 67. oldal

The notion of CSR and the notion of strategic management of companies are often thought to be contradictory. The former is associated with the aim of generation of profits while the latter idea is often associated with ensuring business earns a ‘social license to operate’. However, emerging literature and practice suggests that a process of integration of the theoretical concepts and practices of CSR with strategic management is occurring. This paper describes some of the evidence for this so-called ‘theoretical synthesis of economics and ethics’ (Windsor). The first part of the paper starts with a description of commonly-used definitions of CSR and highlights critical differences. It continues by describing how aspects of CSR and strategic management are in some ways becoming more integrated at the organisational, strategy-setting and business management level at some companies. The paper then describes how theoretical approaches to CSR have the potential to become absorbed (and to enleaven) pre-existing strategic management theory. It concludes by giving a warning of potential hazards of incomplete integration of the two theories and practices.


Budapest Management Journal Vol. 41. February, 2010

Tari , Ernő
Competing companies in international strategic alliances – today
pp. 2 - 17.

The author presents strategic alliances between competitors in the development process. The liability for successful global competition is now increasingly encouraged the competing firms to multiple business areas (business, functional strand) develop long-term cooperation. The types of strategic alliances many cases on the basis of that may be realized in practice.


Váradi Szab ó, Zsuzsa –– Hidegh , Anna Laura  – Bokor , Attila – Fertetics , Mandy
Career changers in Hungary – Process of career changing
pp. 18 - 44.

The aim of the research project is to analyze those people life stories, who had one or more remarkable career change in their life: they changed for example social sphere, speciality or status in the labour market. In the previous part of the study the authors presented the starting points and the methodology of the research as well as the features of the certain patterns of career changers. Now they focus on the process of career changing. They would like to describe and explain how and why the interviewees became career changers, how they made their decisions. As starting point the authors present the most important theories concerning the changes in the interpretation of career and in the career behaviour, which offers a framework for the analysis of the new forms of career and career change. They summarize their results through the interpreting the process of career change: they analyse three main patterns if career change narrative presenting the main influential elements of the changing process. At the end of the study they provide their conclusions derived from the summarizing of the statements of theory and the research results.

Gelei , Andrea – Gémesi , Katalin
Management specialties of supply chain of services
pp. 45 – 58.

In the last decades scholars have paid a lot of attention to both service operation and supply chain management. There is still limited research on the overlapping field of theses two management areas, on service supply chain specialties. This article gives a structured overview on the latest research results on this topic. Doing so the paper would like to draw attention of the Hungarian researchers to this field and facilitate these empirical researches. As described in the paper traditional service specialties (intangibility, perishability, inseparability, heterogeneity and the importance of human capital) create special management problems concerning (i) the structure of these supply chains, (ii) their relationship management and (iii) the management of supply chain processes.

Simon Milton
Some observations on CSR and Strategic Management
pp. 59 - 67.

The notion of CSR and the notion of strategic management of companies are often thought to be contradictory. The former is associated with the aim of generation of profits while the latter idea is often associated with ensuring business earns a ‘social license to operate’. However, emerging literature and practice suggests that a process of integration of the theoretical concepts and practices of CSR with strategic management is occurring. This paper describes some of the evidence for this so-called ‘theoretical synthesis of economics and ethics’ (Windsor). The first part of the paper starts with a description of ommonly-used definitions of CSR and highlights critical differences. It continues by describing how aspects of CSR and strategic management are in some ways becoming more integrated at the organisational, strategy-setting and business management level at some companies. The paper then describes how theoretical approaches to CSR have the potential to become absorbed (and to enleaven) preexisting strategic management theory. It concludes by giving a warning of potential hazards of incomplete integration of the two theories and practices.

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.