Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 36. k. 2005. december

 

Garaj Erika
A bizalom szerepe a tudástranszfer folyamatában
2. - 18. oldal

A tanulmány témája a bizalom és a tudástranszfer kapcsolata. Megközelítési módjai közül izgalmasnak ígérkezik annak vizsgálata, hogyan válik a bizalom gazdasági hatótényezővé a tudástranszfer folyamatán keresztül. További lehetőség e reláció megfordítása, miszerint módosítja-e a gazdaság az egyén bizalomigényét, és ha igen, hogyan jelenik meg ez az egyén tanulással való kapcsolatrendszerében. Fenti területek részletesebb megismeréséhez kíván hozzájárulni e tanulmány, melynek fókuszában elsősorban azon tényezők részletes feltérképezése áll, amelyek leginkább befolyásolják a bizalom alakulásán keresztül a tudás megosztását. E témakörhöz kapcsolódóan választ keres a szerző arra a kérdésre is, hogy: hogyan merül fel bizalmatlanság problémaköre és miért élnek vissza a felek esetenként a partnerek információhiányával?

Bauer András - Mitev Ariel Zoltán
Az eladásmenedzsment kihívásai az elkövetkező évtizedben
19. - 27. oldal

"A paradigma megváltozott. A termékek jönnek és mennek. Az érték egysége manapság a vevőkapcsolat." (Bob Wayland) A cikk arra keresi a választ, hogy miként változik meg az eladószemélyzet szerepe, van-e jövője a tradicionális struktúrának, valamint milyen kihívásokkal kell szembenéznie az eladószemélyzetet irányító menedzsereknek mind marketing, mind pedig emberierőforrás-menedzsment szempontjából. Ennek egyik fő eszközeként a szerzők áttekintik az eladásmenedzsment irodalmát, és összevetik azokat más kutatási forrásokkal.

Szalay Györgyi
Magyarok német tükörben
28. - 43. oldal

A német-magyar együttműködést vizsgálva e cikk írója 2000-2001 között több mint 120 interjút rögzített Magyarországon tevékenykedő német-magyar munkacsoportok német és magyar tagjaival. A kutatás eredményeit összefoglaló német és magyar nyelvű tanulmány 2002-ben "Munka és kommunikáció német-magyar teamekben" címmel jelent meg a Német-Magyar Ipari- és kereskedelmi kamara és a Goethe Institut Budapest gondozásában, azonban a téma iránt érdeklődő magyar olvasókhoz eddig csak igen korlátozott számban jutott el. E cikk tehát először ismerteti szélesebb körben magyar nyelven a 2000 és 2002 között folytatott kutatás eredményeit, összehasonlítva azokat az e területen párhuzamosan folytatott kulturstandard-kutatás (pl. Schroll-Machl, 2002; Topcu, 2005) napjainkig publikált eredményeivel.

Kovács Kármen
A divatadaptáció dinamikus modellezése
44. - 54. oldal

E cikk elsődleges célja egy rendkívül bonyolult és izgalmas jelenség, a divat adaptációs mechanizmusainak ismertetése, valamint a divatadaptáció dinamikus modelljének bemutatása, elemzése és továbbfejlesztése. A tanulmányban szerepel a szerző által kidolgozott ún. általános diffúziós modell is, mely a divatinnovátorok és -követők szegmensének elkülönítése alapján képes kezelni bármely fogyasztói csoporton belüli bármely típusú divat elterjedését.

Nagy Péter
Tudósvállalatok értékelési sajátosságai
55. - 61. oldal

"Navigare necesse est …" - "Hajózni szükséges …" A vállalatok értékelése különösen a gyorsan változó, képlékeny ágazatokban, esetenként bizonytalan kimenetelű kutatások és fejlesztések során igazi intellektuális kihívás. A társadalmi felelősség, etika és egyéb faktorok egyenesen misztikusnak tűnhetnek a hagyományos módszertani alapok talaján. A szerző dolgozatának fókuszában a vállalati értékmodell újragondolása áll, és az írás a jelenséget pénzügyi oldalról közelíti meg.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.