Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 36. k. 2005. november

Angyal Ádám
Személyi kapcsolati tőke
2. - 10. oldal

A szervezetek elemzésében jelentős helyet foglal el a belső (részletesebben: adottságok és eredmények) mellett a külső környezeti hatások vizsgálata. A szervezeteket egyre inkább nem önálló szigetként, individuális egységként, hanem kapcsolat rendszerek, hálózatok tagjaként vizsgálják. A mai uralkodó szervezetelméleti felfogások szerint a környezet a szervezeti működés meghatározó összetevője. Tapasztalhatjuk, hogy nem csak a szervezet, de a meghatározó személyek is rendelkeznek viszonylag független, saját környezettel. Ez az írás a meghatározó szereplők (vezetés) egy különleges erőforrásával, a társadalmi tőke egy megjelenésével, a személyes kapcsolatok hálójával foglalkozik.

Kárpáti Tibor
Az érdekhordozói elmélet hatékonyságnövelő szerepének vizsgálata
11. - 26. oldal

Az angolszász országokban a részvényesek érdekeinek elsőbbségére épülő vállalatirányítási szemléletmód uralkodik. Jelenleg egyetlen olyan gondolati iskola létezik, amely képes bizonyos mélységű elméleti megalapozottsággal és széles körű ismertséggel rendelkező alternatívát felmutatni. Az érdekhordozói elmélet ugyanis az elmúlt húsz év alatt viszonylag kiforrottá, éretté vált. Azonban ez a megközelítés alapvetően nem a hatékony vállalati működést állítja a középpontba, hanem -a részvényesi elsőbbséget hangoztató megközelítéshez képest- magasabb erkölcsi normákat fogalmaz meg azokkal szemben, akikre a vállalat működése kihat. De az elmélet nem szakad el a vállalat hatékony működésének vizsgálatától. Sőt, egyes megközelítések még a részvényesek számára is nagyobb megtérülést ígérnek, annak ellenére, hogy itt a cél nem a részvényesek érdekeinek kiemelt kezelése. A jelen tanulmány tárgyát az érdekhordozói megközelítések bemutatása és hatékonyságalapú vizsgálata képezi. Végezetül pedig a hatékony vállalati működést középpontba állító érdekhordozói vállalatelmélet alapjainak lefektetésére kerül sor.

Kopányi Tamás
Integrált vállalatirányítási rendszerek a vállalati értékmaximalizálás szolgálatában
27. - 39. oldal

Az értékmaximalizáló döntések megalapozásához olyan információk szükségesek, melyek megkívánják a modern integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP rendszerek) alkalmazását. Ugyanakkor pusztán az ERP rendszerek alkalmazása nem biztosítja, hogy a vállalat értékmaximalizáló módon működjön, mivel a vállalatok sok esetben nem használják ki e rendszerek képességeit. E tanulmány arra keres választ, hogy miként segíthetik elő az ERP rendszerek az értékmaximalizáló vezetést, és a gyakorlati alkalmazás során mik a legfőbb okok, amelyek megakadályozzák az ERP szoftverekben rejlő lehetőségek kihasználását. Javaslatot tesz a szerző arra is, hogyan lehetne javítani a jelenlegi gyakorlaton.

Papp Ferenc
Gondolatok az e-business jelentőségéről
40. - 55. oldal

A szerző dolgozatában az e-business hazai fejlesztésének lehetőségeit, illetve eddig elért eredményeit mutatja be. Felhívja a figyelmet azokra a tényezőkre, amelyek befolyásolják a magyar elektronikus társadalom fejlődését.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.